Page 1


SISTEMITE ZA OBEZBEDUVAWE KVALITET PROBLEMI VO INDUSTRISKATA PRAKTIKA I MO@NOSTI Sistem za kvalitet e slo`ena i kompleksna rabota bidej}i e povrzana so studii za razli~ni problemi, istra`uvawa vo site segmenti na organizacijata, standardizacija na delovnite procesi, prou~uvawe na tehnologijata na rabota i racionalizacija, vodewe smetka za ekonomi~nosta, matemati~ko modelirawe za proektirawe na novi proizvodi i procesi i informatika. Ku}ata na kvalitetot e izveden model na sistemot za kvalitet koj mnogu jasno ja izrazuva strukturata na sistemot.

Imeno, temelot na ku}ata e vo mereweto na kvalitetot. Toa e pojdovna osnova. Kvalitetot mora sekade da se meri bilo so kvalitativni ili kvantitativni pokazateli, zatoa {to preku mereweto mo`e da se ocenuva, pa spored ocenkite se prezemaat aktivnosti za podobruvawe (korektivni planovi). Ku}ata se dr`i na ~etiri stolbovi: standardizacija, statisti~ki metodi, tro{oci i obrazovanie. Site tie imaat ednakvo golemo zna~ewe za uspe{nosta na sistemot.


Pokrivot na ku}ata na kvalitetot e menaxmentot. Toj ja {titi ku}ata, se dr`i na stolbovite i gi obezbeduva potrebni preduslovi za funkcionirawe na sistemot. „Vrabotenite rabotat vo sistemot, a menaxmentot raboti na sistemot“ (William E. Conway). Poradi razli~nite oblasti koi postojat vo sistemot za kvalitet prakti~no e da se organiziraat potsistemite za metrologija, za standardizacija, za primena na statisti~kite metodi, za analiza na tro{ocite i za obrazovanie. Vo modelot na evropskata nagrada za kvalitet vrednuvani se vleznite ~initeli na organizacijata i izleznite rezultati. Najgolemo zna~ewe od vleznite ~initeli imaat procesite i potoa vodstvoto - se misli na vrvnoto rakovodstvo. Od izleznite rezultati najzna~ajno e zadovolstvoto na kupuva~ite i delovnite rezultati. No, kako {to mo`e

da se zabele`i va`no e i zadovolstvoto na vrabotenite, zatoa {to od vrabotenite zavisi kako }e go praktikuvaat sistemot, odr`uvaat i inoviraat. So cel da se ovozmo`i pobrzo pribli`uvawe kon globalnite pazari i kompatibilnost vo obezbeduvaweto kvalitet, zaradi za{tita na kupuva~ite, se izdadeni standardite ISO 9001 koi


pretrpea promeni i poslednite od 2015 godina se najblisku do filozofijata na totalniot menaxment na kvalitet.

So implementiraweto na sistemite za kvalitet se ostvaruva rein`enering vo pretprijatijata.

Menaxerite imaat razli~en stav kon implementacijata na sistemite za kvalitet. Sistemot za kvalitet e zasnovan na timska rabota, delovnite procesi se ostvaruvaat timski, problemite so kvalitetot/nekvalitetot ne treba da se krijat, naprotiv, treba da se prijavuvaat za da se bara re{enie za niv. Zatoa, spored toa kakov stil na menaxirawe se praktikuva vo organizacijata takvi se i razlikite pome|u sistemite, takov e i uspehot vo obezbeduvaweto kvalitet.

Na rutinskoto nivo na rabotewe treba da zavladee ~udo - ~istota, urednost, disciplina i odgovornost. Na ova nivo treba da se praktikuvaat alatkite na kvalitetot: ~ek lista, Pareto dijagram, I{ikava pristap, poka joka kontrolata, samokontrolata i normata za kvalitet.

Obezbeduvawe kvalitet na `iveewe e najvisokoto nivo vo piramidalnata hierarhija, no do toa nivo se doa|a makotrpno i so u~estvo na site gra|ani preku nivnata rabota vo procesite, vo pretprijatijata, vo op{testvoto. Taa makotrpna rabota e svrzana so materijali, so energija, so informacii i bara soodvetna kultura, politika, civilizacija i infrastruktura.

Na operatvnoto nivo treba da se vovede pristapot „napravi dobro od prv pat“, „napravi to~no“ i „napravi globalno“ (poedine~noto vo celosnoto rabotewe). Stru~nite lu|e treba da ovladeat so izrabotka na standardnite operativni postapki spored krugot na kvalitet, da gi sledat procesite so kontrolni karti i korelacija i regresija.


Na strategiskoto nivo na rabotewe treba da se ovladee so rein`enering, so ben~marking, so podobruvawe na procesite i so optimizacija na tro{ocite. I na ova nivo treba da se odviva ~udo - ~ovekot da gi sovlada novite pristapi, da se upravuva so resursite na principot „demokratura“, {to zna~i da se dade mo`nost na site vraboteni za idei za unapreduvawe na rabotite - demokratija, no otkoga }e se prifati odreden predlog re{enie treba da zavladee diktatura. (ne mo`e sekoj da pravi promeni kako {to toj saka). Na ova nivo treba da se organiziraat timovi soglasno potrebite na rabotata.


Области на сертификација на системи за управување Иако сертификацијата на системите за управување со квалитет (според ISO 9001) претставува голем процент од работата преземена од страна на сертификациските тела, постојат и други подеднакво важни области за работа, и тоа:

Сертификација на системи за управување со безбедност на информации (ISО/IEC 27001) Сертификација на системи за управување со животна средина (ISO14001) Сертификација на системи за управување со ИТ услуги (ISO 20000) Сертификација на системи за управување со безбедност на храна (ISO 22000) Сертификација на системи за управување со безбедност на снабдувачки синџири (ISO 28000)


Кои се придобивките од користењето на акредитирано сертификациско тело? Постојат многу причини зошто треба да се користат услугите на акредитирано сертификациско тело: Ве ослободува од ризик на претпоставки или нагаѓања при избор на сертификациско тело на начин што Ви дава доверба дека ќе добиете услуга која најблиску одговара на Вашите барања; Можност за проширување со нови бизниси, бидејќи користењето на акредитирани услуги за оцена на сообразност е се поприсутно и во јавниот и приватниот сектор; добивате пристап до странските пазари, бидејќи сертификатите издадени од тела кои се акредитирани од страна на потписници на IAF MLA-договорот се признати и прифатени низ светот; помага да се идентификуваат најдобрите практики, бидејќи од сертификациското тело се

бара да има соодветно познавање на Вашиот бизнис сектор; ги контролира трошоците со помош на трансфер на знаење, бидејќи акредитираните сертификациски тела можат да бидат добар извор на непристрасен совет; нуди пазарна диференцијација и лидерство преку прикажување на другите веродостојни докази за добра практика; демонстрира разумност за правни барања во случај на правно дејство; го намалува документираното работење и ја зголемува ефикасноста преку намалување на потребата од повторна проверка на вашиот бизнис.


ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Кеј Димитар Влахов бр. 4, зграда 2, спрат 3, 1000 Скопје, Р. Македонија Тел: ++389 2 3293 080 Факс: ++389 2 3293 089 E-пошта: info@iarm.gov.mk www.iarm.gov.mk

Profile for agencija akreditacija

Brosura_2016  

Brosura_2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded