__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JARRAITU KontaTZEN!

Badakizu matematika leku guztietan dagoela??

ZERKONTZaTZENDUZU.IBAIZABAL.COM

Ezagutu zure ikasleekin gure eguneroko bizitzan matematikak duen presentzia.

Bai! Gure inguruan dago. Baina lotsatia denez, ezkutatuta edo makurtuta egoten da‌ Baina, konfiantza hartzen duenean, mundua kontatzen laguntzen dizu.

Planteatu eta gainditu erronka kognitiboak manipulazioaren bidez. Esperimentatu, sortu hipotesiak, egiaztatu! Bihurtu zuen ikasgela ikasketako eta garapeneko esparru.

ZERKONTATZENDUZU.IBAIZABAL.COM

IBAIZABAL HAUR HEZKUNTZA 8 41 4643 5 1 0 49 9

151049_cuadriptico_QueTeCuentas_IBAI.indd 1

21/02/18 16:29


Karpeta eroso batean, mailaka antolatuta, honako hauekin:

IKASGELARAKO MATERIALA 2 KOADERNO

M  ATEMATIKAKO IRUDIEN LIBURUA

Matematikan barneratzen hasteko.

Matematikaren ikuspegitik, mundua ezagutzeko.

 ANIPULAZIO MATERIALA M Ikasketa dinamizatzeko:

3

3 23

Jolas magnetikoa

Botoi matematikoak

Arbel magnetikoa eta imanen multzoa zenbakiak, kopuruak, segidak eta orientazio espaziala aurkezteko.

Jarduera ugari ahalbidetzen dute: kontaketa, koloreak, kopuruak, multzokatzeak eta segidak lantzea.

22 11122 1 21 31 32 32 11 1 0

2 5 0 0 0 0 10 1 1 02 402 042 14 15 15 2 2 2 3 3 3 3 3 4 34 4 35 35 35 4 4 4 5 6 6 66 6 = = = 5 5 6 6 6 + + = ++= += +

Jolas magnetikoa

Grafia numerikoko laminak

Arbel magnetikoa eta zenbakien, kopuruen, formen eta orientazio espazialeko elementuen imanen multzoa.

Grafiak aurkezteko eta trazaketa beharrezkoa den bezainbeste aldiz finkatzeko; izan ere, idatzi eta ezabatu egin daitezke.

Botoi matematikoak

1etik 100era arteko koadrantea

Zuloak eta zenbakiak dituzten koloretako botoiak. Sartze lanen bidez, begiaren eta mugimenduaren arteko koordinazioa lantzeko lokarria du.

Jolas matematiko mota guztiak egitea ahalbidetuko duen horma irudi numeriko handia.

Testura duten zenbakiak

Friso motako horma irudia, 0tik 10era.

EL

©G

Batzuetan, triangeluak ikusten ditut. Edo teilatuak dira horiek?

2/17

8:29

22/1

Hau da eraikin pila! Ugari, askotarikoak. Handiak eta txikiak. Irekiak eta itxiak. Lantokiak eta bizitokiak.

149746_

Planchas

PO LT SA ©GEL

1. MAILA

1

+ + +

149750_Planchas.indd 1

149746_Pizarra.indd 1

22/12/17

149750_

Planchas

.indd

©GELV

d

.ind

has

anc

_Pl

746

149

1. MAILA

AN TO LA

1

V

MATEMATIKA EDONON

Batzuetan, inguruan, honakoa ikusten dut… Zer ikusten dut? Matematika edonon.

.indd

1

Testura duten zenbakiak dd 1

chas.in

0_Plan

14975

TZ EK O

LV

Hori lerro bat da. Makurra edo zuzena? Errepiderik luzeena.

©GE

Nik, batzuetan, karratuak kontatzen ditut. Edo leihoak dira?

T XO EK IN

17 8:38

22/12/

©GELV

14/12/17 8:06

8:29

= = =

ER AN SK

AI LU EK

ET A

123

IN

EK IN

IA ER E B A DU

V ©GEL

22/12/17

8:38

Zenbakiak aurkezten dituzten eta trazaketa egitea ahalbidetzen duten txartelak.

PROPOSAMEN DIDAKTIKOA Garapen didaktikoak egiteko beharrezko guztia jasotzen duen gida praktikoa: oinarri metodologikoak, garapen didaktikoak arlo manipulatiboan arreta berezia jarrita, askotariko adimenak, errutinak eta trebeziak.

m a i la

BA KO IT

ZE KO BA NA

Zuzen numerikoa

Adimeneko bitak Zenbakiak, kopuruak eta formak.

BE HA R DU ZU NA MO DU ER OS OA N

Probabilitate jolasa Koloretako zakutxoak, probabilitateekin jolas egiteko, zenbakien, koloreen, formen eta kopuruen txartelekin.

TO PA TZ EN

LA GU ND UK O

©GELV

©GELV

TR OK EL

IBAIZABAL

LO K A R R

22/12/17 8:38

1, 2 eta 3 zenbakiak dituzten txartelak. Gainera, trazaketa lan daiteke horiekin. IBAIZABAL EDELVIVES

IRAKASLEARENTZAKO MATERIALA

Lana dinamizatzeko eta sendotzeko, mailaka banatutako manipulazio materiala duen edukiontzia

V

1. MAILA

IKASLEENTZAKO MATERIALA

8/1/18 11:35

©GELV

149746_Tarjetas_trazado_textura.indd 1

149746_Tarjetas_trazado_textura.indd 2

MA RK AT ZA

Ikasketa dinamizatzeko:

Matematikaren ikuspegitik, mundua ezagutzeko.

111

2 Mateformak 2 2 Kontaketa, koloreak, kopuruak, 1 2 2 2 1 0 10 0 1 51 5 multzokatzeak, segidak eta abar lantzeko 1 0 formen multzoa. 0 0 34 34 34 45 4 4 5 5koloretako 5 2 3 3 3 1 1 2 2 16 6 6 = 0 0 06 6 6 4 =5 =5 5 4++4++ + = = = 3 3 3+

Jolas magnetikoa

222

333

Arbel magnetikoa eta imanen multzoa zenbakiak, kopuruak, segidak eta eragiketak lantzeko.

Jolas magnetikoa

Probabilitate jolasa

Arbel magnetikoa eta imanen multzoa zenbakiak, kopuruak, segidak eta eragiketak aurkezteko.

Koloretako zakutxoak, probabilitateekin jolas egiteko, zenbakien, koloreen, formen eta kopuruen txartelekin.

Mateformak Kontaketa, koloreak, kopuruak, multzokatzeak, segidak eta abar lantzeko koloretako formen multzoa.

©GE

/17

Markak dituen soka

8:38

22/12

46_P

lanch

as.in

dd

AN TO LA

1

PO LT SA

149750_Planchas.indd 1

6 6 6 = = 0, 4, 5 eta 6 zenbakien trazaketa eta grafia = numerikoa lantzeko.+ + + dd

as.in

lanch

1

TZ EK O

Neurketako kontzeptuak lantzeko.

©GELV

1497

T XO EK IN

22/12/17 8:38

50_P

1497

Testura duten zenbakiak

©GELV

14/12/17 8:06

AI LU EK

ET A

IN

EK IN

0 4 56 149750_Tarjetas_trazado_textura.indd 3

LV

7 82 3 3 2 6 2 1 5 1 1 4 8 1 2 3

3

Polikuboak

Arbel magnetikoa eta imanen multzoa zenbakiak, Kontaketa, koloreak, kopuruak, 0 1 0 eta segidak5 lantzeko. 6 7 multzokatzeak eta segidak lantzeko. 2 3kopuruak 4 3 4 2 5 0 1 1 2 3 0 6 7 80 4 5 9 10 1 –– 9 9 10 10 9 6 7 8 = = = – + 8 + + 4 +5 +6 7 + 3 2 1 = 0 = = – 8 4 –5 –6 7 Testura duten zenbakiak Tangram jolasa 0 1 2 3Metroa Luzera kontzeptua 7, 8 eta 9 zenbakien trazaketa eta Logika eta orientazio ezagutzen hasteko. grafia numerikoa lantzeko. espaziala garatzeko. 0 1 0 1 9 9 – – – = = + + + = s.indd

Plancha

d 1

149746_

©GE

LV

as.ind

TZ EK O

T XO EK IN 17 8:41

22/12/

22/12/17

d 1

anchas.ind

149754_Pl

EK IN

7 89

Zenbakiak aurkezten dituzten eta trazaketa egitea ahalbidetzen duten txartelak.

Grafia numerikoko laminak Grafiak aurkezteko eta trazaketa beharrezkoa den bezainbeste aldiz finkatzeko; izan ere, idatzi eta ezabatu egin daitezke.

Zuzen numerikoak Friso motako horma irudiak, 0tik 10era, eta 11tik 20ra.

1etik 100era arteko koadrantea Jolas matematiko mota guztiak egitea ahalbidetuko duen horma irudi numeriko handia.

Erregeletak

Adimeneko bitak

Eragiketak eta deskonposizioak lantzeko.

Zenbakiak, kopuruak, ikurrak, formak eta gorputz geometrikoak.

Bisitatu gure webgunea: zerkontatzenduzu.ibaizabal.com

Hezkuntza Baliabideak atalean programazioak, ebaluazioak, dokumentu didaktikoak eta askoz ere gauza gehiago topatuko duzu.

149754_Tangram.indd 1

21/12/17 10:22

©GELV

©GELV

©GELV

TR OK EL

IN

Material digital guztia www.edelvivesdigital.com helbidetik irisgarri dago lizentzia bidez, eta hemen eskuragarri:

© GELV

©GELV

AI LU EK

8:41

Koloretako zakutxoak, probabilitateekin jolas egiteko, zenbakien, koloreen, formen eta kopuruen txartelekin.

Testura duten zenbakiak

8:41

22/12/17

Arbel magnetikoa eta imanen multzoa zenbakiak, kopuruak, segidak eta eragiketak aurkezteko.

Neurketa tresnaren bidez, luzera kontzeptua ezagutzen hasteko.

14/12/17 8:06

LV

/17

Probabilitate jolasa

Metroa

1

©GE

22/12

Jolas magnetikoa

8:29

dd 1

149746_Pizarra.indd 1

ET A

Zenbakiak, kopuruak, ikurrak eta formak.

Polikuboak

©GELV

ER AN SK

Adimeneko bitak

Kontaketa, koloreak, kopuruak, multzokatzeak eta segidak lantzeko.

chas.in

4_Plan

14975

Erregeletak Eragiketak eta deskonposizioak lantzeko.

Friso motako horma irudia, 0tik 10era.

Google Web Store

AN TO LA

lanch

LV

©GE

 ANIPULAZIO MATERIALA M Ikasketa dinamizatzeko:

PO LT SA

54_P

Zuzen numerikoa

8/1/18 11:52

Jolas magnetikoa

1497

Zenbakiak aurkezten dituzten eta trazaketa egitea ahalbidetzen duten txartelak.

8/1/18 11:52

8/1/18 11:52

©GELV

3. MAILA

Matematikarekin pixkanakako lana egiteko. Hiruhileko bakoitzeko bana.

Jolas matematiko mota guztiak egitea ahalbidetuko duen horma irudi numeriko handia.

8/1/18 11:52

149750_Tarjetas_trazado_textura.indd 4

 ATEMATIKAKO IRUDIEN LIBURUA M Matematikaren ikuspegitik, mundua ezagutzeko eta ikusteko.

Neurketako kontzeptuak lantzeko.

1etik 100era arteko koadrantea

©GELV

©GELV

©GELV

149750_Tarjetas_trazado_textura.indd 2

149750_Tarjetas_trazado_textura.indd 1

3  KOADERNO

8:29

Grafiak aurkezteko eta trazaketa beharrezkoa den bezainbeste aldiz finkatzeko; izan ere, idatzi eta ezabatu egin daitezke.

Egutegia, eguraldia, erlojua eta asistentziaren horma irudia Zenbakien trazaketak Proiektatzeko egokitutako koadernoak eta irudien liburuak Horma irudi proiektagarriak Jarduera interaktiboak Lana edukiekin osatzeko fitxa deskargagarriak Irudien galeria

dd 1

©GELV

TR OK EL

Markak dituen soka

2/178:38 17

22/12/

Grafia numerikoko laminak

Ezagutu ikasgelarako eskuragarri dituzuen baliabide digital guztiak:

chas.in

0_Plan

14975

22/1

©GE

149746_Pizarra.indd 1

Testura duten zenbakiak

ER AN SK

IL EE KI N

ZER KONTATZEN DUZU? DIGITALA

M  ANIPULAZIO MATERIALA

M  ATEMATIKAKO IRUDIEN LIBURUA

Hiruhileko bakoitzeko bana.

8/1/18 11:35

LV

2. MAILA

149746_Tarjetas_trazado_textura.indd 3

3  KOADERNO

DI ZU TE N

8/1/18 11:35

149754_Tarjetas_trazado_textura.indd 1

149754_Tarjetas_trazado_textura.indd 2

149754_Tarjetas_trazado_textura.indd 3

151049_cuadriptico_QueTeCuentas_IBAI.indd 2

8/1/18 11:39 8/1/18 11:39

8/1/18 11:39

21/02/18 16:32

Profile for Ibaizabal argitaletxea S.A.

2018 Zer kontatzen duzu? katalogoa  

ZER KONTATZEN DUZU?: Haur Hezkuntzarako Ibaizabalen matematika manipulatiboa. ZER KONTATZEN DUZU?: el nuevo proyecto de Ibaizabal para educa...

2018 Zer kontatzen duzu? katalogoa  

ZER KONTATZEN DUZU?: Haur Hezkuntzarako Ibaizabalen matematika manipulatiboa. ZER KONTATZEN DUZU?: el nuevo proyecto de Ibaizabal para educa...

Profile for ibaizabal
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded