Page 15

·---"",;

I!

1;

!

I! l:

~ .J,

~~~ . 1

----ll':-

\:~i ei r-à rl·-·:: "t:'lr'' I ,........:: I i~ c;-;;~~ r::L r·'j r~ [;,) ,:r:--·-. \~ ':/ //. ,: ••~\ .•, . ' ~. -· ï .; \ ·l ·l •--~~ ~-" (:·i ~:' ~- - _. --~ :cJ u;•• "-- '·--· ·-~

'F j L:- ' t!i._. "' .::,;;., _;>?,.• ~-· f.t! .. ·'

;<l)

,,__ ,

.. ,,

• ·'

__:.-·--~.i-. . . . .. .-. . . .-------···--------·-.. · ·----... -----··--------··-··-·-·--···_..... _.. _,. _______ . _________~--····-····-. ----------------

3

·'

-~-

AFSCHRIJVINGEN BEREKENEN Vul de ontbrekende getallen in. Aanschafwaarde

€ 12.000

*4

..,.

l .

€ €

1.600 640 1.600

i

IRestwaarde € 4.000 € 200 1€ 1€

Afschrijving per jaar

Gebruiksduur

€ €

8 jaar 4 jaar

0

14 jaar

800

6 jaar

1€ 1€

EIGEN BEDRIJFSIDEE

a

In 3.2 heb je bij opdracht 7 een bedrijfsidee bedacht. In deze opdracht ga je hiermee verder. Wat moet je allemaal kopen voor jouw bedrijf?

b

Wa t zijn de vast e kosten van jouw bedri jf?

c

Wat zijn de variabele kosten van jouw bedrijf?

5

PETTEN TE KOOP Bart en Miranda zijn samen een winkel in petjes begonnen. Zij verkopen alle petjes voor dezelfde prijs. Over dit jaar heeft Bart deze cijfers verzameld:

Ipersoneelskosten Ihuur winkelpand [elektriciteitskosten

Iverkoopkosten

l a b

c

inkoopbedrag petjes

--------

1€ 40.000 1€ 12.800 J€ 2.500 I€ 4.100 ! !I € 165.330 I

Oe verkoopprijs per petje is € 9,90. Kleur alle vaste kosten rood. Kleur alle variabele kosten blauw. Wat zijn de totale kosten? :.....: € 19.400 € 59.400 ····::·.:·.·-~ € 224.730 ;'"": € 356.400

_ _-I I I

I

iI

I

II I

--~

1

Les eigen bedrijf Handel - Economie  
Les eigen bedrijf Handel - Economie  

Lesmethode voor Handel & Administratie vanuit de economische kant bekeken.

Advertisement