__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

IKASLE ETORRI BERRIAK ESKOLATZEKO JARRAIBIDEAK

Honakoaren bidez, ikasle etorri­berriak eskolatzeko protokoloa aurkeztera gatoz. 

Lehenik eta  behin  jakin  behar  dugu  familia  hauen  matrikula  eskaerak  bi  bideetatik  iritsi daitezkeela: 1. Familiak  zuzenean  Hezkuntza  Sailera  jo  ezkero,  bertako  Eskolatze  Batzordeak  erabaki  behar  du  ikaslea(k)  non  eskolatu  eta  gurean  eskolatzea  erabakitzen duenean, idatziz emango digu hartutako erabakiaren berri.  2. Familia  zuzenean  Ikastolara  etorri  ezkero,  Ikastolak  Eskolatze  Batzordeari  luzatu behar dio eskaera eta haren erabakiaren zain egon beharko du. 

Behin  Eskolatze  Batzordearen  erabakia  jakinik,  honakoak  dira  eman  beharreko  pausuak:

1.­ Lehenik  zuzendaritza  taldea  familiarekin  bilduko  da  eta  Ikastolaren  inguruko  oinarrizko  informazioa  emango  dio,  hala  nola,  ikaslea   eta  familiaren  aurreneko  informazioa   jaso:  Egindako  ibilbide  migratorioa,  familia  hizkuntzak,  eskolatze  prozesua, ikasketa  espedientea­liburua... Eman  beharreko  informazioaren  artean  honakoak   egongo dira:  Hezkuntza  proiektu,  hizkuntza  eredu  eta  metodologiaren  informazioa,  “Ohar  eta  Arauen  txostena”,  “Guraso Elkarteko aurkezpen liburuxka”...

2.­ Itzultzailea  behar  izanez  gero,  Zuzendaritza  Gipuzkoako  Konpentsatorioari itzultzailearen eskaera egingo dio.

Heziketa

3.­ Familiak  emandako  informazioa  jaso  ondoren,  aholkulariak  beharrezko  ikusten  badu,   ikaslearekin  bileratxo  bat  deituko  du  eta  behar  adinako  frogak  pasako  dizkio   zein mailarekin datorren baloratu ahal izateko.

4.­ Zein  mailatan  eta  lekuan  eskolatuko  den  erabakitzeko,  Zuzendaria,  Ikasketa  burua  eta  Aholkularia bilduko dira. Erabakia hartzeko dauden faktore guztiak kontuan  hartzen  saiatuko  dira:  Ikaslearen  jatorria,  maila,  dagokion  ikastaldearen ezaugarriak,  ikastaldean etorri berri gehiago dauden edo ez...

5.­ Maila  eta  lekua  erabakia  dagoenean  tutorea  edo  tutoreak  (zalantza  kasuetan)  bilduko  dira  hartutako  erabakia  arrazoitu  eta  jakinarazteko. Tutoreen iritzia jasoko da  eta  faktore  berriak  atera  edo  ezadostasuna  egon   ezkero  4.  puntuan  agertutako  taldean bilduko da berriz ere Behin Betiko erabakia hartzeko.

6.­ Behin  betiko  erabakia  hartu  ondoren  gutxi gora behera aste bete edo 2 asteetako  epea  jarriko  da  HARRERA  PLANA  prestatu  eta  ikaslearen  berariazko  PLANGINTZA­ORDUTEGI­LAGUNTZAK aurreikusi eta eskolatu dezagun .


IKASLE FAMILIEI EGIN BEHARREKO HARRERA PLANA

1.- Ikasketa burua, hipia, dagokion tutorea eta irakasle espezialistak bilduko dira zehazteko zein material erabiliko dituen gelan ikasgai desberdinetan. Indartze neurriak behar izatekotan zehaztu beharko da zein irakaslek emango dizkion, zenbat saio, non eta zein arlotan. Ikaslearen ordutegia zehaztu beharko da.

2.- Tutoreak eta ikastaldeak gelan harrera egingo diote etorri berriari hipiaren laguntzaz: aurkezpenak, ikasle enbaxadorea, jarduera ezberdinak besteak jabetzeko eta ikasteko nondik datorren…. Gela girotuko da ( bere herrialdeko

janari, argazki edo bestelako informazioak ...)

3.- Tutorea, espezialistak, ikasketa burua, hipia eta aholkularia bilduko dira ikaslearen banakako interbentzio-plana egiteko( materiala, ordutegia, indartze neurriak…) taldean murgiltzen lagunduko diona eta ikasketa-prozesua bideratuko duena. Plan honetan honakoak zehaztuko dira:

● Sustatu behar diren helburu eta ikaskuntzak eta horiek zein hizkuntzatan egingo diren. ● Gela barruan egiteko: zein esparrutan, zer-nolako baliabide motak( giza baliabideak edota materialak: eskolako materiala moldatzea, familiako hizkuntzan idatzitako liburuak…) ● Gelaz kanpo egiteko: landuko diren esparru eta edukiak, parte hartuko dutenak… ● Ikasle

berriari

integratzen

lagunduko

dioten

tutoretza-izaerako

jarduerak. ● Lan-planaren ebaluazioa eta jarraipena egiteko irizpideak, prozedurak eta

egutegia

4.-Hipiak euskara ikasteko saioak antolatuko ditu oinarrizko hizkuntza tresnak lortzeko helburuarekin. Ikaslearen banakako plana egingo du tutorearekin batera. Honi ezinbestekoa deritzogu, horrela hipiarekin ez dagoenean tutoreak badaki zertan ari garen. Ahal dela, gelako martxarekin bat egiten saiatuko da, honetarako ezinbestekoa

izango du tutorearekin etengabe aritzea.

6.- Etorri berria den ikaslearen herrialdeko informazioa bilatzen saiatuko dira tutorea eta hipiaren artean. Azken honek duen informazioa pasatuko dio geletan landu ahal izateko. Hasierarako piktograma batzuen laguntzaz baliatuko gara ikasleen ulermenerako, ikastolako leku desberdinak adieraziko dira bertan eta


hauek erabiliz identifikatu eta ikasiko dituzte. Komeni da gelan egiten diren ekintzei lotzeko ere bestelako piktogramak egitea eta horrela hasierako inkomunikazioa horretan lagungarri egingo zaigu.

 

HAUR HEZKUNTZARAKO HARRERA PLAN EREDU BAT, FAMILIARI  IDATZIZ EMATEKO DOKUMENTUA

1 ­Pasos a seguir para hacer más fácil el inicio:

­1er día:  día  de  visita.  A las  9:00.Acudirá  con un@ familiar a la clase. Haremos  las presentaciones, y conocerá el espacio que va a compartir en adelante.

­2º y  3er.  día:  A  las  9:00.  Acudirá  acompañada  de  l@  mism@  familiar.  Esta  persona se sentará  en el  pasillo. La niña podrá entrar y salir tantas veces como  lo  necesite.  La  puerta  de  clase  permanecerá  abierta.  Permanecerán  en  la  ikastola hasta las 10:30.

­4º día  en  adelantes:  A  las  9:00  acudirá  acompañada  a  la  clase,  pero  se  despedirán hasta las 11:00.A esta hora la esperarán en el patio.  ­Cuando complete el horario de mañana, podrá iniciar el de la tarde.

2 ­Recomendaciones:

­ ­ ­

Explicar claramente a la niña los pasos a seguir.

No crearle  falsas  expectativas:  “lo  vas  a  pasar  muy  bien”…..etc.  En  la  ikastola,  como  en  la  vida,  nos  enfrentamos  a   todo  tipo  de  experiencias,  a  veces  estamos  content@s,  otras  veces  enfadad@s,  nervios@s...  Sencillamente   hay  que  ir a la  ikastola, porque es donde  acuden los  niñ@s  de su edad.

EL EUSKARA:  Es  el idioma en el  que vivimos  en la  ikastola,  por  lo que  es  fundamental  que lo  adquiera  cuanto antes.  Tendrá profesor  de apoyo, pero  no será suficiente.  Recomendamos que utilicéis todos los recursos posibles  :  T.V. en euskara, videos, canciones…Es importante también que, fuera del  horario  escolar,  tenga  alguien  que  le  pueda  ayudar  en  el  proceso  de  aprendizaje. 

3­ Información  que   pueda  ser  importante  para  la  profesora,  y  que  compartiremos en otra reunión que haremos próximamente:   ­ alergias…..   ­ como se ha desenvuelto en la escuela infantil al que ha acudido.    4 ­ Lo que tiene que traer:


­ carpeta de plástico (clase de música)   ­ “bata” para plástica.   ­ botella de agua pequeña.

Profile for Madariaga Egaña

Etorriberrientzakojarraibideetaharreraplana  

Etorriberrientzakojarraibideetaharreraplana  

Profile for ibaitxo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded