Page 1

Naam concept:

“SweetMotion”

Kernwoorden:

Diabetes, Kinderen, “Zelf”

Concept beschrijving: Zelfmanagement en coaching voor kinderen van 9 – 13 jaar met diabetes.

Diabetes is een ziekte voor het leven en zonder pauze of ‘remissie’: 24x7x365 moeten bloedglucose worden geprikt, insuline worden gespoten en allerlei zaken rond eten, stress, lichamelijke activiteit worden meegenomen in vele dagelijkse beslissingen. Waar de eigen ‘glucosecomputer’ defect is moet letterlijk de ‘hoofd-computer’ dit de hele dag opvangen. Juist bij kinderen moet de ‘hoofdcomputer’ ook andere dingen kunnen doen. Diabetes beheerst echter vaak de dag. Het belang van het goed regelen van diabetes is groot: hogere waardes en wisselingen hebben ook een direct effect op het gedrag en prestaties van kinderen. Dit wordt vaak vergeten als belangrijke complicatie NU. Langdurig of vaak verkeerde en hoge waardes geeft op termijn LATER ernstige ziektes en complicaties. In die zin is de sterfte bij diabetes die op de kinderleeftijd is gestart net zo schokkend als die van leukemie. “Elke dag vaak prikken en spuiten kan ik wel, maar er aan denken…. En steeds alles weer..” verzuchten kinderen vaak. SweetMotion kan helpen. SweetMotion maakt het mogelijk met een gebruiksvriendelijke, mobiele toepassing de adherentie aan al deze behandelaspecten van diabetes te verbeteren. Dat wordt gedaan door ‘agendabeheer’ van allerlei behandelaspecten te vereenvoudigen en te controleren. Het Always on, Always with you karakter van de mobiele telefoon realiseert dit op een toegankelijke manier. SweetMotion herinnert aan de momenten van eten, bewegen, meten en insuline toedienen, en koppelt de respons (wel/niet uitgevoerd en waardes) terug naar de ouders/verzorgers. Zeer belangrijk en onderscheidend zijn de continue coaching en motivatie, het spelelement van de quiz, de grafische vormgeving en de permanente gedragsbeïnvloeding (stimuli). De arts kan met de gegevens de therapie toetsen aan de levensstijl, en hoeft niet meer aan de patiënt te vragen hoe het gaat, omdat dit al bekend is…

Figuur 1 unieke samenwerking patiënt - ouder - arts


Slogan:

SweetMotion NU, is geen problemen LATER”

Pluspunten (van het concept): -

Vernieuwend; Kinderen behandelen met ‘hun’ passende technieken; Gebruik van bewezen technologie in een nieuwe jas; Focus op kinderen die nog een heel leven voor zich hebben; De basis is al gelegd en heeft bij de eerste gebruikers zeer positieve reacties opgeleverd; Er wordt vroeg en blijvend therapietrouw ‘ingeslepen’; Voldoende kennis en expertise in de samenwerkende groep; Gemoedsrust en zekerheid bij de patiëntjes en de ouders/verzorgers (primaire en secundaire zorgkosten); Minder zorgconsumptie, korte lijnen, in Brabantse ziekenhuizen goed te implementeren in diabetesteams; Uit te breiden naar ouderen, andere chronische ziekten.

Minpunten (van het concept): -

Nu vooral nog voor kinderen met diabetes die zonder insulinepomp werken; Nadruk op herinneren, registreren en alarmeren; Net als de behandeling van diabetes deels afhankelijk van participatie patiënt/ouders.

Acties (om minpunten aan te pakken): -

Uitbreiden van de ‘Wizard’ met persoonlijk advies (“wat als…”) en voorspellingen; Integratie in levensstijl/sociale netwerk; Beloning als instrument om gedrag te beïnvloeden; Uitbreiding naar ondersteuning volwassenen, ondersteuning combinaties met o.a. COPD; Goede implementatie en uitleg duidelijk startmoment. “Verkeerstoren”.

Namen conceptbedenkers: -

Stichting Diabeter: H.J. Aanstoot, L. Janssens (Maxima Medisch Centrum, Veldhoven) Stichting MobileHealth: R. Bruinsma, P. Ketelaar (Telecom4Care), M. Ketting.

Mobile Health  

Concept voorstel