Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Irudiak bilatzeko testuingurua ulertzen Izenak, binaka: Ibai Azpeitia, Ander Bolibar

1 Mesedez irakurri hurrengo testua eta erantzun hiru galderei: Codina, L. (2007). Obtención, edición y gestión de imágenes mediante recursos de libre acceso. El profesional de la información, 15,5 512-517.

(…) Obtención de imágenes en entornos profesionales La forma habitual de obtener imágenes para un proyecto editorial o multimedia no puede descansar en el uso de los motores de búsqueda convencionales, como Google, por ejemplo. El motivo es doble: por un lado, la calidad de las imágenes que se obtienen mediante un buscador suele dejar mucho que desear en cuanto a su uso profesional. Pero, aún así lo más importante, con mucha diferencia, es la cuestión de los derechos de autor. Los motores de búsqueda pueden localizar información basándose en algún elemento contextual, por ejemplo, el nombre del fichero de imagen. Pero, como es lógico lo ignoran todo sobre lo que atañe a los derechos de autor: quién es el propietario de los mismos o a quién dirigirse en caso de estar interesados en su uso, si la imagen es susceptible de uso comercial, etc. Para proyectos profesionales que disponen de financiación, la vía más eficiente, con mucha diferencia, consiste en recurrir a bancos de imágenes como AGE Fotostock, Corbis o Getty Images, por mencionar solamente tres de los más conocidos. No obstante, como solemos argumentar en esta serie de trabajos, en ocasiones algunos proyectos vinculados a actividades culturales ni disponen de financiación específica ni están destinados a una explotación comercial. En ese caso, de no disponer de fuentes alternativas, probablemente, el proyecto simplemente no se llevaría a cabo. Aquí presentaremos 3 fuentes de obtención de imágenes (Everystockphoto, Wikimedia Commons, Flickr) que, al mismo tiempo que disponen de licencias bien especificadas de cesión de derechos, son de coste cero, y usan las licencias Creative Commons.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

1.1 Ingurune profesionaletan zergatik ez da Google Images bilatzailea erabiltzen? Bi arrazoi nagusigatik: 1. Irudien kalitateagatik: Irudi

bilatzaile

ohikoak

erabilita,

lortuko

diren

emaitzen irudien kalitate baxukoak izango dira eta arlo profesionalerako exkax geldituko dira. 2. Egile-eskubideak: Aurkitutako irudiek ze eskubideren menpean dauden ez dakigulako.

Informazio

bilatzerakoan

ez

duelako

kontuan hartzen noren informazioa den.

1.2 Irudi

Ze ezberdintasun dago irudi-banku eta irudi-bilatzaileen artean? bilatzaileek

sare

guztian

bilatzen

dute,

eta

horregatik ezin dute bermatu irudiaren kalitate edo egileeskubide

aproposak.

Irudi-bankuetan

ordea,

konkretu

batzuetako

irudiak

Kalitate

daude.

espezifikazio eta

egile-

eskubideak argi gelditzen dira. Egilearekin akordio batera iristen dira.

1.3

Egile-eskubideak kontuan izaten dituzten irudi-bankuen artean zein dira

bereizketak? Hau da, ze ezberdintasun dago “Komertzialak” eta “Sarbide irekiko” bankuen artean? Adimen–mapako oharrak lagungarri izango zaizkizuei. Banku

komertzialetan,

irudiak

erosi

egin

behar

dira.

Normalean erabilera komertzial bat egin nahi bada, irudi libreekin ez da nahikoa, creative commons egile-eskubide


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

askok arlo ez komertzialetan bakarrik erabili daitezke.

Sarbide irekiko bankuetako irudiak, libre gara erabiltzeko bertako batzuetan

copyleft-aren ezingo

muga

ditugu

kontuan arlo

hartuta,

hau

komertzialetan

da,

erabili

ahalko, besteetan gure lana lizentzia berean argitaratu beharko dugu. Beti egilea errespetatuz.

2. Irudien adimen-mapako wikipediako estekak kontuan hartuta, zein da Stock eta Microstock irudi-bankuen arteko ezberdintasuna? Microstock irudi bankuetako irudiak askoz ere merkeagoak dira, normalean 10$ eta 20$ artean dauden irudiak dira. Dena den irudi hauek kalitate txikiagoak dira eta askotan argazkilari ez profesionalek ateratakoak dira. Stock banku baseak profesionalagoak dira.

3. Nola egiten duten lan irudi-banku komertzialak (Stock Photography)? Bideo hau ikusi (1:25 minutura arte) eta erantzun galdera hau: 3.1 Zer egiten dute irudi-banku komertzialek? Non dago beren negozioa? Bitartekari lana egiten dute. Argazkien jabeekin negoziatu ondoren, beraien datu basean jartzen dituzte argazkiak. Ondoren erosleak argazki hori beraien irudi bankuari esker ezagutzen

du

eta

erosketaren

ehuneko

bat

irudi

bankuarendako bideratzen da.

4. Irudi-banku komertzialak nola elikatzen dira? Noren argazkiak dira? Bideo hau ikusi, ondoren irakurri ekarpen hau eta galdera honi erantzun:


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

4.1 Argazkilarientzat zertan dira lagungarriak irudi-bankuak? Argazkilari batek beraren irudiak saltzea nahi baditu, bi aukera ditu.

Lehenengoa,

bere

kabuz

webgune

bat

muntatzea

irudiak

saltzeko (aukera honek inbertsio garrantzitsu bat eskatzen du eta berez arrisku bat).

Bigarrena eta interesgarriagoa, interneten dagoen irudibanku

batetan

gauzak

eskegitzea.

errazten

zaizkio,

Aukera

honekin

errazagoa

da

argazkilariari

webgune

honetara

jende gehiago sartzea eta horrela argazkilariaren irudiak saltzeko aukera gehiago daude. Zure lana erosle potentzial gehiagok ikusteko aukera izateaz gain, lan gutxiago egin behar

da

salmenta

plataforma

muntatuta

dagoelako,

dena

den, ehuneko bat beti irudi-bankuarentzat joango da. 5. Sartu adimen-mapako Stock-eko bost irudi-bankuetan eta bilatu ze ezberdintasun dagoen Rights-Managed (RM) (edo Derechos Protegidos) lizentzia eta Royalty-Free (RF) lizentziaren artean? Noiz erabiliko zenuke bat eta noiz bestea? (Idatzi adibide konkretuak)

Right-Managed izenekoak, erabilera komertziala mugatzen dute, hau da, kasu batzuetan ezingo dira erabili era komertzialean eta beste batzuetan erabili ahal izango dira baina x alditan (x hori adostu egin beharko litzateke). Bestalde, Right-Free izenekoen erabilera komertziala ez dago mugaturik eta nahi den alditan erabili ahal izango da.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Argi dago hasiera batean behintzat Right-Free argazkiak erabiltzearen aldekoak izango garela. Behin zerbait ordainduta, nahi dugun aldietan erabiltzea nahiko genuke. Hala ere, adibidez gertaera oso garrantzitsu bat gertatzen denean

14. ekarpena  

Irudi bankuak aztertzen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you