Page 1

Nr 1/03/2012

Rachunek

ORYGINAŁ pieczęć firmy

27-12-2012

27-12-2012

data wystawienia

data sprzedaży

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z.o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-1435103

Slavonicus Adres: ul. Cyryla i Metodego 863/4 NIP: 754-14-86-034 Numer telefonu: 789291348

Sposób płatności: Gotówka

Lp.

Nazwa

1

Tłumaczenie pisemne CZ>PL

2

Tłumaczenie pisemne PL>CZ

Termin płatności: 31.12.2012

Razem do zapłaty: 5 541,39

PKWiU

Ilość znaków

Cena jednostkowa

Wartość

109,96

45,03/1125 znaków

4951,50

13,10

45,03/1125 znaków

589,89

RAZEM

5 541,39

JM

Zapłacono: 5 541,39

Pozostało do zapłaty: 0,00

Słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden PLN 39/100

imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1


rachunek wystawiony przez osobę prawną 45,03/1125  

Podobnie jak w przypadku faktury, rachunek nie jest wystawiony na kwotę minimalną, czyli 10 000 PLN, ale uznałam, że ważniejsze jest poradze...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you