Page 1


Índex  Els rèptils  Els peixos  Els amfibis  Els mamífers  Les aus


Els rèptils  Característiques generals:  Es desplacen reptant.  Tenen el cos recobert d’una pell seca formada per escames.  Respiren per pulmons.  Tenen la sang freda.  La majoria són ovípars.  Hàbitat:  Poden viure en qualsevol lloc de la Terra exceptuant l’Antàrtida.  Habiten en ambients càlids i temperats.  Parts:  Orificis nasals  Ulls  Boca  Timpà  Grups:  Quelonis: Tenen el cos és curt i ample. No tenen dents a la boca i el seu tronc està recobert d’una closca.  Saures: El seu cos és allargat i amb una cua ben desenvolupada.  Ofidis: Són animals de cos allargat i sense extremitats. Les mandíbules són capaces d’obrir-se molt per engolir-se les seves preses.  Crocodilians: Són els rèptils més grans. El seu cos és allargat i amb grans mandíbules, i es desplacen arrossegant el ventre sobre la superfície.  Exemples:  Cocodril, serp, tortuga, dragó de Komodo, llangardaix...


Els peixos  Característiques generals:  El cos dels peixos té forma de fus per desplaçar-ce per l’aigua.  Tenen el cos recobert d’escates.  Són ovípars.  La temperatura del cos és variable.  Respiren per brànquies.  Són de tot tipus.  Hàbitat:  Viuen en l’aigua.  Poden viure en tot el món.  Parts:  Opercle  Cloaca  Aleta pelviana  Aleta dorsal  Aleta anal  Aleta  Aleta caudal o cua  Aleta pectoral  Grups:  Condrictis: Són peixos que es caracteritzen per tenir un esquelet constituït per cartílag. Tenen una fenedura branquial, que no queden ocultes per l’opercle i es poden veure. Normalment, tenen cin fenedures al costat del cap. La seva pell està recoberta de plaques dèrmiques cartilaginoses que els proporciona una duresa elevada.  Els osteÏctis: en diferencia dels altres peixos aquest no tenen els que nosaltres coneixem com espines si no que tenen un esquelet intern.la pell de aquell peix s’anomena escates.

Exemples : els taurons, sardines, sonsos, salmó


Els amfibis Característiques generals:  Tenen la pell nua.  Algunes espècies respiren a través de la pell, altres per pulmons i altres per brànquies.  Són animals de sang freda.  Són ovípars  Els ous no tenen membrana protectora.  Tenen un procés de metamorfosis.

Hàbitat:  Viuen sempre en zones amb fàcil accés a l’aigua.

Parts:     

Timpà Parpella Orifici nasal Cloaca Membrana

Grups:  Anurs: es caracteritzen per la absència de cua a la fase adulta. El seu cos es curt i ample, no tenen coll i les potes posteriors són més grans que les davanteres.  urodels: es tracta de amfibis que mantenen la cua en estat adult  àpodes: aquets animals estan totalment desproveïts d’extremitats. tenen el cos allargat. Exemples: granota, gripau, tritó, salamandres...


Mamífers  Característiques generals:

 Neixen del ventre i mamen de la mare. Tenen columna  

 

vertebral. Trobem d’herbívors i de carnívors. Tenen pèl i potes. Neixen de la mare Els petits mamen Els pares en tenen cura Tenen el cos recobert de pell i pèl La temperatura del seu cos varia segons l'entorn Respiren pels pulmons. Hàbitat : Els mamífers es troben per a tot arreu del món. Les parts:

Cap Ulls Boca Nas Tronc Alguns tenen cua Les mamelles(femelles)  Grups

      

 Placentaris: es caracteritzant per que els embrions es desenvolupant a l’interior del cos del ventre de la mare.  Els marsupials: Es caracteritzen perquè quan neixen es fiquen en una butxaca que te la mara a la panxa anomenada marsupi.  Els monotremes: Són un grupo molt reduït de mamífers que es caracteritzen per pondre ous que no es una cosa molt normal en els mamífers.  Exemples: lleó, os panda, dofí, gos, gat...


Les aus  Característiques generals:  Els ocells són animals vertebrats, tenen el cos recobert de plomes, dues potes, dues ales la sang calenta i posen ous.  Hi ha unes deu mil espècies que viuen arreu delo món.  Tenen el cos dividit en cap cos i extremitats.  Hàbitat:

 Viuen arreu del món perquè quan neix ja esta adaptada el seu habitat.

 Parts:  Bec  Obertures auditives: no son orelles són forats per     

on escolten. Obertures nasals: no es un nas són com els forats per on respiren Potes amb escates Ales Ulls Urpes

 Grups  Pal·limpedes  Gal·linasies  Caballardes  Rapinyaires


índex     

Els Els Els Els Els

porífers cnidaris anèl·lids mol·luscs equinoderms


Els porífers  Característiques principals  Són un grup d’invertebrats de vida aquàtica.  Presenten formes irregulars. Mesuren entre pocs mil·límetres fins a més d’un metre. Aquets animals reben el nom comú d’esponges. Són tous i elàstics. Tenen unes cèl·lules flagel·lades anomenades coanòcits.  Habitat  És més fàcil de trobar-ne al fons marí de les zones tropicals ja que les aigües i el clima són més càlids.  Parts  Els porífers tenen diferents parts  L’òscul  Cambra interna  Coanòcits  Grups  Els porífers es divideixen en tres grans classes:  Calcàries  Hexactinèl·lida  Demosponja

 Exemples  Coralls, esponja de bany


Els cnidaris  Característiques principals  Són un grup d’invertebrats de vida aquàtica, proveïts de cèl·lules urticants.  Poden mesurar de de uns pocs mil·límetres fins a uns quants metres.  Els cnidaris s’alimenten de petits animals que capturen amb els tentacles.

 Habitat  Els cnidaris es troben al fons del mar  Parts  Els cnidaris tenen diferents parts:  Cavitat gastrovascular, tentacles, boca,  Grups 

 Exemples  Meduses, Anemones, coralls


Els anèl·lids  Característiques principals:  Són invertebrats de vida terrestre i aquàtica, de mida petita i de cos allargat i cilíndric. Aquesta forma rep el nom de cuc. El seu cos és tou i està dividit en molts segments en forma d’anells, anomenats quetes.  Grups:  Poliquets: Tenen uns segments a la part apical diferenciats de la resta del cos i unes quetes variades i abundants. S’acostumen a trobar als fons marins i lacustres.  Oligoquets: Presentes les quetes agrupades i en un nombre reduït. Molts són terrestres i es coneixen amb el nom de cucs de terra.  Hirudinis: No presenten quetes. Alguns són marins, però la majoria viu en ambients terrestres humits. Reben el nom comú de sangoneres.  Hàbitat:  Els Anèl·lids viuen en llocs preferentment humits.  Exemples:  Cucs de terra, cent peus bavoses...


Oligoquets:

Poliquets:

Hirudinis:


ELS MOL·LUCS  Característiques:  Són un grup d’invertebrats tant de vida aquàtica com terrestre, amb el cos tou i, per regla general, protegit per una closca.  En els mol·luscs es troben diferents tipus d’alimentació: Alguns filtren l’aigua per alimentar-se de plàncton i matèria orgànica en suspensió.  Hi ha al voltant de 100.000 espècies de mol·luscs diferents.   Parts:  Habitualment aquets animals tenen el cos dividit en tres parts: el cap, la massa visceral i el peu. El cap: Es troben els ulls, el tentacles tàctils, i altres receptors sensorials.  La massa visceral conté la major part del òrgans del mol·lusc i està recoberta per una capa que segrega una substància dura.  Hàbitat:  La gran majoria dels mol·luscs habiten en el mar, com el calamar  L’altre part habita en llocs humits, com el cargol.  Grups:  Gasteròpodes  Cefalòpodes  Bivalves


EQUINODERMS  Característiques principals:  Son petits invertebrats que viuen a l’aigua tant de rius com de mars i oceans.  Es caracteritzen per tenir un petit sistema ambulacral es a dir el seu sistema circulatori.  Tenen una simetria radial.  No tenen cap.  Parts:  Sistema ambulacral, es un sistema circular on es divideixen tots els sistemes circulars.  sistema radial, d’aquest conducte surten diversos apèndix.  Sistema ambulacral, actua com a sistema circulatori.  Esquelet intern, esta format per petites capes de carbonat de calci situades sota de la pell.  Peu ambulacral, acaba en una ventosa.

 Hàbitat:  Els equinoderms viuen a les roques del fons del mar.  Exemples:  Estrella de mar, eriço de mar...


Els artròpodes  Característiques generals:  Els artròpodes són un grup d’invertebrats, tant terrestres com aquàtics, generalment de pocs mil·límetres de mida, com la formiga, tot i que poden arribar a mesurar un metre.

 Hàbitat:  Els artròpodes són el grup més nombrós d’invertebrats. Els artròpodes viuen per tot el mon fins i tot al desert, l’escorpí.

 Parts:        

Ales Tòrax Cap Antenes Ulls Boca Potes Abdomen

 Grups  Crustacis  Aràcnids  Miriàpodes  Exemples:    

Crancs Escorpins Aranyes Gambes...


Crustacis:

ArĂ cnids

MiriĂ podes

Insectes:


Fet per:

Alejandro Angulo Aitor Cebrian Eloi Gonzalez Anna Leon Irene Van der Snoek

Els animals invertebrats i vertebrats.  

Això es la guia de els animals vertbrats i invertebrats. Estan tots delsgrups i subgrups de els animals invertevrats i dels vertebrats.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you