Page 1

Nr 1/03/2012

Rachunek

ORYGINAŁ pieczęć firmy

27-12-2012

27-12-2012

data wystawienia

data sprzedaży

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

mLingua Sp. z.o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-1435103

Slavonicus Adres: ul. Cyryla i Metodego 863/4 NIP: 754-14-86-034 Numer telefonu: 789291348

Sposób płatności: Gotówka

Lp.

Nazwa

1

Tłumaczenie pisemne CZ>PL

2

Tłumaczenie pisemne PL>CZ

Termin płatności: 31.12.2012

Razem do zapłaty: 5 541,39

PKWiU

Ilość znaków

Cena jednostkowa

Wartość

109,96

45,03/1125 znaków

4951,50

13,10

45,03/1125 znaków

589,89

RAZEM

5 541,39

JM

Zapłacono: 5 541,39

Pozostało do zapłaty: 0,00

Słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden PLN 39/100

imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

rachunek wystawiony przez osobę prawną 45,03/1125  
rachunek wystawiony przez osobę prawną 45,03/1125  

Podobnie jak w przypadku faktury, rachunek nie jest wystawiony na kwotę minimalną, czyli 10 000 PLN, ale uznałam, że ważniejsze jest poradze...

Advertisement