Page 1

D O B R O D E LN I

K U LT U R N I

F E S T IV A L

w w w .fe s tiv a lfro n ta .s i

SVENSON ·ARTENIGMA ·NEON ·NO AGENDA + PODOKNIČARJI ·MARKO IN ADJA KANALEC

KOBARID,9.8.-17.8.2013

...LikovnaFronta.Športnodogajanje.Otroškedelavnice.Gledališkapredstava.Kinovecer...

Ian Stergar  
Ian Stergar  

Plakat za Festival Fronta - 3.ofenziva

Advertisement