Page 24

IN DIT HOOFDSTUK HEB JE GELEERD

0

wat een arbeidsovereenkomst is

0 wat de belangrijkste verschillen zijn tussen ondernemer en werknemer

0 hoe je afzet, omzet en winst berekent

0 0 0 0

hoe je afschrijvingskasten berekent wat de vier P's van het marketingplan zijn rekenen met btw het verschil in vaste en variabele kosten

3.3 WAT KOST HET? afschrijving

Het minder waard worden van een duurzaam productiemiddel.

bedrijfskosten

Kosten die een bedrijf maakt. Bijvoorbeeld loon en huur.

investeringen

Bezittingen van een bedrijf die langere tijd meegaan.

variabele kosten

Kosten die veranderen als de productieomvang verandert.

vaste kosten

Kosten die niet veranderen als de productieomvang verandert.

3.4 WAT LEVERT HET OP? afzet

Het aantal verkochte producten.

kosten

De waarde van ingekochte producten. Bijvoorbeeld: huurkosten, verzekeringskosten, personeelskosten.

omzet

De opbrengst van het aantal verkochte producten: afzet keer de verkoopprijs.

winst

Omzet min alle kosten .

WWW.200PROCENT-ONLINE.NL Vul het woordweb over dit hoofdstuk in op www.200procent-online.nl

KEN JE ALLE BEGRIPPEN!

ga naar www.200procent-onUne.nl en doe de begrippentrainer

Les eigen bedrijf Handel - Economie  

Lesmethode voor Handel & Administratie vanuit de economische kant bekeken.

Les eigen bedrijf Handel - Economie  

Lesmethode voor Handel & Administratie vanuit de economische kant bekeken.

Advertisement