Page 1


Inhoud Inleiding Inhoudsopgave

3 4

Verbeterpunten Inleiding Sneltoetsen

P.A.P. De ontmaskerde vormgevers

Gemaakt werk Evaluatie

11

19 60

Mijn evaluatie Opmerking stagebegeleider: Maja Blauw

Aan Vormgeving Onbekend Bijlagen

60

62 63

Beoordelingsformulieren Gemaakt werk Bedrijfsinventarisatie Werkverantwoordingsformulieren

H andtekeningen

Werkprocessen register

3

64 66


Verbeterpunten Inleiding In mijn tweede stageperiode is het van belang dat ik de dingen die ik in de eerste periode niet goed genoeg deed, wel goed doe in de tweede periode. In de eerste periode had ik samen met mijn stagebegeleider binnen het bedrijf drie verbeterpunten opgeschreven die ik in mijn tweede periode moest verbeteren. Deze drie punten zijn: 1. Taalvaardigheden 2. Meer dan twee voorstellen maken voor een opdracht 3. Sneltoetsen In dit stageverslag behandel ik deze drie punten zodat je terug kan zien dat ik het verbeterd heb. De sneltoetsen laat ik zien door elke maand af te kruizen welke sneltoetsen ik gebruik. De meerdere voorstellen laat ik bij gemaakt werk zien waarbij het mogelijk was om meer voorstellen te maken. Qua taalvaardigheid is het moeilijk te laten zien dat ik er in verbeterd ben daarom heb ik een aantal beoordelingsformulieren in laten vullen.

4


Toegepaste sneltoetsen Januari

KADERS EN PLAATJES Apple + H Apple + Alt + V Apple + Shift + E Apple + Shift + } Apple + Shift + { Apple + : Apple + Alt + : Apple + | Apple + Shift

X X

alle kaders zien In kader plakken Centreren van plaatje Geselecteerde word naar boven geplaatst Geselecteerde word naar onder geschikt Basisstramien zien Lijnen vastzetten Uitlijnen van opsommingen Losmaken van elementen uit het A-stramien

GEREEDSCHAP V A P T F I Z

Gereedschap Direct gereedschap Pen Tekst invoeren Rechthoek kader Pipet Zoom

SCHALEN & ZOOMEN Apple + 5,1,2,4 Apple + + Apple + -

X X

In en uitzoomen naar 50,100,200,400 Vergroten percentage van pagina Verkleinen percentage van pagina

TEKST Apple + A Apple + C Apple + V Apple + X Apple + Shift + K Apple + Shift + L Apple + Shift + R Apple + Shift + C Apple + Shift + J

X X X X

Selecteer alles KopiĂŤren Plakken Knippen Kapitalen (aan/uit) Links uitlijnen Rechts uitlijnen Centreren Alle regels uitvullen (m.u.v. de laatste regel)

5


Apple + Shift + Alt + U Alt + E

Veilig afbreekstreepje neerzetten “ boven letter ‘ boven letter

Februari KADERS EN PLAATJES Apple + H Apple + Alt + V Apple + Shift + E Apple + Shift + } Apple + Shift + { Apple + : Apple + Alt + : Apple + | Apple + Shift

X X

alle kaders zien In kader plakken Centreren van plaatje Geselecteerde word naar boven geplaatst Geselecteerde word naar onder geschikt Basisstramien zien Lijnen vastzetten Uitlijnen van opsommingen Losmaken van elementen uit het A-stramien

GEREEDSCHAP V A P T F I Z

Gereedschap Direct gereedschap Pen Tekst invoeren Rechthoek kader Pipet Zoom

SCHALEN & ZOOMEN Apple + 5,1,2,4 Apple + + Apple + -

X X

In en uitzoomen naar 50,100,200,400 Vergroten percentage van pagina Verkleinen percentage van pagina

TEKST Apple + A Apple + C Apple + V Apple + X Apple + Shift + K Apple + Shift + L

X X X X

Selecteer alles Kopiëren Plakken Knippen Kapitalen (aan/uit) Links uitlijnen

6


Apple + Shift + R Apple + Shift + C Apple + Shift + J Apple + Shift + Alt + U Alt + E

X

Rechts uitlijnen Centreren Alle regels uitvullen (m.u.v. de laatste regel) Veilig afbreekstreepje neerzetten “ boven letter ‘ boven letter

Maart KADERS EN PLAATJES Apple + H Apple + Alt + V Apple + Shift + E Apple + Shift + } Apple + Shift + { Apple + : Apple + Alt + : Apple + | Apple + Shift

X X

X X

alle kaders zien In kader plakken Centreren van plaatje Geselecteerde word naar boven geplaatst Geselecteerde word naar onder geschikt Basisstramien zien Lijnen vastzetten Uitlijnen van opsommingen Losmaken van elementen uit het A-stramien

GEREEDSCHAP Gereedschap Direct gereedschap Pen Tekst invoeren Rechthoek kader Pipet Zoom

V A P T F I Z

SCHALEN & ZOOMEN Apple + 5,1,2,4 Apple + + Apple + -

X X

Apple + A Apple + C Apple + V

X X X

In en uitzoomen naar 50,100,200,400 Vergroten percentage van pagina Verkleinen percentage van pagina

TEKST Selecteer alles Kopiëren Plakken

7


Apple + X Apple + Shift + K Apple + Shift + L Apple + Shift + R Apple + Shift + C Apple + Shift + J Apple + Shift + Alt + U Alt + E

X

X

Knippen Kapitalen (aan/uit) Links uitlijnen Rechts uitlijnen Centreren Alle regels uitvullen (m.u.v. de laatste regel) Veilig afbreekstreepje neerzetten “ boven letter ‘ boven letter

April KADERS EN PLAATJES Apple + H Apple + Alt + V Apple + Shift + E Apple + Shift + } Apple + Shift + { Apple + : Apple + Alt + : Apple + | Apple + Shift

X X X X X

alle kaders zien In kader plakken Centreren van plaatje Geselecteerde word naar boven geplaatst Geselecteerde word naar onder geschikt Basisstramien zien Lijnen vastzetten Uitlijnen van opsommingen Losmaken van elementen uit het A-stramien

GEREEDSCHAP V A P T F I Z

X X X X

Apple + 5,1,2,4 Apple + + Apple + -

X X X

X X

Gereedschap Direct gereedschap Pen Tekst invoeren Rechthoek kader Pipet Zoom

SCHALEN & ZOOMEN In en uitzoomen naar 50,100,200,400 Vergroten percentage van pagina Verkleinen percentage van pagina

8


TEKST Apple + A Apple + C Apple + V Apple + X Apple + Shift + K Apple + Shift + L Apple + Shift + R Apple + Shift + C Apple + Shift + J Apple + Shift + Alt + U Alt + E

X X X X X X X X X X X

Selecteer alles Kopiëren Plakken Knippen Kapitalen (aan/uit) Links uitlijnen Rechts uitlijnen Centreren Alle regels uitvullen (m.u.v. de laatste regel) Veilig afbreekstreepje neerzetten “ boven letter ‘ boven letter

Mei KADERS EN PLAATJES Apple + H Apple + Alt + V Apple + Shift + E Apple + Shift + } Apple + Shift + { Apple + : Apple + Alt + : Apple + | Apple + Shift

X X X X X X X

V A P T F I Z

X X X X X X X

Apple + 5,1,2,4

X

X X

alle kaders zien In kader plakken Centreren van plaatje Geselecteerde word naar boven geplaatst Geselecteerde word naar onder geschikt Basisstramien zien Lijnen vastzetten Uitlijnen van opsommingen Losmaken van elementen uit het A-stramien

GEREEDSCHAP Gereedschap Direct gereedschap Pen Tekst invoeren Rechthoek kader Pipet Zoom

SCHALEN & ZOOMEN In en uitzoomen naar 50,100,200,400

9


Apple + + Apple + -

X X

Apple + A Apple + C Apple + V Apple + X Apple + Shift + K Apple + Shift + L Apple + Shift + R Apple + Shift + C Apple + Shift + J Apple + Shift + Alt + U Alt + E

X X

Vergroten percentage van pagina Verkleinen percentage van pagina

TEKST

X X X X X X X X X X

Selecteer alles Kopiëren Plakken Knippen Kapitalen (aan/uit) Links uitlijnen Rechts uitlijnen Centreren Alle regels uitvullen (m.u.v. de laatste regel) Veilig afbreekstreepje neerzetten “ boven letter ‘ boven letter

Resultaat sneltoetsen 100

80

60 25,8 %

40

29 % 35,5%

20 80,6% 100%

0 Januari

Februari

Maart

April

10

Mei


Persoonlijk Actie Plan 1. Inleiding In de tweede stageperiode loop ik weer stage bij Vormgeving Onbekend. Omdat ik er nu al vijf maanden heb stage gelopen hoef ik niet meer uit te leggen waar het bedrijf voor staat. Ik pas mijn Persoonlijk Actie Plan aan, aan de dingen die ik in mijn eerste periode niet goed genoeg deed. Ik verbeter mijn prestaties door een aantal beoordelingslijsten in te laten vullen. Hierdoor weet ik wat ik fout doe en eventueel kan verbeteren.

A. VAKINHOUDELIJKE WERKPROCESSEN KERNTAAK 1:

.1* Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

Ik verzamel informatie over de behoeften en de wensen van de opdrachtgever en adviseer wat het best bij de klant zou passen. Ik overleg met de opdrachtgever en trek op basis daarvan conclusies.

.3* Maakt concept Als ik een opdracht voor een klant moeten maken, maak ik zoiezo meer dan 1 ontwerp. Hierdoor kan de klant kiezen tussen de gemaakte ontwerpen. Ik plaats alles zo goed mogelijk zodat de klant niet voor verassingen komt te staan.

.4 Maakt ontwerp Ik let extra goed op bij het opslaan van de bestanden. Omdat ik hier in mijn vorige periode niet goed genoeg op heb gelet. Ik probeer al van te voren 11


de beelden als CMYK en 300 dpi op te slaan zodat ik geen fouten kan maken bij de hoge resolutie pdf. Ik verzamel alle bestanden en zet ze in de goede mappen, en ik houd rekening met de huisstijl of eventueel overige wensen van de klant.

.5* Presenteert media-uiting Ik print de media-uiting en maak hem presentabel voor de klant. Eventueel vouwen en bijsnijden is hierbij van toepassing.

KERNTAAK 2:

.1 Bereidt realisatie voor Ik let extra goed op bij het opslaan van de bestanden. Omdat ik hier in mijn vorige periode niet goed genoeg op heb gelet. Ik probeer al van te voren de beelden als CMYK en 300 dpi op te slaan zodat ik geen fouten kan maken bij de hoge resolutie pdf.

.3 Maakt de media-uiting Ik plaats alle bestanden in een nieuwe map, met de naam van het ordernummer en de beschrijving van het product en om welk voorstel het gaat. Ik sla alle versies goed op, zodat als je een keer ziek bent, een collega het makkelijk kan oppakken en de juiste versie kan pakken. Als ik een ontwerp klaar heb stuur ik hem door naar de klant. Ik wacht op correcties en stuur als alles goedgekeurd is de hoge resolutie pdf naar de drukker (met toezicht), of laat 1 van mijn collega’s het doen.

.4 Beheert hard- en software Ik gebruik de juiste systeemvereisten en ben ervan bewust dat als een klant een pdf ontvangt, het niet groter mag zijn dan 5 MB aangezien de meeste inboxen niet over zoveel ruimte beschikken. Ik sla alle Indesign bestanden op als CS2, omdat het merendeel van mijn collega’s over CS2 beschikken. Ik installeer eventuele updates als die worden aangeboden. Als ik niet zeker weet of dit nodig is vraag ik om assistentie. 12


.5 Beheert database Het bedrijf heeft zijn eigen systeem van bestanden opslaan, dus daar houd ik mij aan. Dit houdt in, al het aangeleverde materiaal moet in dat mapje, alle Indesign bestanden in de map ‘Ontwerpfase’, de lage resolutie pdf komt in het mapje ‘PDF aan de klant’. En als alles akkoord is, maak ik een pakket van mijn indesign bestand en sla hem op in de map ‘DTP/productie fase’. En tot slot zet ik de hoge resolutie pdf in het mapje ‘PDF aan drukker/uitgever’.

B. PERSOONLIJKE WERKPROCESSEN KERNTAAK 1:

.1 Benoemt leerdoelen voor eigen ontwikkeling Om goed te kunnen ontwikkelen in het bedrijf, moet ik leerdoelen voor mezelf benoemen. Dit doe ik door het gemaakte werk te beoordelen en eventueel verbeteringen voor een volgende opdracht te benoemen.

.2 Inventariseert geschikte manieren van leren Wanneer er een probleem is zoek ik de snelste en beste manier om het probleem op te lossen. Ik kan het op het internet zoeken, het aan een collega vragen, een grafisch leerboek pakken of het aan een docent van het Ma vragen. Ik stem af welke manier op dat moment het beste is.

.3 Kiest bij de situatie en zichzelf passende manieren van leren

Ik bestudeer de opdracht of het probleem, en kies een van de manieren genoemd in het vorige werkproces om het probleem op te lossen. Voorbeeld: Ik heb een woord die verkeerd afbreekt in een zin, ik wil dat ie ergens anders het streepje tussenzet maar weet dat als ik dat handmatig doe dat problemen kan veroorzaken. Ik bedenk me dat de snelste en beste manier is om het aan een collega te vragen omdat zij er veel ervaring mee hebben.

13


.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit Ik plan zelf mijn opdrachten. Ik orden ze zoals afgesproken, en zorg ervoor dat de laatste versie gebruikt wordt.

.5 Evalueert de gekozen manier van leren Als ik iets nieuws geleerd heb evalueer ik of ik mijn keuze’s goed of slecht vond. Ik ga na wat de beste oplossing was geweest en zal dat in de toekomst zo uitvoeren.

KERNTAAK 2:

.1 Refl ecteert op eigen kwaliteiten en motieven Ik zal altijd terugkijken naar mijn kwaliteiten en motieven omdat je daar het meest van leert. Je leert wat je verbeteren kunt en wat je slechte en goede kanten zijn of waren.

.2 Onderzoekt welk werk er is en wat bij haar past

Ik onderzoek welk werk er is en wat bij mij past. Als ik van te voren weet dat ik iets niet goed zou uitvoeren omdat mijn kwaliteiten te laag zijn daarvoor, bijvoorbeeld op Photoshop-gebied, vraag ik om hulp van mijn collega’s om het te leren.

.3 Stuurt eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn

Ik stuur mijn loopbaan door mijn opdrachten in goede volgorde te maken. Belangrijke klussen doe ik eerder dan klussen die niet zo belangrijk zijn. Ik vraag daarom altijd van te voren wanneer de deadline is.

14


KERNTAAK 4:

.1 Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van werk

Als werknemer van Vormgeving Onbekend zal ik alle werkjes uitvoeren die ik opgedragen krijg, alleen als ik van te voren weet dat ik niet in staat ben het uit te voeren op de verwachtte manier door bijvoorbeeld te weinig ervaring met een programma, vraag ik om assistentie.

.2 Maakt gebruik van werknemersrechten Elke werknemer heeft zijn eigen rechten, ik zal daarom ook mijn rechten gebruiken in het bedrijf. Ik zal niet verlegen zijn om vrij of pauze’s te nemen als ik daar recht op heb.

.3 Stelt zich collegiaal op Ik stel mij collegiaal op door mijn collega’s te helpen op het moment dat ze me hulp vragen. Ik zal met ze communiceren zoals het hoort, zowel over werk als vrije tijd. Ik pas mij aan het bedrijf aan. Als ik beloofd heb om iets te maken, en ik kom er later pas achter dat het te moeilijk is voor me, zorg ik zelf voor een oplossing. Ik vraag om eventuele vervanging of assistentie wanneer ik denk dat dat nodig is.

15


De ontmaskerde vormgevers Vormgeving Onbekend heeft een aantal veranderingen ondergaan. Albert de Jager werkt niet meer bij Vormgeving Onbekend maar daarvoor in de plaats hebben ze wel een nieuwe standbouwmedewerker aangenomen. Nog één keer op een rijtje:

AART SCHUDDEBOOM Functie: Directeur, art-director, standontwerper en bouwer.

MAJA BLAUW Functie: Grafisch ontwerper, communicatie medewerker, traffic manager

RUTGER MIJNHEER Functie: Grafisch ontwerper in opleiding, Photoshop expert, standbouwmedewerker

PJOTR VAN NOORT Functie: Standbouwmedewerker.

16


JOCHUM BUURMA Functie: Grafisch ontwerper

MELROY BISEL Functie: Illustrator, grafisch ontwerper

JOLANDA VAN BREEM Functie: Administratief medewerkster

BLACKIE DE KAT Functie: Nog steeds een levengevaarlijke, angstaanjagende viervoeter

17


Gemaakt werk

BRANDJES & VAN WESSEL NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2009 BOB CARWASHBON DHL SPC LEAFLET DHL DD SERVICEGIDS NL + ENG DHL DD PRODUCTLEAFLET DHL JOURNAL FEBRUARI NL+FR DHL JOURNAL MAART NL+FR DHL LEAFLET ‘ONZE SERVICES’ ENG+NL DHL ADVERTENTIE HOCKEY LEAGUE DHL NEWS IN BRIEF JANUARI 2009 NL+FR BOB A1 POSTER GELUIDSOVERLAST LOOGMAN PERSONEEL GEZOCHT A3 POSTER LOOGMAN A0 POSTERS RAIN-X BRASSERIE MUIDEN MENUKAART JANUARI SENTIR WINTERFOLDER WERELD VAN SENTIR SENTIR ZOMERFOLDER VOS FOLDER BESTUURSZORG VOS FOLDER KWALITEITSZORG

19

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 52 56 58

ZIE BIJ GEMAAKT WERK DE RECHTER ZIJKANTEN OF BLADZIJDE 66 VOOR DE BEHAALDE WERKPROCESSEN.

De volgende bladzijdes bestaan uit werk dat ik gemaakt heb tijdens mijn tweede stageperiode bij Vormgeving Onbekend.


B&W nieuwsbrief voorjaar 2009 Inleiding Brandjes & Van Wessel brengt elk kwartaal een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is bestemd voor klanten en wordt in een envelop naar de klant gestuurd. In de nieuwsbrief mag zelf besloten worden hoe de kaders staan, en hoeveel procent van een bepaalde kleur gebruikt wordt. Wel moet er rekening gehouden worden met het stramien natuurlijk.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb een aantal vorige nieuwsbrieven bekeken om te zien wat er allemaal mogelijk was.

WAT VOND IK ERVAN? Deze opdracht vond ik echt heel leuk om te doen, omdat je er echt over na moest denken om het in elkaar te zetten. En je had best veel vrijheid, het moest alleen zoveel mogelijk op volgorde en verder maakte het niet zoveel uit hoe je het deed.

WAT HEB IK GELEERD? Van deze opdracht heb ik geleerd goed op te letten hoeveel teksten er zijn en hoe het moet kunnen passen.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdracht maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

20


BRANDJES & VAN WESSEL

voorjaar 2009

Bestuurslid?

Verzekeren met computer

Wist u dat u als bestuurder aansprakelijk gesteld kunt worden voor geleden schade door derden? Als bestuurder vertegenwoordigt u een organisatie en dat betekent dat verkeerde beslissingen soms op u persoonlijk verhaald kunnen worden, ook als u denkt dat uw eigen aansprakelijkheid is uitgesloten. Zeker als (mede-)eigenaar van een BV is het daarom verstandig eens te informeren naar een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen. Let op: ook bestuurders van stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk kunnen de dupe worden van foute beslissingen. Gelukkig zijn ook voor deze groep goede en niet te kostbare aansprakelijkheidsverzekeringen beschikbaar. Wilt u meer weten? Wij informeren u graag.

Gewoon op een avond, gewoon thuis achter uw eigen computer: veel mensen doe-het-zelven in verzekeringen. Ze zoeken, vergelijken, kiezen en sluiten af. Is er iets tegen verzekeren via internet? Natuurlijk niet. Alleen kan de computer het persoonlijk advies niet vervangen. Bij de internetverzekeraar móet het met de computer kunnen: ook het advies en de begeleiding van de keuze. De computer is het doel geworden. Alleen via de computer immers kan het product verkocht worden. Voor maatwerk is weinig ruimte. Bij ons is de computer het middel. Wij gebruiken dit middel in combinatie met onze kennis van en ervaring met verzekeren. Dat tezamen maakt een goed advies. En dat maakt het verschil tussen verzekeren en dát verzekeren wat nodig is. Maatwerk dus!

Let op aansprakelijkheid

Middel of doel?

Sterk blijven

Rechtsbijstand Incasso Service

Meer dan 20 jaar maakt Brandjes & Van Wessel zich sterk voor een kwaliteitsadvies. Ook in deze roerige tijden blijft ons voornaamste doel: een helder advies, een persoonlijke benadering en een hoog kennisniveau. Voor u goed om te weten dat wij zorgen dat onze kennis op peil blijft door te investeren in bijscholing en begeleiding. Permanente educatie dus.

Ondernemend Nederland heeft behoorlijk last van wanbetalers: een flink aantal faillissementen kan toegeschreven worden aan deze dubieuze debiteuren. Kunt u hulp gebruiken bij het incasseren van openstaande facturen?

Een andere investering in kwaliteit en continuïteit is onze aansluiting bij de NVA: een sterke vereniging die zich inzet voor belangenbehartiging van tussenpersonen én hun klanten, ú dus.

Het is mogelijk om een verzekering af te sluiten voor incassoproblemen. Voor een vaste premie kunt u al uw incassozaken uit handen geven aan een speciaal incassoteam van de rechtsbijstandverzekeraar. De incassokosten worden verhaald op de wanbetaler. Bij deze verzekering hoort ook advies over de leveringsvoorwaarden. Bovendien kunt u bij verweer van de wanbetaler rekenen op juridische bijstand. Het is ook mogelijk om kredietinformatie te krijgen over uw potentiële afnemers.

Een andere mogelijkheid is een rechtsbijstandverzekering mét incassobijstand en rechtshulp bij conflicten. Meer weten? Bel of mail voor meer informatie: 0229-234334 of info@bvw.nl

Rechtsbijstand: niet alleen voor ondernemers De overheid heeft de gesubsidieerde rechtshulp verder beperkt. Wilt u zeker zijn van juridische ondersteuning in moeilijke tijden? Kies dan voor een rechtsbijstandverzekering voor particulieren.

NIEUWS

NIEUWS

PRINT

Autopech Een rare gewaarwording is het op die dinsdagochtend. Ellens auto staat niet op de plek waar ze hem de vorige avond had neergezet. De plek is leeg. Uitgeleend? Vergist? Nee, helaas, ‘gewoon’ gestolen. Politie bellen, aangifte doen, Brandjes & Van Wessel bellen, formulieren invullen. Enkele dagen later komt de politie aan de deur: “Mevrouw, we hebben goed en slecht nieuws: uw auto is gevonden... er is alleen weinig van over, want hij is totaal uitgebrand.” Auto weg, favoriete muziekjes weg en o ja, tennisracket en ballen, en er lag ook nog een jasje in de auto. De verzekeringsmaatschappij komt met een dagwaarde die behoorlijk tegenvalt. Natuurlijk, het is de waarde die in de lijsten terug te vinden is, maar de auto had twee weken geleden net een grote beurt gehad. Het was een stevige rekening van meer dan 1.200 euro. Letterlijk in rook opgegaan. Voor het bedrag dat de verzekeraar wil uitkeren, koopt ze nooit een gelijkwaardige auto.

Steun Op dat moment komen wij in actie. Gewapend met de rekeningen van de garage gaan we in gesprek met de verzekeraar. Het resultaat is dat het uit te keren bedrag fors verhoogd wordt. Wat Ellen niet wist, is dat de goederen die in haar auto lagen óók vergoed worden (tot een maximumbedrag). Niet door de autoverzekering, maar door de inboedelverzekering. Dus ook dat hebben we voor haar geregeld. Dankzij doorvragen kwamen er nog meer zaken op de lijst te staan die vergoed worden: routekaarten, gevarendriehoek, startkabels enz. Allemaal zaken die Ellen in eerste instantie vergeten was op te geven. Moraal van dit verhaal: wij zijn úw verlengstuk en gaan in gesprek met de verzekeraar voor het beste resultaat. Nathalie Schothorst

Uitkeren, investeren en weer uitkeren Komt uw lijfrenteverzekering tot uitkering? Of uw opgebouwde pensioenkapitaal? Of komt uw ontslagvergoeding die u jaren geleden hebt laten storten in een stamrechtverzekering vrij? Dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Zoals u waarschijnlijk weet, mag u het geld niet zomaar vrij besteden. U bent verplicht dit te investeren in een direct ingaande lijfrente (DIL), direct ingaand pensioen (DIP) of een direct ingaande periodieke uitkering (DIPU). Bij deze keuze dient u rekening te houden met de wetgeving. U bent wél vrij in de keuze van de maatschappij waar u de uitkering aankoopt. Wat mag en wat is wijsheid?

Extra: nieuws per mail Ontvangt u onze extra service al? Regelmatig sturen wij onze klanten een thema-nieuwsbrief. De onderwerpen die al langs zijn geweest zijn rechtsbijstand, lijfrente en inboedelverzekering. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Stuur een mail naar: info@bvw.nl met in de onderwerpregel: “Stuur nieuwsbrief”.

Regels en raad De regels zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Hierdoor is er geen algemene regel te geven wat u met de uitkering mag doen. Natuurlijk beschikken wij over de kennis om u hierbij wegwijs te maken. Ook kunnen wij u helpen om de spaarpot zo efficiënt mogelijk te besteden. Daarvoor is het nodig zorgvuldig te plannen, zodat u optimaal gebruik maakt van de fiscale voordelen. Daarnaast hangt uw keuze natuurlijk samen met uw persoonlijke omstandigheden. Als onafhankelijke tussenpersoon gaan wij voor u op zoek naar het beste aanbod. Daarbij hebben we de keuze uit álle aanbieders, ook de internetaanbieders. U bent bij ons dus verzekerd van de beste tarieven én een persoonlijke behandeling.

21

Nieuwe Steen 3, 1625 HV Hoorn, Postbus 4003, 1620 HA Hoorn, Tel. 0229 - 234334, Fax 0229 - 243644 E-mail: info@bvw.nl Brandjes & Van Wessel is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12004433.

BEHAALDE WERKPROCESSEN: A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.2 INVENTARISEERT GESCHIKTE MANIEREN VAN LEREN | B1.3 KIEST BIJ DE SITUATIE EN ZICHZELF PASSENDE MANIEREN VAN LEREN | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

BRANDJES EN VAN WESSEL NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2009 ORDERNUMMER: BRAND-30 OPDRACHTGEVER: BRANDJES EN VAN WESSEL


Bob carwashbon Inleiding Bob heeft al een tijdje geleden een carwashbon laten maken, maar die heeft nog de andere huisstijlkleuren. Aan mij de opdracht om een nieuwe carwashbon te maken met de huidige huisstijl erin verwerkt.

Zelfre ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb de vorige carwashbon bekeken en twee voorstellen gemaakt waar de transparantie verschilde en de indeling.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het wel een leuke opdracht omdat ik het helemaal zelf in elkaar mocht zetten. Ik vond het leuk om te spelen met de ruimte en kleurvlakken en transparantie.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om goed te blijven kijken wat goed zou kunnen werken op een bon. Wat de informatie is en waar alles zou kunnen komen te staan.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb hiervoor twee voorstellen gemaakt. De uiteindelijke print was na een paar kleine aanpassingen akkoord bevonden.

22


VOORSTEL

CARWASH

Geldig op alle BOB-filialen www.bobautowas.nl

BON

Rotterdam: Stadionweg 21 Rotterdam: Driemanssteeweg 25 Schiedam: ‘s-Gravelandseweg 412

UITEINDELIJKE PRINT

CARWASH BON

Rotterdam: Stadionweg 21 Rotterdam: Driemanssteeweg 25 Schiedam: ‘s-Gravelandseweg 412

Geldig bij alle BOB-filialen

www.bobautowas.nl

23

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | *A1.3 MAAKT CONCEPT | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

BOB CARWASHBON ORDERNUMMER: HOLCW-6 OPDRACHTGEVER: BOB


DHL SPC leaflet Inleiding DHL laat vaak leaflets maken met informatie over hun diensten. In deze leaflet worden alle voordelen opgesomd om van DHL’s diensten gebruik te maken.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb gekeken naar vorige leaflets en aan de hand daarvan een nieuwe leaflet gemaakt. Omdat DHL erg strenge huisregels heeft, was het wel goed opletten wat je wel en niet kon doen.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond de opdracht best leuk, maar niet uitdagend. Maar soms heb je dit soort opdrachten nodig om te groeien.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om goed de huisregels aan te houden van DHL. Omdat DHL dat zelf nooit bijhoudt, moeten we daar zelf heel goed op letten en hen advies geven als ze iets willen wat eigenlijk niet kan.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdracht maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

24


PRINT DHL Same Day

DHL SAME DAY STRATEGIC PART CENTER

DHL INDUSTRY SOLUTIONS: STRATEGIC PART CENTER DHL Same Day biedt u oplossingen op maat. Eén van die oplossingen is het Strategic Part Center: een speciaal voor u ingerichte opslagplaats voor uw kritische onderdelen die, indien benodigd, snel op de plaats van bestemming moeten zijn. Door gebruik te maken van een Strategic Part Center heeft u altijd uw kritische onderdelen bij uw klant in de buurt. De geografische ligging van de Strategic Part Centers, in combinatie met de DHL SPRINTLINEservice van DHL Same Day, zorgt ervoor dat uw klant het bestelde onderdeel altijd binnen twee uur na aanvraag in handen heeft. Het Strategic Part Center biedt u hierdoor de perfecte oplossing om de door u afgegeven serviceniveaus waar te maken. Ook verhoogt het de productiviteit en efficiency van uw klanten. Counter Pick-up Het Strategic Part Center is altijd toegankelijk. Klanten

kunnen, indien gewenst, zelf hun zending afhalen bij het Strategic Part Center middels een counter pick-up. Retourstroom DHL Same Day biedt u ook de mogelijkheid om uw retourstroom via het Strategic Part Center te laten verlopen. Klanten kunnen hun retourzendingen afgeven bij het Strategic Part Center of direct meegeven aan een koerier. Indien nodig, verpakt DHL Same Day het onderdeel en zendt het naar u retour. Deze zendingen zijn traceerbaar via onze website. Vóór 12:00 uur aangemelde retourzendingen worden de volgende dag bij u afgeleverd.

DHL Same Day

Flexibel en betrouwbaar • Opslag van colli en pallets in een afgesloten ruimte, die niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en alleen toegankelijk is voor hiertoe bevoegde medewerkers. • De afmetingen, het volume en de inrichting van het Strategic Part Center worden volledig afgestemd op uw wensen. • 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel. • Het Strategic Part Center is beveiligd middels gecertificeerde alarm- en brandbeveiliginginstallaties. • Alle goederenstromen (in- en uitslag) worden geregistreerd in een Warehouse Management Systeem, waarin u altijd inzicht heeft. • DHL Same Day verzorgt het complete beheer van uw voorraad en zorgt voor een precieze onderdelenregistratie, maandelijkse handmatige voorraadtelling en bewaakt het door u aangegeven minimale voorraadniveau. Snel en zeker • Uw zending gaat zo spoedig mogelijk na boeking onderweg naar uw klant, zonder tussenstop. • Gegarandeerde aflevering binnen twee uur op elke gewenste locatie. Met uitzondering van de Waddeneilanden. • Eventuele vertragingen worden direct telefonisch gemeld. • 15 minuten voor aankomst belt de koerier met de klant om de specifieke afleverplaats vast te stellen. • Alle DHL Same Day-voertuigen zijn uitgerust met Track & Trace apparatuur. Hierdoor ziet u op elk moment waar uw zending zich bevindt.

over Meer informatie ing? Bel: deze dienstverlen

030-2478888

25

Contact DHL Same Day Biezenwade 14 3439 NW Nieuwegein Telefoon: 030-247 88 88 E-mail: info.sameday.nl@dhl.com Internet: www.dhl.nl/sameday

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL SPC LEAFLET ORDERNUMMER: DHLDR-797 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL DD Servicegids NL + ENG Inleiding Voor DHL worden veel Servicegidsen gemaakt. Dit keer was het voor DHL Day Definite. Dit is één van de vele services die zij bieden aan hun klanten. Deze Servicegids is niet door mij gemaakt maar heb er wel heel veel correcties op moeten uitvoeren. En voor de Engelse versie moest ik wel het één en ander aanpassen in de lay-out omdat het anders niet pastte. Het waren ook 24 pagina’s dus ik moest goed blijven opletten.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb vooral de correcties uitgevoerd en vergeleken met andere gidsen.

WAT VOND IK ERVAN? De opdracht duurde erg lang ook omdat er veel tabellen in zaten en er veel geduld bij nodig was. Ik vond het erg moeilijk om alles goed uit te voeren omdat het heel onoverzichtelijk was.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om niet teveel fouten te maken en alle correcties gewoon goed uit te voeren zodat er niet onnodige correctie-rondes zijn dan nodig is.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

26


VOORBEELD NEDERLANDSE VERSIE alles op een rij

dHL express

Service- en tarievengidS 2009 day definite-ServiceS

5

toeslagen en kortingen

20

De Day Definite-ServiceS van DHL eXPreSS

tOeSLagen en KOrtingen Pakketzendingen Het kan zijn dat uw zending extra groot, zwaar, bewerkelijk of omvangrijk is. In dat geval betaalt u één of meerdere toeslagen (een zending kan bijvoorbeeld én extra groot én extra zwaar zijn). Met onderstaand schema bepaalt u eenvoudig of u een toeslag kunt verwachten voor uw pakketzending.

DHL express staat voor u klaar met een breed aanbod aan nationale- en internationale services met snelle en betrouwbare aflevertijden. Onze Day Definite-services zijn een ideale keuze als het gaat om zendingen die met vastgestelde transittijden op de plaats van bestemming moeten zijn. voor elke bestemming in de Benelux en in de meeste europese landen. Snel, betrouwbaar en gemakkelijk. In de Benelux en in de rest van Europa met vastgestelde transittijden Wat u ook wilt verzenden: één of meerdere pakketten of pallets. Hiervoor maakt DHL Express gebruik van twee netwerken: één voor uw zendingen binnen de Benelux (DHL EUROPLUS of Expresser) en één voor uw overige Europese zendingen (DHL ECONOMY SELECT). Met DHL Express heeft u het gemak van de vele mogelijkheden op nationaal en internationaal gebied. Door onze ervaring in heel Europa profiteert u van onze kennis van de lokale omstandigheden. In de Benelux: DHL EUROPLUS of Expresser Overal in de Benelux levert DHL Express uw DHL EUROPLUS-zending de volgende werkdag af bij uw klant. Hiervoor maakt DHL Express gebruik van een uitgebreid netwerk, wat een vlotte service en een stipte levering voor het einde van de werkdag garandeert. En wilt u uw zending nog sneller laten afleveren? Kies dan voor Expresser. Wij halen uw zending nog dezelfde dag af (geef uw afhaalopdracht vóór 15.00 uur door) en wij leveren uw zending de volgende werkdag af vóór 11.00 uur bij de geadresseerde binnen de Benelux (kijk voor meer informatie op pagina 13).

Ja

italië Jersey* canarische eilanden* Kroatië Letland Liechtenstein* Litouwen Luxemburg Monaco* nederland noorwegen Oostenrijk Polen

Geen toeslag: Pakket kan over de sorteerband.

kleiner dan 15 x 11 x 3,5 cm

Ja

Toeslag: Extra handeling. Pakket kan niet over de sorteerband.

Ja

kleiner dan 120 x 60 x 50 cm

kleiner dan 120 x 60 x 50 cm

kleiner dan 180 x 100 x 50 cm

kleiner dan 180 x 100 x 50 cm

Nee

Toeslag: Extra groot. Pakket kan niet over de sorteerband en kan ook niet in een transportbox.

Ja

Ja

Toeslag: Extra handeling en extra zwaar.

Toeslag: Extra zwaar.

Nee Ja

Toeslag: Extra handeling en extra zwaar.

Nee

Toeslag: Ja kleiner dan Extra groot. 240 x 100 x 200 cm Pakket kan niet over de sorteerband en kan ook niet in een transportbox. Nee

* Deze territoriale gebieden worden via Groot-Brittannië, Spanje of italië bediend. Kijk op www.dhl.nl voor de actuele zones en transittijden voor deze landen.

Ja

Nee

Nee

Portugal roemenië rusland: Moskou St. Petersburg San Marino* Slovenië Slowakije Spanje tsjechië turkije Zweden Zwitserland

Altijd in beweging De Day Definite-netwerken zijn continu in ontwikkeling en worden steeds verder uitgebreid en verbeterd. De laatste ontwikkelingen, de meest recente transittijden en de nieuwste uitbreidingen van het netwerk vindt u op onze website www.dhl.nl.

In de rest van Europa: DHL ECONOMY SELECT Ook voor een stipte aflevering van uw DHL ECONOMY SELECT-zendingen kunt u op DHL Express rekenen. Door onze ervaring in heel Europa profiteert u met DHL ECONOMY SELECT over onze kennis over de lokale

Ja

kleiner dan 15 x 11 x 3,5 cm Nee

Het huidige netwerk omvat de volgende landen:

andorra* België Bulgarije Denemarken Duitsland estland finland frankrijk Gibraltar* Griekenland Groot-Brittannië Guernsey* Hongarije ierland

Pakket lichter dan 50 kg maar zwaarder dan 31,5 kg

Pakket lichter dan 31,5 kg

Toeslag: Ja Extra handeling. Te klein voor de sorteerband.

omstandigheden. Wat u ook verstuurt, DHL Express levert uw zending met vastgestelde transittijd af bij uw Europese klanten in steeds meer Europese landen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

kleiner dan

Ja

240 x 100 x 200 cm

Toeslag: Extra groot en extra zwaar.

Nee

kleiner dan1 600 cm en 30 cm Ø

kleiner dan1 600 cm en 30 cm Ø

Nee

Ja

Toeslag: Extra groot en extra zwaar.

Nee

Belde onze klantenservice: 0800-0552 Bel afdeling klantenservice: 0800-0552 1 alleen mogelijk voor dHL eUrOPLUS of expresser (binnen de Benelux). • toeslag extra handeling kan ook van toepassing zijn indien een pakket vanwege de aard, vorm of verpakking niet over de sorteerband kan. • vermelding van afmetingen zijn altijd: lengte x breedte x hoogte.

VOORBEELD ENGELSE VERSIE in summary

dHL express

2009 Service and tariff guide day definite ServiceS

5

Surcharges and discounts

20

DHL eXPreSS Day Definite ServiceS

SurcHargeS and diScOuntS Parcel shipments It is possible that your shipment is extra large or heavy, or requires additional handling. In such cases you will need to pay one or more surcharges (a shipment can, for example, be both extra large and extra heavy). The following table offers you a simple means of determining whether you can expect a surcharge for your parcel shipment.

DHL express is ready to help you with a broad range of national and international express services offering you rapid and reliable delivery times. Our Day Definite services are an ideal choice for shipments that must be delivered at their destination within specified transit times - and is available for all destinations in the Benelux and most european countries; quick, reliable and convenient.

Do you wish to have your shipment delivered even faster? If so, you should opt for Expresser. We will pick up your shipment on the same day (order the pick-up before 15:00) and we will deliver your shipment to addresses within the Benelux before 11:00 a.m. on the next working day.

No surcharge: Parcel can be processed by the sorting belt.

smaller than 15 x 11 x 3.5 cm

Yes

Surcharge: Yes Extra handling. Parcel cannot be processed by the sorting belt.

smaller than 120 x 60 x 50 cm

smaller than 120 x 60 x 50 cm

Surcharge: Yes Extra large. Parcel cannot be processed by the sorting belt, and cannot be put in a transport box.

Always in a state of flux The Day Definite network is in a continual state of development, and is always undergoing further expansion and improvement. The latest information about the developments, most recent transit times and newest expansions of the network is available on our website, www.dhl.nl.

1

smaller than 180 x100 x 50 cm

Surcharge: Extra handling, and extra heavy.

smaller than 180 x100 x 50 cm

smaller than 240 x 100 x 200 cm

No

Yes

Surcharge: Extra large, and extra heavy.

Yes

Surcharge: Extra large, and extra heavy 2.

No

smaller than1 600 cm and 30 cm Ø

smaller than1 600 cm and 30 cm Ø

No

No

our customer services: Bel deCall afdeling klantenservice: 0800-0552 0800-0552

Only possible for dHL eurOPLuS or expresser (within the Benelux)

• the extra handling surcharge can also be applicable to parcels of a nature or form or in a packaging such that they cannot be processed by the sorting belt. • notation of dimensions are always: length x width x height.

Sending/receiving shipments

Step 2 Sending/receiving your Shipment

New online DHL shipping application

With the new online dhL shipping application dhL Ship now you will be able to send shipments without needing a dhL account number. All you have to do is state your shipment needs. dhL replies with information about the various shipment options, inclusive of the transit times and the associated tariffs. you then make your choice, enter the necessary information, and make an advance electronic payment using your credit card or ideal. in addition, you can also book a pick-up straight away. Surf to www.dhl.nl for more information.

pAckAging ShipmentS Package your shipment with care DHL Express is dedicated to the quick and meticulous delivery of your shipments and, self-evidently, DHL Express takes every possible care when handling your shipments. However, you can also contribute to the quality of the transport: packaging your shipment in the appropriate manner will ensure that your goods arrive at their destination in the best possible condition.

other methodS for prepAring ShipmentS Do you send an average of less than one shipment a month, and are you without a computer and/or Internet? If so, for a small fee DHL Express will create your barcode label for you using our EasyLabel program. Our courier brings the label with him when he picks up your goods on the next working day. For more information, please contact DHL Express customer services: 0800-0552.

ArrAnging for the pick-up of ShipmentS How to book your shipment Once you have applied the barcode labels to your shipment you can book your shipment via our web application (eShip of DHL IntraShip) or with our customer services: 0800-0552. Always state the number of parcels or pallets when you book the shipment. Your shipment(s) will be picked up on the next working day. Expresser shipments and DHL ECONOMY SELECT shipments booked before 15:00 can be picked up on the same day. More information about the pick-up of your shipments is given on page 13.

Surcharge: Extra heavy.

Yes

No

smaller than 240 x 100 x 200 cm

preparing shipments

Do you send more than 400 shipments and/or prefer not to work online? If so, SHIP offers you the ideal solution. This comprehensive, user-friendly program for your shipping administration offers numerous appealing options. The program is also suitable for use in a network environment, and several users can work simultaneously with the SHIP program.

Surcharge: Extra handling, and extra heavy.

Yes

No

No

Surcharge: Yes Extra large. Parcel cannot be processed by the sorting belt, and cannot be put in a transport box.

Yes

No

No

russia: Moscow St. Petersburg San Marino* Slovenia Slovakia Spain Sweden Switzerland turkey United Kingdom

* these territorial regions will be served by the United Kingdom, Spain or italy. check www.dhl.nl for the latest zones and transit times for these countries.

In the rest of Europe: DHL ECONOMY SELECT You can also count on DHL Express for the punctual delivery of your DHL ECONOMY SELECT shipments to customers in other European countries. DHL Express'Hungary ireland italy Jersey* Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Monaco* netherlands norway Poland Portugal romania

Yes

smaller than 15 x 11 x 3.5 cm No

The network currently encompasses the following

In the Benelux: DHL EUROPLUS or Expresser DHL Express delivers your DHL EUROPLUS shipments to customers anywhere in the Benelux on the next working day. DHL Express' use of a finely-meshed network for these deliveries guarantees rapid service and punctual delivery before close of business.

VOORBEELD SPREAD

Yes

countries: andorra* austria Belgium Bulgaria croatia czech republic Denmark estonia Germany finland france Gibraltar* Greece Guernsey*

Parcel lighter than 50 kg but heavier than 31.5 kg

Parcel lighter than 31.5 kg

Surcharge: Yes Extra handling. Too small for the sorting belt.

specified transit times for the delivery of all shipments to your European customers guarantee that your shipments are delivered in time.

Specified transit times in the Benelux and the rest of Europe Irrespective of your shipment, and whether you send one or more parcels or pallets, DHL Express uses two networks for the transports: one network for your shipments within the Benelux (DHL EUROPLUS or Expresser) and one network for all your other European shipments (DHL ECONOMY SELECT). DHL Express offers you the convenience of the many options available to you for national and international shipments. DHL Express' experience throughout Europe enables you to benefit from our knowledge of the local circumstances.

Do you send shipments every day? If so, ask our customer services about the options for a fixed pick-up time. Do you need more information, or wish to request the DHL shipment application?

do you have any questions about the dhL shipment applications? if so, please contact our ecom Servicedesk: 000-0552 (option 1, 2, 4). our staff will be pleased to help you. do you wish to request a dhL shipment application? if so, please ask your dhL express commercial contact person; you can also or surf to www.dhl.nl.

Stap 1 > Stap 2 > Stap 3

We use sorting equipment for your shipments, and consequently it is important that you use appropriate packaging. In addition, it is also important that you take account of the standard weights and dimensions applicable

to Day Definite shipments. Shipments falling outside the minimum and maximum dimensions and weights will need to be sorted by hand or will need to be handed over to another DHL network; DHL Express will then need to levy a surcharge. More information about these surcharges is given on pages 20 and 21. Dimensions and weights of your shipments Our Day Definite services are available for all your shipments which are submitted in packaging suitable for mechanical sorting and comply with the following specifications:

Standard dimensions and weights for DHL EUROPLUS shipments

DHL EUROPLUS/Expresser (within the Benelux)

DHL ECONOMY SELECT (outside the Benelux)

Minimum dimensions of each parcel Maximum dimensions of each parcel Maximum dimensions of each pallet Maximum weight of each parcel Maximum weight of each pallet Maximum weight of each shipment Maximum volume of each shipment Maximum number of pallets in each shipment

15 cm x 11 cm x 3.5 cm (l x w x h) 120 cm x 60 cm x 50 cm (l x w x h) 120 cm x 100 cm x 200 cm (l x w x h) 31.5 kg 1,000 kg no limit n/A 5

15 cm x 11 cm x 3.5 cm (l x w x h) 120 cm x 60 cm x 50 cm (l x b x h) 120 cm x 100 cm x 200 cm (l x w x h) 31.5 kg 1,000 kg 2,500 kg 12m³ n/A

• Shipments falling outside the maximum and minimum specifications but which lie within certain dimensions can nevertheless be transported in the network, although you will then be required to pay an additional surcharge. Information about the opportunities and the surcharges levied on the shipments is given on pages 20 and 21. • Parcels with a weight in excess of 31.5 kg must be supplied in a form such that they can be handled with mechanical aids. Make sure that aids (such as a trolley) can be used to handle parcels with a weight in excess of 31.5 kg, since these shipments may not be carried. • Parcels with a weight in excess of 50 kg must be supplied on a pallet, and shall be processed and invoiced accordingly. • Shipments that cannot be transported in the Day Definite network will be transported in the DHL Freight network; our customer services will inform you of the new shipment number and transit time. Your shipments can subsequently be tracked continuously via our customer services: 0800-0552. • For shipments within the Benelux a maximum of 5 pallets per shipment is allowed. In some cases it is possible to send more pallets per shipment. For more information please contact our customer services.

Stap 1 > Stap 2 > Stap 3

27BEHAALDE WERKPROCESSEN: A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL DAY DEFINITE SERVICEGIDS NEDERLANDS EN ENGELS ORDERNUMMER: DHLDR-829 + DHLDR-853 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL DD Productleaflet Inleiding Deze productleaflet van DHL Day Definite moest ik overnemen van mijn college Jochum. Ik moest de correcties uitvoeren die de klant doorgaf.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Omdat de productleaflet bestaat uit twee bladzijdes waren het vooral tekstcorrecties die ik moest uitvoeren. Ik heb voor de voorkant ook twee keer van foto moeten veranderen omdat de foto’s te vaak gebruikt waren in vorige producten. Maar het was lastig om iets te vinden wat nog niet gebruikt was omdat zij nog geen nieuwe foto’s hebben laten maken.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond de opdracht wel leuk maar omdat het alleen maar correcties waren zat er niet veel vrijheid in.

WAT HEB IK GELEERD? Van deze opdracht heb ik geleerd om de correcties heel precies uit te voeren.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

28


DHL Express

DHL EXPRESS OPTIMALISEERT DAY DEFINITE-SERVICES

ECONOMYSELECT NIEUW VANAF 1 MAART 2009: DHL ECONOMY SELECT Vanaf 1 maart 2009 introduceert DHL Express wereldwijd een nieuwe naam voor zijn Day Definite-service naar bestemmingen buiten de Benelux: DHL ECONOMY SELECT. Onze internationale service in wegtransport wordt nu nóg sneller en gebruiksvriendelijker. Bovendien kunt u profiteren van een uitgebreid pakket aanvullende diensten. En dat alles tegen een scherp tarief.

In de huidige economische omstandigheden willen wij u maximaal van dienst zijn met een betrouwbare en kostenefficiënte wegtransportoplossing. DHL ECONOMY SELECT biedt u deze oplossing. DHL ECONOMY SELECT is er voor uw minder dringende zendingen, zowel pakketten als pallets, die met een vastgestelde transittijd afgeleverd moeten worden in Europa. DHL ECONOMY SELECT is de nieuwe productnaam voor onze vertrouwde DHL EUROPLUS INTERNATIONALservice. Met DHL EUROPLUS INTERNATIONAL kon u al gebruikmaken van een uitstekende kostenefficiënte dienstverlening, met een professionele klantenservice en

een groot Europees netwerk dat continu wordt uitgebreid. Met DHL ECONOMY SELECT kunnen we u nóg beter van dienst zijn. Gedurende 2009 worden diverse verbeteringen op het gebied van snelheid en gebruiksgemak gerealiseerd. Op dit moment kunt u al gebruikmaken van de volgende verbeteringen: Uw zending dezelfde dag laten afhalen Als u uw DHL ECONOMY SELECT-zending vóór 15:00 uur aanmeldt, komt de DHL Express-chauffeur dezelfde dag nog bij u langs om uw DHL ECONOMY SELECT-zending af te halen.

DHL Express

One Stop service nog sneller

Met onze One Stop service kunt u uw DHL ECONOMY SELECT-zendingen (met bestemming buiten de Benelux) tegelijk laten ophalen met uw DHL EUROPLUS-zendingen (met bestemming binnen de Benelux). Dit levert u extra gemak op. Bovendien hoeft u geen rekening meer te houden met één dag langere transittijd. Zowel uw DHL EUROPLUSals uw DHL ECONOMY SELECT-zendingen worden volgens onze standaard transittijden afgeleverd. Uw zending binnen één werkdag geleverd in het Ruhrgebied

Het Ruhrgebied is belangrijk voor veel Nederlandse bedrijven. DHL Express onderkent dit belang en zorgt daarom voor een nóg snellere service naar dit gebied. Uw DHL ECONOMY SELECT-zendingen worden hier voortaan standaard binnen één werkdag afgeleverd. Zo kunt u uw klanten in het Ruhrgebied snel en optimaal van dienst zijn.

Dit is nog maar het begin In de loop van 2009 zal DHL ECONOMY SELECT nog verder worden geoptimaliseerd. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw DHL-contactpersoon of bij onze klantenservice: 0800-0552.

29

BEHAALDE WERKPROCESSEN: A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL DAY DEFINITE PRODUCTLEAFLET ORDERNUMMER: DHLDR-818 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL Journal februari NL+FR Inleiding De DHL Journal komt elke maand uit en wordt bij de loonstrookjes gevoegd van de werknemers van DHL België en Nederland. De DHL Journal heeft altijd een heel strak schema. Allereerst krijgen we de Nederlandse input van DHL wat uit foto’s en tekst bestaat. Dan hebben we die dag de tijd om correcties uit te voeren en de volgende dag voor 12 uur moet het bij de drukker liggen. De Franse versie moet altijd twee dagen na de Nederlandse versie bij de drukker liggen zodat de Nederlandse en Franse versie niet allebei terecht komen bij Multipost omdat dat voor verwarring zorgt.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb gekeken naar vorige Journals, en gevraagd naar welke regels er waren en wat ik wel en niet mocht veranderen. Omdat het in zo een korte tijd bij de drukker moest liggen vond ik het wel moeilijk om niet te stressen. Gelukkig was alles akkoord bevonden en op tijd bij de drukker.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het een hele leuke opdracht omdat er een deadline was en snelle communicatie tussen de klant en ik was.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om goed op te blijven letten en alles goed te controlleren voor het naar de drukker moest. Ook de planning moest ik telkens goed in de gaten houden.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

30


NEDERLANDSE VERSIE DHL Express Benelux Journal

DHL EXPRESS BENELUX JOURNAL Februari 2009

nieUWe sorters Dit jaar krijgen onze terminals in Amsterdam, Utrecht en Alkmaar een nieuwe sorter. Een belangrijke investering, die ook direct de kwaliteit van onze service ten goede komt. In Amsterdam is men eind vorig jaar al van start gegaan. Als eerste was daar het voorste deel van de sorter aan de beurt. Dat gedeelte is begin februari gereed gekomen en draait reeds naar volle tevredenheid.

Maandelijkse nieuwsbrief voor alle medewerkers van DHL

Blijven investeren DHL Express Benelux blijft investeren; in

essentieel. Want al zijn de volumes op een (te) laag

mensen en in materieel. In Amsterdam,

niveau, we hebben alles in huis om snel te kunnen

Utrecht en Alkmaar worden dit jaar

handelen als de economie weer aantrekt. Ondertus-

nieuwe sorters geplaatst. En aan de

sen blijven we scherp letten op mogelijkheden tot

hand van de EOS-resultaten gaan we

efficiencyverbetering en richten we ons onvermin-

werken aan een nog grotere betrokkenheid en tevredenheid van alle medewerkers. En zo zijn

dHl for YoU Goed van start

derd op het realiseren van optimale kwaliteit en 100% klanttevredenheid. Met elkaar vinden we ook in de

er nog tal van initiatieven die illustreren dat we ook

huidige economische omstandigheden voldoende

in wat minder goede tijden niet bij de pakken neerzit-

uitdaging om succesvol te kunnen zijn!

ten, maar juist aanpakken. En dat werpt zijn vruchten af. Zo zijn er steeds weer nieuwe klanten die hun

Fred Beljaars

vertrouwen aan DHL schenken. En dat is

Managing Director DHL Express Benelux

Uitstekende operationele performances in BelUx Op de Europese Management Meeting vorige maand werd België bekroond als winnaar van de Europese “DHL Express Champions League 2008”. Dit is een kwaliteitsprogramma waarbij de operationele performance van verschillende Europese landen met elkaar wordt vergeleken. In 2008 behaalde België de hoogste totaalscore, wat dus betekent dat België de beste kwaliteit leverde in heel

Europa. De trofee, uitgereikt door Scott Price, CEO DHL Express Europe, werd in ontvangst genomen door Danny Van Himste, Managing Director DHL Express Belux. Ook in Luxemburg werd zeer goed gepresteerd in de “UEFACup 2008” (een competitie voor de kleinere landen); zij behaalden een derde plaats. Een prestatie van formaat en een voorbeeld voor andere Europese landen !

In oktober van het vorig jaar vond in Nederland de introductie plaats van DHL For You. Een product voor kleingebruikers, waarbij de website dhlforyou.nl en de DHL Servicepoints een belangrijke rol spelen. Aangezien de klant zelf zijn pakket kan voorbereiden via de website en aanleveren op een DHL-Servicepoint is het mogelijk een prijs te bieden vanaf € 3,50. De operationele afhandeling is geheel in handen van Selektvracht. Met name kleine webwinkels maken sinds oktober in toenemende mate gebruik van dit product. Ook de DHL Service-

points zijn heel enthousiast. Wekelijks gaan de aantallen omhoog en die liggen inmiddels ook boven verwachting. Door een effectieve introductieactie is ook de naamsbekendheid enorm gestegen. Daar droeg zeker ook de radioactie via Q-music toe bij, waarbij luisteraars de inhoud van een DHL For You-pakje van presentator Ruud de Wild moesten raden. Onder de prijzen onder meer een elektrische gitaar en een originele autoraceband. Ondertussen blijven alle betrokkenen actief aan de weg timmeren van dit veelbelovende nieuwe product van Selektvracht.

account uit de healthcare sector hebben we de expresdistributie naar Frankrijk overgenomen van de concurrentie.Voor MCC, the Mobile Communication Company, doen we de distributie in de Benelux van hun mobiele telefoons en andere high tech communicatiemiddelen. Voor Eegim Shoes, een belangrijke speler in de schoenenbranch uit Waalwijk (o.a. Cinderella, Umberto Tan, Otazu, LA Gear) verzorgen we de import

vanuit Azië en de distributie in Europa. Naast de kledinglijnen van Tommy Hilfiger zijn we recentelijk begonnen met de distributie van Tommy’s schoenen vanuit Venlo naar diverse Europese bestemmingen. Tot slot heeft DHL Express de tender voor de Europese distributie voor Life Technology gewonnen en mogen wij de komende jaren het time definite transport voor deze firma verzorgen.

nieUWe klanten De afgelopen periode hebben weer verschillende grote klanten hun vertrouwen gegeven aan DHL Express in de Benelux. Zonder volledig te kunnen zijn noemen we onder meer Spicers kantoorartikelen (DDI klant). Voor de bekende computerfirma Apple Inc. doen we zendingen naar een toenemend aantal Europese bestemmingen. Voor Boston Scientific, een bestaande key

dHl express zeer actief van en naar de vs De afgelopen maanden is er veel nieuws geweest rond de activiteiten van DHL in de VS. Daarbij ontstonden soms ook misverstanden over de toekomst van DHL in dat deel van de wereld. Voor de zekerheid herhalen we daarom nog maar eens dat DHL actief blijft met internationale zendingen van en naar de VS. Alleen de binnenlandse zendingen, van de ene plaats in de VS naar de andere, worden gestaakt. Dat geldt natuurlijk niet voor het ophalen en bezorgen van de internationale zendingen; dat blijven we doen van en naar

Inmiddels is men met het tweede deel van start gegaan en hoopt men in maart ook dat gedeelte gereed te hebben. In Utrecht zijn ze aan het begin van dit nieuwe jaar gestart met voorbereidende werkzaamheden aan het gebouw, om straks de nieuwe sorter optimaal te kunnen plaatsen. In augustus moet de nieuwe sorter staan en werken. In Alkmaar beginnen de werkzaamheden in april.

ieder adres! Om ook onze klanten ervan te verzekeren dat onze dienstverlening van en naar de VS even zeker, snel en betrouwbaar blijft als naar de rest van de wereld, hebben zij in februari een folder in de bus gekregen. En vanzelfsprekend is dat ook de boodschap die onze verkopers uitdragen. Maar ook niet-verkopers kunnen helpen om ieder misverstand uit de weg te ruimen. Dus komen DHL en de VS in een gesprek naar voren, dan weet u dat onze klanten kunnen blijven rekenen op een service die we al 40 jaar met succes verlenen.

dHl economY select – een nieUWe naam voor onze daY definite international diensten Ons internationaal wegtransport wordt nog sneller en gebruiksvriendelijker. Op 1 maart introduceert DHL Express een nieuwe naam voor het internationale wegtransport met bestemmingen buiten de Benelux: DHL ECONOMY SELECT. De pakketten en pallets worden met een vastgestelde transittijd afgeleverd en dat tegen zeer concurrerende tarieven. Deze service komt in plaats van DHL EUROPLUS INTERNATIONAL en biedt de klanten direct al een snelheidsverbetering van 1 dag:

-DHL ECONOMY SELECT zendingen worden op dezelfde dag afgehaald als deze voor een bepaald tijdstip worden aangemeld en gaan dan nog dezelfde nacht het internationale netwerk in. -Vanaf 1 maart worden alle DHL ECONOMY SELECT zendingen naar het Duitse Ruhrgebied binnen 1 werkdag afgeleverd i.p.v. de 2 werkdagen voorheen. In de loop van 2009 wordt DHL ECONOMY SELECT nog verder uitgebreid met verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld de track & trace mogelijkheden, het gebruiksgemak en de services. DHL ECONOMY SELECT is dus

een duidelijke versterking van ons aanbod, hetgeen zeker in de huidige economische omstandigheden echt het verschil kan maken. DHL Express

DHL EXPRESS OPTIMALISEERT DAY DEFINITE-SERVICES

ECONOMYSELECT

FRANSE VERSIE DHL Express Benelux Journal

DHL EXPRESS BENELUX JOURNAL Février 2009

nouvelles trieuses Cette année, nos terminaux d’Amsterdam, Utrecht et Alkmaar recevront chacun une nouvelle trieuse. Un investissement important, qui viendra aussi renforcer la qualité de notre service. En ce qui concerne le terminal d’Amsterdam, les démarches ont été entreprises à la fi n de l’année dernière. Tout d’abord, il a été question de la partie avant de la trieuse. Celle-ci a été terminée début février et donne déjà entière satisfaction.

Lettre d’information mensuelle adressée à tous les collaborateurs de DHL

Continuer à investir DHL Express Benelux continue à investir sur le plan humain et matériel. Cette année, trois nouvelles trieuses seront installées à Amsterdam, Utrecht et Alkmaar. Et grâce aux résultats de l’EOS, nous allons veiller à améliorer encore davantage l’engagement et la satisfaction de l’ensemble des collaborateurs. Beaucoup d’autres initiatives démontrent également que, même en des périodes moins favorables, nous allons résolument de l’avant, plus déterminés que jamais. Cette politique porte ses fruits : nous décrochons des contrats auprès de nouveaux clients qui ont décidé d’accorder désormais leur confiance à DHL. Il s’agit pour nous d’une chose essentielle, étant donné

que, même si nos volumes se situent encore à un niveau (trop) peu élevé, nous disposons de tous les éléments nous permettant de réagir promptement lorsque le climat économique connaîtra des jours meilleurs. Entretemps, nous continuons à nous concentrer sur les moyens d’améliorer notre efficacité et visons en permanence la prestation d’une qualité optimale, sans oublier un taux de satisfaction client de 100%. Ensemble, nous trouverons le moyen, en dépit des conditions économiques actuelles, de relever le défi qui nous mènera tout droit sur la voie du succès !

dHl for You: départ sur les CHapeaux de roue

Fred Beljaars Managing Director DHL Express Benelux

exCellentes performanCes opérationnelles dans le Belux Lors du Management Meeting européen le mois dernier, la Belgique a remporté le prix “DHL Express Champions League 2008”. Il s’agit d’un programme de qualité établissant une comparaison de la performance opérationnelle des différents pays européens. En 2008, la Belgique a obtenu le score global le plus élevé, ce qui signifie donc que c’est elle qui a fourni la meilleure qualité de toute l’Europe. Danny Van

Himste, Managing Director DHL Express Belux a reçu le trophée des mains de Scott Price, CEO DHL Express Europe. Le Luxembourg s’est lui aussi distingué par l’excellence de ses prestations lors de « l’UEFACup 2008 » (une compétition pour les plus petits pays) : il a en effet décroché la troisième place. Une prestation de taille et un exemple pour les autres pays européens !

En octobre dernier, le service DHL For You a été introduit aux Pays-Bas. Il s’agit d’un produit destiné aux petits utilisateurs, pour lequel le site internet dhlforyou.nl et les ServicePoints DHL jouent un rôle majeur. Étant donné que le client peut préparer lui-même son paquet via le site internet et le livrer à un ServicePoint DHL, il est possible de proposer un tarif à partir de 3,50 €. Le traitement opérationnel est intégralement pris en charge par Selektvracht. De petites boutiques web utilisent donc de plus en plus fréquemment ce produit depuis le mois d’octobre. Les ServicePoints DHL sont très enthousiastes : chaque semaine, les

chiff res sont en augmentation et dépassent toutes les attentes. Grâce à une action promotionnelle efficace autour de son lancement, la notoriété de ce service s’est également accrue de manière substantielle. L’action publicitaire à la radio via Q-music y a, entre autres, certainement contribué : le présentateur Ruud de Wild devait faire deviner aux auditeurs le contenu d’un paquet DHL For You. Parmi les prix, on comptait une guitare électrique et un pneu original de voiture de course. Tous les acteurs concernés continuent à promouvoir activement ce nouveau produit très prometteur de Selektvracht.nieuwe product van Selektvracht.

santé, nous avons repris à nos concurrents la distribution express vers la France. Pour MCC, the Mobile Communication Company, nous effectuons la distribution dans le Benelux de leurs téléphones mobiles et d’autres moyens de communication « high tech ». Pour Eegim Shoes, un acteur important dans le secteur des chaussures dont le siège est établi à Waalwijk (les marques Cinderella, Umberto Tan, Otazu, L. A. Gear, etc.), nous prenons en charge

l’importation en provenance d’Asie et la distribution en Europe. Outre les lignes de vêtements de Tommy Hilfiger, nous avons récemment commencé la distribution des chaussures Tommy Hilfiger depuis Venlo vers plusieurs destinations européennes. Enfin, DHL Express a remporté un appel d’off res lancé par Life Technology pour la distribution européenne et nous pourrons assurer le transport Time Definite pour cette firme au cours des prochaines années.

nouveaux Clients Plusieurs gros clients ont récemment décidé d’accorder à nouveau leur confiance à DHL Express pour le Benelux. De manière non exhaustive, nous citerons notamment les fournitures de bureau Spicers (client DDI). Nous livrons aussi des envois vers un nombre croissant de destinations européennes pour la célèbre société informatique Apple Inc. En ce qui concerne Boston Scientific , un important client existant actif dans le domaine de la

dHl express toujours très aCtif vers et à partir des usa Ces derniers mois, beaucoup d’informations ont circulé à propos des activités de DHL aux États-Unis. Par ailleurs, des malentendus sont parfois apparus sur la question de l’avenir de DHL dans cette partie du monde. En vue de rétablir la vérité, nous tenons à vous rassurer en réaffirmant que DHL reste actif pour les envois internationaux vers et à partir des USA. Seul le service domestique gérant les envois entre deux destinations des USA sera suspendu. Cela ne concerne donc pas l’enlèvement et la livraison des envois internationaux. Nous poursuivrons en effet ces activités vers et à partir de n’importe

Entre-temps, le même processus a démarré pour la deuxième partie et l’on espère que celle-ci sera installée dans le courant du mois de mars. À Utrecht, les tâches préparatoires au niveau du bâtiment ont été initiées au début de cette année, afi n de pouvoir effectuer prochainement une installation optimale de la nouvelle trieuse. Celle-ci doit être opérationnelle en août. Enfi n, les travaux démarreront en avril pour le terminal d’Alkmaar.

quelle adresse ! Du reste, nous avons adressé à nos clients une brochure au mois de février afin de les informer que nos services vers et à partir des USA maintiendront le même niveau de sécurité, de rapidité et de fiabilité que pour le reste du monde. Et, naturellement, nos commerciaux veillent à véhiculer le même message. Toutefois les non-commerciaux peuvent, eux aussi, contribuer à dissiper tout malentendu. À présent, lorsque la question de DHL et des USA sera à nouveau abordée, vous saurez désormais que nos clients peuvent continuer à compter sur le service hautement qualitatif que nous leur fournissons depuis 40 ans déjà.

dHl eConomY seleCt – un nouveau nom pour nos serviCes daY definite international Notre transport international par route se perfectionne davantage encore en termes de rapidité et de convivialité. Le 1er mars, DHL Express inaugurera la nouvelle dénomination pour le service de fret routier international vers des destinations hors Benelux : DHL ECONOMY SELECT. Les colis et palettes seront livrés selon un délai de transit fi xe et à des tarifs très compétitifs. Ce service vient remplacer DHL EUROPLUS INTERNATIONAL et off re d’emblée aux clients un accroissement de la rapidité de 1 jour : - les envois DHL ECONOMY SELECT sont

31

enlevés le même jour en cas de livraison avant une heure déterminée et sont déjà acheminés sur le réseau international pendant la nuit ; - à partir du 1er mars, tous les envois DHL ECONOMY SELECT seront livrés en 1 jour dans la région de la Ruhr, en Allemagne, au lieu de 2 jours auparavant. Tout au long de l’année 2009, le service DHL ECONOMY SELECT sera développé et des améliorations seront apportées, notamment sur le plan des possibilités track&trace, de la convivialité et des services. DHL ECONOMY SELECT vient donc considérablement

renforcer notre off re, ce qui fera sans nul doute la différence dans le climat économique que nous connaissons actuellement. DHL Express

DHL EXPRESS OPTIMALISEERT DAY DEFINITE-SERVICES

ECONOMYSELECT

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL JOURNAL FEBRUARI NEDERLANDS EN FRANS ORDERNUMMER: DHLDR-837 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL Journal maart NL+FR Inleiding De DHL Journal komt elke maand uit en wordt bij de loonstrookjes gevoegd van de werknemers van DHL België en Nederland. De DHL Journal heeft altijd een heel strak schema. Allereerst krijgen we de Nederlandse input van DHL wat uit foto’s en tekst bestaat. Dan hebben we die dag de tijd om correcties uit te voeren en de volgende dag voor 12 uur moet het bij de drukker liggen. De Franse versie moet altijd twee dagen na de Nederlandse versie bij de drukker liggen zodat de Nederlandse en Franse versie niet allebei terecht komen bij Multipost omdat dat voor verwarring zorgt.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Omdat ik al eerder een Journal had gemaakt wist ik wat de regels waren en wat de planning was. Helaas ging deze Journal niet zo vlekkeloos omdat de klant erg langzaam was in de correcties doorgeven en antwoorden op de gecorrigeerde versie. Daarom kwam het bestand ook later bij de drukker aan dan eigenlijk moest omdat de klant ook op het laatste moment met een kleine correctie kwam terwijl de drukproef al naar ons gestuurd was. Gelukkig kon de drukker het corrigeren en was er geen probleem.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het leuk dat ik precies wist hoe het dit keer moest en merkte dat het dit keer veel makkelijker ging dan de eerste keer.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om een professionele houding te blijven houden ook als de klant aan het treuzelen is.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

32


NEDERLANDSE VERSIE DHL Express Benelux Journal

DHL EXPRESS BENELUX JOURNAL NIEUW SERVICE POINT IN HERACLES STADION Maart 2009

Steeds meer klanten vinden de weg naar DHL Service Points. Dit zijn de DHL punten die ondergebracht zijn bij winkels met vaak ruime openingstijden. Hier kan de particuliere klant terecht als hij een pakketje wil versturen met DHL For You, of als hij een pakje retour wil zenden aan bepaalde postorderbedrijven,

Maandelijkse nieuwsbrief voor alle medewerkers van DHL

CAN DO! Hebben wij minder last van de crisis dan onze concurrenten? Natuurlijk niet. Die crisis raakt ons allemaal. Maar er is wel een verschil van aanpak. Bij DHL doen wij dat met de bekende can do mentaliteit. Niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken zoals ik het vaker heb genoemd. Dat kunnen wij omdat we over de beste mensen beschikken. Mannen en vrouwen die opgewassen zijn tegen een crisis en die met tegenslagen kunnen omgaan. Vakmensen die van problemen uitdagingen maken en uitdagingen vervolgens weten om te zetten in succes! Een aantal van deze collega’s hebben vorig jaar zelfs een zodanig bijzondere prestatie geleverd, dat ze

werden uitgeroepen tot Medewerker van het Jaar. Hun beloning, een aantal dagen in de Griekse zon en een diner met award-uitreiking in aanwezigheid van de gehele Europese Express-top, vond eerder deze maand plaats in Athene. Ondertussen blijven we in de Benelux nieuwe klanten winnen; soms omdat bestaande klanten ons aanbevelen, soms doordat we de concurrentie te slim af zijn, maar altijd omdat onze kwaliteit en service op een ongekend hoog niveau staan. Ook in deze tijden laten we onszelf van onze beste kant zien en dat wordt gewaardeerd door de mensen die dat het beste kunnen beoordelen: onze klanten!

bijvoorbeeld Wehkamp. De omzet via de punten groeit dan ook hard. Alleen in februari gingen er in Nederland al 15.000 DHL For You pakketjes over de balie. Het nieuwste punt is in de Plus supermarkt onder het Heracles stadion in Almelo. Dat brengt het totaal aan Service Points in Nederland op 508.

MEDEWERKERS VAN HET JAAR GEHULDIGD IN ATHENE Deze maand was het zover. Alle 150 Medewerkers van het Jaar van Europa zijn feestelijk gehuldigd in Athene. De Benelux was vertegenwoordigd met 16 van de 18 winnaars. Tijdens een galadiner heeft iedereen uit handen van Scott Price, CEO Express Europa, zijn of haar persoonlijke award en het bijbehorende geldbedrag ontvangen. Ook zijn er weer mooie contacten aangeknoopt tijdens de uitstapjes in en rond Athene. De sfeer zat er in ieder geval goed in. Nogmaals gefeliciteerd!

Fred Beljaars Managing Director DHL Express Benelux

VAN EEN KLANT KOMT EEN KLANT Sinds begin dit jaar verzorgt DHL het binnenlands transport voor de Mobile Communication Company (MCC), een Benelux distributeur in mobiele communicatie apparatuur. De klant is erg tevreden en heeft meteen zijn partner op het gebied van warehousing - Van Der Scheur Logistiek - ook

enthousiast gemaakt voor DHL. Na snel schakelen van Edwin Elshof (Marketing & Sales), Margot Zonneveld en vestiging Zwolle (OPS), en Serge Kapitein (Business IT) heeft Van der Scheur Logistiek alle zendingen die het voor zijn klanten doet bij DHL ondergebracht. Een logistiek bedrijf kiest dus - jawel – voor DHL!

NIEUWE STRATEGIE VOOR DHL : DE LOGISTIEK DIENSTVERLENER VOOR DE WERELD Deze maand presenteerde Frank Appel, de leider van ons bedrijf, onze strategie tot 2015. Waar draait het de komende jaren om? We gaan geen nieuwe bedrijven kopen. De groei die elk gezond bedrijf nodig heeft, zal moeten komen uit bestaande activiteiten Daarbij is een betere samenwerking tussen de divisies essentieel. In die groei willen we dé postleverancier voor Duitsland blijven, en dé logistieke dienstverlener voor de wereld worden. Om die ambitie te onderstrepen heet de group vanaf nu Deutsche Post DHL. Deze naam komt in de plaats van Deutsche Post World Net (DPWN).

KLANTEN WINNEN VAN DE CONCURRENTIE Ondanks de moeilijke marktomstandigheden willen we dit jaar tóch groeien. Dit doen we in heel Europa door onder andere klanten te winnen van onze concurrenten. Van 16 tot 27 maart zijn er in Benelux acties gericht op zogenaamde slapende en op UPS klanten. Er is een mailing verstuurd onder de titel “Wat gebeurt er als uw wereld weer helemaal geel kleurt”. Daarmee ontvangen klanten eenintroductiekorting van 20% op internationale zendingen. Bij de verschillende acties wordt iedereen ingeschakeld. Zo kijken koeriers uit naar UPS klanten en voorzien hen van folders. Collega’s

van Finance bekijken welke van onze eigen leveranciers nog geen DHL klant zijn. Customer Service zoekt klanten door extra vragen te stellen. En Sales pikt alle leads op. Als de klant met DHL start, dan zorgen Customer Master File (CMF) en IT ervoor dat de klant snel met DHL kan versturen. Dat alle acties ook effect hebben, blijkt uit de nieuwe klanten die we er mee binnenhalen. Een van de eerste was Tootal Fabrics, een bedrijf uit de textiel- en kledingindustrie.

Respect en resultaat Van klanten en investeerders horen we dat in ons bedrijf de juiste ingrediënten aanwezig zijn, maar dat het resultaat niet voldoet aan hun verwachtingen. Daarom gaan we onze sterke punten (de post en de enorme logistieke expertise met wereldwijd bereik) sterker benutten. We willen onze klanten, medewerkers en investeerders meer succes bezorgen. We willen ze respect tonen zonder dit ten koste gaat van resultaten. We maken het leven van onze klanten simpeler. En we leveren een positieve bijdrage aan onze leefomgeving. Drie kernwaarden Ook onze kernwaarden zijn versimpeld. De bekende zeven kernwaarden zijn daarmee niet van de baan. Deze waarden worden samengebracht in drie principes: openheid, commitment en verantwoordelijkheid. De openheid tonen om informatie te delen zowel met collega’s als met klanten, investeerders en andere externe partijen. Commitment tonen naar elkaar en naar de organisatie. En verantwoordelijkheid

nemen om het beter te doen in de ogen van klanten, medewerkers, investeerders en de wereld om ons heen.

Samenwerking De aansturing van de DHL divisies komt in handen van een Executive Committee onder leiding van Frank Appel. Dit om de besluit vorming te versnellen en de samenwerking tussen divisies te versterken.

FRANSE VERSIE DHL Express Benelux Journal

DHL EXPRESS BENELUX JOURNAL Mars 2009

UN NOUVEAU SERVICE POINT AU STADE HERACLES De plus en plus de clients fréquentent les Services Point de DHL. Il s’agit de points DHL qui sont hébergés par des magasins off rant, pour beaucoup d’entre eux, des horaires d’ouverture très étendus. Ces points permettent aux particuliers d’envoyer des colis avec DHL For You ou d’effectuer des envois retour à certaines entreprises de vente par correspondance, par exemple Wehkamp. Ils nous font

Lettre d’information mensuelle destinée à tous les collaborateurs de DHL

CAN DO! Sommes-nous moins affectés par la crise que nos concurrents? Bien sûr que non. La crise nous touche tous. Mais il y a bien une différence d’approche. Chez DHL, nous le faisons avec la mentalité "Can Do". Ne pas attendre que ça passe, mais plutôt passer à l’attaque, comme je l’ai déjà souvent dit. Et cela, nous pouvons le faire car nous avons les meilleures personnes à nos côtés. Des hommes et des femmes qui font le poids face à une crise et qui peuvent avancer malgré les revers. Des professionnels qui transforment les problèmes en défis, pour ensuite en faire des succès ! Un certain nombre de ces collègues ont même délivré des prestations tellement exceptionnelles l’an dernier qu’ils ont été désignés

employés de l’année. Leur récompense, quelques jours sous le soleil de la Grèce et un dîner avec remise de prix en présence de toute la crème européenne de DHL Express, leur a été accordée plus tôt ce mois-ci à Athènes. Entretemps, au Benelux, nous continuons à gagner de nouveaux clients, parfois parce que certains clients existants nous recommandent, parfois parce que nous sommes plus malins que la concurrence, mais toujours parce que notre qualité et nos services ont atteint un niveau sans précédent. Et même en cette période difficile, nous nous montrons toujours sous notre meilleur jour et nous en sommes récompensés par les personnes pouvant le mieux l’apprécier : nos clients!

bénéficier d’une augmentation substantielle de notre chiff re d’affaires. Rien qu’en février, pas moins de 15 000 colis DHL For You ont été envoyés aux Pays-Bas par ce moyen. Le Service Point le plus récent a été installé dans le supermarché Plus, sous le stade Heracles à Almelo. Aux Pays-Bas, nous arrivons ainsi à un total de 508 Service Points.

LES EMPLOYÉS DE L’ANNÉE MIS À L’HONNEUR À ATHÈNES Ce mois a été celui des 150 employés de l’année de la région Europe, qui ont tous été fêtés à Athènes. Le Benelux y était représenté par 16 des 18 lauréats. Au cours d’un dîner de gala, chacun s’est vu remettre par Scott Price, notre CEO pour Express Europa, son prix personnel et la somme d’argent correspondante. Les excursions à l’intérieur et autour d’Athènes ont également été l’occasion, encore une fois, de nouer de précieux contacts. Bref, l’ambiance était au rendez-vous ! Encore toutes nos félicitations à ces lauréats si méritants!

Fred Beljaars Managing Director DHL Express Benelux

UN CLIENT EN AMÈNE UN AUTRE Depuis le début de cette année, DHL a assuré le transport domestique pour la Mobile Communication Company (MCC), un distributeur d’installations de communication mobile du Benelux. Le client est très satisfait et a immédiatement communiqué son enthousiasme pour DHL à son partenaire dans le domaine de

l’entreposage : Van Der Scheur Logistiek. Suite aux réactions rapides d’Edwin Elshof (Marketing & Sales), Margot Zonneveld et l’implantation de Zwolle (OPS), et Serge Kapitein (Business IT), Van Der Scheur Logistiek a confié à DHL la totalité des envois destinés à ses clients. Une entreprise de logistique choisit donc DHL, eh oui!

NOUVELLE STRATÉGIE POUR DHL : DEVENIR LE PREMIER FOURNISSEUR DE SERVICES LOGISTIQUES AU MONDE Ce mois a vu Frank Appel, le dirigeant de notre entreprise, présenter la stratégie à l’horizon 2015. Comment s’annoncent les prochaines années? Nous n’allons pas acheter de nouvelles entreprises. La croissance, un élément vital pour chaque entreprise saine, devra venir de nos activités existantes. Il sera donc essentiel d’assurer une meilleure collaboration entre les divisions. Dans cet esprit de croissance, nous voulons rester LE fournisseur de services postaux d’Allemagne, et devenir LE fournisseur de services logistiques du monde. Pour souligner cette ambition, le groupe portera dorénavant le nom de Deutsche Post DHL au lieu de Deutsche Post World Net (DPWN).

GAGNER DES CLIENTS À LA CONCURRENCE Malgré les circonstances difficiles du marché, nous visons une croissance cette année. Et ce en gagnant d’autres clients à nos concurrents, dans toute l’Europe. Du 16 au 27 mars, des actions sont organisées dans le Benelux pour les clients que nous appelons “endormis” et les clients d’UPS. Un mailing a été envoyé sous le titre “Que se passerait-il si votre univers était repeint en jaune?”, accompagné d’une réduction de bienvenue de 20% sur les envois internationaux. Tout le monde est intervenu dans les différentes actions. Ainsi, les coursiers ont guetté les clients UPS et leur ont fourni des dépliants. Les collègues du département Finance repèrent, parmi nos propres fournisseurs, ceux qui ne sont

pas encore clients DHL. Le service clientèle cherche des clients en posant de nouvelles questions. Et le département Sales récupère tous les leads. Dès qu’un client commence à travailler avec DHL, le Customer Master File (CMF) et le département IT veillent à ce qu’il puisse rapidement effectuer des envois avec DHL. Quant à savoir si ces actions portent leurs fruits, il suffit pour s’en convaincre de considérer les nouveaux clients que nous engrangeons. L’un des premiers nouveaux venus est Tootal Fabrics, une entreprise de l’industrie du textile et de l’habillement.

Respect et résultats D’après les réactions de nos clients et investisseurs, notre entreprise possède les ingrédients nécessaires mais ne répond pas à leurs attentes. C’est pourquoi nous allons encore mieux exploiter nos points forts : la poste et notre énorme expertise logistique d’envergure mondiale. Nous voulons apporter davantage de réussite à nos clients, collaborateurs et investisseurs. Nous tenons à leur montrer du respect mais sans faire de concessions aux résultats. Nous simplifions la vie de nos clients. De plus, nous apportons une contribution positive à notre environnement. Trois valeurs clés Nos valeurs clés ont elles aussi été simplifiées. Les sept valeurs clés poursuivies auparavant ne sont donc plus à l’ordre du jour. Elles ont été synthétisées en trois principes : ouverture, engagement et responsabilité. Nous devons faire preuve d’ouverture pour partager les informations tant avec nos collègues qu’avec les clients, les investisseurs et autres parties externes.

33

L’engagement doit se manifester entre collaborateurs et vis-à-vis de l’organisation. Quant au sens de la responsabilité, nous devons l’appliquer pour nous améliorer aux yeux des clients, des collaborateurs, des investisseurs et du monde extérieur.

Collaboration La direction des divisions DHL a été confiée à un Comité Exécutif dirigé par Frank Appel. Nous entendons ainsi accélérer la prise de décisions et renforcer la collaboration entre divisions.

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.2 INVENTARISEERT GESCHIKTE MANIEREN VAN LEREN | B1.3 KIEST BIJ DE SITUATIE EN ZICHZELF PASSENDE MANIEREN VAN LEREN | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL JOURNAL MAART NEDERLANDS EN FRANS ORDERNUMMER: DHLDR-837 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL Leaflet ‘Onze Services’ NL+ENG Inleiding DHL wilde graag dat er een oude drieluikfolder omgebouwd werd naar een leaflet. Omdat er minder ruimte in de leaflet was moest er veel veranderd worden aan de lay-out en de teksten en tabellen.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb veel gekeken naar de huisregels van DHL en omdat het vooral veel schuiven was moest er goed gekeken worden of alles wel mag. Deze opdracht duurde heel lang ook omdat ik veel correcties vergat door te voeren door niet goed te kijken maar ook omdat er telkens alles verschoven moest worden. Toen de Nederlandse versie klaar was werd het document naar een vertaalbureau gestuurd. Dit bestand kreeg ik later vertaald terug en daarna moest ik de afbeeldingen en productnamen enzo ook veranderen.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het best een leuke opdracht om te maken, alleen het duurde zo lang maar dat kwam ook wel deels door mij.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om in de pdf alle correcties te onderzoeken via het kopje opmerkingen. Omdat ik vaak in het bestand zelf de correcties niet zag, mistte ik er een aantal. Ik let hier in het vervolg veel beter op.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

34


NEDERLANDSE VERSIE DHl express

DHl express: OnZe services

EUROPLUS ECONOMYSELECT

Verzendbehoefte

Kies snel uw expresservice

Spoedzendingen die niet tot morgen kunnen wachten of zendingen met speciale zorg.

Tijdskritieke zendingen met aflevering vóór 9:00 uur, vóór 12:00 uur of vóór het einde van de werkdag.

Minder dringende zendingen met aflevering de volgende werkdag in de Benelux of op de afgesproken werkdag in Europa.

Bestemming

Nederland/Europa/Wereldwijd

Nederland/Europa/Wereldwijd

DHL EUROPLUS en Expresser: Benelux DHL ECONOMY SELECT: rest van Europa

Soort zending

Documenten, pakketten en pallets

Documenten, pakketten en pallets

Pakketten en pallets

Pick-up

Zo snel mogelijk

Vandaag (op werkdagen boeken vóór 17:00 uur)

DHL EUROPLUS: morgen (eerstvolgende werkdag) DHL ECONOMY SELECT en Expresser: vandaag (boeken vóór 15:00 uur)

Prijs VERSTUR

Met DHl express kiest u voor de nummer één in expresvervoer. DHl express heeft een breed aanbod aan services die afhankelijk van uw wensen worden ingezet. u kiest bijvoorbeeld zelf wanneer uw zending moet aankomen. Om het u heel gemakkelijk te maken, hebben we onze services voor u op een rij gezet. Zo kunt u precies zien welke DHl express service het beste bij u past. we denken graag met u mee.

Kijk op www.dhl.nl voor meer DHl verzendservices of bel met onze klantenservice op 0800-0552.

voor elke zending een passende service!

Time Definite-services

Day Definite-services

Onze Time Definite-services zijn ideaal voor uw tijdskritieke zendingen die snel op de plaats van bestemming moeten zijn, wereldwijd.

Onze Day Definite-services zijn ideaal voor uw minder dringende zendingen die de volgende werkdag in de Benelux moeten worden afgeleverd of met een vastgestelde transittijd in Europa.

DHL EXPRESS 9:00

DHL EUROPLUS Betrouwbare en voordelige wegtransportservice voor uw pakketten of pallets met aflevering de volgende werkdag in de Benelux.

DHL JETLINE spoedlevering van uw zending (document tot meerdere pallets) via de eerstvolgende vlucht of trein met wereldwijde aflevering.

DHL EXPRESS 12:00

Expresser Betrouwbare wegtransportservice voor pakketten of pallets met aflevering de volgende werkdag vóór 11:00 uur in de Benelux.

DHL SECURELINE persoonlijke begeleiding van uw zending (document tot vliegtuiglading) via vliegtuig of helikopter met wereldwijde aflevering.

DHL EXPRESS WORLDWIDE

DHL ECONOMY SELECT Betrouwbare en voordelige wegtransportservice voor pakketten of pallets. Aflevering met een vastgestelde transittijd in meer dan 30 europese bestemmingen buiten de Benelux.

Met DHl express 12:00 bezorgen we uw internationale expreszending op de dag van aflevering gegarandeerd vóór 12.00 uur. Met 'geld terug'-garantie. Met DHl express wOrlDwiDe bezorgen we uw internationale expreszending op de dag van aflevering gegarandeerd vóór het einde van de werkdag. Met 'geld terug'-garantie binnen de europese unie.

VERSTUR

EN V.A.

VERSTUR

: 27,55

per kilometer

Onze Same Day-services zijn ideaal voor uw zendingen die met spoed of speciale zorg moeten worden afgeleverd en niet tot morgen kunnen wachten.

Met DHl express 9:00 bezorgen we uw internationale expreszending op de dag van aflevering gegarandeerd vóór 9.00 uur. Met 'geld terug'-garantie.

EN V.A.

: 0,54

Andere verzendservices nodig?

Same Day-services

DHL SPRINTLINE spoedlevering, zonder tussenstop, van uw zending (document tot wagenladingen) op elk gewenste tijdstip in nederland of in de rest van europa.

Expresser

Snelheid

EN V.A.

: 17,07

Extra services

Aanvullende verzekering Aflevering met identificatie Bericht van aflevering Bezorging via vaste routes Persoonlijke aflevering Remboursement

Duties and Taxes Paid (geen invoerrechten voor uw ontvanger) Levering in afgelegen gebieden Transportverzekering Pick-up buiten kantooruren Pick-up op zaterdag Zaterdaglevering

Aanvullende verzekering Afhalen op een ander adres Levering in afgelegen gebieden Tweede afleverpoging Retour- en import services Remboursement Zaterdaglevering (alleen in Nederland)

Zending boeken

030-2478888 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar)

0800-0552 of via www.dhl.nl (DHL Online Shipping)

0800-0552 of via www.dhl.nl (eShip)

Zendingen importeren

n.v.t.

Importzendingen afgeleverd vóór 9:00 uur, vóór 12:00 uur of vóór het einde van de werkdag. Snelle afhandeling van douane-activiteiten.

Importzendingen afgeleverd met een vastgestelde transittijd, vóór het einde van de werkdag. Snelle afhandeling van douane-activiteiten.

Direct een zending versturen? DHL Ship Now.

Meer informatie?

Wilt u direct uw pakket of document versturen, maar bent u (nog) geen DHL-klant? Geen probleem. Met DHL Ship Now kunt u heel eenvoudig online zendingen versturen. U geeft aan wat en wanneer u wilt versturen en DHL Ship Now laat u online de mogelijke verzendopties zien, inclusief transittijden en bijbehorende tarieven. U maakt vervolgens een keuze, vult de benodigde informatie in en boekt direct een koerier. U betaalt bovendien veilig en eenvoudig online met uw creditcard of via iDeal. Toegang tot DHL Ship Now krijgt u via www.dhl.nl.

Neem voor meer informatie over onze services contact op met onze klantenservice via het gratis telefoonnummer 0800-0552 of kijk op www.dhl.nl. Ook als u een specifieke logistieke vraag of verzendbehoefte heeft, kunt u bij onze klantenservice terecht. Onze medewerkers denken graag met u mee.

DHL INDUSTRY SOLUTIONS voor al uw specifieke afleverbehoeften.

ENGELSE VERSIE Dhl express

Dhl express: our serviCes

EUROPLUS ECONOMYSELECT

Shipment requirement

Choose your express serviCe quiCkly When you choose Dhl express, you get the number one in express shipments. Dhl express offers a wide range of services suitable for all your shipping needs. you can even select the time you need your shipment to arrive. To assist you in selecting the best option for each shipment, we have prepared a detailed overview of the Dhl express services available to you.

Expresser

Speed

Urgent shipments that cannot wait until Time-critical shipments with delivery before 9:00, tomorrow or shipments that require special care. before 12:00 or before the end of the working day.

Less urgent shipments with delivery on the next working day in the Benelux or on the agreed working day in Europe.

Destination

Netherlands/Europe/Worldwide

Netherlands/Europe/Worldwide

DHL EUROPLUS and Expresser: Benelux DHL ECONOMY SELECT: rest of Europe

Type of shipment

Documents, packages and pallets

Documents, packages and pallets

Packages and pallets

Pick-up

As fast as possible

Today (book before 17:00 on business days)

DHL EUROPLUS: tomorrow (the next working day) DHL ECONOMY SELECT and Expresser: today (book before 15:00)

Price

STARTING

: 0,54

SHIPMENT

AT

visit www.dhl.nl for additional Dhl shipment services or call our customer service department at 0800-0552.

A suitable service for every shipment!

Same Day-services

Time Definite-services

Day Definite-services

Our Same Day-services are ideal for those shipments that are urgent or require special handling.

Our Time Definite-services are ideal for your time-critical shipments that have to be delivered to their destination as fast as possible, worldwide.

Our Day Definite-services are ideal for your less urgent shipments that have to be delivered on the next working day in the Benelux or with a fixed transit time in Europe.

DHL SPRINTLINE From documents to truck loads, your shipment can be delivered, without a stopover, within the Netherlands and the rest of europe by a specific time.

DHL EXPRESS 9:00 With Dhl express 9:00, we guarantee delivery of your international express shipment on the day of delivery before 9:00. With a 'money back' guarantee.

DHL EUROPLUS reliable and economical road transport service for your packages or pallets with delivery on the next working day in the Benelux.

DHL JETLINE For urgent delivery of your shipment (from documents to several pallets) via the next flight or train with worldwide delivery.

DHL EXPRESS 12:00 With Dhl express 12:00, we guarantee delivery of your international express shipment on the day of delivery before 12.00. With a 'money back' guarantee.

Expresser reliable road transport service for packages or pallets with delivery on the next working day before 11:00 in the Benelux.

DHL SECURELINE personal accompaniment of your shipment (from document to airplane cargo) via airplane or helicopter with worldwide delivery.

DHL EXPRESS WORLDWIDE With Dhl express WorlDWiDe, we guarantee delivery of your international express shipment on the day of delivery before the end of the working day. With a 'money back' guarantee within the european union.

DHL ECONOMY SELECT reliable and economical road transport service for packages or pallets. Delivery with a fixed transit time in over 30 european destinations outside the Benelux.

Extra services

Additional insurance Delivery with identification Notice of delivery Delivery via fixed routes Personal delivery Cash on delivery (C.O.D)

Booking a shipment Importing a shipment

STARTING

AT

AT

Additional insurance Delivery at a different address Delivery in remote areas Second delivery attempt Return and import services Cash on delivery (C.O.D) Delivery on Saturday (only in the Netherlands)

030-2478888 (available 24 hours a day/7 days a week)

0800-0552 or through www.dhl.nl (DHL Online Shipping)

0800-0552 or through www.dhl.nl (eShip)

NA

Import shipments delivered before 9:00, before 12:00 or before the end of the working day. Efficient handling of customs formalities.

Would you like to ship your package or document immediately, but you are not (yet) a DHL customer? No problem. With DHL Ship Now, you can easily send shipments online. You indicate what you wish to send and DHL Ship Now will show you the possible shipment options online, including transit times and the applicable rates. You can then make your choice, complete the necessary information and book a courier directly. In addition, you can pay securely and conveniently online with your credit card or through iDeal. You can access DHL Ship Now through www.dhl.nl.

35

SHIPMENT

Duties and Taxes Paid (no import duties for your recipient) Delivery in remote areas Transport insurance Pick-up outside office hours Pick-up on Saturday Delivery on Saturday

Need to send a shipment immediately? DHL Ship Now.

DHL INDUSTRY SOLUTIONS For all of your specific delivery requirements.

STARTING

: 17,07

: 27,55

SHIPMENT

per kilometre

For other shipment services:

Import shipments delivered with a fixed transit time, before the end of the working day. Efficient handling of customs formalities.

For more information:

For more information about our services, please contact our customer service department at the toll-free telephone number 0800-0552 or visit www.dhl.nl. You can also contact our customer service department who will be pleased to help you with your specific logistic questions or shipping needs.

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL LEAFLET ‘ONZE SERVICES’ NEDERLANDS EN ENGELS ORDERNUMMER: DHLDR-847-1 + DHLDR-847-2 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL Advertentie Hockey League Inleiding Eerder is er voor DHL een advertentie gemaakt voor een tennistoernooi. In die advertentie was er een foto van een tennisbal met het DHL logo erin verwerkt. Dit keer moest er weer een nieuwe advertentie gemaakt worden maar dan voor een Hockey League. Ik moest een foto zoeken die gebruikt kon worden en waar het logo goed in bewerkt kon worden.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik moest als eerst beeld vinden, de tekst namelijk alleen vertaald naar het Engels dus dat was niet zoveel moeite. Het beeld zoeken was heel lastig, ik had een heleboel stockfoto’s gevonden maar de klant was telkens niet tevreden. Uiteindelijk was de klant het eens met de foto en toen moest ie bewerkt worden. Ik heb hem zelf bewerkt, alleen de afwerking is nog even verfijnd door een collega.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het wel een leuke opdracht omdat ik het bewerken van de foto ook mocht doen. Ik vond het alleen niet leuk dat ze telkens niet akkoord gingen met de foto’s terwijl er hele goede tussenzaten.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om mijn eigen mening bij sommige klussen los te laten en gewoon te doen wat de klant wilt.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdracht meerdere voorstellen gestuurd waar de foto telkens verschillend was.

36


PAAR VOORSTELLEN THE RIGHT PLACE , THE RIGHT TIME

DHL Express can deliver your documents and packages to the right place at the right time. National and International shipments are always delivered with speed and accuracy. Aim, shoot, and score!

For more information call 0800-0552 or visit www.dhl.nl

Official EHL Logistics Supplier

UITEINDELIJKE VOORSTEL

37

BEHAALDE WERKPROCESSEN: A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL A5 ADVERTENTIE HOCKEY LEAGUE ORDERNUMMER: DHLDR-849 OPDRACHTGEVER: DHL


DHL News in brief januari 2009 NL+FR Inleiding De nieuwsbrief van DHL is ongeveer zoiets als de Journal van DHL. Deze wordt ook elke maand uitgegeven en heeft net zo een strakke planning als de Journal.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb gekeken naar andere nieuwsbrieven die gemaakt waren en heb aan de hand van die nieuwsbrieven de nieuwe opgemaakt. Het idee was hetzelfde als de Journal dus ik had er niet veel moeite mee om te maken.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het wel leuk om te doen omdat er echt een deadline aan vast zat net als de Journal. Het was wel lastig soms om alles goed te laten passen, maar daar was ik al aan gewend bij de Journals.

WAT HEB IK GELEERD? Van deze opdracht heb ik niet veel geleerd omdat ik het al vaker gedaan had.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

38


NEDERLANDSE VERSIE .EWS IN "2)%&"%,58

.%73 IN "2)%&"%,58 Januari 2009

‘MAATSchAPPElijkE vERANTwOORDElijkhEiD’ iN ThE PicTuRE. DHL Express Belux wordt omringd door toegewijde medewerkers. Zowel tijdens als buiten de werkuren zijn medewerkers in de weer om zich ook sociaal te engageren. Zo zette Kristof Vande Velde, koerier bij DGO, zich het afgelopen jaar onvoorwaardelijk in voor het Belgisch Kinderkankerfonds. Door afgedankte telefoontoestellen te verzamelen bij alle DHL-SVC’s in BelgiĂŤ, wou Kristof ĂŠĂŠn

Maandelijkse nieuwsbrief voor alle medewerkers van DHL Express Belux

SAMEN DOORZETTEN! De eerste maand van 2009 ligt inmiddels al achter ons. Een bewogen maand, zoveel is duidelijk. De economische recessie eist zijn tol. Ook DHL Express blijft niet gespaard van de gevolgen die de economische terugval teweegbrengt. In deze crisissituatie moeten we ons voornamelijk richten op het perfect en rigoureus uitvoeren van onze basisactiviteiten. In de praktijk komt het erop neer dat we als servicebedrijf kwalitatieve dienstverlening moeten garanderen, dat onze salesorganisatie gedreven nieuwe klanten moet binnenhalen en dat wij intussen onze kosten verminderen in lijn met de volumedaling. We analyseren deze situatie voortdurend en sturen bij waar noodzakelijk, om op die manier steeds de juiste beslissingen te nemen in het belang van de continuĂŻteit van onze klanten en onze medewerkers. Daarom hebben we de afgelopen maand ook de moeilijke beslissing genomen om afscheid te nemen van een aantal collega’s. Er is echter geen reden tot paniek, want we hebben als marktleider in de expresswereld een sterk bedrijf met goede medewerkers die elke dag “The DHL-brandâ€? hoog houden bij onze klanten. Er zijn ook positieve signalen : onze operationele kwaliteit was in 2008 de beste van Europa (in deze context won BelgiĂŤ de Champions League Trophy) en onze BDM afdeling heeft de laatste maanden enkele nieuwe belangrijke contracten binnengehaald , waaronder Spicers (DDD-klant in kantoorartikelen) en Life Technology (TD-klant). In deze NEWS-in-BRIEF wordt volop aandacht besteed aan de bijzondere prestaties van collega’s. Graag wens ik deze medewerkers te feliciteren en te bedanken voor hun waardevolle inzet. Laat ons samen doorzetten!

van zijn collega’s -wiens kind getroffen is door kanker- een hart onder de riem steken. Kristof verzorgde de gehele projectcommunicatie en -logistiek naar en van de verschillende SVC’s. De inzameling leverde een mooie som op ten voordele van het Kinderkankerfonds. Onlangs werd Kristof voor zijn inzet gehuldigd als â€?Championâ€? van onze 7de Corporate Value: “To accept social responability.â€? Niet enkel in BelgiĂŤ, maar ook in Luxemburg leeft ‘sociaal engagement’. Zo sponsorde DHL Express Luxemburg in het najaar 2008 het “Bikers’ Dreamâ€? Event door een volledig weekend een DHL truck ter beschikking te stellen van de organisatoren. Dit event is een jaarlijkse be-

+RISTOF6ANDE6ELDE "ELGISCHWINNAARVANDEDE#ORPORATE6ALUE

nefietactie voor gehandicapte kinderen, waar zo’n 500 kinderen aanwezig zijn. Chauffeur JoÍl Keller heeft zich samen met de organisatoren het hele weekend ingezet om van deze happening een geslaagde en overgetelijke dag te maken voor alle aanwezige kinderen. Ook hij verdient terecht de nominatie als Champion in Maatschappelijke verantwoordelijkheid!

3FEERBEELDVANHET"IKERS@$REAM%VENTIN,UXEMBURG

4D-SAMENwERkiNg TijDENS lifE SciENcE SEMiNARiE. Eind vorig jaar sloegen de 4 divisies, Express, Freight, Exel en Global Forwarding, in BelgiĂŤ de handen in elkaar om DHL te profileren als de logistiek dienstverlener bij uitstek binnen de Life Science sector. DHL heeft een enorme expertise op het vlak van Healthcare Logistics en heeft specifieke diensten ontwikkeld die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de Life Science

Danny van Himste, Managing Director DHL Express Belux

ideeĂŤn uit te wisselen. Mede dankzij de vlotte organisatie, de kwalitatieve sprekers en de bijzondere locatie in Bibliotheek Solvay, werd dit seminarie zeer goed onthaald door de genodigden. Voor 2009 wordt al gedacht aan een vervolgactie: een nieuw seminarie en het ontwikkelen van een overzichtelijke 4D Healthcare brochure.

industrie. Om dat in de verf te zetten, vormde een seminarie met gastsprekers uit de sector het communicatiemiddel bij uitstek. Via testimonials en case studies door DHL, klanten en belangenorganisaties kregen de deelnemers een duidelijk beeld van de trends en uitdagingen op het vlak van Healthcare logistics. Daarnaast vormde het seminarie ook een ideaal forum om ervaringen en

PRijS BEST SAlES AwARD BE NAAR hET gOEDE DOEl. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar wonnen de zes leden van de projectgroep ‘Selling against ...’ in BelgiĂŤ de derde Best Sales Award. De groep besliste unaniem om de prijs -een bedrag van â‚Ź 3.000- integraal weg te schenken aan MUTOTO. Mutoto is een organisatie die zich inzet voor de straatkinderen in Lubumbashi, Congo. Met deze schenking laten de winnaars hun goed hart zien en blijven wellicht

PAT iN 2009. Het afgelopen jaar heeft iedereen zeer hard gewerkt aan de PAT-doelstelling om het break-even punt te bereiken.

De hoge inflatie en de dalende volumes maakten het echter onmogelijk om deze doelstelling te behalen. Het financiĂŤle resultaat DD Domestic van 2008 is dan ook niet verbeterd in vergelijking met het resultaat in 2007. Onze doelstelling om geen verlies meer te maken in 2009 blijft behouden. Vorig jaar is gebleken dat we operationeel kunnen inspelen op de dalende volumes, zonder verlies van

kwaliteit. In 2009 zullen we verder aan de operationele kostenstructuur blijven werken. Door onze salesreorganisatie hebben we nu een dedicated DD sales team welke de noodzakelijke volumegroei in ons DD netwerk moeten verwezenlijken. Dit wordt ongetwijfeld knokken voor elke nieuwe klant. We verwachten een moeilijk jaar maar weten dat we steevast op jullie steun en inzet kunnen rekenen.

ExTRA iNkOMSTEN DANkZij MEET- EN wEEgkAST. Het OTC-project (= Order To Cash) doelt op het genereren van meer inkomsten en bundelt verschillende deelprojecten. Een van deze deelprojecten bestaat uit het meten en wegen van non-conveyables (de niet-standaard pakketten) en pallets in DDD en DDI. Het meten en wegen gebeurt handmatig door middel van een speciaal ontwikkelde 3-dimensionale meetkast en

een weegschaal. In tegenstelling tot onnauwkeurige captaties van meer geautomatiseerde oplossingen, zorgt deze meet- en weegkast voor een effectieve volumetrische gewichtsmeting van de zending. Zo wordt het juiste bedrag berekend en doorverrekend aan de klant. Na een testfase in de terminal in Amersfoort -waar het idee ontwikkeld werd door ingenieurs Henrik

verschillende kinderen gespaard van armoede en geweld. Maar daar blijft het niet bij! Eerder hadden wij het in deze nieuwsbrief namelijk ook over de snoepjesverkoop, georganiseerd door de afdeling Fieldsales in Diegem. De verkoop werd eind vorig jaar afgerond met een mooi totaalbedrag van ₏ 1.044. Binnenkort wordt een chèque overhandigd aan de vertegenwoordiger van Mutoto.

%NKELELEDENVANDEPROJECTGROEPu3ELLINGAGAINSTh WINNAARVAN DEDE"EST3ALES!WARD SCHENKENHUNPRIJSWEGAAN-UTOTO

ONZE BElux MEDEwERkERS vAN hET jAAR 2008!

Van Marle en RenĂŠ Boonzaayer- vindt het systeem nu ook navolging in onze Terminal in Ternat. De komende maand zal de verdere implementatie ervan plaatsvinden in Antwerpen en Opglabbeek.

In the Journal van december kon u lezen wie onze medewerkers van het jaar zijn geworden. Graag stellen wij in het bijzonder de collega’s uit BelgiÍ en Luxemburg aan u voor. In maart zullen zij onze DHL Express BeLux regio vertegenwoordigen tijdens een prestigieuze gala-uitreiking in Athene.

Gill Brouwers #OURIER 4ERMINAL!NTWERPEN4$ "

Karine Voinçon )NDOOR3ALES%XECUTIVE /FlCE#ONTERN,

Wim Buyl *UNIOR3UPERVISOR05$ 4ERMINAL!NTWERPEN$$ "

Anneleen Willems (2#ONSULTANT /FlCE$IEGEM"

Abdelkader Galfout *UNIOR/033UPERVISOR 4ERMINAL#ONTERN,

Alain Jacobs $ISPATCHER 3AME$AY-ECHELEN"

Foto Floriane Maffei

gESlAAgD PERSONEElSfEEST iN luxEMbuRg. Ook in Luxemburg werd het personeel getrakteerd op een personeelsfeest als dank voor hun inzet en prestaties van het afgelopen jaar. Zoals u kan zien op

de foto, werd het net zoals in BelgiĂŤ een gezellige avond voor jong en oud!

Marissa Vogels #USTOMER3ERVICE !DVISOR/FlCE$IEGEM "

AndrĂŠ Schoonjans #HAUFFEUR 4ERMINAL4ERNAT"

ENGELSE VERSIE .EWS IN "2)%&"%,58

.%73 IN "2)%&"%,58 Janvier 2009

‘MAATSchAPPElijkE vERANTwOORDElijkhEiD’ iN ThE PicTuRE. DHL Express Belux wordt omringd door toegewijde medewerkers. Zowel tijdens als buiten de werkuren zijn medewerkers in de weer om zich ook sociaal te engageren. Zo zette Kristof Vande Velde, koerier bij DGO, zich het afgelopen jaar onvoorwaardelijk in voor het Belgisch Kinderkankerfonds. Door afgedankte telefoontoestellen te verzamelen bij alle DHL-SVC’s in BelgiĂŤ, wou Kristof ĂŠĂŠn

Lettre d’information mensuelle à l’attention des collaborateurs de DHL

Nous devons PERSÉVÉRER ! Le mois de janvier 2009 est à prÊsent derrière nous. Celui-ci a ÊtÊ particulièrement tumultueux, c’est le moins que l’on puisse dire. La rÊcession Êconomique bat son plein. Et DHL Express n’est bien sÝr pas ÊpargnÊe par les retombÊes de cette crise gÊnÊralisÊe. Dans ce contexte peu favorable, nous devons nous concentrer essentiellement sur une exÊcution parfaite et rigoureuse des activitÊs de base de notre entreprise. Concrètement, cela signifie qu’en tant qu’entreprise de services, nous devons plus que jamais offrir des prestations d’excellence, que notre organisation sales doit tout mettre en œuvre pour aller chercher de nouveaux clients et qu’il nous faut entre-temps diminuer nos coÝts d’une manière comparable à la baisse de volume que nous connaissons. Nous analysons cette situation en permanence et procÊdons à des adaptations oÚ cela est nÊcessaire afin de toujours prendre les bonnes dÊcisions dans l’intÊrêt de la pÊrennitÊ de nos clients et de nos collaborateurs. C’est la raison pour laquelle, nous avons aussi dÝ nous rÊsoudre à annoncer une douloureuse dÊcision le mois dernier, à savoir la sÊparation d’avec plusieurs collègues. Toutefois, il ne convient nullement de cÊder à la panique car, en tant que leader du marchÊ mondial des services express, nous disposons d’une entreprise solide au sein de laquelle travaillent d’excellents collaborateurs qui, chaque jour, portent au plus haut les valeurs de la  marque DHL  auprès de nos clients. Et il y a du reste des signaux positifs : notre qualitÊ opÊrationnelle Êtait en 2008 la meilleure de toute l’Europe (la Belgique a remportÊ dans ce contexte le Champions League Trophy) et notre dÊpartement BDM a dÊcrochÊ ces derniers mois plusieurs nouveaux contrats importants sous lesquels Spicers (client DDD, actif dans le secteur des articles de bureau) et Life Technology (client TD). Dans ce numÊro de NEWS-in-BRIEF, nous mettons à l’honneur les prestations remarquables de plusieurs de nos collègues. Je souhaiterais Êgalement fÊliciter ces collaborateurs et les remercier pour l’engagement prÊcieux qu’ils tÊmoignent envers DHL. Et c’est avec plaisir que je compterai Êgalement sur une collaboration de votre part durant les prochains mois. Nous devons persÊvÊrer et poursuivre dans cette voie, ensemble.

+RISTOF6ANDE6ELDE "ELGISCHWINNAARVANDEDE#ORPORATE6ALUE

L’annÊe dernière, tout le monde a travaillÊ sans relâche à l’objectif PAT pour atteindre le seuil de rentabilitÊ.

L’inflation ÊlevÊe et la baisse des volumes ont toutefois rendu impossible la rÊalisation de cet objectif. Le rÊsultat financier DD Domestic de 2008 ne s’est dès lors pas amÊliorÊ en comparaison au rÊsultat de 2007. Notre objectif visant à ne plus engranger de pertes en 2009 reste maintenu. L’annÊe passÊe, il est apparu que nous pouvions rÊpondre de manière opÊrationnelle à la baisse des volumes sans pour autant occasionner de perte sur le plan de la qualitÊ. En 2009, nous allons

Eind vorig jaar sloegen de 4 divisies, Express, Freight, Exel en Global Forwarding, in BelgiĂŤ de handen in elkaar om DHL te profileren als de logistiek dienstverlener bij uitstek binnen de Life Science sector. DHL heeft een enorme expertise op het vlak van Healthcare Logistics en heeft specifieke diensten ontwikkeld die volledig zijn afgestemd op de behoeften van de Life Science

Foto Floriane Maffei

Contrairement aux rÊsultats approximatifs des solutions plus automatisÊes, ce dispositif de mesure et de pesÊe permet d’obtenir les informations volumÊtriques rÊelles de l’envoi, en termes de dimensions et de poids. Dès lors, nous pouvons calculer et facturer le montant correct au client. Après une phase d’essai dans un terminal à Amersfoort – oÚ ce projet a ÊtÊ dÊveloppÊ

3FEERBEELDVANHET"IKERS@$REAM%VENTIN,UXEMBURG

industrie. Om dat in de verf te zetten, vormde een seminarie met gastsprekers uit de sector het communicatiemiddel bij uitstek. Via testimonials en case studies door DHL, klanten en belangenorganisaties kregen de deelnemers een duidelijk beeld van de trends en uitdagingen op het vlak van Healthcare logistics. Daarnaast vormde het seminarie ook een ideaal forum om ervaringen en

ideeĂŤn uit te wisselen. Mede dankzij de vlotte organisatie, de kwalitatieve sprekers en de bijzondere locatie in Bibliotheek Solvay, werd dit seminarie zeer goed onthaald door de genodigden. Voor 2009 wordt al gedacht aan een vervolgactie: een nieuw seminarie en het ontwikkelen van een overzichtelijke 4D Healthcare brochure.

PRijS BEST SAlES AwARD BE NAAR hET gOEDE DOEl. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar wonnen de zes leden van de projectgroep ‘Selling against ...’ in BelgiĂŤ de derde Best Sales Award. De groep besliste unaniem om de prijs -een bedrag van â‚Ź 3.000- integraal weg te schenken aan MUTOTO. Mutoto is een organisatie die zich inzet voor de straatkinderen in Lubumbashi, Congo. Met deze schenking laten de winnaars hun goed hart zien en blijven wellicht

continuer à travailler au niveau de la structure des coÝts opÊrationnels. Grâce à notre rÊorganisation sales, nous disposons à prÊsent d’une Êquipe sales DD dÊdiÊe qui doit rÊaliser la croissance de volumes nÊcessaire au sein de notre rÊseau DD. Il faudra sans nul doute batailler ferme pour chaque nouveau client. Nous prÊvoyons une annÊe difficile, mais nous savons que nous pouvons compter sur un soutien et un engagement indÊfectibles de votre part.

DES REVENuS SuPPlÉmENtaiRES gRâcE au DiSPoSitif DE mESuRE Et DE PESÉE. Le projet OTC (= Order To Cash) vise à gÊnÊrer davantage de revenus et intègre diffÊrents sous-projets. Un de ces sous-projets consiste à mesurer et à peser les colis non standard (non-conveyables) et les palettes en DDD et DDI. Cette procÊdure s’effectue très facilement par le biais d’une boÎte de mesure tridimensionnelle tout à fait spÊcifique et d’une balance.

nefietactie voor gehandicapte kinderen, waar zo’n 500 kinderen aanwezig zijn. Chauffeur JoÍl Keller heeft zich samen met de organisatoren het hele weekend ingezet om van deze happening een geslaagde en overgetelijke dag te maken voor alle aanwezige kinderen. Ook hij verdient terecht de nominatie als Champion in Maatschappelijke verantwoordelijkheid!

4D-SAMENwERkiNg TijDENS lifE SciENcE SEMiNARiE.

Danny van Himste, Managing Director DHL Express Belux

Pat EN 2009.

van zijn collega’s -wiens kind getroffen is door kanker- een hart onder de riem steken. Kristof verzorgde de gehele projectcommunicatie en -logistiek naar en van de verschillende SVC’s. De inzameling leverde een mooie som op ten voordele van het Kinderkankerfonds. Onlangs werd Kristof voor zijn inzet gehuldigd als â€?Championâ€? van onze 7de Corporate Value: “To accept social responability.â€? Niet enkel in BelgiĂŤ, maar ook in Luxemburg leeft ‘sociaal engagement’. Zo sponsorde DHL Express Luxemburg in het najaar 2008 het “Bikers’ Dreamâ€? Event door een volledig weekend een DHL truck ter beschikking te stellen van de organisatoren. Dit event is een jaarlijkse be-

verschillende kinderen gespaard van armoede en geweld. Maar daar blijft het niet bij! Eerder hadden wij het in deze nieuwsbrief namelijk ook over de snoepjesverkoop, georganiseerd door de afdeling Fieldsales in Diegem. De verkoop werd eind vorig jaar afgerond met een mooi totaalbedrag van ₏ 1.044. Binnenkort wordt een chèque overhandigd aan de vertegenwoordiger van Mutoto.

%NKELELEDENVANDEPROJECTGROEPu3ELLINGAGAINSTh WINNAARVAN DEDE"EST3ALES!WARD SCHENKENHUNPRIJSWEGAAN-UTOTO

ONZE BElux MEDEwERkERS vAN hET jAAR 2008!

par les ingÊnieurs Henrik Van Marle et RenÊ Boonzaayer –, le système est à prÊsent implÊmentÊ dans notre Terminal de Ternat. Le mois prochain verra Êgalement la mise en place de ce dispositif à Anvers et Opglabbeek.

In the Journal van december kon u lezen wie onze medewerkers van het jaar zijn geworden. Graag stellen wij in het bijzonder de collega’s uit BelgiÍ en Luxemburg aan u voor. In maart zullen zij onze DHL Express BeLux regio vertegenwoordigen tijdens een prestigieuze gala-uitreiking in Athene.

Gill Brouwers #OURIER 4ERMINAL!NTWERPEN4$ "

Karine Voinçon )NDOOR3ALES%XECUTIVE /FlCE#ONTERN,

Wim Buyl *UNIOR3UPERVISOR05$ 4ERMINAL!NTWERPEN$$ "

Anneleen Willems (2#ONSULTANT /FlCE$IEGEM"

Abdelkader Galfout *UNIOR/033UPERVISOR 4ERMINAL#ONTERN,

fêtE Du PERSoNNEl RÉuSSiE au luxEmbouRg Au Luxemburg aussi, les membres du personnel ont ÊtÊ conviÊs à une grande fête organisÊe en vue de les remercier pour leur engagement et leurs prestations tout au long

de l’annÊe 2008. Comme vous pouvez le voir sur la photo, cette soirÊe fut un vÊritable succès pour les jeunes comme pour les aÎnÊs.

Marissa Vogels #USTOMER3ERVICE !DVISOR/FlCE$IEGEM "

39

AndrĂŠ Schoonjans #HAUFFEUR 4ERMINAL4ERNAT"

Alain Jacobs $ISPATCHER 3AME$AY-ECHELEN"

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

DHL NEWS IN BRIEF JANUARI 2009 NEDERLANDS EN FRANS ORDERNUMMER: DHLTE-36 OPDRACHTGEVER: DHL


Bob A1 Poster geluidsoverlast Inleiding Veel klanten van Bob en Loogman deden hun geluid heel hard als ze door de wasstraat gingen. Omdat dit voor erg veel overlast zorgde ook voor de werknemers moest er een A1 poster ontwikkeld worden waar in één opslag te zien was dat het geluid niet te hard mocht. Ik mocht hiervoor de poster bedenken.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb heel veel op internet gekeken naar beeld wat op A1 gebruikt kon worden. Omdat foto’s niet echt geschikt waren omdat het te kleine beelden waren moest ik voor vectorbeelden gaan. Ik had twee voorstellen naar de klant gestuurd en de klant vond gelijk één van die voorstellen goed dus dat was mazzel hebben. Later moest er ook voor Loogman een poster komen, deze moest dus alleen omgebouwd worden naar de huisstijl van Loogman.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het wel leuk om te doen maar ook erg moeilijk omdat mensen het gelijk moesten kunnen begrijpen en omdat ik geen beelden kon gebruiken. Maar ik vond het wel leuk dat de klant gelijk tevreden was.

WAT HEB IK GELEERD? Veel beelden te zoeken die ik kan gebruiken of waar ik inspiratie van kon krijgen.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb twee voorstellen gestuurd naar de klant.

40


VOORSTELLEN

EVEN DIMMEN GRAAG! MAG IE WAT ZACHTER!

GEKOZEN VOORSTELLEN

Mag ie wat zachter!

41

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | *A1.3 MAAKT CONCEPT | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

BOB A1 POSTER GELUIDSOVERLAST ORDERNUMMER: HOLCW-9 + LOOGM-242 OPDRACHTGEVER: BOB AUTOWAS EN LOOGMAN


Loogman A3 poster personeel gezocht Inleiding Ik kreeg de opdracht om een A3 poster over personeel gezocht voor Loogman te maken. De poster werd door de klant uitgeprint op A3 en zou op de voorruit van de tankshop komen te hangen.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb vooral veel foto’s gezocht van mensen die in de wasstraat en in de tankshop werktte en deze verwerkt in mijn ontwerp. Er moesten wel veel foto’s veranderd worden omdat de mensen op de foto’s soms van een andere vestiging waren en ze graag foto’s van de huidige vestiging wilde hebben.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het een hele leuke opdracht omdat ik zelf een ontwerp mocht maken die gelijk in de smaak viel bij de klant.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om de elementen in het bestand waar ik mee bezig ben gelijk goed neer te zetten zodat ik later minder hoef te stressen om het nog te moeten doen.

MEERDERE VOORSTELLEN Hier heb ik niet meerdere voorstellen voor hoeven maken omdat ze het eerste voorstel gelijk al erg leuk vonden.

42


Wij zoeken personeel!

Meer weten over onze vacatures?

Vraag een sollicitatieformulier in de Tankshop.

Kijk voor meer informatie ook op www.loogman.nl

43

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | *A1.3 MAAKT CONCEPT | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

LOOGMAN A3 POSTER PERSONEEL GEZOCHT ORDERNUMMER: LOOGM-209 OPDRACHTGEVER: LOOGMAN


Loogman A0 posters Rain-X Inleiding Ik kreeg de opdracht om een driehoeksbord van Loogman over Rain-X om te bouwen naar een A0 poster.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb vooral veel moeten passen en meten omdat op het driehoeksbord veel tussenruimte overal was en dat niet pastte in de A0 poster omdat die veel compacter was. Ik heb daarom een aantal elementen eruit moeten halen.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het leuk om te doen omdat het niet zomaar in elkaar te zetten was.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om te kijken of alles kan passen zonder alles al helemaal veranderd te hebben.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

44


HET DRIEHOEKSBORD te Voor de bes van bescherming s kie o aut uw + Rain X Polish Pakket te Voor de bes van bescherming s kie o aut uw + Rain X Polish Pakket te Voor de bes van bescherming s kie o aut uw + Rain X Polish Pakket

Altijd goed zicht dankzij Altijd goed zicht dankzij Altijd goed zicht dankzij

DE OMGEBOUWDE A0 POSTER

Veilig op weg

Nu voor

t 2,50

bij een Polish Pakket!

Altijd goed zicht dankzij

www.loogman.nl

45

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.2 INVENTARISEERT GESCHIKTE MANIEREN VAN LEREN | B1.3 KIEST BIJ DE SITUATIE EN ZICHZELF PASSENDE MANIEREN VAN LEREN | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

LOOGMAN A0 POSTERS RAIN-X ORDERNUMMER: LOOGM-215 OPDRACHTGEVER: LOOGMAN


Brasserie Muiden menukaart januari Inleiding Ik heb al een aantal menukaarten voor Brasserie Muiden gemaakt. Dit keer mocht er weer eentje gemaakt worden voor de maand januari.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb de aangeleverde tekst in de menukaart gevoegd en de prijzen veranderd naar de goede prijzen.

WAT VOND IK ERVAN? Ik had het al eerder gedaan dus het was een typische dtp-opdracht.

WAT HEB IK GELEERD? Dat ik alles zorgvuldig moet blijven invoeren en geen fouten kan maken in een menukaart omdat als er een prijs verkeerd is neergezet en de kaart is gedrukt dat het dan moeilijk is om van de verkeerde prijs af te wijken.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

46


PRINT DINERKAART inhoud

DINERKAART inhoud

te bestellen tot 22.00 uur

Hoofdgerechten vlees Gegrilde entrecôté van het ras Blonde d’Aquitaine

te bestellen tot 22.00 uur

Hele portie

Kleinere portie

Lamsrugfilet verpakt in pâté phyllon

€ 18,-

€ 23,50

€ 19,50

Hele portie

Kleinere portie

€ 22,50

€ 18,-

€ 22,-

€ 17,50

met schaaldierenrisotto, basilicumschuim en julienne van wilde spinazie.

met sjalot compôte, paprika dauphine en saus van Pernod.

Krokant gebakken speenbig

Hoofdgerechten vis Gepocheerde kabeljauw

€ 23,-

met bearnaisesaus en pommes frites van zoete aardappel.

Gegrilde red snapper met gamba’s, rucolamousseline en een saffraan stroganoff.

€ 21,-

Gebakken grietfilet

€ 18,-

gemarineerd in soja, honing en gember

€ 28,-

€ 23,-

€ 21,50

€ 18,-

gegratineerd met een kreeftenragout en Beurre Blanc saus.

met baby paksoi en szechuanpepersaus.

Yellowfin tonijn Kalfs ossobuco à la Milanese

€ 22,50

-

€ 12,50

-

op een salade van zoetzure mango en saus van rode curry.

met gebakken gnocchi, Schorseneren, kletskop van Pecorinno en truffelolie.

Dagvis (zie borden)

Kindermenu

tot 12 jaar

Vegetarische hoofdgerecht Tomatensoep van Benthe of een fruitcocktail Quiche van diverse groenten

€ 16,50

Keuze uit: kipnuggets, bitterballen of kaassoufflé

met bospaddenstoelen, dadels, gegratineerd met camembert de Normandie

geserveerd met frietjes en appelmoes.

geserveerd met Zaanse mosterdsaus.

-

Kinderijs

Bij onze hoofdgerechten serveren wij een bijpassend garnituur. Bij onze hoofdgerechten serveren wij een bijpassend garnituur.

Indien u friet wenst, berekenen we u € 3,- per schaaltje.

Indien u friet wenst, berekenen we u € 3,- per schaaltje.

WEB

te bestellen tot 17.00 2 gangen lunch Dagelijks wisselend menu

€ 29,50

Van Dobben kroketten

€ 7,50

2 stuks, met wit brood..

Broodjes

Waldkorn, italiaansebol of baguette.

Huisgemaakte tonijnsalade

€ 7,50

Warme beenham

€ 6,50

met mosterd-dragonsaus.

Gerookte zalm met Hollandse garnalen

€ 8,50

en een saus van sherry.

Clubsandwich gerookte kip

€ 9,50

met Parmaham, Pancetta, eiersalade en frieten.

Herengracht 75 | 1398 AD Muiden. T : 0294-26 45 07 | F : 0294-26 36 92 | W : www.brasseriemuiden.nl | E : info@brasseriemuiden.nl

47

BEHAALDE WERKPROCESSEN: A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEVEN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

BRASSERIE MUIDEN MENUKAART JANUARI 2009 ORDERNUMMER: MUI-35 OPDRACHTGEVER: BRASSERIE MUIDEN


Sentir winterfolder Wereld van Sentir Inleiding Voor Sentir moest er weer een nieuwe folder gemaakt worden. Deze folder word bij mensen in Nieuw-Vennep in de bus gegooid om een idee te geven van wat er nu verkocht wordt.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb gekeken naar andere folders en toen twee nieuwe voorstellen gemaakt. De klant was het niet snel eens met de voorstellen dus er werd veel aan veranderd. De klant wilde ook graag in deze folder mannenfoto’s hebben. Maar omdat de website van Vanguard nog geen winterfoto’s online had staan moesten we toch voor veel vrouwenfoto’s kiezen.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het vooral moeilijk om goede sfeerfoto’s voor de voorkant te vinden. Want ik moest aan de hand van de foto’s de kleuren bepalen. Dit was toch best lastig omdat de klant soms een hele andere foto wilde en je dan de kleuren in het document ook allemaal moest veranderen.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om niet te stoppen als het even niet lukt. Soms heb je lastige klanten maar je moet gewoon doorgaan tot ze het wel geweldig vinden.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb twee voorstellen gemaakt en daarna waren er veel correcties.

48


Winter tikelen

SENTIR WINTERFOLDER WERELD VAN SENTIR ORDERNUMMER: SENTI-111 OPDRACHTGEVER: SENTIR VOORSTEL ÉÉN Column van Kees

Winter artikelen

Najaar / Winter

Uptat. Magna consecte delis alit la augait et, quis nos augue veliquat venim ea core doloreet am nonsequat, core facilismodo odolesecte veniatummy nit niam adip et la adit adiamco nullam, sum ex endreet exero dolumsan enit la alit vel ute delissim velenissim iustion sequipit lore magnism olortie volore ea facipit wis augait atum veliquipit delisi. Met veros autat nis numsan henim zzriliquatet dolor adit nonse te tionseq uatummod tat, vent laoreet praesse quiscilis augiat, qui bla feugiam velisi tat, sit loborti ncipit lorero ea feumsandit lutem duis ea commy nonse veros. Il utet autatum velis ad euisim aci eriureet aliqui bla accummy.Wiscincing eugiamc ommolor tissi. Min eros atum zzrit el ullutet verosto dolenim irit lobore feu facipsustis nim ing et, consequis aute vulla faccummodio conse modio odolore te tatuerat, vel eriurer aliquis augue commy nit, commodo luptat utet landre minisit elit alit la feu

De wereld van Sentir

HIER VIND JE SENTIR

DE SYMFONIE C1000

Column van Kees

Uptat. Magna consecte delis alit la augait et, quis nos augue veliquat venim ea core doloreet am nonsequat, core facilismodo odolesecte veniatummy nit niam adip et la adit adiamco nullam, sum ex endreet exero dolumsan enit la alit vel ute delissim velenissim iustion sequipit lore magnism olortie volore ea facipit wis augait atum veliquipit delisi. Met veros autat nis numsan henim zzriliquatet dolor adit nonse te tionseq uatummod tat, vent laoreet praesse quiscilis augiat, qui bla feugiam velisi tat, sit loborti ncipit lorero ea feumsandit lutem duis ea commy nonse veros. Il utet autatum velis ad euisim aci eriureet aliqui bla accummy.Wiscincing eugiamc ommolor tissi. Min eros atum zzrit el ullutet verosto dolenim irit lobore feu facipsustis nim ing et, consequis aute vulla faccummodio conse modio odolore te tatuerat, vel eriurer aliquis augue commy nit, commodo luptat utet landre minisit elit alit la feu

Uptat. Magna consecte delis alit la augait et, quis nos augue veliquat venim ea core doloreet am nonsequat, core facilismodo odolesecte veniatummy nit niam adip et la adit adiamco nullam, sum ex endreet exero dolumsan enit la alit vel ute delissim velenissim iustion sequipit lore magnism olortie volore ea facipit wis augait atum veliquipit delisi. Met veros autat nis numsan henim zzriliquatet dolor adit nonse te tionseq uatummod tat, vent laoreet praesse quiscilis augiat, qui bla feugiam velisi tat, sit loborti ncipit lorero ea feumsandit lutem duis ea commy nonse veros. Il utet autatum velis ad euisim aci eriureet aliqui bla accummy. Uptat. Magna consecte delis alit la augait et, quis nos augue veliquat venim ea core doloreet am nonsequat, core facilismodo odolesecte veniatummy nit niam adip et la adit adiamco nullam, sum ex endreet exero dolumsan enit la alit vel ute delissim velenissim iustion sequipit lore magnism olortie volore ea facipit wis augait atum veliquipit delisi. Met veros autat nis numsan henim zzriliquatet dolor adit nonse te tionseq uatummod tat, vent laoreet praesse quiscilis augiat, qui bla feugiam velisi tat, sit loborti ncipit lorero ea feumsandit lutem duis ea commy nonse veros. Il utet autatum velis ad euisim aci eriureet aliqui bla accummy Cum zzrillum diate tat, consequatet adiam, qui er sum eu faccumsan vel de.Raesequi smodipit, quam nos dolor acilla faci tat adigna commy nos augue velesecte mod modolor erciniamet praestin erosto conum del utpatet loreetu msandre feu faci tie magnism odigna feum ex ercidui smodiatummy nisl endip ea ationse magnisi elis alit dit nissequi esto odolor iril eummy nis nostrud eummy nulpute ero er auguerostis nullaorem dolestrud dipsum accum quipisl dolorem iure do odoloreet nulput velit lam quat eu feugiam exer

HEMA

XENOS

Centraal gelegen in het centrum van Nieuw Vennep. Als u bij Free-Record-Shop het winkelcentrum “De Symfonie” uitloopt, loopt u zo tegen onze winkel aan.

FreeRecordShop

SENTIR

ING

Venneperhof 4, 2151 AZ Nieuw Vennep telefoon (0252) 681 793

Ontvang 10% korting op een willekeurig dames- of herenmode artikel.

10% KORTING

(Actie geldig tot 1 juni 2009). Eén bon per klant.

49

Uptat. nos a nonse tumm sum e deliss olortie delisi. Met v dolor laoree velisi lutem tum ve my. U quis n am no niatum lam, s vel ut magn veliqu Met v dolor laoree velisi lutem velis a Cum er sum quam augue tin ero faci ti diatum dit nis eumm lestrud odolo


VOORSTEL TWEE

Voorjaar 2009 De wereld van Sentir Uit Nieuw Vennep

HIER VIND JE SENTIR

De wereld van Sentir

Elke week weer, schrijf ik in de Hoofddorpse Courant een column over

DE SYMFONIE

de wereld van Sentir. “De wereld van Sentir”, zijn wij. Een gewoon gezin

C1000

uit Nieuw Vennep bestaande uit Woutera, Kees, Brian en Kas. Wij openden in 2006 een gezellige modewinkel aan de Venneperhof 4 in Nieuw Vennep. Da’s net buiten het winkelcentrum de Symphonie, maar op een

HEMA

mooie plek, direct tegenover de Free Record Shop. Inmiddels werken Jolanda, Leontien, Catharien, Lenie, Linda, Rachelle en Graziella bij ons

XENOS

en hebben we een reuze gezellig team. We beleven dagelijks van alles

Centraal gelegen in het centrum van Nieuw Vennep. Als u bij Free-Record-Shop het winkelcentrum “De Symfonie” uitloopt, loopt u zo tegen onze winkel aan. Venneperhof 4, 2151 AZ Nieuw Vennep telefoon (0252) 681 793 www.sentirforfashion.nl

FreeRecordShop

en over die belevenissen kan ik iedere week echt wel een column vullen, aangevuld met onze eigen kleine belevenissen van ons gezin. Het geeft

SENTIR

ING

Openingstijden Ma - Vr 10.00 tot 17.00

Sentir en dus onze winkel een gezicht. Je mag tenslotte best weten, dat een winkel hebben in Nieuw Vennep, hartstikke leuk is, maar dat er echt gewoon hard gewerkt moet worden om een boterham te verdienen. Toen ik het idee van de column opperde bij Woutera, zei ze: “Wat haal jij je nu weer op je hals?” Gek genoeg is de column in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een begrip. Veel mensen lezen hem en wij krijgen veel reacties. Daar zweet ik elk weekend dan voor, om telkens maar weer iets leuks op papier te krijgen. Deze keer staat de column in onze eigen folder. Een folder waarin we willen laten weten, dat we ook dit voorjaar weer voor je klaar staan. In onze winkel vind je de merken Fransa, Street One, Geisha en Expresso voor dames en voor heren Esprit, Vanguard en Paddock’s. Ook hebben we een nieuw onderdeel “bedrijfskleding”. Je kan het zo gek niet bedenken, of we kunnen het voor je regelen. Van Mascot tot US Basics, maar ook veiligheidsschoenen hebben we in ons assortiment. We staan dus niet stil met ons kleine familiebedrijf. Nu weet ik dat alles in de hele wereld te koop is. Wij moeten dus iets extra’s doen of hebben, waarom klanten zoals jij juist bij ons komen kopen.

Ontvang 10% korting op een willekeurig dames- of herenmode artikel.

De sfeer in de winkel is goed, de koffie is lekker, de klanten zijn gezellig

10%

en vooral de collectie ziet er weer waanzinnig leuk uit. Dan blijven er nog maar twee dingen over. Je moet ons kunnen vinden en het ons gunnen. Da’s aan jou! Kom snel weer gezellig langs en neem de coupon uit deze folder mee. Heb je gelijk 10% korting te pakken! Groetjes,

KORTING

Kees

(Actie geldig tot 1 juni 2009). Eén bon per klant.

50


Voorjaar 2009 De wereld van Sentir Uit Nieuw Vennep

Veel mensen lezen hem en wij krijgen veel reacties. Daar zweet ik elk weekend dan voor, om telkens maar weer iets leuks op papier te krijgen. Deze keer staat de column in onze eigen folder. Een folder waarin we willen laten weten, dat we ook dit voorjaar weer voor je klaar staan. In onze winkel vind je de merken Fransa, Street One, Geisha en Expresso voor dames en voor heren Esprit, Vanguard en Paddock’s. Ook hebben we een nieuw onderdeel “bedrijfskleding”.

Elke week weer, schrijf ik in de Hoofddorpse

Je kan het zo gek niet bedenken, of we

Courant een column over de wereld van

kunnen het voor je regelen. Van Jobman tot

Sentir. “De wereld van Sentir”, zijn wij. Een

US Basics, maar ook veiligheidsschoenen

gewoon gezin uit Nieuw Vennep bestaande

hebben we in ons assortiment. We staan

uit Woutera, Kees, Brian en Kas. Wij openden

dus niet stil met ons kleine familiebedrijf.

in 2006 een gezellige modewinkel aan de

Nu weet ik dat alles in de hele wereld te

Venneperhof 4 in Nieuw Vennep. Da’s net

koop is. Wij moeten dus iets extra’s doen

buiten het winkelcentrum de Symfonie,

of hebben, waarom klanten zoals jij juist

maar op een mooie plek, direct tegenover de Free Record Shop. Inmiddels werken Jolanda,

bij ons komen kopen. De sfeer in de winkel

Nieuw! Nu ook bedrijfskleding.

is goed, de koffie is lekker, de klanten zijn

Leontien, Catharien, Lenie, Linda, Rachelle en

gezellig en vooral de collectie ziet er

Graziella bij ons en hebben we een reuze

weer waanzinnig leuk uit. Dan blijven er

gezellig team. We beleven dagelijks van

nog maar twee dingen over. Je moet

alles en over die belevenissen kan ik iedere

ons kunnen vinden en het ons gunnen.

week echt wel een column vullen, aangevuld

Da’s aan jou!

met onze eigen kleine belevenissen van ons gezin. Het geeft Sentir en dus onze winkel

Kom snel weer gezellig langs en neem de

een gezicht. Je mag tenslotte best weten, dat

coupon uit deze folder mee. Heb je gelijk

een winkel hebben in Nieuw Vennep, hart-

10% korting te pakken!

stikke leuk is, maar dat er echt gewoon hard gewerkt moet worden om een boterham te

Groetjes

verdienen. Toen ik het idee van de column opperde bij Woutera, zei ze: “Wat haal jij je nu weer op je hals?” Gek genoeg is de column in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een begrip.

HIER VIND JE SENTIR DE SYMFONIE C1000

HEMA

XENOS FreeRecordShop

SENTIR

ING

Centraal gelegen in het centrum van Nieuw Vennep. Als u bij Free-Record-Shop het winkelcentrum “De Symfonie” uitloopt, loopt u zo tegen onze winkel aan. Venneperhof 4, 2151 AZ Nieuw Vennep telefoon (0252) 681 793 www.sentirforfashion.nl Openingstijden Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag 9.30 - 21.00 uur Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Ontvang 10% korting op een willekeurig dames- of herenmode artikel. (Actie geldig tot 1 juni 2009). Eén bon per klant.

10%

KORTING

51

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.3 MAAKT CONCEPT | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

UITEINDELIJKE PRINT


Sentir zomerfolder Inleiding Voor Sentir moest er weer een nieuwe folder gemaakt worden. Dit keer werd het een zomerfolder. Hierin werden de zomerkleding geshowt die nieuw in de winkel kwamen.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Als basisbestand heb ik de winterfolder gebruikt. De opbouw mocht ik hetzelfde houden omdat ze erg tevreden waren over de vorige folder. Dit keer had ik wat betere foto’s ter beschikking en daardoor was het wat makkelijker om sneller een voorstel te sturen.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het weer leuk om te maken, omdat ik de foto’s altijd erg mooi vindt. De folder is ook erg mijn smaak dus dan is het ook veel leuker om op te maken. Er waren een aantal kleine correcties en daarna was ie akkoord.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om de wensen van de klant te onthouden zodat je minder correcties hoeft uit te voeren.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb twee voorstellen gemaakt voor deze opdracht.

52


SENTIR ZOMERFOLDER ORDERNUMMER: SENTI-113 OPDRACHTGEVER: SENTIR VOORSTEL ÉÉN

Op je fiets of met de auto… Wekelijks sta ik met “De wereld van Sentir” in de Hoofddorpse Courant en elke week is het weer zwe­ ten op zaterdag, om een gezellig stukje te schrijven over onze kledingwinkel, maar ook over ons gezin. De afgelopen jaren is ons kleine gezin van vier, Woutera, Kees, Brian en Kas, gegroeid tot een heel groot gezin van 10 mensen. Naast ons viertjes werken Jolanda, Leontien, Catharien, Lenie, Linda en Rachelle in de winkel en zij behoren inmiddels ook tot de familie. Dat vinden wij, maar of zij dat ook zo zien, zou je

Zomer 2009

ze eigenlijk zelf even moeten vragen. Met z’n allen proberen we in Nieuw Vennep er iets gezelligs, maar vooral ook iets goeds van te maken. In onze winkel verkopen we dames en heren kleding en als ik de

De wereld van Sentir

merken op een rijtje zet, dan hebben we wat te bieden. Voor de dames hebben we de merken Fransa, Street One, Expresso en Geisha. Voor de mannen is

Uit Nieuw Vennep

er Esprit, Vanguard en Paddock’s. Goede, maar vooral ook betaalbare merken en da’s in deze tijd belangrijk. Het leuke van onze winkel is, dat wij vooral collecties voeren die snel wisselen. We hebben vrijwel dagelijks nieuwe leveringen, die er voor zorgen, dat we maan­ delijks een nieuw beeld kunnen tonen in de winkel. Er zijn dan ook heel veel mensen die iedere week even komen snuffelen en een bakje koffie komen drinken.

HIER VIND JE SENTIR Naast de modecollecties hebben we ook bedrijfs­ kleding. Ook hierin hebben we een groot aanbod in

DE SYMFONIE

merken. Ik mag wel zeggen, dat we bijna “iedereen”

C1000

op het werk kunnen aankleden. Van vrachtwagen­ chauffeur tot ZZP­er en van tandartsassistente tot winkelmedewerker. Een kwestie van afspreken en

HEMA

we regelen het. XENOS

ets of met de auto…

Het afgelopen jaar, was onze winkel niet altijd

FreeRecordShop

even makkelijk bereikbaar. Heel veel wegen waren opgebroken in het centrum en ik denk dat veel

a ik met “De wereld van Sentir” in de

mensen het hartje van Nieuw Vennep meden.

e Courant en elke week is het weer zwe­

Inmiddels is dat gelukkig weer voorbij. Het centrum

dag, om een gezellig stukje te schrijven

is nu goed bereikbaar en dat kunnen we merken,

edingwinkel, maar ook over ons gezin. De

maar eh… Kan jij ons al vinden? Tuurlijk, hoor ik je

aren is ons kleine gezin van vier, Woutera,

zeggen en in de belangrijkste modemaand van het

en Kas, gegroeid tot een heel groot gezin

seizoen geven wij je een extra reden om gezellig

sen. Naast ons viertjes werken Jolanda,

langs te komen. Natuurlijk voor de leukste collectie

atharien, Lenie, Linda en Rachelle in de

van Nieuw Vennep, maar ook voor de gezellige sfeer

j behoren inmiddels ook tot de familie.

in de winkel. Ik blijf zeggen dat alles in de wereld te

wij, maar of zij dat ook zo zien, zou je

koop is en zo ook de merken die wij voeren. Het gaat

zelf even moeten vragen. Met z’n allen

om dat kleine beetje extra, wat wij je willen brengen.

e in Nieuw Vennep er iets gezelligs, maar

Wij willen, maar jij moet er een goed gevoel bij

ets goeds van te maken. In onze winkel

hebben en ik hoop dat je dat hebt bij onze winkel.

SENTIR

ING

Centraal gelegen in het centrum van Nieuw Vennep. Als u bij Free-Record-Shop het winkelcentrum “De Symfonie” uitloopt, loopt u zo tegen onze winkel aan. Venneperhof 4, 2151 AZ Nieuw Vennep telefoon (0252) 681 793 www.sentirforfashion.nl Openingstijden Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag 9.30 - 21.00 uur Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

e dames en heren kleding en als ik de

een rijtje zet, dan hebben we wat te

Kom snel weer gezellig langs en vergeet de coupon

r de dames hebben we de merken Fransa,

uit deze folder niet. Heb je gelijk 10% korting op een

Expresso en Geisha. Voor de mannen is

willekeurig artikel te pakken en da’s weer mooi mee­

nguard en Paddock’s. Goede, maar vooral

genomen… toch? De keuze is aan jou, want het kan

are merken en da’s in deze tijd belangrijk.

weer. Kom je op je fiets of ga je met de auto. Gratis

an onze winkel is, dat wij vooral collecties

Ontvang 10% korting op een willekeurig

parkeren, kan achter onze winkel voor beiden.

dames- of herenmode artikel.

Groetjes,

(Actie geldig tot 15 juni 2009). Eén bon per klant.

nel wisselen. We hebben vrijwel dagelijks

ringen, die er voor zorgen, dat we maan­

nieuw beeld kunnen tonen in de winkel. Er heel veel mensen die iedere week even

ffelen en een bakje koffie komen drinken.

10%

KORTING

53


VOORSTEL TWEE One, Expresso en Geisha. Voor de

Op je fiets of met de auto…

zeggen en in de belangri

modemaand van het seiz

ook betaalbare merken en da’s

geven wij je een extra red

in deze tijd belangrijk. Het leuke

gezellig langs te komen.

van onze winkel is, dat wij vooral

lijk voor de leukste collec

collecties voeren die snel wisse-

Nieuw Vennep, maar ook

len. We hebben vrijwel dagelijks

de gezellige sfeer in de w

nieuwe leveringen, die er voor

Ik blijf zeggen dat alles in

zorgen, dat we maandelijks een

wereld te koop is en zo o

nieuw beeld kunnen tonen in de

merken die wij voeren. H

winkel. Er zijn dan ook heel veel

om dat kleine beetje extr

Wekelijks sta ik met “De wereld

mensen die iedere week even

wij je willen brengen. Wij

van Sentir” in de Hoofddorpse

komen snuffelen en een bakje

maar jij moet er een goed

Courant en elke week is het weer

koffie komen drinken.

bij hebben en ik hoop da

zweten op zaterdag, om een

Zomer 2009

De wereld van Sentir

hebt bij onze winkel.

gezellig stukje te schrijven over

Naast de modecollecties hebben

onze kledingwinkel, maar ook

we ook bedrijfskleding. Ook

Kom snel weer gezellig la

over ons gezin. De afgelopen

hierin hebben we een groot

en vergeet de coupon uit

jaren is ons kleine gezin van

aanbod in merken. Ik mag wel

folder niet. Heb je gelijk 1

vier, Woutera, Kees, Brian en

zeggen, dat we bijna “iedereen”

korting op een willekeuri

Kas, gegroeid tot een heel groot

op het werk kunnen aankleden.

te pakken en da’s weer m

gezin van 10 mensen. Naast

Van vrachtwagenchauffeur tot

meegenomen… toch? D

ons viertjes werken Jolanda,

ZZP-er en van tandartsassistente

is aan jou, want het kan w

Leontien, Catharien, Lenie, Linda

tot winkelmedewerker. Een

Kom je op je fiets of ga je

en Rachelle in de winkel en zij

kwestie van afspreken en

auto. Gratis parkeren, kan

behoren inmiddels ook tot de

we regelen het.

onze winkel voor beiden Groetjes,

familie. Dat vinden wij, maar of

Uit Nieuw Vennep

zij dat ook zo zien, zou je ze ei-

Het afgelopen jaar, was onze

genlijk zelf even moeten vragen.

winkel niet altijd even makkelijk

Met z’n allen proberen we in

bereikbaar. Heel veel wegen wa-

Nieuw Vennep er iets gezelligs,

ren opgebroken in het centrum

maar vooral ook iets goeds van

en ik denk dat veel mensen

te maken. In onze winkel verko-

het hartje van Nieuw Vennep

pen we dames en heren kleding

meden.

en als ik de merken op een

Inmiddels is dat gelukkig weer

rijtje zet, dan hebben we wat te

voorbij. Het centrum is nu goed

bieden. Voor de dames hebben

bereikbaar en dat kunnen we

we de merken Fransa, Street

merken, maar eh… Kan jij ons

HIER VIND JE SENTIR

oor de

al vinden? Tuurlijk, hoor ik je

rd en

zeggen en in de belangrijkste

oral

modemaand van het seizoen

da’s

geven wij je een extra reden om

euke

gezellig langs te komen. Natuur-

DE SYMFONIE C1000

ooral

lijk voor de leukste collectie van

isse-

Nieuw Vennep, maar ook voor

elijks

de gezellige sfeer in de winkel.

XENOS

oor

Ik blijf zeggen dat alles in de

FreeRecordShop

een

wereld te koop is en zo ook de

in de

merken die wij voeren. Het gaat

veel

om dat kleine beetje extra, wat

en

wij je willen brengen. Wij willen,

kje

maar jij moet er een goed gevoel

HEMA

SENTIR

ING

Centraal gelegen in het centrum van Nieuw Vennep. Als u bij Free-Record-Shop het winkelcentrum “De Symfonie” uitloopt, loopt u zo tegen onze winkel aan. Venneperhof 4, 2151 AZ Nieuw Vennep telefoon (0252) 681 793 www.sentirforfashion.nl Openingstijden Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag 9.30 - 21.00 uur Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

bij hebben en ik hoop dat je dat hebt bij onze winkel.

bben

k

Kom snel weer gezellig langs

t

en vergeet de coupon uit deze

wel

folder niet. Heb je gelijk 10%

een”

korting op een willekeurig artikel

den.

te pakken en da’s weer mooi

tot

meegenomen… toch? De keuze

tente

is aan jou, want het kan weer.

e

al vinden? Tuurlijk, hoor i

mannen is er Esprit, Vanguard en Paddock’s. Goede, maar vooral

Kom je op je fiets of ga je met de auto. Gratis parkeren, kan achter onze winkel voor beiden. Groetjes,

kelijk

n wa-

trum

Ontvang 10% korting op een willekeurig

n

dames- of herenmode artikel.

ep (Actie geldig tot 15 juni 2009). Eén bon per klant.

eer

goed

we

10%

KORTING

ons

54


Zomer 2009

De wereld van Sentir Uit Nieuw Vennep

Op je fiets of met de auto… Wekelijks sta ik met “De wereld

One, Expresso en Geisha. Voor de

zeggen en in de belangrijkste

mannen is er Esprit, Vanguard en

modemaand van het seizoen

Paddock’s. Goede, maar vooral

geven wij je een extra reden om

ook betaalbare merken en da’s

gezellig langs te komen. Natuur-

in deze tijd belangrijk. Het leuke

lijk voor de leukste collectie van

van onze winkel is, dat wij vooral

Nieuw Vennep, maar ook voor

collecties voeren die snel wisse-

de gezellige sfeer in de winkel.

len. We hebben vrijwel dagelijks

Ik blijf zeggen dat alles in de

nieuwe leveringen, die er voor

wereld te koop is en zo ook de

zorgen, dat we maandelijks een

merken die wij voeren. Het gaat

nieuw beeld kunnen tonen in de

om dat kleine beetje extra, wat

winkel. Er zijn dan ook heel veel

wij je willen brengen. Wij willen,

mensen die iedere week even

maar jij moet er een goed gevoel

van Sentir” in de Hoofddorpse

komen snuffelen en een kopje

bij hebben en ik hoop dat je dat

Courant en elke week is het weer

koffie komen drinken.

hebt bij onze winkel.

gezellig stukje te schrijven over

Naast de modecollecties hebben

Kom snel weer gezellig langs

onze kledingwinkel, maar ook

we ook bedrijfskleding. Ook

en vergeet de coupon uit deze

zweten op zaterdag, om een

over ons gezin. De afgelopen

hierin hebben we een groot

folder niet. Heb je gelijk 10%

jaren is ons kleine gezin van

aanbod in merken. Ik mag wel

korting op een willekeurig artikel

vier, Woutera, Kees, Brian en

zeggen, dat we bijna “iedereen”

te pakken en da’s weer mooi

Kas, gegroeid tot een heel groot

op het werk kunnen aankleden.

meegenomen… toch? De keuze

gezin van 10 mensen. Naast

Van vrachtwagenchauffeur tot

is aan jou, want het kan weer.

ons viertjes werken Jolanda,

ZZP-er en van tandartsassistente

Kom je op je fiets of ga je met de

Leontien, Catharien, Lenie, Linda

tot winkelmedewerker. Een

auto? Gratis parkeren, kan achter

en Rachelle in de winkel en zij

kwestie van afspreken en we

onze winkel voor beiden.

behoren inmiddels ook tot de

regelen het.

familie. Dat vinden wij, maar of zij dat ook zo zien, zou je ze ei-

Groetjes, Het afgelopen jaar was onze win-

genlijk zelf even moeten vragen.

kel niet altijd even makkelijk be-

Met z’n allen proberen we in

reikbaar. Heel veel wegen waren

Nieuw Vennep er iets gezelligs,

opgebroken in het centrum en ik

maar vooral ook iets goeds van

denk dat veel mensen het hartje

te maken. In onze winkel verko-

van Nieuw Vennep meden.

pen we dames en heren kleding

Inmiddels is dat gelukkig weer

en als ik de merken op een

voorbij. Het centrum is nu goed

rijtje zet, dan hebben we wat te

bereikbaar en dat kunnen we

bieden. Voor de dames hebben

merken, maar eh… Kun jij ons

we de merken Fransa, Street

al vinden? “Tuurlijk”, hoor ik je

HIER VIND JE SENTIR DE SYMFONIE C1000

HEMA

XENOS FreeRecordShop

SENTIR

ING

Centraal gelegen in het centrum van Nieuw Vennep. Als u bij Free-Record-Shop het winkelcentrum “De Symfonie” uitloopt, loopt u zo tegen onze winkel aan. Venneperhof 4, 2151 AZ Nieuw Vennep telefoon (0252) 681 793 www.sentirforfashion.nl Openingstijden Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag 9.30 - 21.00 uur Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Ontvang 10% korting op een willekeurig dames- of herenmode artikel. (Actie geldig tot 15 juni 2009). Eén bon per klant.

10%

KORTING

55

BEHAALDE WERKPROCESSEN: *A1.1 BEOORDEELT OPDRACHT EN ADVISEERT OPDRACHTGEVER | *A1.3 MAAKT CONCEPT | A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

Het lentepark

UITEINDELIJKE PRINT


Vos Folder bestuurszorg Inleiding Vos heeft over het algemeen een mooie huisstijl waar heel veel vrijheid in zit. Je mag veel dingen in het stramien veranderen en verschillende kleuren gebruiken als het maar bij elkaar past. De foto’s hebben wel meer eisen, ze moeten persoonlijk zijn en mogen geen typische stockfoto’s zijn.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Ik heb een collega van mij om hulp gevraagd omdat die heel vaak folders voor Vos maakte. Ik mocht een basisdocument gebruiken en had daar de teksten ingevoerd en de kleuren bewerkt. De foto’s vond ik wat moeilijker om te vinden dus daar kreeg ik later hulp bij.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het een leuke opdracht omdat ik de huisstijl erg mooi vindt, dan is het toch veel leuker om op te maken.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd dat er bij Vos vooral veel verandering moet zijn in de folders. Ze willen juist liever dat je wat dingen veranderd dan dat je het hetzelfde laat.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

56


Inleiding

Professionalisering van vrijwillige bestuurders

Als schoolbestuurder heeft u een belangrijke taak: u bent verantwoordelijk voor de onderwijs-

Bent u goed toegerust voor uw taak?

werk complexer en veeleisender geworden. Zo wordt er van u verwacht dat u transparanter gaat

kwaliteit op een of meerdere scholen. Door tal van ontwikkelingen in de afgelopen jaren is uw werken en zich (publiekelijk) verantwoordt over uw activiteiten en resultaten. Om uw werk goed te (blijven) doen, moet u over een aanzienlijke hoeveelheid bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke deskundigheid beschikken. Waar deze deskundigheid ontbreekt, is het zaak om te investeren in professionalisering. Die investering kan ook zinvol zijn om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen. Neem als voorbeeld de wet “Goed onderwijs, goed onderwijsbestuur”, die op dit moment in de maak is. Deze wet legt onder meer vast dat bestuur en intern toezicht moeten worden gescheiden. De wet heeft forse implicaties voor de rol en de positie van schoolbestuurders en het is dan ook essentieel dat u zich tijdig informeert over de ins en outs ervan.

Doelgroep In het onderwijs werken veel bestuurders

Een voorbeeld van een scholingstraject is

op vrijwillige basis. Speciaal voor hen

opgenomen in de kadertekst.

heeft VOS/ABB Consulting de Bestuursschool opgericht. De Bestuursschool biedt

• Scholingstraject (open inschrijving)

verschillende activiteiten die bijdragen

Maximaal twee maal per jaar start een

aan de professionalisering van vrijwillige

scholingstraject met open inschrijving.

bestuurders.

Dit traject is gericht op individuele nieuwe

Sommige activiteiten zijn gericht op individu-

bestuurders, die zichzelf snel en goed

ele bestuurders, andere op het hele bestuur.

op de hoogte willen stellen van actuele

De meeste activiteiten zijn maatwerk, zodat

ontwikkelingen en van de belangrijkste

optimaal kan worden aangesloten bij de ken-

aandachtsgebieden en competenties die

nis, ervaring, situatie, wensen en behoeften

voor schoolbestuurders relevant zijn.

van de betrokkenen. • Coaching

Producten

Een coachingstraject heeft altijd als doel

• Modulair scholingstraject (in company)

om het functioneren te verbeteren. Vaak

Scholingstrajecten die wij in company

is de coaching gericht op een voltallig

aanbieden, zijn altijd maatwerk. Kennis- en

bestuur, maar er zijn ook coachings-

informatieoverdracht zijn doorgaans een

trajecten voor individuele bestuursleden,

belangrijk onderdeel van het traject. U

bijvoorbeeld de voorzitter. De coaches

krijgt state of the art informatie aangereikt,

van VOS/ABB Consulting vervullen de

bijvoorbeeld over actuele ontwikkelingen

rol die u van een deskundige en ervaren

en nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast

coach mag verwachten. Zij denken actief

is er veel ruimte voor interactie. Deze is

mee, bijvoorbeeld over lastige situaties of

menings- en visievormend en draagt ertoe

dilemma’s in uw werk, geven desgewenst

bij dat u (beter) in staat bent koers te bepa-

adviezen, fungeren als klankbord en zetten

len ten aanzien van uiteenlopende thema’s.

aan tot (kritische) reflectie.

Voorbeeld van een scholingstraject: Goed onderwijs, goed bestuur (5 dagdelen)

managementstatuut, functieomschrijvingen); • kenmerken van goed bestuur, de eigen werkwijze, de bestuursagenda en –kalender; • missie en doelstellingen van de organisatie;

Dit scholingstraject verschaft bestuurders inzicht

• Teambuilding

mogelijke kwaliteit. Daarom schromen wij niet om bij specifieke onderdelen van een traject samen te

verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

werken met krachtige, gespecialiseerde partners en

In een dergelijke situatie kan behoefte ontstaan

collega-organisaties.

VOS/ABB Consulting organiseert teambuildings-

Kosten Voor het scholingstraject met een open inschrijving

team ontstaat, waarvan de leden goed en functio-

geldt een vaste tariefstelling. Bij de andere activitei-

neel kunnen samenwerken. En dat is essentieel,

ten - in company trainingen, coaching en team-

want een bestuur moet méér zijn dan de optelsom

building - is sprake van maatwerk. Voor dergelijke

van de afzonderlijke bestuursleden.

• rol van ouders en leerlingen, medezeggen-

De samenhang tussen de verschillende onderwerpen staat centraal. Ook is er veel ruimte voor interactie, menings- en visievorming.

schap, klachtrecht; • goed werkgeverschap, bekostiging en inzet van formatie, formatieplanning, arbeidsvoorwaardenstelsel; • bedrijfsvoering (planning & control-cyclus); • financiën (bekostigingsstelsel, startbalans,

Colofon Uitgave: VOS/ABB Consulting Postbus 162 3440 AD Woerden 0348 405 200 www.vosabbconsulting.nl

activiteiten brengen wij altijd graag een offerte

Mei 2009

uit. Leden van VOS/ABB betalen een aangepast

Waarom VOS/ABB Consulting?

Zij krijgen actuele informatie aangereikt over tie, bestuur en management.

aan teambuilding. activiteiten die eraan bijdragen dat er een echt

• relevante wetgeving; • kwaliteitsbeleid;

uiteenlopende aspecten van onderwijs, organisa-

VOS/ABB Consulting streeft naar een zo hoog

Soms gaat een compleet nieuw bestuur van start, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van

• strategisch meerjarenbeleid;

in hun positie, rol en verantwoordelijkheden - passend bij de gekozen bestuursfilosofie.

Bijeenkomst 1:

meerjarenexploitatie);

Het historisch perspectief van uw organisatie

• meervoudig publieke verantwoording;

(waar komt u vandaan), uw opdracht, uw

• huisvestiging (eigenaarschap, rol gemeente,

stakeholders en de maatschappelijke context waarin u werkt. Tijdens deze bijeenkomst wordt

onderhoud, knelpunten); • identiteit en imago.

de huidige besturingsfilosofie besproken en afgezet tegen andere modellen.

Bijeenkomst 5: Tijdens de bijeenkomsten 2-4 is de koers uit-

(gereduceerd) tarief.

Bijeenkomsten 2, 3 en 4:

Professionaliseringsactiviteiten voor vrijwillige bestuurders zijn bij VOS/ABB Consulting in vertrouwde, deskundige handen. Schoolbesturen zijn

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen onder meer

en procesmatige zaken. Bijeenkomst 5 vindt

de volgende onderwerpen aan bod komen:

meestal na een halfjaar plaats. Dit is een

• het onderwijsbestel, positie van gemeente en

immers van oudsher onze corebusiness. Sinds onze

van rijksoverheid;

oprichting adviseren, begeleiden en ondersteunen

• interne organisatie (positie algemeen direc-

wij hen op velerlei gebied. We zijn ingevoerd in alle

teur en schooldirecteuren, plaats stafbureau,

aspecten van het schoolbestuurlijke functioneren,

gezet ten aanzien van een aantal inhoudelijke

evaluatiemoment, waarin u stilstaat bij de ontwikkelingen die zich sinds bijeenkomst vier hebben voorgedaan, de activiteiten die zijn ondernomen en de resultaten daarvan.

zowel inhoudelijk als procesmatig. Onze kennis en ervaring willen we graag delen. De Bestuursschool is daarvoor een uitstekend platform.

Informatie Heeft u vragen over de Bestuursschool of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met Joop Vlaanderen, senior consultant (06 22 93 96 71 of jvlaanderen@vosabb.nl).

57

BEHAALDE WERKPROCESSEN: A1.4 MAAKT ONTWERP | A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.2 INVENTARISEERT GESCHIKTE MANIEREN VAN LEREN | B1.3 KIEST BIJ DE SITUATIE EN ZICHZELF PASSENDE MANIEREN VAN LEREN | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

VOS/ABB FOLDER BESTUURSZORG ORDERNUMMER: VOS-225 OPDRACHTGEVER: VOS/ABB


Vos Folder kwaliteitszorg Inleiding Vos heeft over het algemeen een mooie huisstijl waar heel veel vrijheid in zit. Je mag veel dingen in het stramien veranderen en verschillende kleuren gebruiken als het maar bij elkaar past. De foto’s hebben wel meer eisen, ze moeten persoonlijk zijn en mogen geen typische stockfoto’s zijn.

Zelfrefl ectie WAT HEB IK GEDAAN? Toen ik de eerste folder af had moest ik deze nieuwe folder over kwaliteitszorg maken. Het idee was precies hetzelfde. Mijn collega heeft mij geholpen met een aantal dingen anders plaatsen en we waren het erover eens dat dit het beste pastte.

WAT VOND IK ERVAN? Ik vond het een leuke opdracht omdat we dit keer de kleurenvlakken anders hadden geplaatst en ik vind het heel mooi geworden.

WAT HEB IK GELEERD? Ik heb geleerd om goed op te blijven letten bij het verschuiven van dingen. Ik vind het namelijk moeilijk om in te zien of iets wel of niet kan als je er te vaak naar kijkt.

MEERDERE VOORSTELLEN Ik heb voor deze opdrachten maar één voorstel gemaakt omdat het alleen een DTP-opdracht was.

58


Systematisch investeren in kwaliteitszorg Inleiding

Omdat het altijd beter kan.

Scholen en besturen hechten veel waarde aan kwaliteit. En uiteraard verwacht de buitenwereld ook van hen dat zij kwaliteit leveren. Scholen/besturen die vragen hadden over kwaliteitsvraagstukken of behoefte hadden aan ondersteuning, konden voorheen een beroep doen op twee landelijke projecten voor kwaliteitszorg: Q5 en Q-primair. Deze centra bestaan sinds kort niet meer. De behoefte aan kennis, hulp en ondersteuning is echter gebleven. Wist u dat u daarvoor een beroep kunt doen op de kwaliteitszorgspecialisten van VOS/ABB Consulting?

Producten VOS/ABB Consulting biedt procesondersteu-

Tijdens het klassenbezoek kijken ze gericht

ning en een groot aantal diensten en produc-

naar bijvoorbeeld didactiek, pedagogische

ten aan op het gebied van kwaliteitszorg.

benadering of omgang met ouders. Op basis van de observatie geven zij elkaar (construc-

• Strategisch kwaliteitsbeleid Scholen leggen in hun kwaliteitsbeleid vast hoe zij op een systematische manier gaan werken aan hun kwaliteit. Wij ondersteunen uw school of bestuur bij het ontwikkelen

tieve) feedback. Deze feedback draagt bij aan de ontwikkeling van docenten - en in het verlengde daarvan aan de professionalisering van het team. Wij ondersteunen scholen bij het realiseren van collegiale visitatie.

van kwaliteitsbeleid en het vertalen ervan in een plan van aanpak. Ook kunnen wij een rol spelen in de uitvoering van (specifieke aspecten van) het kwaliteitsbeleid.

• Kwaliteitsverbetering (zeer) zwakke scholen Wanneer de inspectie een school onder verscherpt toezicht plaatst, krijgt zij een jaar de tijd om zichzelf te verbeteren. Als

• Zelfevaluatie

de school het predicaat zeer zwak krijgt, is

‘Zelfevaluatie’ is een uitstekende methodiek

er sprake van een noodsituatie en moet de

om systematisch te investeren in kwaliteits-

school direct een plan de campagne maken

verbetering. Een zelfevaluatie maakt duidelijk

en de uitvoering daarvan direct en intensief

wat goed gaat en wat verbetering behoeft.

ter hand nemen. In beide situaties hebben

Met dit instrument staat u aan het roer van

scholen acuut behoefte aan deskundige en

uw eigen ontwikkeling; u bepaalt immers zélf

daadkrachtige ondersteuning. Wij bieden

de verbeterpunten waarin u wilt investeren.

deze. Wij maken eerst een analyse van de

Wij ondersteunen uw school of bestuur bij het vormgeven en uitvoeren van de zelfevaluatie. Wij bieden bijvoorbeeld een training aan, waarin deelnemers alle tools in handen

situatie, waarna we, in goed overleg met de school en het bestuur, een verbeterplan opstellen. Desgewenst kunnen we ook een rol spelen in de uitvoering daarvan.

krijgen om de systematiek van zelfevaluatie uit te rollen binnen hun eigen organisatie. Desgewenst kunnen wij dit proces ondersteunen en begeleiden. • Collegiale visitatie

dam c.q. Nijmegen) sinds vele jaren aan een onderzoek

vervullen. U kunt met ons praten over uiteenlopende

naar schoolresultaten. Dit COOL-onderzoek brengt de

onderwerpen en vraagstukken. Bijvoorbeeld: wat zijn

schoolprestaties in beeld op het gebied van rekenen,

effectieve strategieën om uw school of bestuur verder

taal, lezen, sociale competenties en burgerschapscom-

te ontwikkelen, hoe kunt u collegiale visitatie gestalte

petenties. Via VOS/ABB kunnen po-scholen aanhaken

geven, hoe gaat u om met weerstand bij veranderingen

bij dit onderzoek en hun eigen resultaten in kaart laten

van beleid, wat gaat goed op school en wat kan beter? • Toerusting (G)MR

bestuursrapportage. Hierin worden de resultaten van

De (G)MR is een van de strategische gesprekspartners

uw eigen organisatie zichtbaar. U krijgt bovendien de

van u de directie en het bestuur. Om een goede

beschikking over twee benchmarks. U kunt daarmee

constructieve dialoog te voeren, is het belangrijk dat de

de resultaten van uw eigen school of bestuur afzetten

(G)MR goed geïnformeerd is over de ontwikkelingen op

tegen de landelijke gemiddelde resultaten én tegen de

het gebied van kwaliteitszorg binnen uw organisatie. Wij

gemiddelde resultaten van scholen met een soortgelijke

verzorgen specifieke workshops en studiedagen voor uw

groep leerlingen. De ervaring leert dat veel scholen

(G)MR.

organiseren wij voor uw school of bestuur presentaties,

Wij hebben diverse trainingen, bijvoorbeeld over het ont-

workshops en trainingen. Deze ondersteunen u bij het

wikkelen van strategisch kwaliteitsbeleid, de interpretatie van monitorgegevens, het opstellen van een actieplan

Mei 2009

voor schoolverbetering en de aanpak van zelfevaluatie • Gastsprekers

In Nederland werken het SCO-Kohnstamm Instituut en het ITS (universiteit van Amster-

De beschreven activiteiten zijn gericht

van mensen moet zitten. Scholen en

op uiteenlopende actoren in het primair

bestuurders moeten het belang van het

en voortgezet onderwijs: schoolleiders,

onderwerp herkennen, bereid én in staat

bovenschoolse directeuren, algemeen

zijn om systematisch te investeren in het

directeuren, leden van het College van

verbeteren van hun eigen kwaliteit. Wij

Bestuur, schoolbestuurders, kwaliteits-

willen onze klanten graag inspireren om

zorgmedewerkers en –coördinatoren.

werk te maken van kwaliteitszorg, hen

Waarom VOS/ABB Consulting?

en hen daarbij waar nodig ondersteunen

VOS/ABB is al jarenlang intensief betrok-

en begeleiden.

leren hoe ze dat succesvol kunnen doen

• Trainingen

effectief gebruik van de onderzoeksresultaten.

ken uit (zowel product- als procesevaluaties).

Collegiale visitatie houdt in dat collega’s een bezoek brengen aan elkaars klas.

ken bij het onderwerp kwaliteitszorg. Colofon Uitgave: VOS/ABB Consulting Postbus 162 3440 AD Woerden 0348 405 200 www.vosabbconsulting.nl

en besturen het lastig vinden om alle gegevens te interpreteren en te vertalen in beleid en actie. Daarom

Wij voeren uiteenlopende evaluatieonderzoe-

• Benchmarking (primair onderwijs)

Doelgroep

brengen. Scholen en besturen die deelnemen aan dit onderzoek krijgen een schoolrapportage en een

• Evaluatie van huidige schoolbeleid

Zo speelden wij een leidende rol

Kosten

in de twee landelijke kwaliteitscentra

Voor de trainingen met een open

(Q5 en QPrimair) en hebben we in het

inschrijving geldt een vaste tariefstelling;

hele land kwaliteitszorgtrajecten opgezet

deze is vermeld in de trainingsgids en op

en begeleid.

internet. In company trainingen, ondersteunings- en begeleidingstrajecten zijn

Kwaliteitszorg is bij uitstek een onder-

maatwerk. Hiervoor brengen wij graag

werp dat in de hoofden en het handelen

een offerte uit.

en collegiale intervisie. De omvang van de trainingen

Wij beschikken over een netwerk van sprekers

verschilt sterk. Voor een aantal trainingen geldt een open

op het gebied van onderwijskwaliteit/kwaliteitszorg,

inschrijving. Andere trainingen bieden wij in company aan

bijvoorbeeld wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

of in 1-op-1-trajecten. Zij zijn daardoor volledig afgestemd

U kunt via ons een beroep op hen doen, bijvoorbeeld

op uw wensen en situatie.

voor het verzorgen van een presentatie, het leveren van een bijdrage aan een discussie of om op te treden als voorzitter/discussieleider.

Informatie Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van kwaliteitszorg of een afspraak

• Kritische gesprekspartner

maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met een van onze senior-consultants:

Als bestuurder of directeur heeft u soms behoefte

Monica Robijns (06 300 411 75of mrobijns@vosabb.nl), Sicco Baas (06 519 14 694 of

aan een kritische gesprekspartner die niet uit uw eigen

shbaas@vosabb.nl) of Ritske van der Veen (06 2293 9677 of rvanderveen@vosabb.nl).

organisatie afkomstig is. Wij kunnen deze rol voor u

59

BEHAALDE WERKPROCESSEN: A2.1 BEREIDT REALISATIE VOOR | A2.3 MAAKT DE MEDIA-UITING | A2.4 BEHEERT HARD- EN SOFTWARE | A2.5 BEHEERT DATABASE | B1.1 BENOEMT LEERDOELEN VOOR DE EIGEN ONTWIKKELING | B1.4 PLANT ZIJN EIGEN LEERPROCES EN VOERT HET UIT | B1.5 EVALUEERT DE GEKOZEN MANIER VAN LEREN | B2.1 REFLECTEERT OP EIGEN KWALITEITEN EN MOTIEVEN | B2.2 ONDERZOEKT WELK WERK ER IS EN WAT BIJ HAAR PAST | B2.3 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN EN ONDERNEEMT ACTIES DIE DAARBIJ NODIG ZIJN | B4.1 GEDRAAGT ZICH ALS WERKNEMER BIJ HET UITVOEREN VAN WERK | B4.2 MAAKT GEBRUIK VAN WERKNEMERSRECHTEN | B4.3 STELT ZICH COLLEGIAAL OP.

VOS/ABB FOLDER KWALITEITSZORG ORDERNUMMER: VOS-226 OPDRACHTGEVER: VOS/ABB


Evaluatie Mijn evaluatie In mijn tweede periode heb ik veel aandachtspunten behandeld. Omdat ik die niet goed genoeg deed in mijn vorige periode heb ik daar extra aandacht aan besteedt en mijn verbeterpunten bij elk gemaakt werk behandeld.

WAT HEB IK GELEERD? Ik ben erg gegroeid en heb mijn verbeterpunten allemaal met succes behaald. Door het behandelen van mijn verbeterpunten werd de uitwerking veel beter en had ik veel minder hulp nodig. Dit was een positieve groei waardoor mijn werk beter werd. Sneltoetsen Ik heb geleerd om mijn sneltoetsen te blijven gebruiken zodat alles veel sneller gaat bij het bewerken van dingen. Sneltoetsen zijn gewoon veel te handig om niet te gebruiken. Taalvaardigheid Mijn taalvaardigheid in schrijven gaat nu ook veel beter. Mijn eerste verslag heb ik laten nakijken door mijn stagebegeleider en had heel veel fouten gemaakt. Nu heb ik aanzienlijk minder fouten gemaakt. Meerdere voorstellen Als ik de mogelijkheid kreeg om meerdere voorstellen te maken heb ik dat ook gedaan. Omdat ik vooral ook veel DTP opdrachten heb gedaan kon ik niet meerdere voorstellen maken omdat er al iets van me verwacht werd. Maar bij al het werk waar het wel kon heb ik het ook bij gedaan.

Opmerking stagebegeleider: Maja Blauw Jasmijn heeft haar eerste en tweede stage op de studio van ons bedrijf gelopen. De eerste periode is naar tevredenheid verlopen. Voor de tweede stage was het nog meer een uitdaging om het goed te doen omdat het makkelijk is op het oude niveau te blijven hangen. Jasmijn was zich daar gelukkig van bewust en heeft haar tweede stage goed aangepakt. Naast de algemeen te behalen competenties van school, heeft ze ook drie verbeterpunten voor zichzelf opgesteld.

60


1. Het maken van meerdere ontwerpen bij een opdracht: In stageperiode één bleef het meestal bij één ontwerp. Dat is acceptabel voor een eerste periode, maar voor een tweede periode niet. Ze heeft hier goed verbetering in aangebracht. Waar mogelijk heeft ze meerdere ontwerpvoorstellen gemaakt. Ik heb het idee dat er echt een blijvende procesverandering heeft plaatsgevonden en dat Jasmijn nu meerdere ideeën kan ontwikkelen. 2. Gebruik van sneltoetsen In periode één deed Jasmijn bijna alles met de muis. Dit is niet alleen slecht qua RSI, maar het werkt ook langzamer dan wanneer sneltoetsen worden gebruikt. Ze heeft een overzicht voor zichzelf gemaakt met daarop bijna alle sneltoetsen, vooral van InDesign. Daarna is ze er mee gaan werken. Eerst een beetje, later meer. Wanneer ik naast haar zat, gaf ik soms als oefening dat ze het gereedschapspalet in InDesign niet mocht gebruiken. Jasmijn werkt nu lekker veel met sneltoetsen. 3. Grammatica en spelling Het taalgebruik van Jasmijn mocht wel iets beter worden. Veel dt-fouten, landen klantnamen zonder hoofdletter en zinnen die niet lekker liepen. We hebben hier samen aan gewerkt. De twee-wekelijkse stagebriefjes zijn de eerste maanden van de 2e stage steeds met rode penstrepen teruggegaan voor verbetering. Ik gaf aan wat niet juist was en legde uit waarom. Daarna kreeg ik een verbeterde versie terug ter ondertekening. De laatste weken heb ik de stagebriefjes niet meer terug hoeven geven. Ook heb ik haar op www.cambiumned.nl gewezen, waar veel spelling- en grammatica-oefeningen online te doen zijn. Ik denk dat hier meer aandacht op school aan mag worden besteed. Jasmijn wil hierna naar het HBO en daar kom je niet weg met de taalkennis uit haar eerste periode. Naast deze drie verbeterpunten heeft Jasmijn ook regelmatig een evaluatieformulier rond laten gaan bij collega’s. Daar konden diverse zaken met betrekking tot haar persoonlijk functioneren aangegeven worden. Ik vond dat heel goed van haar. Het is niet altijd makkelijk om je eigen functioneren door anderen onder de loep te laten nemen. Bij de meeste punten is een positieve verandering te zien. Het enige wat is blijven steken is de zorg voor haar directe werkomgeving. Hoewel het zeker verbeterd is ten opzichte van periode 1, heb ik nog steeds uitzicht op bergen gestapeld papier, losse CD’s, colablikjes en Tuc-pakjes ;-) Jasmijn is deze stageperiode duidelijk gegroeid. Ze heeft veel opdrachten zelfstandig uitgevoerd, waarbij ik vaak alleen nog op de cc werd gezet wanneer ze iets naar de klant mailde. Ze heeft veel potentie om van een junior ontwerper uiteindelijk een goede senior te worden! Het was fijn dat ze hier stage heeft gelopen. 61


Aan Vormgeving Onbekend Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor de leuke tijd die ik heb gehad. En van alles wat ik geleerd heb van jullie. Ik ben echt heel erg gegroeid en ga mijn vierde jaar vast en zeker super goed doen door de ervaring die ik opgedaan heb.

Aart: Ik vond het echt heel leuk om hier te werken, de sfeer zat altijd goed bij Vormgeving Onbekend. Bedankt voor je ideeën en hulp en natuurlijk ook je hulp bij mijn stageverslag! Rutger: Ik vond het “walken” altijd super gezellig, we hadden altijd lol! Helaas heb je nu niemand meer om in de lucht te gooien haha. Jochum: Bedankt voor je eerlijke oordeel als ik iets liet zien wat ik gemaakt had. Ook ga ik het “walken” heel erg missen met jou en Drukger! Maja: Heel erg bedankt voor de begeleiding en het geduld. De volgende stagiair zou vast een heel wat nettere werkomgeving hebben, maar die is vast niet zo gezellig als ik:D Melroy: Heel veel geluk gewenst aan jou en je vriendin. En ik hoor het graag als de baby geboren is. Ik zou voor de namen Sjaak of Truus gaan!! Bedankt voor jullie geduld en het uitleggen van alles wat ik niet snapte. Ik ben blij dat ik twee periodes bij jullie stage mocht lopen want ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. En ik heb heel veel geleerd van jullie allemaal!

62


Bijlagen De bijlagen van mijn verslag zitten in het deksel van de kist.

Beoordelingsformulieren Jochum Buurma: 2x Rutger Mijnheer: 3x Maja Blauw: 3x Melroy: 1x Ikzelf: 1x

Gemaakt werk ADM Zaanklok Maart 2009

Bedrijfsinventarisatie Perkament (Gegevens+vragen en inventarisatielijst)

Werkverantwoordingsformulieren Week 2 van t/m week 23 van 2009.

63


Handtekeningen Vormgeving Onbekend Naam: Handtekening:

Opleidingsadviseur Naam: Handtekening:

Student Naam: Handtekening:

64


65


Werkprocessen register A. Vakinhoudelijke werkprocessen KERNTAAK 1 ONTWERPT MEDIA-UITING

.1* Beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever .3* Maakt concept .4 Maakt ontwerp

Blz. 22, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 52, 22, 40, 42, 48, 52, 20, 22, 24, 40, 42, 44, 48, 52, 56,

KERNTAAK 2 REALISEERT MEDIA-UITING .1

Bereidt realisatie voor

.3

Maakt de media-uiting

.4

Beheert hard- en software

.5

Beheert database

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58,

B. Persoonlijke werkprocessen

KERNTAAK 1 BENOEMT ZIJN EIGEN ONTWIKKELING EN GEBRUIKT MIDDELEN EN WEGEN OM DAARBIJ PASSENDE LEERDOELEN TE BEREIKEN. .1

Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling

.2 Inventariseert geschikte manieren van leren .3 Kiest bij de situatie en zichzelf passende manieren van leren 66

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 32, 44, 56, 20, 32, 44, 56,


Blz. .4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit

.5 Evalueert de gekozen manier van leren

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58,

KERNTAAK 2 STUURT DE EIGEN LOOPBAAN .1 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

.2 Onderzoekt werk werk er is en wat bij hem past

.3 Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58,

KERNTAAK 4 FUNCTIONEERT ALS WERKNEMER IN EEN ARBEIDSORGANISATIE .1

Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

.2 Maakt gebruik van werknemersrechten

.3 Stelt zich collegiaal

67

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58,


Stageverslag 2  
Stageverslag 2  

stageverslag tweede periode

Advertisement