{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

21 Kamratförening I 21 kamratförening bildades söndag den 21 juni 1936, då Kunglig Västernorrlands regemente anordnade en hembygdsfest för att fira att värnpliktiga under 100 år hade varit knutna till sin egen bygd för sina vapenövningar. Samma dag som den stora hembygdsfesten hölls så bildades vid ett sammanträde Kamratföreningen, dels för att andra förband bildat kamratföreningar och dels för att slå vakt om gamla traditioner. Som förste ordförande i den nybildade kamratföreningen valdes överstelöjtnant J.W Maijström Enligt stadgarna så skulle kamratföreningen bla verka för

  

Att vidmakthålla och ett utvecklande av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande Västernorrlänningar. (fast anställda, värnpliktiga och f.o.m. .1949 även civilanställda) Att vårda regementets traditioner Att befordra ett gott kamratskap och stärka banden mellan regementet och hembygden

Föreningen har dessutom:

     

Gett ut tidskriften och så småningom årsboken Västernorrlänningen från 1936-2001 med vissa små uppehåll bl.a. p.g.a. 2.världskriget. Dess motto f.o.m. 1945 var "För ditt land, Ditt Regemente, Din hembygd", som även blev Regementets valspråk. Delat ut kamratföreningens förtjänstmedalj från 1958 Haft kamratförenings sektioner i Stockholm, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hälsingborg och Göteborg. Där Stockholms sektionen är fullt aktiv fortfarande, med ett flertal träffar per år. Gett ut böcker bl.a. Kungl. Västernorrlands regemente 1854-1954, Kungl. Västernorrlandsregemente- Biografiska 1869-1981 Bekostat priser för utdelning till kompaniernas "Bäste soldat". Ställt sig bakom båtsmansspelet 1991-1992

Medlemskap Föreningen är öppen för alla Är du intresserad av att bli medlem i I 21:s kamratföreningen? Betala då in en årsavgift på xx kr för enskild medlem eller xx kr för hela familjen. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer på inbetalnings kortet och ange att det gäller medlemskap i kamratföreningen. Postgiro: 37 20 17 - 4


Profile for Mikael Johansson

Västernorrlands regementes jubiléumsskrift  

Västernorrlands regemente firar 1993 sitt 100-års jubileum som regemente. Regementets föregångare kan vi spåra många sekler bakåt i tiden, u...

Västernorrlands regementes jubiléumsskrift  

Västernorrlands regemente firar 1993 sitt 100-års jubileum som regemente. Regementets föregångare kan vi spåra många sekler bakåt i tiden, u...

Profile for i21kf
Advertisement