Page 1

СПРАВА ЖИТТЯ К О Р П О Р А Т И В Н А

В И П У С К

№ 4

Г А З Е Т А

П Р А Т

С К

« Ю П І Т Е Р

В І Є Н Н А

І Н Ш У Р А Н С

2 4

( 0 2 5 )

С Е Р П Н Я

СК “Ю П ІТ ЕР VIG”: П ІД С УМ КИ І- Г О ПрАТ СК «Юпітер Вієнна Іншуранс Груп» підвела підсумки діяльності за І півріччя 2012 року. Компанія знов отримала успішні результати, продовжуючи забезпечення прибутку та впевнено демонструючи виключну фінансову стійкість. За підсумками першого півріччя страхові платежі компанії зросли на 36%, що складає 14 147 тис. грн. Основні показники І-го півріччя 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року: Страхові платежі зросли на 36% та

“С ВІ Й

П Р О ДЕ М О Н С Т РУ Й !” СК “Юпітер Vienna Insurance Group” оголошує новий конкурс для своїх клієнтів! Цього року, це фотоконкурс, присвячений вмінням, улюбленим справам та хобі підростаючого покоління. Конкурс розпочинається у вересні та триватиме до кінця листопада 2012 року. Учасниками зможуть стати діти, онуки та племінники клієнтів СК “Юпітер” віком до 16 років. На електронну або поштову адресу необхідно надіслати одне цікаве авторське фото формату 10*15 із зображенням дитини та її хобі або захоплення. Головний приз — ноутбук! Традиційно, окрім головного призу, учасників чекають багато інших цікавих та корисних подарунків. Всі фото будуть викладені на корпоративному сайті, а найкращі будуть надруковані у корпоративній газеті. Запрошуємо вас до активної участі у фотоконкурсі! Бажаємо натхнення та перемоги! Думка експерта

VIG

ПІВ РІЧ Ч Я

склали 14 147 тис. грн.; Активи компанії сягнули 17% росту і становлять 89 958 тис. грн.; Страхові резерви додали 19% і склали 48 810 тис. грн.; Прибуток складає 1 млн. 571тис. грн.; Статутний капітал компанії дорівнює 33 551 тис. грн. ПрАТ СК «Юпітер Вієнна Іншуранс Груп» має статус компанії із найбільш високим (uaAA+) рейтингом фінансової стійкості серед українських компаній зі страхування життя, що вкотре підтверджується в 2012 році українським РА "Стандарт-

Т А Л А Н Т С Ф О Т ОГ Р АФ У Й Т А УС І М

ФОТО

КОНК

УРС!

Г Р У П »

2 0 1 2

2012

Р ОК У

Рейтинг". Компанія і надалі проводитиме зважену маркетингову політику та приділятиме особливу увагу фінансовій надійності та прибутковості.

Д ИН АМ І К А П Р Е М ІЙ СК “ Ю П ІТЕ Р V I G”, Т И С . Г Р Н . +71% +33%

+31%

+20%

10 176 12 127

15 896

27 241+36% 14 147

2008 2009 2010 2011 1 півр. 2012

РОЗПОЧАЛА РОБОТУ “Г АР ЯЧ А Л І Н І Я ” СК ”Ю ПІТ Е Р VIG”!

0-800-508-501 03 липня 2012 року СК “Юпітер Vienna Insurance Group” відкрила “гарячу” телефонну лінію 0 800 508 501 для своїх клієнтів та партнерів. Дзвінки безкоштовні з будь-якого стаціонарного телефону по всій території України. Лінія працює з 9-00 до 18-00 з понеділка по п’ятницю. СК “Юпітер Vienna Insurance Group” робить максимально зручним та доступним спілкування з клієнтами та партнерами. Спеціалісти компанії приймуть та опрацюють кожен телефонний дзвінок та нададуть відповіді на всі запитання! Партнерство

СRM

Інтерв’ю з д-ром Пітером Хагеном

Показник професійності

Ключ до комфортного життя

Новий етап історії Компанії!

стор. 2

стор. 3

стор. 5

стор. 7

З Днем Народження! СК “Юпітер” відвідав місто 100 шпилів! стор. 8 www.jupiter.com.ua


СПРАВА ЖИТТЯ

VIG

І НТЕРВ ’ Ю

З Д - РОМ

ОС ТАННІХ ДВОХ

П ЕТЕРО М Х АГЕНОМ : “П РОТЯ ГОМ ДЕС Я ТИРІЧ МИ - НАЙКРАЩІ НА РИНКУ ”!

ки. Протягом останніх двох десятиріч ми були найкращими на ринку та насолоджувалися низкою перемог. Тому немає потреби щось кардинально змінювати в діяльності Групи. - Процентні ставки щодня падають і інвестори починають впроваджувати надзвичайно ризиковані стратегії. Що ви робите для забезпечення ваших клієнтів найкращими умовами? Д-р Петер Хаген, Виконавчий диГарантовані процентні ставки в Австректор Vienna Insurance Group, роз- рії майже вдвічі нижчі, ніж в Німеччині, повів про стратегічні плани Групи, тому ситуація виглядає більш-менш збаінвестиційну політику та темпи зрос- лансованою. Але через років 10-15 нам тання. також необхідно буде повернутися до - Пане Хаген, ви вже декілька міпитання зниження процентних ставок. сяців займаєте пост Виконавчого - А як щодо безпеки ваших інвесдиректора одного з тицій? Чи плануєте провідних страхо> Чекання страховиків на лібера- Ви також долучитивиків Центральної ся до масових інвелізацію ринку Східної Європи – та Східної Європи. стицій в нерухона руку Vienna Insurance Group. Скажіть, будь лас> Провідний австрійський страхо- мість? ка, чи плануються Ми однозначно будевик планує збільшувати частку якісь революційні мо збільшувати частінвестицій в нерухомість. зміни в рамках ку інвестицій в май> Репутація страхового сектору Групи? залишається бездоганною в Схі- но. В Центральній та Звичайно ні. ЗміСхідній Європі продній Європі. на голови компанії – позиції щодо нерухоце звичайний процес неперервного роз- мості значно привабливіші, ніж в західвитку компанії. В часи кризи споживачі ній частині континенту. Ми знаємо сподівались, що саме страхові компанії Східну Європу як свої п’ять пальців і ми стануть джерелом стабільності та безпе- точно знаємо найкращі місця. Тому ми

VIG

зовсім не переймаємось різким спадом активності на ринку східної Європи. Скажімо так: центр Праги завжди буде центром Праги. - Отже, Ви переконані, що у Східній Європі продовжуватиметься стійке зростання? На мою думку, щонайменш, темпи зростання залишатимуться вищими, ніж у Західній Європі. Для прикладу візьмемо Україну, де щороку на страхування життя припадає лише 10 дол. США на душу населення. Проте, із такою кількістю населення, подвоївши суму до 20 дол. США, ми додатково отримуємо 500 млн. дол. США премій. Страховики Західної Європи можуть лише мріяти про такі цифри. - Розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє? Ми плануємо посилити співпрацю з одним із наших партнерів - Erste Group. Відвідуючи місцеві відділення, клієнти банку зможуть без проблем поновити свій поліс страхування домашнього майна та збільшити суму покриття. На початку червня 2012 р. п. Петер Хаген був призначений виконавчим директором Vienna Insurance Group – найбільшої австрійської страхової компанії. У віці 52 років він є визнаним експертом страхового бізнесу у Східній Європі.

РЕАЛ ІЗУЄ С ОЦІАЛ Ь НУ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЬ

У 2012 році Vienna Insurance Group надала близько 500 дітям співробітників Групи з 25 країн можливість провести два незабутніх та сповнених активності тижні в одному з трьох таборів відпочинку: City Camp в районі Штреберсдорф, Відень; Country Camp у Вагрейн, Зальцбург та Mountain Camp в Альтаусзее, обл. Зальцкаммергут. Відпочинок у таборах став можливим завдяки підтримці Wiener Städtische Versicherungsverein, головного акціонера VIG. Підвищення соціальної свідомості. 2012 рік в Європі – рік активної старості та солідарності поколінь. Саме ця програма надихнула Vienna Insurance Group сприяти спілкуванню дітей в літніх таборах з людьми похилого віку в Австрії. «Дитячі табори – це прекрасна можливість для дітей наших співробітників познайомитись з різними мовами та культурами в ранньому віці. Було приємно спостерігати,

як хлопчики та дівчатка насолоджуються своїм перебуванням в Австрії. Ми прагнемо донести до молодого покоління, наскільки важливе спілкування зі старшими людьми, прищепити їм почуття соціальної відповідальності. Міжнародні зустрічі різних поколінь були, очевидно, цікавими та корисними для кожного з учасників та сприяли їх зближенню», - прокоментував Гюнтер Гайер, Голова Правління Wiener Städtische Versicherungsverein. Діти відвідали декілька будинків для людей похилого віку, потішивши їх своїми національними танцями та піснями, а ті, в свою чергу, поділилися з ними безцінним життєвим досвідом. Вже третій рік поспіль дитячі табори відпочинку VIG з радістю приймають дітей з Австрії та країн Центральної та Східної Європи, залучаючи їх до численних заходів, таких як відвідини старовинних фортець, дослідження сталактичних утворень в печерах, спортивні змагання, проходження канатної дороги та знайомство з історичними місцями Відня та Зальцбурга.

www.jupiter.com.ua СТОР. 2


СПРАВА ЖИТТЯ

С ТАТИСТИКА

ДУМКА ЕКСПЕРТА

СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

На сьогоднішній день виплачено 2 149 781,66 грн.! За І півр. 2012 року виплачено — 192,0 тис. грн.!

СК “Ю ПІТЕР ”

Д И Н А М І К А С ТР А Х О В И Х В И П Л А Т СК “ Ю П ІТ Е Р V I G” 391 265

474

291

Щомісяця компанія виплачує 32 000 грн. Рекордні виплати за 13 років діяльності компанії: − за ризиком дожиття — 130 103 тис. грн. (2010 рік); − за страховим випадком — 130 021 тис. грн. (2005 рік — смерть внаслідок нещасного випадку).

П ОКАЗНИК СК “Юпітер” приділяє багато уваги якості роботи та професійності фінансових консультантів. Але найкращим орієнтиром в цьому питанні є думка та досвід самих професіоналів страхової справи. Тому, ми поцікавились у фінансових консультантів їх досвідом та поставили такі запитання: 1. Як Ви вважаєте, які критерії демонструють рівень професійності ФК та якість продажу? 2. Чи вважаєте Ви показовим в роботі ФК відсоток пролонгації клієнтами договорів? 3. Який відсоток пролонгації Ви маєте? 4. Як Ви плануєте покращувати показники? За рахунок яких методів та підходів? Палагнюк Борис Леонідович, Директор компанії «НФБ «Життя». У страхуванні — 6 років. 1. Критерії рівня професіоналізму фінансового консультанта: Пролонгація договору, співвідношення між проведеними розмовами та проданими договорами має становити 1:3. 2. Так. 3. 80-90% 4. Сервіс та обслуговування клієнта. Супроводжувати клієнта протягом дії всього договору страхування життя. Кукуруза Лідія Василівна, Директор представництв «НФБ Життя». У страхуванні життя з 2006 року. 1. Рівень професіоналізму фінансового консультанта має велике значення в формуванні думки населення про «Убезпечення життя». Критерії професіоналізму: - Повторні оплати за раніше укладеними договорами. - Укладення нових договорів убезпечення життя в сім’ї та родині клієнта.

192

2008

2009

2010

2011

І півр. 2012

ПРОФЕСІЙНОСТІ

- Укладення договорів за рекомендаціями, які отримані від своїх клієнтів. 2. Цілком погоджуюсь, що основним із показників професіоналізму фін. консультанта є відсоток пролонгованих раніше укладених договорів. Це одна із основних задач фін. консультанта в сервісі клієнта. Задоволений клієнт не тільки й надалі буде продовжувати оплату своїх договорів, а ще дасть рекомендації що найменше 10 – 15 потенційним клієнтам. 3. Особисто у мене, відсоток пролонгації договорів становить близько 80%. 4. До цього питання необхідно підходити досить серйозно. Частіше всього люди розривають договори після першого року і це пов’язано з, можливо, невірним донесенням інформації про ідею убезпечення життя. Як звичайно, після 3–4 р. оплати своїх договорів клієнт вже боїться втратити як захист, так і вже сформовані фінансові резерви. Для покращення показників, в першу чергу, необхідно піднімати професійний рівень кожного фінансового консультанта і, відповідно, їх наставників. Для цього необхідно системно підходити до їх професійної підготовки.

якість. Саме відсоток пролонгації клієнтами раніше діючих договорів є головним показником якості продажу. 3. Не менше 80%. 4. Для того, щоб збільшити ці показники, необхідно надавати своїм клієнтам вичерпну інформацію та показувати, наскільки важливо й необхідно виконувати зобов'язання за договором до закінчення його дії.

Богдан Комарницький, Незалежний фінансовий консультант “ОВБ Алфінанц Україна”. З точки зору професійності консультанта, одним з найважливіших критеріїв є якість обслуговування клієнтів та відданість обраній роботі, що може показати тільки час та досягнуті результати. Моя точка зору була і є незмінною - неважливо, продукт якого партнера пропонувати клієнту, важливо, щоб клієнт добре усвідомлював всі переваги, які він отримав, і користувався цим продуктом до кінця терміну його дії. Саме тоді клієнт досягає своєї цілі і саме такий метод роботи консультанта заслуговує на найвищу оцінку, як фахівця. Я роблю все для того, щоб мій відсоСосюра Юлія Володимирівна, ток пролонгацій не був меншим, ніж ТОВ “Іст Брокер ЮЕЙ”, 85% - 90%, і поки що мені це вдається. 3 рівень Оскільки компанія ОВБ Алфінанц 1. На мій погляд, Україна працює за структурним прин“професіонал ” - це той, ципом, для мене є найбільшим пріорихто в своїй справі почуває тетом будувати власний бізнес за таким правилом: «Працюй сам якісно і так себе “як риба у воді”, знає та любить свою роботу. Починаючий само навчай інших». І тоді буде високий спеціаліст для прийняття рішень, як відсоток пролонгацій. правило, часто користується методом Тому, моя порада всім, хто хоче мати перебору всіх варіантів. Професіонал, в успішний бізнес не тільки сьогодні, а силу свого досвіду, приймає рішення на завжди – це працювати якісно. Адже якість - це успішна кар’єра, високі дохоінтуїтивному рівні. ди і завжди задоволені клієнти. І ще професіонал — це в будь-якій ситуації, незалежно від умов — позитивІнші погляди фінансових консультанний результат. 2. Кількість в нашій справі дуже важ- тів читайте у наступному випуску корполивий показник, але не важливіший, ніж ративної газети “Справа житття ”. www.jupiter.com.ua СТОР. 3


СПРАВА ЖИТТЯ

АКЦІЇ

А КЦ ІЯ!! !

13- ТА

РІЧ НИЦЯ В КОЛІ ПАРТНЕРІВ !

10-го липня 2012 року СК «Юпітер Vienna Insurance Group» відсвяткувала 13-ту річницю з дня свого заснування. В Києві відбулась вечірня прогулянка на теплоході по Дніпру. Серед почесних гостей вечора були представники кантріменеджменту Vienna Insurance Group в Україні, Члени Правління компанії та більше 20-ти директорів ключових компаній-партнерів. Святковий вечір було відкрито привітальним словом Руслана Васютіна, Голови Правління СК «Юпітер Vienna Insurance Group» та пана Гарі Мацотті, Головного радника Правління Vienna Insurance Group з питань України. На честь свята компанії-іменинниці гості підняли бокали вишуканого французького вина-ровесника СК «Юпітер» врожаю 1999 року. Гості насолодилися вином з глибоким та яскравим смаком яке, як і компанія, вже має витримку та цінність, але з роками стає ще краще. Вже не вперше СК «Юпітер Vienna Insurance Group» зібрала під одним дахом директорів компаній-партнерів з продажу програм

страхування життя. Приємна атмосфера, смачні страви та напої, посмішки та невимушене спілкування сприяли справжньому сімейному святу. Протягом вечора лунали теплі привітання, слова-побажання щодо подальшого розвитку СК «Юпітер» та розвитку співпраці з партнерами. СК «Юпітер Vienna Insurance Group» щиро дякує за всі привітання та поздоровлення з нагоди свого Дня Народження! Вже традиційно компанії не лише вдається будувати успішні бізнес-тандеми, але й об’єднувати значну частину українського ринку страхування життя, що позитивно впливає як на імідж компанії, так і на популярність послуги страхування життя в цілому.

www.jupiter.com.ua СТОР. 4

ТВОЯ ІСТОРІЯ: “Я К

Я СТАВ ФІНАНСО-

В И М К О Н С У ЛЬ Т А Н Т О М ” Шановні фінансові консультанти! У кожного з Вас своя історія та свій шлях, який Ви подолали ідучи до професійних висот. Запрошуємо вас взяти участь у конкурсі історій. Розкажіть, як Ви стали фінансовим консультантом, які труднощі здолали та яких успіхів досягли. Поділіться кумедними ситуаціями, що траплялися з Вами. Нехай Ваша історія допоможе зробити вибір на користь цієї нелегкої, але цікавої професії тому, хто саме зараз вагається. А для того, щоб Вам було цікавіше писати свої історії, ми приготували подарунки: • Автори перших 3-х історій отримають парасольку; • Автори другої трійки отримають планінги; • Найцікавіші історії будуть опубліковані в корпоративній газеті “Справа життя” з фотографією автора. Надсилайте історії на електронну адресу i.skala@jupiter.com.ua до 15 жовтня 2012 р.


СПРАВА ЖИТТЯ

К Л ЮЧ «А ВТО

ЗА

ПАРТНЕРСТВО

ДО КОМФОРТНОГО Ж ИТТЯ АБО

15 000

ГРН .»:

6

МІС Я ЦІВ ПОТОМУ …

Мєлєтіч Л.М.: Стрибала від радості і кричала “ура!” на сцені.

Минуло 6 місяців з того часу, як Мєлєтіч Любов Миколаївна (ТОВ “Іст Брокер ЮЕЙ”) стала переможцем акції “Авто за 15 000 грн.” від СК “Юпітер Vienna Insurance Group” та отримала головний приз – автомобіль Renault. В інтерв’ю для нашої компанії Любов Миколаївна розповіла про приємні емоції, які їй подарував розіграш 17 січня 2012 року, та про сьогоднішні враження від автомобіля. СЖ: Любове Миколаївно, ще раз щиро вітаємо Вас з перемогою! Скажіть, будь-ласка, чи очікували Ви або, можливо, передчували, що в той день, 17 січня, виграєте головний приз – автомобіль? Мєлєтіч Л.М.: Ні! Чесно, не очікувала! СЖ: Що Ви відчули, коли дізнались, що автомобіль дістався саме Вам?

СЖ: Чи берете Ви участь в акції “Шалені перегони 2012”, що триває зараз? СЖ: Ви задоволені подарунком? Які Мєлєтіч Л.М.: Так, обов’язково. І планую збільшити кількість своїх квитків, зараз враження від машини? щоб підвищити шанси на виграш. До Мєлєтіч Л.М.: Дуже задоволена! Що тут сказати, емоції найкращі, адже авто того ж, в цій акції буде розігруватись – просто супер! Особливо вражає ком- вже 2 автомобілі, тому шанси автоматично подвоєні. форт та легкість управління автомобілем. Зараз вже не уявляю свого життя без автівки, адже вона допомагає мені СЖ: Розкажіть, будь-ласка, про Ваше знайомство з СК “Юпітер Viвстигати всюди. enna Insurance Group” і про Ваш перший продаж, якщо пам’ятаєте. Мєлєтіч Л.М.: Перші поліси СК “Юпітер Vienna Insurance Group” я придбала для своїх онуків. Але лише після першого семінару я до кінця зрозуміла, як насправді це мені потрібно і в чому переваги страхування життя в цілому. Вже за рік я вийшла на 4-й рівень. І пишаюсь цим. Пишаюсь і тим, що знайома з СК “Юпітер Vienna Insurance Group” та її програмами особисто. Тому впевнено пропоную їх своїм знайомим та близьким. СЖ: Які були враження від Вашого СЖ: Що Ви побажаєте учасникам виграшу у рідних та близьких? теперішньої акції “Шалені перегоМєлєтіч Л.М.: Ви будете здивовані, але ни 2012”? деякі з них досі не можуть повірити в Мєлєтіч Л.М.: Повторити мою удачу! те, що я його виграла. Може це, в деВиграти автомобіль та насолоджуваякій мірі, і так, оскільки для участі нетись комфортним життям! обхідно було й попрацювати. СЖ: До речі, як багато Ваших “квитків учасника” брало участь в розіграші? Мєлєтіч Л.М.: Шість. І саме один з них приніс мені удачу та «перетворився» на ключ від мого автомобіля.

П ЕРШІ

СЕРТ ИФІКАТ И ДЛ Я

26 липня 2012 року СК “Юпітер Vienna Insurance Group” вручила фінансовим консультантам ТОВ "КЦ "Фінанси і захист" перші сертифікати, що засвідчують високі знання та професіоналізм з питань накопичувального страхування життя. СК “Юпітер Vienna Insurance Group” запровадила тестування фінансових консультантів для перевірки та підвищення рівня знань з питань страхування життя. Першими у цьому проекті взяли участь 20 фінансових консультантів ТОВ "КЦ "Фінанси і захист", що прой-

ТОВ "КЦ "Ф ІНАНСИ

шли три етапи тестування. Питання тестів та співбесіди були побудовані так, щоб не лише допомогти виявити рівень знань, але й навчити та допомогти пригадати необхідну для роботи інформацію. Як зазначили учасники, даний сертифікат не лише підкреслить їх рівень знань та підвищить самооцінку, але й позитивно відобразиться на ефективності продажів, оскільки надає консультанту певного статусу та підвищує довіру клієнтів до компанії та страхування життя в цілому. СТОР. 5

І ЗАХИСТ "

СК “Юпітер Vienna Insurance Group” вже понад 10 років створює якісні програми страхування життя та контролює високий рівень обслуговування клієнтів. Для запобігання випадків надання неякісних консультацій та дезінформації щодо страхування життя, умов програм чи договорів страхування, компанія запроваджує тестування провідних фінансових консультантів. До проекту тестування планується залучити більше 1 000 спеціалістів в галузі страхування по всій території України. www.jupiter.com.ua


ЗМІ

СПРАВА ЖИТТЯ

О РІЄНТИР – ПОДВІЙНИЙ ПРИРІСТ ! Політика та економіка справлятиме серйозний вплив на страховий ринок в поточному році. Про те, чого варто очікувати до кінця 2012 року, нам розповість Руслан Васютін, Голова Правління СК «Юпітер Vienna Insurance Group». Україні динамічно розвиваються, зміц- банкострахування, нові проекти з розвиВаші очікування за підсу- нюючи свої позиції на фінансовому тку альтернативних каналів продажів. ринку, виправдовуючи очікування акціо- Для СК «Юпітер» принципово важлива мками року, нерів і забезпечуючи впевненість у зміц- подальша інтеграція в об'єднане бізнесякі ризики ненні позицій Групи в нашій країні. середовище всіх компаній Vienna Insuraвплинуть на nce Group в Україні. Йдеться про реалірозвиток ринНещодавно відбулися зміни у ке- зацію унікального спільного бізнеску до кінця рівництві СК «Юпітер». З чим вони потенціалу та досягнення ефекту синер2012 року? Руслан Васютин Председатель Правления гії не тільки в адмініструванні, але і в За попередні- пов'язані і на що вплинуть? Зміни у складі наглядової ради СК продажах, а також обслуговуванні клієнми підсумками, ринок страхування життя в Україні про- «Юпітер» є плановими і покликані лише тів Групи в Україні. Ми маємо намір вивести на ринок довжує своє зростання за перші п'ять зміцнити професіоналізм майбутніх місяців 2012 року, як і раніше виперерішень в умовах інтенсивного розвитку декілька нових продуктів, в т.ч. інноваційних. джаючи темпи зростання ринку нонбізнесу. Ми раді посиленню нашого Активізація розвитку персоналу талайф. Позитивно позуправлінського потекож є пріоритетним елементом планів начитися на розвитку нціалу та розраховуєВсе компании Vienna компанії на поточний рік. ринку страхування мо успішно скорисInsurance Group в Украине Ми плануємо істотно посилити можиття в Україні може татися досвідом і динамично развиваются, тиваційний і повчальний аспекти корприйняття в новій реавторитетом нових укрепляя свои позиции на колег на міжнародно- поративного HR в СК «Юпітер». В умодакції ЗУ «Про страхуфинансовом рынке, оправ- му страховому ринку. вах стрімкого розвитку бізнесу та зросвання», внесення змін дывая ожидания акционе- В цілому приємно тання компанії особливо важливим задо Податкового кодекров и обеспечивая уверен- відзначити не тільки вданням є успішна адаптація нових співсу України щодо оподаткування корпораінтенсивне зростання робітників зростаючого колективу. ность в укреплении Також в найближчих планах компативних клієнтів, бізнесу СК позиций Группы в нашей нії оптимізація маркетингових комуніподальші етапи впроале також «Юпітер», стране. кацій. Мова йде як про посилення бренвадження пенсійної істотне зростання реформи і т.д. У свою професійного рівня дингу всієї Групи в Україні, так і про чергу, негативним чинником, що впли- всієї компанії та кожного співробітника підвищення ефективності вузьконаправває на розвиток ринку страхування жит- окремо. Амбітні завдання стимулюють лених каналів комунікації, розрахованих на конкретні цільові аудиторії. тя в країні, може стати нестабільна полі- вихід на новий якісний рівень всіх бізВ цілому приємно відзначити не тична та економічна ситуація. нес-процесів нашої компанії. А управтільки інтенсивне зростання бізнесу СК лінські рішення стають без перебіль«Юпітер», але також істотне зростання Яке ставлення материнської комшення знаковими і зразковими. професійного рівня всієї компанії та панії до ситуації в Україні та існуюкожного співробітника чим ризикам? Які плани компанії Vienna Insurance Group і раніше заяв- на рік? Що стане клю- По-прежнему важным окремо. Амбітні завдання приоритетом для нас стимулюють вихід на ляла про ключову роль українського човими складовими ринку в довгостроковій стратегії свого является инвестицион- новий якісний рівень всіх вашої стратегії? бізнес-процесів нашої розвитку як одного з найбільш швидко Плани СК «Юпітер» ная деятельность и компанії. А управлінські зростаючих в Центральній і Східній на поточний рік традиобеспечение ее безурішення стають без переЄвропі. А висока якість стратегічного ційно амбітні. Ми знову пречности. більшення значущими і планування в Групі вже багаторазово хочемо наблизитися до зразковими. підтверджено успішними результатами показника подвійного Амбітні плани компанії у всіх аспекроботи в Центральній та Східній Євро- приросту платежів порівняно з попередпі, лідерство на ринку якої було запланім роком. Також нам не менш важливі тах розвитку будуть реалізовуватися на новане ще в 90-х роках минулого стофінансові показники діяльності, оскіль- базі істотного підвищення рівня автоматизації бізнес-процесів, впровадження річчя, досягнуто у 2008 році і зберігаєть- ки ми маємо намір бути не тільки приінноваційних IT-рішень, в т.ч. webся до цього дня. Група враховує прогно- бутковою компанією, але і, за великим зи на ринку, проте більше довіряє об'єк- рахунком, символізувати фінансову стій- сервісу для клієнтів і партнерів, CRM і тивним тенденціям, своїм розрахункам, кість на ринку страхування України. Як і т.п. Оптимізація корпоративних IT ввафактичним показникам діяльності ком- раніше важливим пріоритетом для нас є жається в компанії одним із пріоритетпаній, а також професіоналізму локаль- інвестиційна діяльність та забезпечення них напрямів діяльності в найближчі роки. ного менеджменту. її бездоганності. Результати СК «Юпітер» за минулий Копанія планує активізувати розвиМатеріал опубліковано в ж. «Майбутнє. рік, наприклад, говорять самі за себе. ток успішних відносин з партнерами з Всі компанії Vienna Insurance Group в продажу, суттєво посиливши напрямок Убезпечення життя», № 2 липень 2012 р. www.jupiter.com.ua СТОР. 6


СПРАВА ЖИТТЯ

Д О С В І Д Р О БО Т И

CRM – НОВИЙ ЕТАП ІСТОРІЇ К ОМПАНІЇ ! Наразі перед СК “Юпитер Vienna Insurance Group” стоять нові амбітні цілі. Ми вже показали себе зразковою успішною компанією. Тепер настав час показати ринку, що ми є лідером з якості. Адже лідер з якості – це не тільки добрі продукти та чітке виконання зобов’язань перед Клієнтами, це також і якісне обслуговування. Ринок – це конкуренція і для того, щоб бути лідером, потрібно виконання простої, на перший погляд, умови: нас мають любити і поважати Клієнти – і сильніше, ніж наших конкурентів. І це не просто гучні слова, а дуже реальний емоційний зв’язок, який дає лояльність і бажання бути з нами, купувати наші поліси та справно сплачувати чергові внески. Для того, щоб це бажання було нормальним станом нашого Клієнта, ми маємо бути такими, щоб нам довіряли і з нами хотілося спілкуватися. Тобто ми маємо відповідати кращим очікуванням Клієнта – таким є головний принцип клієнторієнтованої компанії. А оскільки нашими Клієнтами також є наші Партнери, то задача є комплексною: ми маємо відповідати очікуванням наших Партнерів з продажу та кінцевих споживачів. І тепер головне питання: до чого тут CRM? CRM (Customer Relationship Management) – це стратегічна система взаємодії з Клієнтами, що створюється для досягнення Компанією кращих результатів через оптимізацію процесів співпраці з Клієнтами. В ідеалі така система на технологічному рівні складає докупи всю діяль-

ність Компанії із залучення та супроводження Клієнтів, включаючи всі етапи і відповідні процеси. Завдяки наполегливій праці робітників нашої Компанії, у нас вже успішно склалися певні елементи CRM. Тому основним завданням є об’єднання існуючих активностей в єдину систему як на організаційному, так і на технологічному рівні. Ієрархія CRM поєднує функціональні складові стосунків з Клієнтами для досягнення головних цілей Компанії.

Бачимо, що запорукою успіху у стосунках з Клієнтом є налагоджена комунікація з ним та досконале знання Клієнта. Це реалізується на базі технологічної платформи у вигляді спеціалізованого програмного забезпечення. Це ПЗ, яке виконує головні інтегруючі функції, ми будемо називати IT-платформа CRM. Тому початковим етапом створення CRM-системи є впровадження ITплатформи. Це поєднає зазначені інструменти та активності в єдиному інформаційному просторі, дасть можливість автоматизувати планування заходів, відстежувати результати та використовувати отриману інформацію для подальшого системного розвитку, наДОВІДКА: Управління відносинами з клієнтами (з приклад, для розробки нових англ. Customer relationship мanagement (CRM), — чітко сфокусованих страхових поняття що охоплює концепції, котрі вико- продуктів, стимулюючих акцій для існуючих Клієнтів, тощо. ристовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, До чого це призведе? Досвключаючи збір, зберігання та аналіз інфорвід інших з впровадження мації про споживачів, постачальників, партCRM нерів та інформації про взаємовідносини з Результати впровадження ними. CRM-системи, перш за все, віПринципи CRM — систем: дображаються у значному прис1. Наявність єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент доступні всі ві- коренні процесів залучення та домості про всі випадки взаємодії з клієн- обслуговування Клієнтів. Взаємодія з Клієнтами починає відбуватися том. 2. Синхронізація управління множинними просто, ефективно і красиво. Наприканалами взаємодії. клад, після впровадження CRM-системи 3. Постійний аналіз зібраної інформації про Terrasoft в СК «Альянс» час розрахунку клієнтів та прийняття відповідних органі- страхового тарифу скоротився на 40%, а заційних рішень — наприклад, “сортушвидкість отримання даних про Клієнта вання” клієнтів на основі їхньої значимості та історію його стосунків з компанією для компанії. збільшилася в 3 рази. Подібний проект СТОР. 7

в галузі мікрофінансування російського бренду «Деньги напрокат» збільшив кількість повторних звернень клієнтів на 65%. Отже, маючи головні цілі в напрямку скорочення кількості боржників та зменшення обсягу розриву договорів, можемо очікувати на значний прогрес! Щоправда, за однієї умови: людська підтримка. Тому що будь-який успіх можливий лише за вашої участі, шановні колеги, завдяки вашій завзятості і сумлінню! Слід зазначити, що наявність в учасників ринку систем типу CRM є значним показником рівня розвитку цього ринку. Тому впровадження професійної системи CRM в “Юпітер Vienna Insurance Group” – це новий етап розвитку ринку страхування життя в цілому. Захоплюючи лідерство в цьому напрямку, маємо можливість надалі стати законодавцем високих стандартів обслуговування Клієнтів на ринку страхування життя. Куди бігти, щоб встигнути? Участь у такому значущому проекті, як впровадження CRM-системи – це неабиякий професійний досвід та шанс відзначитися у майбутньому. А крім того, як вже зазначалося, це можливість працювати з Клієнтами просто, ефективно і красиво. Тому інтерес до проекту як всередині Компанії, так і за її межами – річ прогнозована. Наразі для наших співробітників відкривається гарна можливість опанувати одну з провідних світових технологій роботи з Клієнтами на ринку страхування. Компанія надаватиме системне навчання майбутнім користувачам CRM-системи на усіх рівнях. Отже, будьте в ритмі – просто майте бажання і проявляйте особисту ініціативу!

Про хід проекту в усіх його складових, про нові події в комунікаціях з Клієнтами та Партнерами ми будемо розповідати на сторінках нашої газети. З будьякими питаннями можна звертатися до CRM-менеджера Компанії Сергія Петрашевича. www.jupiter.com.ua


З Д НЕМ Н АРОДЖЕННЯ!

СПРАВА ЖИТТЯ

СК “Ю ПІ Т ЕР ”

В І ДВ І ДАВ М І СТО СТ А ШПИЛ І В !

Валізи зібрані, в повітрі офісу передчуття чогось незвичайного та цікавого. На годинниках 18:00. Можна закінчувати робочий день, вимикати комп'ютери та вирушати. Попереду цікава подорож до міста ста шпилів! Наприкінці травня відбулась мотиваційна поїздка колективу СК “Юпітер” до Чехії, що була присвячена 13-тій річниці компанії. Казкова Чехія! Інакше неможливо сказати про цю країну. Найбільші враження залишила Прага — справжнє серце Чехії. Вузькі середньовічні вулички, що всюди викладені бруківкою, будиночки в романському та готичному стилях привітно зустріли 25 співробітників центрального офісу СК “Юпітер”. Гостинність міста залишила незабутні враження та масу приємних спогадів. Співробітники відвідали середньовічні палаци, найдревніший та найвідоміший міст Чехії — Карлів міст. Своєю красою та атмосферою приємно здивували відомі Вацлавська та Староміська площі, старовинні замки та безліч інших цікавих та гарних місць.

В ІТ А Є М О

20 липня Йосипенко М.П.

21 липня Леута А.А.

Адреса редакції: м. Київ, 01135 вул. Золотоустівська 10-12 а, оф. 5 тел.: 482 08 10, факс: 482 08 11 e-mail: info@jupiter.com.ua www.jupiter.com.ua

3 липня 4 липня 4 липня 5 липня 7 липня 12 липня 12 липня 18 липня 22 липня 28 липня 2 серпня 4 серпня 10 серпня 15 серпня 22 серпня 24 серпня

З

Ця подорож стала можливою завдяки рішенню керівництва компанії на знак вдячності та визнання високого рівня професійності, відповідального ставлення до роботи та високої результативності кожного співробітника. Згадуючи цю подорож, яку неможливо забути, хочеться ще раз від імені співробітників висловити вдячність керівництву!

Ч ЕС ЬКА Р ЕС ПУБЛ ІКА Столиця — Прага Офіційна мова — чеська Площа країни — 78 866 км² (2% води) Населення — 10 349 372 осіб Національна валюта — чеська крона Основу населення Чехії (95%) складають етнічні чехи, що розмовляють чеською мовою. Серед іммігрантів найчисленнішу діаспору в Чехії складають українці, яких станом на 30 вересня 2010 р. проживало в країні 126 521 чоловік. Друге місце посідіють словаки (71 676 чол.), багато з яких після поділу в 1993 році залишилися в Чехії і складають приблизно 2% населення. На третьому місці — вихідці з В'єтнаму. Далі йдуть громадяни Росії та Польщі. В країні проживають також представники інших етнічних груп, зокрема німці, цигани і угорці. Чехи — люди спокійні, дуже гостинні, доброзичливі, привітні, практичні. Багато жителів, особливо старшого віку, добре знають російську мову, молодь розмовляє чеською, англійською і трохи німецькою.

Д НЕ М Н А Р О ДЖ Е Н Н Я !

Вазінський Олександр Іванович, ТОВ “Арт Фінанс Груп” Карел Свобода, ТОВ “ОВБ Алфінанц Україна” Росул Віктор Петрович, ТОВ “КЦ “Фінанси і захист” Михайлова Світлана Теодозіївна, ТОВ “КЦ “Фінанси і захист” Танасійчук Людмила Володимирівна, ТОВ “КЦ “Фінанси і захист” Магістр Штальтнер Юлія Вікторівна, ТОВ “Іст Брокер ЮЕЙ” Коваленко Олена Вікторівна, “Юпітер-Дніпро” Корицька Людмила Іванівна, ТОВ “Іст Брокер ЮЕЙ” ТОВ "Євроброкер Україна" - 3 роки! Баноцький Тібор, ТОВ “Євроброкер Україна” Бабич Володимир Андрійович, ТОВ “КЦ “Фінанси і захист” Касо Ганна Йосипівна, ТОВ “КЦ “Фінанси і захист” Бобровський Ігор Григорович, ТОВ “ОВБ Алфінанц Україна” Шеліган Марія, ТОВ “ОВБ Алфінанц Україна” Осауленко Сергій Вікторович, ТОВ “КЦ “Фінанси і захист” Кошель Тетяна Миколаївна, ТОВ “Арт Фінанс Груп”

Шеф-редактор: Руслан Васютін Редактор: Ірина Скала Дизайн та верстка: Ірина Скала Газета виходить щомісячно, розповсюджується безкоштовно. Тираж: 500 екз.

Використання матеріалів газети можливе лише з письмового дозволу ПрАТ СК “Юпітер Вієнна Іншуранс Груп”.

www.jupiter.com.ua СТОР. 8

Для підписки на електронну версію корпоративної газети “Справа життя” необхідно надіслати електронний лист на адресу i.skala@jupiter.com.ua з темою “Підписка. “Справа життя”.

Справа життя №4 (025) август 2012  

Корпоративная газета СК "Юпите Виенна Иншуранс Груп", страхование жизни

Advertisement