Page 1

web 2.0 intranet i portal del col路laborador


objectiu Aplicar web 2.0 a la INTRANET, com a canal per compartir i generar coneixement, per comunicar estratègia


anĂ lisi de la realitat dins i fora


els nous col路laboradors, i clients!, nadius digitals


74%

d'internautes espanyols usen xarxes socials

17%

2009

de l’ús d’Internet són blocs i xarxes socials 2009

133

milions de blocs 2009


anys 90, el 80% de continguts estan fets per empreses

any 2006, el 85% de continguts estan fets per particulars la web passa a ser dels participants


la comunicaci贸 ha evolucionat


cap a on evoluciona la web? organitzacions 2.0


col·laborar i co-crear d’igual a igual web com a plataforma

intel·ligència col·lectiva

6 conceptes web 2.0 la força del volum

compartir coneixement cooperar, no controlar


mesclar relacionarse

comparti r

cooperar


la tecnologia ĂŠs un facilitador amb nou llenguatge: widget, mashup, wiki, blog, network, tag, ajax, wysiwyg, p2p


la tecnologia reclama noves competències digitals: html, crear un link, capturar una pantalla, personalitzar widgets, escriure un bon mail, fer una cerca, crear un


cal adaptar l’organització: informació, comunicació, llenguatge, persones, comunitat informal


folcsonomia és una indexació social, la classificació col·laborativa mitjançant etiquetes simples a espais de nom pla, sense jerarquies ni relacions predeterminades

web 2.0 els participants construeixen folcsonomies


aplicacions a la web


fent dos cops Ctrl obrir un cercador ubicu


tagcloud basat en rellevĂ ncia de tots els continguts


favorits taggejats com a del.icio.us


ordenació social de la rellevància de la informació com a sidewiki


RSS a tags escollits pel participant i aportats per participants

recursos humans recursos humans recursos humans


help online sobre qualsevol paraula


recomanaci贸 per construir reputaci贸 de continguts i persones


jo se <comptabilitat> vull saber <actiu>, <vendes>

jo se <excel>, <vendes> vull saber <vendes>, <passiu>

employee tagging per construir col路laboraci贸


wikis sobre conceptes borrosos


e-teaching amb suport v铆deo per formaci贸, webinars


vídeo conferència amb gestió de documents


col路laboraci贸 horitzontal en grups


LA INTRANET?


fĂ cil, senzill, natural


NO ÉS ALLÒ QUE TU DIUS QUE ÉS


ÉS ALLÒ QUE ELLS DIUEN QUE ÉS


prioritzar la compra d’atenció = recurs escàs


EXECUCIÓ – no estratègia – ÉS ON EL PNEUMÀTIC ES TROBA AMB LA CARRETERA


la creativitat és allò que dona al nostre canal la tracció en el mercat


If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail


canviar


innovar


risc

valor

microblogging wiki messenger bloc D.G.

social bookmarking

tagcloud

participaci贸

ordenar i triar en el trinomi risc-participaci贸valor


TRANSPARÈNCIA


DUCK ≠ DOG SI LA NOSTRA COMUNICACIÓ SEMBLA UN ÀNEC I NEDA COM UN GOS, LA GENT NO CONFIARÀ


gestionar soroll vs intel路lig猫ncia col路lectiva


cal liderar cada iniciativa


gràcies Àrea d’Organització

Intranet and Social Media  

How web 2.0 can be applied to performance any Intranet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you