Page 1

Οδηγίες Χρήσης και Όροι Χρήσης της βάσης δεδομένων φωτογραφικού αρχείου «Photo_DataBase.odb»

Περιεχόμενα         

Εισαγωγή Άδεια Χρήσης και Όροι Χρήσης Άνοιγμα της Βάσης Δεδομένων Το δομικό στοιχείο καταγραφής Ορισμός κατηγοριών Επεξεργασία στοιχείων Αναζήτηση Αντίγραφο Ασφαλείας Για τον κατασκευαστή

[ Σελίδες 9 ]


Εισαγωγή Η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) δημιουργήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό LibreOffice v3.6.

Μπορείς να δουλέψεις με το αρχείο σε κάθε λειτουργικό όπου μπορεί να τρέξει το LibreOffice (σε περιβάλλον Windows, Linux κλπ.). Η παρούσα εργασία συνιστά μία βασικού επιπέδου (entry level) εφαρμογή διαχείρισης φωτογραφικού αρχείου, με την οποία μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ικανοποιητικά. Η εφαρμογή είναι τροποποιήσιμη και επεκτάσιμη. Ο καθένας είναι ελεύθερος να την τροποποιήσει για να καλύψει ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης:

Άδεια Χρήσης Η χρήση του λογισμικού υπονοεί και προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων όρων: Ο καθένας έχει το δικαίωμα χρήσης και διανομής του λογισμικού με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβει μαζί τα αρχεία «Photo_DataBase» και «Όροι Χρήσης – Βοήθεια» στην πρωτογενή τους μορφή (μη τροποποιημένα). Η συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα εξασφαλίζει ότι οι μελλοντικοί χρήστες θα απολαμβάνουν την ελευθερία χρήσης και τροποποίησης του λογισμικού με σεβασμό της εργασίας του δημιουργού. Το Λογισμικό παρέχεται “AS IS” χωρίς χρέωση και χωρίς εγγύηση δηλούμενη ή υπονοούμενη. Η πρόκληση ζημίας από τη χρήση αποκλείεται. Η μελέτη των οδηγιών και της τεκμηρίωσης θα εξασφαλίσει ωφέλιμες χρήσεις και για σένα. Σού παρέχεται ένα εργαλείο δωρεάν, η ευθύνη να μάθεις να το χρησιμοποιείς ανήκει σε σένα. Για μια τέτοια εργασία φυσικά θα πρέπει να ανατρέξεις στις πηγές τεκμηρίωσης του LibreOffice. (Δεν έχω τη δυνατότητα να σού μάθω προγραμματισμό, συγγνώμη.)


Άνοιγμα Βάσης Δεδομένων Για να ανοίξεις τη Βάση Δεδομένων, τρέχεις το αρχείο “Photo_DataBase.odb” με το LibreOffice (είτε εγκατεστημένο στο σύστημα είτε φορητό, ‘portable’) με την έκδοση 3.6 του προγράμματος και άνω:

Η ΒΔ αποτελείται (ως γνωστόν) από 4 είδη αντικειμένων: πίνακες (tables), Ερωτήματα (queries), φόρμες (forms) και εκθέσεις (reports). Εάν δεν γνωρίζεις για τις ΒΔ, συνιστάται να εργαστείς μόνο με τις φόρμες που περιέχονται στη ΒΔ. Η ΒΔ έχει σχεδιαστεί ώστε αυτές να είναι αρκετές για να κάνεις τη δουλειά σου.


Το δομικό στοιχείο της Βάσης Δεδομένων Η βασική έννοια που πρέπει να κατανοήσεις είναι η έννοια του καταχωρούμενου στοιχείου στη ΒΔ - τι ακριβώς μπορεί να είναι αυτό που καταχωρείται. Αυτό το στοιχείο αρχείου μπορεί να είναι  ένα ψηφιακό αρχείο (π.χ. “Η_εικόνα_μου.jpg”, ένα αρχείο εικόνας *.jpg) που έχεις αποθηκευμένο σε κάποιο ψηφιακό μέσο,  ένας φάκελος αρχείων που περιέχει ψηφιακά αρχεία,  ένα project στο οποίο δουλεύεις,  ή μια άλλη οντότητα-”Τύπος Στοιχείου Καταγραφής” που περιέχει συγκεκριμένου είδους πληροφορίες φωτογραφικού ενδιαφέροντος. Επί της ουσίας, μία ΒΔ συνιστά καταγραφή συστηματοποιημένων πληροφοριών που αφορούν κάθε καταχωρημένο στοιχείο αρχείου, οργανωμένες έτσι ώστε να μπορούμε να τις ανακτούμε και να τις επεξεργαζόμαστε.


Ορισμός κατηγοριών Μπορείς να δημιουργήσεις κατηγορίες ταξινόμησης βάσει των οποίων θα κατηγοριοποιείς το υλικό σου. Τρέξε τη Φόρμα «ΦΟΡΜΑ_Κατηγορίες_Φωτογραφιών»:

Έχουν ήδη προστεθεί κατηγορίες, τις οποίες μπορείς να επεξεργαστείς κάνοντας κλικ στον τίτλο τους μέσα στο πεδίο «Ονομασία». Εάν τροποποιήσεις την ονομασία μίας κατηγορίας, η νέα ονομασία θα εμφανίζεται στο εξής ενημερωμένη. Μπορείς να προσθέσεις όσες κατηγορίες θέλεις. Δεν χρειάζεται να τις προσθέτεις με αλφαβητική σειρά (η αλφαβητική ταξινόμησή τους θα γίνεται αυτόματα κατά τη χρήση των δεδομένων). Μη διαγράψεις ποτέ την πρώτη κατηγορία με ονομασία «Δεν έχει οριστεί». Ορίζοντας αυτή την κατηγορία σε κάποιο στοιχείο αρχείου, είναι ο ασφαλής τρόπος να διαγράψεις την πληροφορία της κατηγορίας για το στοιχείο. Εάν τυχόν διαγράψεις μία κατηγορία στην οποία έχεις αντιστοιχίσει κάποιο/α στοιχείο/α αρχείου – δεν απαιτείται να το κάνεις (οι κατηγορίες εμφανίζονται αλφαβητικά, συνεπώς εντοπίζονται εύκολα) είναι αυτονόητο ότι θα χαθεί η συγκεκριμένη πληροφορία για το στοιχείο. Φυσικά μπορείς να ξανανοίξεις το στοιχείο αρχείου από τη φόρμα ΦΟΡΜΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ και να ορίσεις εκ νέου κατηγορία για το στοιχείο. Με παρόμοιο τρόπο όπως για τις Κατηγορίες Ταξινόμησης, μπορείς να επεξεργάζεσαι τους Τύπους Στοιχείων και τις Φωτογραφικές Μηχανές, από τις σχετικές Φόρμες. Και φυσικά, με επεξεργασία της ΒΔ, μπορεί κάποιος να επεκτείνει τη λειτουργικότητα της ΒΔ, με τη δημιουργία νέων πεδίων κλπ.


Βασική επεξεργασία στοιχείων - Η Φόρμα ΦΟΡΜΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ Με τη ΦΟΡΜΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ επεξεργάζεσαι τις καταχωρήσεις. Στη γλώσσα των ΒΔ, κάθε καταχώρηση ονομάζεται εγγραφή και τα δεδομένα της αποτελούνται από τιμές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πεδία. Η φόρμα περιέχει τα πεδία, στα οποία και εισάγεις τα δεδομένα (τιμές). Κάθε πεδίο αποτελείται από μία ετικέτα, η οποία αντιστοιχεί στο είδος της πληροφορίας, και από το χώρο εισαγωγής όπου εισάγουμε (πληκτρολογούμε ή επικολλούμε) την τιμή του συγκεκριμένου πεδίου.

Στο ανωτέρω εικονικό παράδειγμα εισάγουμε μία ονομασία για το στοιχείο. Η πληροφορία αυτή καταχωρείται, και θα μπορούμε στο μέλλον να την αναζητούμε και να την ανακαλούμε. Στο κάτω μέρος της σελίδας της φόρμας, υπάρχουν σχετικές οδηγίες.


Αναζήτηση Στη σελίδα της φόρμας (τυπικά στο κάτω μέρος) υπάρχει η εργαλειοθήκη πλοήγησης/αναζήτησης του LibreOffice, με εικονίδια που περιέχουν εντολές πλοήγησης και αναζήτησης κλπ. Με τις σχετικές εντολές μπορούμε να περιηγούμαστε στις εγγραφές, να διαγράφουμε, να δημιουργούμε νέες, και να εκτελούμε αναζήτηση/ταξινόμηση κλπ. Τα εργαλεία επεξεργασίας και αναζήτησης της εφαρμογής είναι πανίσχυρα - δες την τεκμηρίωση του LibreOffice!


Αντίγραφο ασφαλείας Συνιστάται να έχεις πάντα ένα ενημερωμένο αντίγραφο ασφαλείας της εργασίας σου, μέσα σε έναν ασφαλή φάκελο. Τυπικά αυτό συνιστάται να το κάνεις μετά το τέλος της συνεδρίας, αφού φυσικά πρώτα εξέλθεις από την εφαρμογή. Καλή επιτυχία!


Για τον κατασκευαστή Γιάννης Γερόπουλος Ψηφιακές Υπηρεσίες :: Προγραμματισμός :: Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασμός ιστοχώρων :: Εφαρμογές διαδικτύου Χρηστικός προγραμματισμός :: Βελτιώσεις λογισμικού :: Εξειδικευμένες εφαρμογές design@argo.net.gr http://www.argo.net.gr/iason Ιαν 2014

Οδηγίες χρήσης Βάσης Δεδομένων Photo_DataBase  

Η Βάση Δεδομένων Photo_DataBase είναι ελεύθερο λογισμικό, για τη διαχείριση πληροφοριών φωτογραφικού αρχείου.