Tsaqofah dan Tarikh IAIN Bengkulu

Bengkulu, ID

http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt