Page 77

дина у којој се један део издаје у закуп, а други користи као канцеларијски простор. До појаве нових технологија, и могућности дигитализације којом се смањује простор за чување, током првих деценија рада прикупљена је знатна количина различите документације о објектима под контролом Завода. Највећи део документације, од оснивања до последње деценије минулог века, и даље је у папирној форми што захтева знатан простор за чување.

У краљевачком Заводу је тренутно запослено 25 стручњака различитог профила од којих је највећи број њих унутрашњом систематизацијом подељено у два одељења. Одељење за документацију, истраживање и валоризацију културног наслеђа чине етнолог, археолог, историчар и историчар уметности док је друго, Одељење за техничку заштиту архитектонско одељење састављено од архитеката који спроводе конзерваторске радове или воде надзор уколико су они пове-

рени неком другом. Као и све сличне установе опслужују их општа служба, рачуноводство и правник. Почетак новог миленијума створио је велике проблеме свим сличним установама у Србији након што се одлуком ресорног министарства од 1. јануара 2003. године прешло на нов начин финансирања. - То је пореметило рад свих завода у Србији сем републичког, јер смо сви прешли на финансирање из буџета локалних самоуправа. До тада смо сред-

Фото: М. Радовановић

ЦИЈА КОЈЕ ДОЛАЗЕ

77


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.