Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

Z U N D E R T S E

O P L AG E :

30 NOVEMBER 2011 WEEK 48

UITGEVERIJ

EN ZEELAND:

DE

BODE

ACTUALITEIT

BV

I

POSTBUS

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

ZUNDERT

I

AUTO’S

REALISATIE MFA ACHTMAAL DICHTERBIJ

9300

TOTA L E O P L AG E W E S T - B R A B A N T

TEL.

076

599

SPORT

8111

I

WWW.INTERNETBODE.NL

KERKELIJK NIEUWS

CHRISTEL VAN DIJK EERT OVERLEDEN HOND

480.000

VACATURES

HONDERD KAARSJES OP LIESKES TAART

Werkzaamheden aan Achtmaalseweg

Informatieavond plan Kastanjehof

ZUNDERT - De werkzaamheden aan de Achtmaalseweg-Nieuwmoerseweg gaan vanaf maandag van start. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Als eerste wordt nu de wegverharding op de Achtmaalseweg, tussen de Nieuwmoerseweg en de Pastoor de Bakkerstraat, opnieuw bestraat. Nu blijft er bij regenval teveel water op het wegdek staan. Ook zijn er verzakkingen ontstaan. Aansluitend zal de wegversmalling op de Achtmaalseweg-Nieuwmoerseweg worden verbeterd. De huidige wegversmalling is niet duidelijk en dus niet verkeersveilig genoeg. De versmalling wordt straks zo ingericht dat er wel een verkeersremmende werking optreedt.

ZUNDERT - In samenwerking met gemeente Zundert houdt Maas-Jacobs op woensdagavond 30 november vanaf 19.30 uur een informatieavond voor omwonenden over het plan Kastanjehof aan de Molenstraat (oude Vorsselmans-locatie). De avond vindt plaats in de grote zaal van het CultuurCentrum Zundert en begint om 19.30 uur. Momenteel ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Omwonenden kunnen kennis nemen van de plannen. Ook overige geïnteresseerden zijn welkom. Maas-Jacobs en de gemeente geven een presentatie waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Meer informatie: www.maasjacobs.nl

W E E K B L A D

CJG geeft tips over omgaan met pubers

Overval op gezin in Wernhout

ZUNDERT - De cursus ‘Omgaan met Pubers’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt een steuntje in de rug aan ouders in Etten-Leur en Zundert. De cursus wordt gegeven door twee schoolmaatschappelijk werkers van Surplus Welzijn, start op dinsdagavond 10 januari van 19.30 tot 21.00 in De Kerkwerve in Etten-leur en duurt vijf avonden. Aan de hand van vijf thema’s (puberteit, pubers en geld, pubers en gevoelens, pubers en grenzen, pubers en genotmiddelen) krijgen ouders meer informatie, tips en adviezen. Ook kunnen zij met elkaar te praten en ervaringen uitwisselen. Meer informatie via www.cjgettenleur.nl en www.cjgzundert.nl

WERNHOUT - De meldkamer kreeg zaterdag om 04.30 uur melding van een overval op een woning aan de Lentsebaan. De bewoners van het pand, twee volwassenen en hun drie kinderen, lagen te slapen toen ze werden opgeschrikt door meerdere mannen met vuurwapen. Ze bedreigden het gezin en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De gedupeerde alarmeerden de politie. Deze stelde direct een onderzoek in in de directe omgeving. Hierbij werden een politiehond en een helikopter ingezet. In de woning is sporenonderzoek verricht en van de gedupeerden worden verklaringen en een aangifte opgenomen. De politie neemt de zaak hoog op.

Werkzaamheden aan Leeuwerikstraat ZUNDERT - De gemeente Zundert is de voorbije dagen actief geweest met het frezen en asfalteren van de bestaande asfaltverharding in de Leeuwerikstraat in Zundert. Het gaat om het gedeelte tussen de Grote Heistraat en tweede afslag Ambachten. De werkzaamheden vonden plaats in het kader van groot onderhoud. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren werd de hoofdrijbaan volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor het doorgaande verkeer werd een omleidingsroute ingesteld. Informatie over de werkzaamheden is via telefoonnummer (076) 599 5721 verkrijgbaar bij Henk van Geffen, toezichthouder namens de gemeente Zundert.

WERNHOUT - De gemeente is gestart met aanpassen van de parkeervoorzieningen bij de sportaccommodaties aan de Diepstraat om er de verkeersveiligheid te verbeteren. In de nieuwe situatie komen er, naast een opstelplaats voor fietsen, 44 parkeerplaatsen en een gehandicaptenparkeerplaats. Het werk is waarschijnlijk eind dit jaar afgerond. FOTO SANDRA BROOSUS

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

Paus Benedictus XVI benoemt opvolger Hans van den Hende

Jan Liesen bisschop van Breda BREDA - Mgr. Jan Liesen (51) is door paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop van Breda. Dat is zaterdag officieel bekendgemaakt. Liesen is hulpbisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Hij wordt de elfde bisschop van Breda en volgt daarmee Hans van den Hende (47) op. Laatstgenoemde was bisschop van Breda van 2006 tot 2011. DOOR ADDO SPRANGERS Mgr. Liesen werd geboren op 17 september 1960 in Oosterhout. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout en volgde daarna de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Na zijn priesterwijding studeerde en doctoreerde mgr. Liesen aan het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem. Daarna was hij verbonden aan het Grootseminarie Rolduc als docent en bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Op 15 juli 2010 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot hulpbisschop van het bisdom van ‘s-Hertogenbo-

t

h

u

i

sch. De wijding tot bisschop volgde op 18 september 2010. Sinds 2004 is mgr. Liesen lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer. Dankbaar Bij monde van algemeen gedelegeerde V. Schoenmakers, proost van het kapittel, laat het bisdom in een eerste reactie weten dankbaar te zijn voor de benoeming van mgr. vanD Breda: W Liesen E E tot K bisschop B L A “Hij is een spirituele, erudiete en aimabele man, aan wie wij graag het vertrouwen geven om ons bisdom in de komende jaren te leiden. Hij is zeer welkom in het bisdom van Breda. We zijn ervan over-

s

i

n

d

e

r

tuigd dat hij met zijn talenten van geest en hart, veel voor het bisdom kan betekenen.” Bisschop Van den Hende werd in 2006 bisschop-coadjutor en was sinds 2007 bisschop van Breda. De jaren 20062011 stonden inhoudelijk heel bijzonder in het teken van roeping, sacramenten, en de sociale leer van de Kerk. Bestuurlijk was er veel aandacht voor het stimuleren van samenwerking van parochies. Bisschop Van den Hende was apostolisch administrator van het bisdom van Breda sinds zijn benoeming tot bisschop van Rotterdam op 10 mei 2011 door paus Benedictus XVI. Op 2 juli 2011 nam Van den Hende de bisschopszetel van Rotterdam in bezit.

e

g

i

o

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

bij Intratuin Breda

PLUS Manniën Rucphen Plus Van Eekelen Elke Elkezondag zondaggeopend geopendvan van10 10tot tot17 16uur uur AAnbiedingen vAn do 1 dec t/m zon 4 dec

Douwe Egberts Senseo Honig Soepen

T/M18 DECEMBER IEDERE ZONDAG GEOPEND! U bent welkom van 10.00-17.00 uur. Intratuin! Voor al uw kerstpakketten en cadeaus!

Intratuin Breda - Terheijdenseweg 296 - www.intratuin.nl - twitter: @intratuin076

Alle smaken

zak 36 stuks voor

€ 2.99

Kippen, Tomaten, Groenten, Vermicelli & Julliennesoep

2 pakjes voor

€ 1.00

St. Bavostraat 50 - Rijsbergen - 076-5968280

Werk aan Risten en Hogestraat RIJSBERGEN - De gemeente Zundert heeft een aanvang gemaakt met rioleringswerkzaamheden en herbestratingswerkzaamheden aan de Hogestraat en de Risten in Rijsbergen. Aansluitend zullen aan het kruispunt Kruispad/Overasebaan werkzaamheden worden verricht. Ook aan het brugdek Kruispad zal worden gewerkt. Hier worden voegovergangen vervangen. De Hogestraat en de Risten zijn gedurende de werkzaamheden ter hoogte van het Kennedyplein afgesloten voor het doorgaande verkeer. Omleidingsroutes zijn door middel van borden aangegeven. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind 2011 duren.

Sportgala zoekt sportkampioenen ZUNDERT - Tijdens het Sportgala 2011, dat op zaterdag 17 maart 2012 wordt gehouden in het CultuurCentrum Zundert, wordt iedereen die in 2011 een kampioenschap heeft behaald of een aansprekende prestatie heeft geleverd, gehuldigd. Tevens worden dan de sportman, sportvrouw, sportploeg, jeugdploeg en de jeugdsporter van het jaar 2011 bekend gemaakt. De organisatie van het Sportgala doet een beroep op verenigingen, supporters en inwoners om kampioenen en kandidaten voor de titel ‘Sportkampioen van de gemeente Zundert’ voor 5 januari aan te melden bij mevrouw De Ridder tel. (076) 599 55 42 (ma, di en do), e-mail: m.dridder@zundert.nl.

Zundertse 30-11-11  

Zundertse Bode

Zundertse 30-11-11  

Zundertse Bode

Advertisement