Page 19

-; ..

J 5 a

SPIJKERBROEKEN EN TRUIEN Maria heeft een marktkraam met kleding. Op een dag verkoopt ze 10 spijkerbroeken voor € 60 per stuk. Ook verkoopt ze 20 truien voor € 25 per stuk . De truien had ze gekocht voor € 10 per stuk . De overige kosten waren die dag € 200 . Wat is de afzet? spijkerbroeken : ..................._.......... ..... -·-·~-............. . . .......... .. .................... ........ _____ ..................................................................... .. truien: ............... .............

b

Wat is omzet? Laat je berekening zien . spijkerbroeken : ........ ..........- .................... ..... .. ... ..................... ......................................_ .._ ...................................................-....... . truien: ...................- ......... .............. ·--·...............................................-................................................................. _ ....._.. .. .....................

c

6 a

totaal : ................. ......................... .............. ....... _........~-.. ................................ ................. ........ .. Wat is de winst?

SCHOOLACTIEDAG Er is een schoolactie voor een goed doel. Bedenk met een groepje een actie waar je veel geld mee ophaalt voor een goed doel. Welke actie gaan jullie uitvoeren?

b

Hoeveel geld verwachten jullie te verdienen voor het goede doel? Gebruik in je berekeningen de begrippen: afzet, kosten, omzet, winst.

c

Presenteer je plan in een korte presentatie met Powerpoint of Prezi of op een groot vel papier.

7

COCA-COLA

g de omzet en

winst stijgen f .elo en jaar

Coca-Co1aCoca-Co za 1a bli)'ft toenemen. eide A g pk. ster m

De omzet van et met 17%. De omzet gr? ls China, India groeide de om~ grote economische gro:~: De voorzitter landen met ee werd minder in Amenk .. dat AmeriB "lië maar 'W mer en en razl Cola Company zegt: e ondheid letten en van Cocameer op hun gez kaanse consume~ten , . minder frisdrank kopen. Bron: ANP

a

De totale omzet van Coca-Cola is gestegen. Waardoor is de omzet gestegen?

b

De omzet in Amerika nam afgelopen jaar af. Waarom is de omzet in Amerika gedaald?

-

Les eigen bedrijf Handel - Economie  
Les eigen bedrijf Handel - Economie  

Lesmethode voor Handel & Administratie vanuit de economische kant bekeken.

Advertisement