Page 1

Het kantoor is gevestigd in het Spaans Leenhof, gebouwd in 1661. Het Leenhof dankt zijn naam aan de periode, waarin de regering van de Spaanse Nederlanden een leenhof in het gebouw hadden gevestigd. In het jaar 1661 verdeelde men het Partagetractaat van het land van Valkenburg in de -Staatse Nederlanden en de Spaanse Kroon. De stad zelf kwam in handen van de Hollanders, echter met de Geul als grens. Dit bood de Spanjaarden de mogelijkheid hun'Leenhof onmiddellijk aan de overzijde van de rivier te bouwen, op het grondgebied van de heerlijkheid Schin op Geul, dat in die dagen tot aan de Geul reikte. Tegelijkertijd was het Spaans Leenhof gevestigd in 'Castro Falcomonte', op het kasteel dus. In de woelige jaren van de zeventiende en de achttiende eeuw was Valkenburg beurtelings een Frans, Staats, Spaans en Oostenrijks Leenhof. Dit moet men zien als een soort gerecht, dat beschikte over koop, verkoop en belening van gronden en ambten en tevens over de daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor de gewone burgers. Het Leenhof was in die dagen zeer belangrijk. Er was geen appèl mogelijk op een uitspraak van dit hof. Bij de start vanaf de VVV geef je de volgende coördinaten in:

N 50° 51.907 - E

005° 49.981

Volg de WEG IN DE richting VAN KLIMMEN

1

Aangekomen IN DE STRAAT VAN KOOS DE BAKKER, GEEF JE ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAAG: HOEVEEL PUNTJES HEEFT KOOS ACHTER ZIJN NAAM STAAN? HET ANTWOORD WORDT GEKOPPELD AAN DE LETTER A (=3)

N 50° 51.9A0 - E 00 5° 49.90(A-1)

N __° __.___ - E ___°__.___

AVONDVERSIE 1.A MAKKELIJK

START


2 In de buurt van dit punt vind Aan uw rechterhand ligt de Fransche Molen, een zogenaamde onderslagmolen. Bij dit soort molens wordt de druk van het water geregeld door middel van de schoepen en niet zoals gewoonlijk van bovenaf. Het molencomplex bestond vroeger uit een meelmolen, looimolen, wolmolen en een pelmolen. In 1899 werd het waterrad stilgezet en werd het winkelgedeelte uitsluitend voor de verkoop van wijn gebruikt. Rechttegenover de molen ligt een Interieur en kleuradviezen buro.. Noteer het 2e getal van het telefoonnummer van Ine.

HET ANTWOORD WORDT GEKOPPELD AAN DE LETTER B (=4) Navigeer NU naar het volgende punt

N 50° 51.(A*A)08 - E 005° B9.8(A*A)7

N __° __.___ - E ___°__.___

3 Aan het einde van de straat en ziet op de gevel voor u enkele prachtige muurschilderingen (linkerzijde ). De vraag die hierbij hoort is: Hoeveel besparing levert de lamp van Philips? HET ANTWOORD WORDT gedeeld door 10 en GEKOPPELD AAN DE LETTER C (=7) Navigeer NU naar het volgende punt

N

50° 51.(2*B)C(2*B) - E 005° B9.(2*B)51

N __° __.___ - E ___°__.___


4 Je bent nu aangekomen bij kasteel Den Halder. Oorspronkelijk maakte het kasteel deel uit van de vestigingswerken en bestond het gebouw uit blinde muren met schietgaten. In latere eeuwen werd het een woonhuis. De vraag is in welk jaar is dit kasteel gebouwd? (Tel alle getallen bij elkaar op. Dus bijvoorbeeld jaartal 1543 wordt 1+5+4+3 = 13, dit wordt verder 1+3 = 4.) Koppel aan de letter D (= 6) het antwoord. Navigeer NU naar het volgende punt

N

50° 51.C(D+2)(D+2) - E 005° B9.(D+2)2A

N __° __.___ - E ___°__.___

5 De Grendelpoort, uit de 14' eeuw, bestaat uit een middendeel met twee rondelen. U ziet de beeldnisjes in de spitsboog. Iedere lantaarpaal heeft een nummer, Neem het eerste of tweede cijfer op de lantaarnpaal. Dit wordt aan de letter F (=5) gekoppeld Navigeer NU naar het volgende punt

N

F0° F1.CFB - E 00F° B9.C90

N __° __.___ - E ___°__.___


6 In de 1 le eeuw liet Th. van Fouron in opdracht van Godfried van Bouillon het slot bouwen, welke als residentie diende voor de Heren van Valkenburg. In de loop der eeuwen is het kasteel vele malen verwoest en belegerd geweest. Aan het begin van de 80-jarige oorlog bereidde Willen van Oranje een inval voor vanuit Duitsland. Spoedig veroverde hij het Kasteel Valkenburg, waarna Alva het later weer heroverde. Tussen de jaren 1632 en 1644 veranderde het kasteel maar liefst zes maal van bewoner. Natuurlijk hadden kasteel en verdedigingswerken veel te lijden maar er werd steeds weer zoveel mogelijk hersteld. Door toedoen van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV kreeg het kasteel in 1672 zijn laatste fatale belegering te verduren. Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen verklaarden elkaar de oorlog. Een Frans bataljon bezette de Valkenburgse burcht, maar de in Maastricht gelegen Staatse troepen besloten de Valkenburgse vesting zo snel mogelijk aan de Franse troepen te ontnemen. Helaas lukte dat. Een ruine is alles wat er van het kasteel overbleef. Op Zondagen worden ook Roofvogelshows gegeven. Om hoe laat is de eerste show? Neem het tweede cijfer van het antwoord en koppel dit aan de letter G (=2) Navigeer NU naar het volgende punt

N

F0° F1.D7D - E 00F° B9.(G*B)AF

N __° __.___ - E ___°__.___

7 U loopt na verloop van tijd door een unieke trappenstraat. Deze is ontstaan door het ophogen van een gracht, die in opdracht van Dirk vanPallandt is gegraven. Dit om het benaderen van de burcht te bemoeilijken. Tevens passeert u het joods kerkhof, waarvan helaas slechts twee grafstenen zijn overgebleven. De anderen zouden door antiquairs gestolen zijn. Precies onder het schild van de fluwelengrot is een inkerving van JP uit 2008 te Lezen. Wat is de uitkomst van de dag Maand. De uitkomst wordt gekoppeld aan de letter H (=9) Navigeer nu naar:

N

F0° F1.7HH - E 00 F° F0.08G

N __° __.___ - E ___°__.___


8 Als u nu omkijkt heeft u een prachtig uitzicht op de ruïne achter u. U steekt het plein helemaal over en bij Hotel 'Walram gaat u rechtsaf langs de Geul. U steekt de weg over en volgt het pad (ca 500 meter) langs de Geul, in de richting van Kasteel Oost. Navigeer NU naar het volgende punt

N

50° 51.751 - E 005° 50.141

Je komt nu op een grotere weg uit.

9 Vervolg deze weg naar

N

F0° F1.87D - E 00F° F0.(A-G)8(A-G)

N __° __.___ - E ___°__.___ De huizen hebben een opvallende bouwstijl, de zogenaamde spekbouw, waarbij de veldbrandsteen wordt onderbroken door een mergelstrook. Op deze plek staat u midden op een kruispunt. Tel het aantal putdeksel (open en dicht). Dit aantal - 5 levert de koppeling voor letter K( =1) op. Navigeer nu naar:

N

F0° FK.8BH - E 00F° F0.0HC

N __° __.___ - E ___°__.___


12 EINDPUNT:

Het eten staat klaar vanaf 20:00 uur!! De locatie is te vinden via de SUDOKU: Gebruik de cijfers die bij de letters X, Y en Z staan.

N N

Z0째 ZY.8Y7 - E 00Z째 X9.9Y(2*X) __째 __.___ - E ___째__.___


10 Nadat we over het bruggetje zijn gelopen, kom je uit bij de mergelzager. Uit welk jaar dateert dit huis? (Linkerkant) één getal komt meerdere malen in het jaartal voor. Koppel dit getal aan de letter L Vervolg de weg naar

N

F0° FK.H0C - E 00F° BH.HLK

N __° __.___ - E ___°__.___ Je staat nu bij de steen met daarop het gedicht van Pierre Kemp: Ik ben niet gekomen om er te komen, ik ben er maar zo’n beetje heen gegaan, omdat langs de weg zulke hoge bomen boven zulke kleine bomen staan. Maar nu ik hier sta, nu …...ik erken dat ik werkelijk gekomen ben. Isidore en Guido zeggen: Eigenlijk had je gewoon hier kunnen blijven.

11 LOS ONDERSTAANDE SUDOKu OP:


Antwoorden

A = 3 B = 4 C = 7 D = 6 F = 5 G = 2 H = 9 K = 1 L = 8 SUDOKU: Z = 5 Y = 1 X = 4

Eindbestemming

LA CASA

GPS Speurtocht Valkenburg  
GPS Speurtocht Valkenburg  

GPS speurtocht....het spel zelf !

Advertisement