Page 1

Mutilek euskaraz jolastu behar dute.

Mutilek jolasten duten bitartean, euskeraz hitz egin behar dute.

â ş

₌

Mundua euzkerarik gabe ez da berdina izango horregatik jolastu euskaraz .


Bilboko jokarariek ere Euskaraz hitz egiten dute.

Euskera  
Euskera  
Advertisement