Page 14

1

VAST OF VARIABEL Gaat het om vas t e of variabele kosten? de ze kosten nemen toe als er meer geproduceerd wordt deze kosten blijven geli jk als e r meer geproduceerd wordt inkoop van grondstoffen is een voorbeeld van deze kostensoort huur en salaris zijn voorbeelden van deze kostensoort

Afschrijvingen geven de waardevermindering aan van productiemiddelen die langer dan één productieproces meegaan. .. . a f SC h riJVIng

=

aanschafwaarde- restwaarde gebruiksduur

MEER OEFENEN! ga naar www.200procent-ontine.nl

Danny koopt een auto voor € 7.600. De aanschafwaarde is dus € 7.600. Danny denkt dat de gebruiksduur 6 jaar is en dat de restwaarde dan € 1.000 is . Wat is de afschrijving per jaar? 1. aanschafwaarde- restwaarde= € 7.600- € 1.000 = € 6.600 2. € 6.600 : gebruiksduur = € 6.600 : 6 = € 1.100

Of

€ 7.600-6 € 1.000 = € 1.100

PRINT IT a

Het bedrijf Print it koopt een printer voor € 1.600. Het bedrijf verwacht hier 4 jaar mee te kunnen printen en de printer dan te verkopen voor € 200. Wat zijn de afschrijvingskasten per jaar van deze printer? Schrijf je berekening op. afschrijving = _ ..._ ...._... _ ...._ ....______ ····_····_···_ ····_···_ ····_···_ ···_····_·· -

b

Bij een printer heb je ook inkt en papier nodig. Dit zijn vaste

I

variabele kosten .

Les eigen bedrijf Handel - Economie  

Lesmethode voor Handel & Administratie vanuit de economische kant bekeken.

Les eigen bedrijf Handel - Economie  

Lesmethode voor Handel & Administratie vanuit de economische kant bekeken.

Advertisement