Page 1

Samui Review

Created by i-styletravel.com

Samui Review

i-styletravel.com


Samui Review

Samui Review

i-styletravel.com


Samui Review ความสุข ของนักเดินทาง ความสําราญของนักผจญภัย


Samui Identity


ต้นมะพร้าว สูง เสนห์ในแบบฉบับของเกาะสมุย ถ้าคุณไปเที่ยวที่เกาะอื่นๆ อาจจะสังเกตได้ว่า ต้นมะพร้าวสูงๆ เยอะๆ แบบนี้หาได้ ยาก แต่ที่สมุยนั้น ไม่ว่าเมืองจะเจริญพัฒนาไปแค่ไหน คุณจะยังคงเห็นต้นมะพร้าว สูงเสียดฟ้า ได้บรรยากาศแบบชาวทะเล


ท่าเรือ ดอนสัก ก่อนขึ้นเรือข้ามไปยังเกาะสมุย คุณจะเห็นท่าเรือสีสวย ของท่าเรือซีทราน จอดรอให้ ท่านเอารถข้ามไปทุกๆชั่วโมง


สบายๆ 1.30 ชั่วโมง นัง่ ๆ นอนๆ หรือจะนวด 45 นาที 300 บาท


DSC_0321

มีคนนวด สองคนเท่านัน ้ ต้องแย่งกันหน่อย ละ © admin

DSC_0319

ใกล้ถึงท่า เตรียมรถ รอขับขึ้นฝั่ง © admin


ลิปะ เบย์ รีสอร์ต - chic chill hotel in Samui


Lazy bed ยากนักจะตืน ่


Lazy bed : Lipa Bay resort with fantastic sea view คุณอาจจะไม่เชื่อว่า เมื่อมาพักที่นี่ เพราะเตียงนุ่มๆ บรรยากาศวิวทะเลเ จะเป็นยา นอนหลับให้คุณ นอนไหลยาวได้ต่ออีกสองสามชั่วโมง ไม่เชื่อ ต้องลองเอง ถึงจะมา ยืนยันกันได้ บวกกับราคาที่คุ้มค่า แค่เพียง พันกว่าๆ ก็ถือว่า ซื้อความสุขของคุณ ได้เต็มอิ่มแน่นอน i-styletravel ขอรับประกัน


ห้องพัก superior seaview


DSC_0397

หน้าหาด กับศาลาทีค ่ ณ ุ อาจจะมานอนนวดทีน ่ ่ี ชมวิวทะเล สูดอากาศบริสท ุ ธิใ์ ห้เต็ม © admin


ห้องแบบ villa ก็มใี ห้คณ ุ เลือก ราคาแบบคุ้มค่า สามพันบาท คุ้มเกิน คาด


DSC_0390

DSC_0388

ห้องน้า ํ ภายใน villa

© admin

© admin


DSC_0400

© admin


หินตา หินยาย


หินตา หินยาย @ หาดละไม


เสบียงทะเล ร้านดังทีค ่ นพืน ้ ทีแ ่ นะนําให้ไปทาน


อาหารแนะนํา

แกงส้มปลากระพง 120 บาท

© admin


ปลากระพงทอดน้ําปลา 280 บาท

ปูกรรเชียง น้า ํ จิม ้ แซบ 350 บาท


DSC_0452

ยําเสบียงทะเล อร่อยล้ํา 150 บาท

© admin


แกงคั่วเห็ดหลุบ 150 บาท


Day 2: หมู่เกาะอ่างทอง Day trip 1600 BHT สวยงามเกินจะบรรยาย ธรรมชาติ และบรรยากาศทําให้นึกถึงว่า เราจะเก็บรักษา ภาพแบบนี้ไว้ให้ลูกหลานได้อย่างไร การเที่ยววันธรรมดา ทําให้เข้าใจว่า นักท่อง เที่ยวต่างชาติสนใจและภูมิใจนัก ที่ได้มาเที่ยวเมืองไทย เห็นจากการพูดคุยกับเพื่อน เขาในรถ แข่งกันใหญ่ว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างในเมืองไทย ทําให้เรายิ่งภูมิใจ ว่า เราเกิดเป็นคนไทย เกิดในประเทศที่ ใครๆ ก็อยากจะมาเที่ยวกัน วิวหมู่เกาะอ่างทอง พี่ไกด์บอกว่าติดอันดับสามของเอเชีย ว่าเป็น view point ที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วคุณจะพบกับสิ่งนี้


DSC_0546

กว่าจะได้ภาพนี้

© admin

DSC_0619

Relax with Coca Cola

© admin


Fisherman village บ่อผุด © admin


DSC_0740

บรรยากาศข้างทาง

© admin


ผมก็เดินอยูแ ่ ถวนีป ้ ระจํานะ

วิวสะพานปลายามเย็น


DSC_0721

© admin


สนามบินนานาชาติ สมุย รางวัลที่คุณน่าจะแวะไปให้เห็นด้วยตา

อันดับ 4 สุดยอดสนามบินอันดับโลก และ สนามบินอนุรักษ์พลังงานจากการ ออกแบบตัวอาคารที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติสูง


DSC_0752

© admin


I-styletravel.com

We make you smile :-)

Represented by i-styletravel team www.i-styletravel.com


สมุย สมุย สุมย  

พักสมุย ยลหมู่เกาะอ่างทอง