Page 1

My Story Amp

AMMY


ประวัติส่วนตัว นางสาว วนิดา โสภณวสุ ชื่อเล่น แอ๋ม เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครฯ รหัสไปรษณีย์ 10160 เบอร์โทรศัพท์ 0909691298 Facebook: Barbie ammy E-Mail: ammy_soponwasu@hotmail.com บิดา ชื่อ นาย พิศาล โสภณวสุ มารดา ชื่อ นาง อิสรีย์ วิกละมุก สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ด้วยกัน ศิลปินที่ชอบ : วงโฟร์มด คติประจำ�ใจ : ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด การศึกษาที่ผ่านมา อนุบาล 1-3 ศึกษาที่โรงเรียนนัยนา ป.1-ม.3 ศึกษาที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ม.ปลาย ศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองแขม ปัจจุบันศึกษา ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการแสดง


ประวัติโฟร์ (ศกลรัตน์ วรอุไร)

ชื่อ ศกลรัตน์ วรอุไร “ ชื่อเล่น โฟร์ สถานะ โสด วันเกิด เสาร์ 25 ตุลาคม 2529 น้ำ�หนัก 42 กิโลกรัม ส่วนสูง 165 เซนติเมตร ภูมิลำ�เนา กรุงเทพฯ บิดา นายสมบัติ วรอุไร มารดา นางผ่องศรี วรอุไร พี่สาว ธนวรรณ วรอุไร, สิริกมล วรอุไร พี่ชายสุทธิพงษ์ วรอุไร

การศึกษา อนุบาล ลาซาล บางนา ประถม ลาซาล บางนา มัธยม ลาซาล บางนา จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง อื่นๆ อาหารที่ชอบ ราเมง ขนมที่ชอบ เค้กช็อคโกแลต บราวนี่ สีที่ชอบ ฟ้า ขาว ดำ� รถยนต์ Benz สีขาว งานอดิเรก ดู Movie ไป Shopping ของรักของหวง กระเป๋า รองเท้า สัตว์เลี้ยง สุนัข ชื่อ น้ำ�พุ น้ำ�ชา น้ำ�ปั่น


Good ByB

amp  

wanida soponwasu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you