Page 1

Mindfulbizz Mind & Heart @ Work

Training van aandacht voor leidinggevenden, ondernemers, werknemers, ‌ Mindfulness zorgt voor focus, veerkracht & groei van uw bedrijf!

Wetenschappelijk onderbouwd www.mindfulbizz.be


HOE KAN JE?

… optimaal je brein benutten en een hogere productiviteit bekomen?

... het hoofd koel houden als anderen verhitten?

… tot een collegiale, waarderende samenwerking komen?

2

… authentiek communiceren, rekening houdend met het grotere plaatje?

… creatiever omgaan met uitdagingen en zinvolle strategieën bepalen?

… zorgen voor de balans tussen werk en privé?

… goed slapen om de dag met frisse aandacht te starten?


… in termen van mogelijkheden denken in plaats van beperkingen ?

… de ‘growth’ mind versus ‘fixed’ mind stimuleren?

… optimisme balanceren met een gezonde dosis pessimisme?

3

… voor een open houding zorgen binnen je team?

… aan vertrouwen bouwen?

… taakgerichtheid met mensgerichtheid balanceren?

… voor dynamiek, flow en evenwicht zorgen in werk en leven?


ERVAAR je DIT SOMS OP DE WERKVLOER?

Weinig creativiteit? Tekort aan enthousiasme? Te weinig waardering? Te weinig zelfwaardering? 4

Al moe voor je begonnen bent? Geen betrokkenheid in een teammeeting? Weinig luisterbereidheid voor elkaar? Sterke weerstand tegen verandering?

Het is duidelijk, dat wie zich niet goed in zijn vel voelt meer zal piekeren, minder bestand is tegen stress, onder niveau functioneert, kans heeft om in een burn-out terecht te komen en weinig ruimte ervaart voor creatief en helder denken. Je kan op een nieuwe manier richting geven aan je leven! Dit dankzij de zorgvuldige ontwikkelde Mindfulbizz training.


WAT IS MINDFULNESS? Mindfulness ‌ welbewust aandacht geven aan dit moment, zonder a priori-oordeel. Welbewust aandacht geven aan wat er gebeurt in jezelf en in de situatie. Mindfulness is een vorm van aandachtstraining. Je leert je aandacht te richten op wat je nu prioriteit geeft. Op deze manier kan je helemaal hier zijn, in dit moment en kan je efficiÍnter werken. Je geeft ook aandacht aan wat een situatie doet met jou en hoe je er vervolgens mee omgaat. Dit geeft inzichten. Je ontdekt onder andere dat het niet zozeer de omstandigheden zijn, maar wel je reactie erop die je ongelukkig maakt. Je houding staat dus centraal en je houding kan je trainen, daarom kan je mindfulness ook houdingstraining noemen. Dat is belangrijk als je naast taakgerichtheid ook aandacht wilt geven aan mensgerichtheid. De methode sluit goed aan bij het westerse denken. Je leert op een nuchtere manier naar jezelf en de wereld kijken. Zo ontwikkel je zelfkennis en kan je op een authentieke manier richting geven aan je leven.

5


WAT KAN MINDFULNESS VOOR JOU DOEN?

Zijn wie je bent en worden wie je kan zijn. Talloze studies hebben de waarde van mindfulness inmiddels aangetoond. Het aantal toepassingen blijft ook toenemen. Of het nu betere concentratie is dat je wilt, betere slaap, meer zelfvertrouwen, meer rust in je leven of je wilt je beter in je vel voelen, mindfulness helpt!

6

Wist je dat ruim 90% van ons denken geprogrammeerd is door de automatische piloot? Dit staat creativiteit en groei in de weg en ligt aan de basis van heel wat stress en misverstanden. Met mindfulness leer je je aandacht te trainen zodat je niet meer vanuit de ‘automatische piloot’ handelt, maar met wel overwogen heldere aandacht je strategie bepaalt om je doelen te bereiken. Het bijzondere aan mindfulness is dat de methode werkt van binnenuit. Je hoeft niets ‘a priori’ aan te nemen. Je geeft het een kans en je beslist voor jezelf hoe het werkt en wat het voor je doet. Je verwerft je eigen inzichten!


WAT KAN MINDFULBIZ VOOR JOUW BEDRIJF DOEN?

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver gaan, ga samen.

Het welzijn en de aandacht van iedereen in de organisatie is bepalend voor de productiviteit! Aandacht is belangrijk om efficiëntie en geluk te versterken op het werk! Collega’s die op een positieve manier met stress kunnen omgaan, zullen een aangenamer gezelschap zijn. Goede emotieregulatie en positiviteit zijn essentieel voor wie voor grote uitdagingen staat en voor een goede teamwerking wil zorgen! Fouten onder ogen kunnen zien en ervan leren is belangrijk als jij of je organisatie willen groeien. Alleen met oprechte betrokkenheid, vertrouwen en waardering voor elkaar, kan je een duurzame samenwerking opbouwen. De “Mindfulbizz” trainingen zorgen voor de balans tussen taakgerichtheid en menselijke waarden. Deze zijn even belangrijk om een duurzame en efficiënte samenwerking te verkrijgen!

7


De wetenschappelijke onderbouw

Voor wetenschappelijke referenties, zie boek: Heartful Leven. Mindful Werken. – Dr. David Dewulf Studies tonen het volgende aan op het werk: Je productiviteit, engagement en motivatie verhoogt door betere aandachtsfuncties en cognitieve flexibiliteit. Je creativiteit verhoogt en je werkgeheugen en reactietijd verbeteren. Je ervaart een significante daling van stressgerelateerde symptomen, vermoeidheid en irritatie. Je mentaal en fysiek welzijn verhogen. 8

Je kan beter de veelheid aan informatie verwerken en eenzelfde situatie vanuit verschillende perspectieven zien. De invloed van emoties en gedachten op besluitvorming worden herkend. Je toont meer waardering voor collega’s en je voelt je tevredener en gelukkiger op het werk.

De bevindingen zijn consistent met neurologisch en fysiologisch onderzoek. Meditatie verhoogt grijze materie in de gebieden die gelinkt zijn met gewaarzijn, empathie, zelfcontrole en aandacht. Het activeert de hersengebieden die gelinkt zijn met de controle van stemming, geheugen en leren. Mindfulness verlaagt ook de bloeddruk, vermindert de kans op cardiovasculaire ziektes, verbetert het immuunsysteem en kan pijn significant verminderen.


MENTAAL WELZIJN EN GEHEUGEN • werkgeheugen en reactietijd verbetert • beter slapen en minder vermoeidheid

FYSISCH WELZIJN

• significant minder angst-, stress- en depressiegerelateerde symptomen

• verbetert het immuunsysteem en meer bescherming tegen griep • pijn en de emotionele reactie tot de pijn verminderen significant • bloeddruk verlaagt en minder kans op cardiovasculaire ziektes

PRODUCTIVITEIT • significante verbetering van aandachts- en concentratiefuncties • cognitieve flexibiliteit

INNOVATIE • minder snel afgeleid of merkt sneller op wanneer men afgeleid wordt • meer engagement en motivatie • minder emotionele vermoeidheid

• verhoogt creativiteit • helderder denken Wat kan mindfulness voor jouw mensen betekenen?

• betere communicatie • emotionele intelligentie • meer empathie

GEZONDERE BEDRIJFSCULTUUR • minder geneigd om ander werk te zoeken • algemeen tevredener en gelukkiger op het werk • meer waardering voor collega’s

BESLUITVORMING EN EMOTIONELE INTELLIGENTIE • betere filtering van een veelheid aan informatie • eenzelfde situatie vanuit verschillende perspectieven kunnen zien

VERBETERDE BREINFUNCTIES • verhoogt grijze materie in gebieden gelinkt met gewaarzijn, empathie, zelfcontrole en aandacht • activatie van gebieden gelinkt met controle van stemming,geheugen en leren

• invloed van gedachten en emoties op besluitvorming worden beter herkend • innerlijke rust en gelijkmoedigheid

9


TRAINING van aandacht

Aandacht, concentratie, creativiteit, inzicht en helderheid, intrinsieke motivatie en waarderende communicatie zijn functies van het brein die getraind kunnen worden!

Zoals je spieren van het lichaam traint door middel van sport, train je met mindfulness je brein om adequaat om te gaan met stress en efficiĂŤnter te kunnen handelen, rekening houdend met het grotere plaatje.

10


DE trainingEN: mindfulbizz

KENNISMAKING TRAINING 1, 2 & 3 • Positief omgaan met stress p.13 • Mind & heart @work p.15 • Veerkracht in moeilijke tijden p.17 TRAINING 4, 5 & 6 • Mindfulness in communicatie p.19 • Mindful leiderschap p.19 • Mindful stoelyoga p.19 AANBOD Open aanbod Residentieel In-company

FORMAAT (OP MAAT) 1 tot 3 uur 3 tot 7 weken 1-, 2- , 3- of 5-daagse

ONDERSTEUNING Mp3 en syllabus Boek Online

Jaartraject

Coaching

11


training 1 7 situaties worden aangepakt

SITUATIE 1

SITUATIE 2

Je staat ‘s morgens op en je hebt er geen zin in.

Je jaagt je op in het verkeer tussen thuis en je werk.

12

SITUATIE 4

SITUATIE 5

Je voelt je niet voldoende gewaardeerd!

Je gelooft niet echt in je capaciteiten.

SITUATIE 3 Je energie is op.

SITUATIE 6

SITUATIE 7

Je kan niet omgaan met kritiek van die lastige collega.

Je kunt de werkmolen thuis niet goed stop zetten.


training 1 POSITIEF OMGAAN MET STRESS Een ideale kennismaking met de toepassingen van mindfulness.

In deze training wordt er gewerkt met 7 concrete dagelijkse situaties: het opstaan, je gemoed waarmee je de dag start, het verkeer, het eerste contact met een moeilijke collega, tot laat in de avond, weer in bed! Er worden inzichten, mindfulness tips en ervaringsoefeningen aangereikt, zodat iedereen met concrete handvaten naar huis gaat. In deze training leer je : • een positieve houding aannemen • stress op een constructieve manier aanpakken • met verhoogde aandacht werken • een open houding naar anderen behouden onder stress • meerdere oplossingen voor 1 probleem genereren • gericht omgaan met conflicten • het N.O.B.E.L.- communicatiemodel toepassen • ontspanningstechnieken om adequaat om te gaan met stress met de overgang werk-privé en om beter te slapen Duurtijd: • 3x3u of op maat

13


training 2 DE 7 STAPPEN

STAP 7 Intrinsieke motivatie – je vol potentieel ontdekken.

STAP 1 Versterken van de aandacht.

STAP 2 Zelfkennis opbouwen.

14

STAP 6 Vriendelijkheidstraining.

STAP 5 Het S.M.A.R.T.model voor communicatie.

STAP 3 Stress vanuit het mindfulness perspectief. STAP 4 Surfen op de golven van succes en falen.

Uit het boek: Heartful Leven. Mindful Werken. – Dr. David Dewulf


training 2 MIND & HEART @ WORK Deze training in 7 stappen vormt het hart van Mindfulbizz.

Aandacht, stressbestendigheid, collegialiteit, mindful communiceren, strategisch denken, preventie van burn-out en work/life balance staan in deze training op de voorgrond. Met het unieke model van de Samoerai wordt aandacht gegeven aan de balans tussen focus en taakgerichtheid enerzijds en mildheid en relatiegerichtheid anderzijds, beide belangrijk op de werkvloer. Er wordt ook ingegaan op het belang van ‘compassie’ als belangrijkste drijfveer voor aangehouden motivatie, meer dan eigenwaarde, in moeilijke situaties. In deze training leer je o.a.: • je energie een boost geven: eenvoudig en efficiënt • een waarderende en positieve werksfeer creëren • werksituaties tegemoet treden met verhoogd enthousiasme • problemen zien als uitdagingen met kansen en ze zo sneller oplossen • saboterende gedachten aanpakken en ze vervangen door M.N.M.denken. (M.N.M., met nieuwe mogelijkheden) • je persoonlijke waarden als kompas gebruiken • helder inzicht verkrijgen in de 4 belangrijke levensdomeinen: werk, gezondheid, relaties en geluk • de 4 kernkwaliteiten van het model van de Samoerai: helderheid, daadkracht, zelfzorg en empathie Duurtijd • 7x3u of op maat

15


16

“ Vergaderingen zijn soms best een uitdaging. Iedereen erin betrekken, de focus houden en opnieuw rust vinden als de gemoederen verhitten. Wat ik leerde is dat het nodig is dat ik de plaats van de bemiddelaar aanneem, de nobele ruimte dus. Dit maakte al een heel verschil. Stoppen en landen was de basis ook om beter te kunnen luisteren. Zo kon ik beter de impact inschatten van de verschillende standpunten en verwachtingen die er waren van elkaar. En ja, het vroeg vaak moed van mij om toch mijn nobele plaats niet te verlaten, want ik kon mezelf wel wat opwinden aan de futiliteiten waar soms tijd aan werd verloren. De tools die in deze training worden aangereikt, hielpen me om weloverwogen het woord te nemen, rekening houdend met het volledige plaatje en op een manier waarop iedereen zich evenwaardig gehoord voelt. Dit is uiteindelijk mijn rol! Soms vroeg ik het team om samen een ademruimte te nemen. Tot mijn verbazing waren ze bereid, ze merkten ook dat dit toeliet met frisse aandacht opnieuw verder te gaan op de momenten dat de standpunten mijlenver van elkaar leken te staan.�

Deelnemer Mindfulbizz training


training 3 VEERKRACHT IN MOEILIJKE TIJDEN Benut de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Moeilijke tijden vragen niet om ‘harder’ te werken, wel ‘smarter’. Op het werk kunnen zich heel wat uitdagingen voordoen. Daardoor wordt de draaglast soms groter dan de draagkracht. Het gevaar blijft dat we nog meer doen wat niet goed is voor onszelf en voor ons werk. Dit komt niemand ten goede. Gedurende deze dag leer je welke praktische stappen te nemen om dit aan te pakken. Er wordt onder andere beroep gedaan op inzichten uit de positieve psychologie, stressmanagement, mindfulness en life coaching. Deze training is in het bijzonder geschikt voor de aanpak van stress en burn-out.

In deze trainingen leer je: • 4 stappen om terug te veren • 4 stappen om vooruit te veren • 4 stappen om je basisveerkracht te verhogen Duurtijd • 3x3u of op maat

17


TrainiNg 4, 5 & 6

DE I AM-COMMUNICATIEDRIEHOEK

IMPACT

18

IMPULS

INTENTIE

Je kan leven volgens het ‘wij-principe’ eerder dan het ‘ik-principe’. Hier vind jij je kracht en je oprechte betrokkenheid met je omgeving.

Uit het boek: Heartful Leven. Mindful Werken. – Dr. David Dewulf


TrainiNg 4, 5 & 6

MINDFULNESS IN COMMUNICATIE Goede communicatie in het team ligt aan de basis van een goede samenwerking. Goede communicatie met klanten ligt aan de basis van vertrouwen, efficiëntie en groei. • je leert kijken naar de interactie van het systeem • je leert emotioneel en sociaal intelligent een conflict benaderen • je communiceert op basis van het totale plaatje • je vermijdt misbegrip en miscommunicatie • je geeft ‘geweldloos’ feedback • je weet welke waarden je in je communicatie wil brengen Duurtijd • 4x3u of op maat MINDFUL STOELYOGA Dit is een zeer toegankelijke manier om je aandacht in het hier en nu te brengen en een groter welbevinden te ervaren, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Ideaal om je concentratie en je mentale en fysieke capaciteiten te versterken bij een verfrissende en revitaliserende sessie! Duurtijd • 3x1u of op maat MINDFUL LEIDERSCHAP Een goede leider heeft aandacht voor het volledige plaatje van een organisatie. Niet alleen taakgerichtheid, ook relatie en mensgerichtheid staan centraal . Wat zijn jouwvalkuilen en hoe kan mindfulness en compassie jou helpen op de werkvloer? 12 aandachtspunten komen aan bod. Duurtijd • 6u of op maat

19


Aandacht

Vriendelijkheid Geheugen Alertheid Opmerkzaamheid Vertrouwen Wijsheid Werk Lijden Observatie

Verandering

Emoties

Dankbaarheid

Leven Zorg Box

Gevoelens

Mindfulness

Cognitieve

Psychologie

Preventie

Meditatie

Moed

Wereld

FocusCommunicatie

Integriteit

20

Praktijk

Heartfulness

Burn-out

Authenticiteit

Innerlijke Zelf-acceptatie Oordeel

Emotionele Intelligentie

Samenwerking Veerkracht Beginnersgeest Creativiteit Adem Intelligentie Balans Lichaam Geluk

Compassie

Empathie Inzicht Hart

Pijn

Stress

Onderbouwd

Wetenschappelijk Brein

Flexibiliteit

Mind Eenheid

Gedachten

Waardering

Groei


de 7 reminders voor heart & mind

1. Het leven draagt imperfectie. Herinner je dat het leven perfect is zoals het is en steeds ruimte heeft voor verbetering. 2. Leer te accepteren wat je niet kunt veranderen en aan te pakken wat je kan veranderen. Je hebt controle en geen controle, net zoals de rivier die stroomt zonder je toedoen. Je kunt wel peddelen. 3. Neem dagelijks tijd voor stilte. Onthaasten ligt aan de basis van zelfkennis, creativiteit en duurzaamheid. 4. Vertrouw je potentieel. Je hebt meer antwoorden dan je denkt. 21

5. Het is okĂŠ om onzekerheid te ervaren. Het leven is veranderlijk. Laat jou dat niet tegenhouden. Accepteer dit en ga ervoor. 6. Je houding is uiteindelijk je belangrijkste kracht. Je kan steeds het nobele pad van respect, waardering en waardigheid kiezen. Dat is je geschenk. 7. Het leven is kort. Geniet van het leven op ieder moment. Weet dat je een unieke bijdrage hebt voor deze wereld.

Uit het boek: Heartful Leven. Mindful Werken. – Dr. David Dewulf


Changing organizations by changing the hearts & minds of people.

22


HET INSTITUUT VOOR AANDACHT & MINDFULNESS I AM

In 2001 richtte Dr. David Dewulf het Instituut voor Aandacht en Mindfulness (I AM – www.aandacht.be ) op. I AM geeft trainingen aan particulieren, hulpverleners, kinderen en jongeren, ziekenhuizen en bedrijven en werkt samen met UGent en KULeuven voor wetenschappelijk onderzoek inzake de effectiviteit van mindfulness. In 2010 verwierf I AM ook het Qfor-label welke garant staat voor de kwaliteit van haar dienstverlening. I AM gaf lezingen en trainingen aan tientallen bedrijven. Vaste klanten bij I AM die al jarenlang trainingen afnemen zijn o.a. Colruyt, UGent en CM. Intussen is I AM uitgegroeid tot een team van 30 enthousiaste medewerkers. David Dewulf is arts en volgde opleidingen over de hele wereld in zowel Mindfulness, Tao, Life Coaching en Mind/Body Medicine. Hij is auteur van 12 boeken over mindfulness, waaronder ‘Heartful leven. Mindful werken. Balans in je leven in 7 stappen’, ‘Mindfulness bij stres, burn-out en depressie’. ‘Mindfulness, een pad van vrijheid’, ‘Mindfulness voor je kids’, ‘Mindfulness voor jongeren’, ‘Mindfulnesstraining bij jongeren. Stappenplan voor hulpverleners.’

23


ENKELE REFERENTIES

24


enkele boeken van david dewulf

Heartful leven. Mindful werken. – Balans in je leven in 7 stappen Mindfulness kan helpen om creatieve oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen op je werk en in je privéleven. Daardoor kan je stress beter de baas, efficiënter werken en gelukkiger leven. In dit boek krijg je daarom in zeven stappen een reeks tips en oefeningen voor thuis en een reeks voor op het werk. De Mindful Box – 7 mindfulness inzichten voor je levenswerk. Dit boek toont hoe mindfulness aan de basis kan liggen van hogere prestaties en efficiëntie op het werk aan de hand van 7 principes: look at the box, understand the box, take distance from the box, think out of the box, act out of the box, feel the box, live out of the box. Mindfulness bij stress, burn-out en depressie. – Een concreet 8 weken stappenplan. Een onmisbaar boek voor hulpverleners, coaches en mindfulnesstrainers die mindfulness willen inzetten voor het optimaliseren van de levenskwaliteit en de aanpak van stress, burn-out en depressie.

25


enkele boeken van david dewulf

Mindful gelukkig. 7 bronnen van innerlijke vreugde Dit boek neemt de lezer in 7 stappen mee naar innerlijk geluk. Een must voor iedereen die wil ontspannen en de vreugde van het leven wil ervaren.

26

Mindful gelukkig. Vreugdemeditaties Dit boekje met cd geeft je nog een ander perspectief op de 7 bronnen van geluk en bevat een cd met meditatieoefeningen.

Mindfulness in je relatie. Geschenken van liefde en intimiteit. Een boek met focus op de hartelijke houding zoals onderwezen door de Boeddha, de liefdevolle communicatie in de traditie van Thich Nhat Hanh en mindful seks en tantra. Mindfulness in je relatie. Liefdesmeditaties. Dit boekje bundelt enkele meditaties die voortbouwen op de hartelijke houding zoals onderwezen door de Boeddha en Thich Nhat Hanh.


Kleine momenten van mindfulness. Dit boekje bevat korte essenties van alle andere boeken van David Dewulf. Er zijn 10 hoofdstukjes met elk een eigen thema zoals vreugde, geluk, rust, liefde, stilte, dankbaarheid, vertrouwen, seks en intimiteit.

Jezelf accepteren met mindfulness en compassie. Jezelf accepteren met mindfulness en compassie helpt je thuis te komen bij jezelf, zoals je nu bent. Het boek en de unieke mindfulnessmeditaties op de bijbehorende cd’s helpen je daarbij stap voor stap op weg.

Mindfulness werkboek. Krachtig en gelukkig leven in het nu. Dit boek combineert op een unieke manier mindfulness met sleutelelementen uit de positieve en cognitieve psychologie en de Mind/Body Medicine.

27


Instituut voor Aandacht en Mindfulness Dr. David Dewulf Trainingen, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

I AM heeft de mindfulnesstraining aangepast aan de noden van organisaties en v ult die aan met de meest recente inzichten u  it wetenschappelijk onderzoek. Het instituut “I AM” heeft de missie om mindfulness in België en Nederland als basishouding mee te helpen uitdragen en ons zo bewuster te doen leven en weerbaarder te maken tegen alles wat vandaag op ons afkomt. Bedrijven kunnen heel wat baat hebben bij een gerichte mindfulnesstraining voor hun mensen. Die vertaalt zich onder andere in een respectvollere onderlinge samenwerking, mentaal welzijn, minder ziekte, minder presenteïsme, productiviteitswinst, meer focus en veerkracht t.o.v. verandering, … De Mindfulbiztrainingen zijn een krachtige toepassing van mindfulness in drukke en veeleisende werksituaties en baseren zich op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Ze kunnen ook een vernieuwend en waardevol alternatief zijn voor o.a. een klassieke teambuilding.

contact@aandacht.be www.aandacht.be o.a. een klassieke teambuilding. tel: +32 (0)9 328 60 90 www.mindfulbizz.be Ze kunnen ook een vernieuwend en waardevol alternatief zijn voor o.a. een klassieke teambuilding.

Mindfulbizz folder  

Mind & Heart @ Work

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you