Page 1

OP

N ZE

H EN UI

R

26 m aar t

O

UTE

Woonmagazine

Het meest transparante makelaarskantoor van Nederland

Jaargang 5 • editie 1

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Inleiding

3

Alstublieft. Voor u ligt weer een exclusief exemplaar van ons Woonmagazine. Exclusief door de keuze van de presentatie van het aanbod op ¼ pagina, het luxe papier en de goede kwaliteit van adverteerders. Nieuw is dat ons kantoor dit keer gekozen heeft om de verspreiding via TNT Post te laten verlopen. Hierdoor is de verspreiding nog verder geoptimaliseerd. Door deze keuze kunnen wij nu ook de woonwijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel bereiken. Open Huis 26 maart Een speciale uitgave met een oplage van 23.000 stuks ten behoeve van de landelijk georganiseerde NVM Open Huizen Dag. Het grootste aanbod van de woningen welke aan dit initiatief deelnemen treft u in deze uitgave aan. U ziet een vermelding “Open Huis” in een rode balk bij het object. Voor een laatste update van alle deelnemende woningen kunt u terecht op de websites www.vdpanne.nl en www.funda.nl. Van der Panne Woning & Bedrijfsmakelaardij bestaat 5 jaar Dit jaar bestaat ons kantoor alweer 5 jaar. Uitgegroeid met een aanbod van op dit moment 180 woningen en ca. 35 bedrijfsobjecten. Dit alles is door ons fantastische verkoopteam mogelijk gemaakt. Dat moeten wij vieren. In de loop van het jaar komen wij met een leuke en onderscheidende actie. Onderscheid maakt verschil Ons kantoor blijft zich onderscheiden op alle fronten. Natuurlijk pakken wij als eerste alle nieuwtjes op welke een positieve invloed kunnen hebben voor onze opdrachtgevers voor de verkoop of verhuur van hun duurzame bezit. Onze laatste marketingtool zijn de 2D en 3D plattegrondtekeningen op Funda. Maar let u ook eens op onze video presentaties, onze verkoopteksten en de positie waar ons aanbod op Funda wordt gevonden. Ons aanbod treft u immers altijd op de eerste of de tweede pagina aan, in welke woonplaats onze woningen dan ook zijn gelegen. Ook dit is exclusief voor onze opdrachtgevers. De woningmarkt De bergen met sneeuw zijn letterlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Wij hopen dat dit voor het herstel van de woningmarkt ook gaat gelden. De eerste tekenen zijn er al. Maar wij blijven sceptisch. Zoals in de editie van oktober 2010 geschreven gaf ik al aan dat de aftrek van de hypotheekrente en financieringsmogelijkheden verder zouden afvlakken. En helaas heb ik gelijk gekregen. De financieringsmogelijkheden zijn slechter geworden en de voorwaarden voor de aanvraag van een hypotheek onder de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie zijn ook aangescherpt. De markt komt daardoor van onderaf niet goed in beweging. Niet alleen woningmakelaardij maar ook bedrijfsmakelaardij Zoals u weet zijn wij niet alleen een woningmakelaar maar ook een bedrijfsmakelaar. Ons aanbod is het laatste half jaar sterk gestegen en ook het aantal transacties is goed geweest. Dit geldt voornamelijk voor de bedrijfsruimten en de winkels. De kantorenmarkt blijft nog steeds achter. Interview In het artikel met wethouder H. van der Torn hebben wij dit keer speciale aandacht voor de woningmarkt in de te ontwikkelen Zuidplaspolder, de economie en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Onze dank gaat natuurlijk ook dit keer weer uit naar onze adverteerders en de medewerking aan het interview van de wethouder economische zaken, financiën en portefeuillehouder van de ontwikkeling Zuidplaspolder, de heer H. van der Torn van de Gemeente Zuidplas. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat deze uitgave weer een positieve impuls voor de verkoop of verhuur voor onze opdrachtgevers zal hebben. Het is nu nog wachten op een verder herstel van het consumentenvertrouwen en de woningmarkt. Veel leesplezier, Hans van der Panne

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


4

VOLOP GENIETEN MOOI WONEN BOUWPLANNEN? Kiest u voor een woning van SelektHuis, dan kiest u voor kwaliteit, gemak en traditioneel bouwen. SelektHuis heeft alle aandacht voor uw specifieke wensen. Tenslotte is het úw huis dat we bouwen!

GRATIS BROCHURE bel 0548-537555 of kijk op

WWW.SELEKTHUIS.NL AMERSFOORT I MOORDRECHT I RIJSSEN I SNEEK I THOLEN

DROOMT U VAN EEN EIGEN PRIVÉ LIFT? Dan maakt Tramétex die droom betaalbaar waar.

Belangrijkste voordelen: Dan maakt Tramétex die droom betaalbaar waar! Vroeger was de installatie van een huislift vaak niet mogelijk of slechts na een kostbare, langdurige verbouwing. Ook tikten de onderhoudskosten stevig aan. De tijd en innovatie heeft echter op dit gebied ook niet stilgestaan. Naast een eenvoudige installatie van slechts enkele dagen zijn er meestal geringe aanpassingen in uw woning nodig. Wat betreft stijl en afwerking is alles mogelijk, van modern tot klassiek en van eenvoudig tot super de luxe! Dankzij onze gespecialiseerde kennis en uitgebreide assortiment kunnen wij aan alle esthetische en comforteisen voldoen! Vooral voor oudere mensen zijn onze liften een ware uitkomst. De trap is één van de grootste oorzaken van zwaar letsel bij senioren met een verminderde mobiliteit. Met onze mogelijkheden kunnen zij veel langer in hun eigen vertrouwde omgeving functioneren.

www.trametex.nl

• • • • • •

forse waardevermeerdering van uw huis kortdurende verbouwing in uw interieur geruisloosheid in en buiten de liftschacht drastisch comfort- en veiligheidsverhogend installatie tot 6 etages hoogte mogelijk ook ideaal om grote en/of zware objecten van of naar verdiepingen te verhuizen • zelf te bepalen levensloopbestendigheid

BLIJF LANGER IN UW EIGEN HUIS WONEN EN NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP:


5

Wethouder van der Torn vol lof over de economie van de Gemeente Zuidplas Nog geen 8 maanden geleden onderscheiden als lid in de Orde van oranje Nassau voor zijn werk als gemeenteraadslid voor de VVD. Vanaf dat moment wethouder financiën, economische zaken en portefeuillehouder van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Aan het woord is dit keer wethouder Henk van der Torn. De economie van de Gemeente Zuidplas Vol trots confronteert de heer Van der Torn ons met zijn werk als wethouder van economische zaken. Zijn enthousiasme is groot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat mede op zijn initiatief en van de ondernemers verenigingen een beleidsplan economie wordt geschreven waaruit de actiepunten voortkomen waaraan de gemeente de komende 5 jaar zal moeten voldoen. Alweer mooie praatjes of beloftes. Nee. Er wordt hard gewerkt door onder andere het organiseren van workshops om de speerpunten op de kaart te zetten. Natuurlijk horen daar de werkbezoeken bij aan de diverse ondernemingen welke de gemeente rijk is. Zo sta je immers dichter bij de werkvloer en zie je prachtige bedrijven in verschillende sectoren. En daarna moet het beleid natuurlijk uitgewerkt worden. Op de vraag hoe hij tegenover het huidige economische klimaat van de gemeente staat geeft de heer Van der Torn aan dat de gemeente daar sterk in staat. Dit wordt mede veroorzaakt door­ dat de gemeente vele specialistische bedrijven in het midden- en kleinbedrijf kent. De werkeloosheid ligt lager dan het gemiddelde, er is dus voldoende werkgelegenheid en de gemiddelde inkomensnorm ligt binnen de gemeentegrenzen iets hoger. Een positieve impuls zal de Olympische roeibaan in de Eendrachtspolder gaan geven. Een gebied dat direct aan het recreatie gebied de Rottemeren ligt en niet alleen voorziet in een echte roeibaan maar tevens voor een grote waterberging gaat zorgen voor het Zuid­plaspolder gebied. Deze ontwikke-

ling zal het toerisme in dit gebied een flinke boost gaan geven. Wereldwijd zal de gemeente op de kaart worden gezet. De voortgang van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder Zoals uit eerdere berichten is opgemaakt wordt de ontwikkeling van de Zuidplaspolder getemperd door het klimaat met betrekking tot de woningmarkt. Het plan voorziet in een ontwikkeling van ca. 7.000 woningen welke gefaseerd zullen worden gerealiseerd. Doordat deze ontwikkeling is aangemerkt als plan van stimulering van de woningbouw vanuit de regering zal deze ontwikkeling zeker doorgang vinden. Gelukkig is er geleerd van de laatste bouwperiode en zal er meer consu­­ ment - en vraaggericht worden gebouwd. Maar ook belangrijk is dat de “Dorpen structuur” gehandhaafd blijft. De eerste fase is verdeeld over de voormalige Gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle. In Zevenhuizen worden aan de zuidkant ca. 900 tot 1300 woningen gerealiseerd en in Moerkapelle wordt aan de Oostkant van het dorp voorzien in een hoeveelheid van 200 tot 300 woningen. Mede door deze realisatie zal de economie in deze dorpen ook weer groeien. Het gaat immers om ca. 2.000 tot 3.000 inwoners. Waarom aan de zuidkant van Zevenhuizen? Op een ouderwetse landkaart laat hij mij zien dat dit beter in het landschap past en de Eendrachtpolder hierdoor niet in zijn karakter wordt aangetast. Op mijn opmerking dat de N219 wel dichtbij komt geeft de heer Van der Torn aan dat daar goede voorzieningen worden getroffen om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Verder staat de ontwikkeling van de Zellingwijk Ver Hitland en de ontwikkeling aan de noordzijde van Nieuwerkerk aan den IJssel op de kaart. Voortgang ontwikkeling bedrijven terreinen Van dichtbij heb ik mogen ervaren dat de gemeente de laatste college perioden tekort is geschoten om bestaande bedrij­

ven de kans te geven om binnen de gemeente te groeien. Hierdoor zijn toch enkele bedrijven elders gevestigd. Het valt ons ook op dat de gemeente Zuidplas voor regionale en internationale bedrijven nog niet goed op de kaart staat. Om ondernemingen meer mogelijkheden te geven om te groeien wordt met het huidige beleid meer gestreefd voor behoud van de bestaande bedrijven en wordt er meer naar de ondernemer geluisterd. De gemeente probeert meer maatwerk te bieden waar dat mogelijk is. De heer Van der Torn geeft aan dat er nu meer wordt meegedacht aan de vraag van de ondernemers als daar de mogelijkheden voor zijn. Verder wordt er hard gewerkt om de uitbreiding van het bedrijventerrein Hoogeveenen III te kunnen realiseren. Maar daar staat nog een periode van 3 tot 5 jaar voor om deze uitbreiding te kunnen realiseren. Het bestemmingsplan dient eerst te worden ingediend en daarna vangt de aankoop en eventuele ont­ eigening van gronden plaats. Wij danken wethouder Van der Torn voor zijn bereidheid om aan dit in­ ter­­ view mee te werken. Het stokje wordt zoals in de laatste editie gemeld over­gedragen aan Burgemeester K.J.G. (Gert-Jan) Kats.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Moordrecht

6 Troelstrastraat 66

€ 179.000,- k.k.

Meerkoethof 19

€ 250.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

In een autoluwe zijstraat van de Troelstrastraat bevindt zich deze ruime eengezinswoning met een uitbouw aan de tuinzijde. Het geheel beschikt over een perceel grond van maar liefst 156 m2 en is perfect gelegen ten opzichte van de sportvelden, winkels en scholen. Door de 2,75 meter diepe uitbouw is er op de begane grond een flinke, tuingerichte woonkamer met schuifpui ontstaan. Door het toepassen van een vaste trap kan de tweede verdieping ook optimaal worden benut. Het rustige straatje wordt gekenmerkt door de diepe, verzorgde voortuinen.

Wat een beleving! Dit was het eerste wat wij zeiden toen we de woonkamer van dit huis binnenstapten. Door de materiaalkeuze en vooral door de uitbouw met kamerbrede schuifpui is er in de woonkamer een heel bijzonder geheel gevormd. Deze sfeervolle en zeer verzorgde, uitgebouwde, eengezinswoning aan het water zal dan ook voor velen het perfecte nieuwe huis zijn. In 2005 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden waarbij er ondermeer een nieuwe keuken is geplaatst.

De Twijnen 29

Klutendreef 15

€ 300.000,- k.k.

€ 259.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Royale en uitgebouwde eengezinswoning in de jonge wijk de Twijnen. De woning beschikt over 4 grote slaapkamers op de verdiepingen, een dakkapel aan de achterzijde, een grote uitgebouwde woonkamer met een prachtige parketvloer, dubbele deuren naar de achtertuin (ZO), een prachtige moderne Italiaanse design keuken en een moderne badkamer met o.a. een ligbad en een aparte doucheruimte. Bent u gecharmeerd van de bouwstijl van de jaren 30 maar wilt u wel in een nagenoeg nieuwe woning wonen? 145 m2 woongenot!

Zeer speels ingedeelde en uitgebouwde hoekwoning met diverse raampartijen die garant staan voor veel lichtinval! Geen zin om te klussen? De eigenaren van dit huis hebben het al voor u gedaan. Het geheel bestaat ondermeer uit een uitgebouwde woonkamer met een tuin op het zuidwesten, een luxe keuken met aparte eethoek, 3 royale slaapkamers op de verdieping met een nette badkamer en dit alles in een keurige en kindvriendelijke woonwijk waarbij groen en parkeer voorzieningen hoog in het vaandel staan. Het nieuwe winkelcentrum evenals de sportvoorzieningen liggen in de directe omgeving.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Moordrecht Ganzeneiland 22

€ 320.000,- k.k.

7 Nicolaas Beetslaan 30

€ 550.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Bijzonder hoogwaardig afgewerkte hoekwoning aan het water op het gezellige Ganzeneiland met opvallende architectuur. De woning onderscheid zich van anderen door de typische oranje gevelsteen, het onderhoudsvrije houtwerk en de omvallende gevels en beschikt over een luxe keuken en badkamer en 4 slaapkamers. Ervaar de enorme ruimtelijke beleving van deze woning met zijn hoge plafonds, vele glaspartijen en riante oppervlakten. De keurig aangelegde achtertuin met bangkirai vlonders ligt op het zuid­oosten. Voor de woning is er parkeergelegenheid op eigen terrein.

Vrijstaande villa met garage, een groot dakterras en een verbluffend uitzicht over de weilanden aan de rand van Moordrecht met een eigentijds maar vriendelijk karakter. Een opvallend kenmerk is de tuin die de villa aan alle kanten omringt. Verder zijn de woonoppervlakte van de woonkeuken en de ruimtelijke vide, eigenschappen die deze villa een wel zeer grote aantrekkingskracht bezorgen. De woning is de 2e van een rij vrijstaande villa’s gelegen in één lijn en grenzen aan de achterzijde, het zuidwesten, aan het bestaande water langs de Vierde Tochtweg.

Narcisstraat 13 D

Uiterwaard 77

€ 645.000,- k.k.

€ 1.295.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Exclusieve en modern vormgegeven zogeheten veranda­woning aan de ringvaart. De woning typeert zich door een eigenwijs staaltje architectuur en een indrukwekkend volume en woonoppervlakte. De hoge raampartijen, de hoge plafonds, 2 badkamers en het schitterende uitzicht op het water zijn de highlights waar u dagelijks van kan genieten. Het geheel bestaat uit 2 bouwlagen met garage, een grote woonkamer van 65 m², 4 slaapkamers, een werkkamer en een multifunctionele bergzolder en een heerlijke onder archi­ tectuur aangelegde tuin.

Idyllisch gelegen, unieke vrijstaande villa aan de Hollandse IJssel. Naast het magnifieke uitzicht en het imposante metrage van ca. 287 m2 onderscheidt de woning zich door een hoog afwerkingsniveau. De woning bestaat uit maar liefst 4 bouwlagen. De raam­partijen in de woonkamer en de serre garanderen uw uitzicht en optimale lichtinval. De luxe keuken heeft een open verbinding met de woonkamer en is voorzien van alle denkbare apparatuur. Op de eerste verdieping treft u alle slaapvertrekken en de twee badkamers aan. De garage biedt plaats aan 2 auto’s.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Rotterdam Nesselande

8

Laan van Avant-Garde 328

€ 289.000,- k.k.

Vilmos Huzarstraat 26

€ 300.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Bijzonder ruim opgezette zgn. palissadewoning met een extra dakkapel en maar liefst vijf slaapkamers, een luxe keuken en een moderne badkamer in een fraaie eigentijdse vormgeving. De woning wordt aan de voorzijde extra gesierd door een erker en een balkon, aan de achterzijde door de zonnige tuin en bevindt zich op een perfecte locatie ten opzichte van de Zevenhuizerplas, het nieuwe winkelcentrum en het metrostation. Op de tweede verdieping is er naast twee slaapkamers een extra vliering toegepast voor de opslag van bijvoorbeeld de ski’s en koffers.

Pak de telefoon en maak een afspraak om deze luxe eengezinswoning in Nesselande op loopafstand van de Zevenhuizerplas te bezichtigen. De huidige eigenaren hebben er namelijk voor gezorgd dat klussen tot het verleden behoort. Ook zijn de nodige investeringen gedaan om het woongenot te verhogen, zo zijn er op de 2e verdieping twee dakkapellen geplaatst waardoor er 2 extra slaapkamers en een ruime vliering zijn ontstaan, is er een nette keuken en badkamer geplaatst en is de voor- en achtertuin keurig verzorgd. Qua woonplezier zit je hier goed.

Wim Schumacherhof 19

Laan van Dada 121

€ 325.000,- k.k.

€ 489.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Riante, uitgebouwde en op en top verzorgde een­ gezinswoning aan een pleintje met vele extra’s zoals een zeer luxe keuken en een zeer luxe badkamer en airconditioning. De woning is door de huidige eigenaren met veel zorg ingericht en afgewerkt en dit is dan ook aan alles te merken. Zo beschikt nagenoeg de gehele woning over spachtelputz/spuitwerk wandafwerking en laminaat vloeren en is de achter­ tuin met houten berging en achterom verzorgd aangelegd. Het geheel ligt op een rustige plek in Nesselande vlakbij metrostation de Tochten.

Zeer verzorgde, uitgebouwde, hoekwoning met maar liefst 145 m2 woongenot en een tuin op het zuiden op een perfecte locatie in de woonwijk Nesselande. Kosten noch moeite zijn gespaard om een sublieme woonbeleving te creëren. Dit uit zich in onder andere de luxe woonkeuken, de prachtige houten vloeren op zowel de begane grond als de verdieping, de beleving van de uitgebouwde woonkamer en de ruim bemeten vertrekken. Vervolgens ligt het geheel op een perfecte locatie, dicht, maar niet te dicht, bij het strand, de boulevard en het metrostation.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Rotterdam Nesselande Sicilieboulevard 170

€ 699.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Genieten van de ondergaande zon en het uitzicht op de plas op het dakterras van deze wel heel bijzondere twee onder een kap woning met garage. 195 m2 woonoppervlakte staat voor u klaar. Een opvallende woning met de uitstraling van een mediterrane villa. Het geheel beschikt over een riante living met dak­ terras, een zeer luxe keuken en badkamer, een garage, een achtertuin en maar liefst 6 vertrekken die zijn in te richten als slaapkamer. De gehele benedenver­ dieping is in te richten als kantoor/praktijkruimte met een eigen ingang.

Zuideinde 37

€ 895.000,- k.k.

9

De eerste zonnestralen vallen door het raam...

De lente komt eraan!

IE: T C A R MOTO otor m s i u b Gratis rse op dive chermen s knikarm tor s van Bru Gun uzelf die luxe van een goede zonwering. Sinds 1970 levert Noorlander aantrekkelijk geprijsde A-merken zonwering. Vakkundig bij u thuis gemonteerd door onze eigen servicedienst.

Op een van de meest idyllische plekjes van Rotterdam, aan de rand van Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel ligt dit vrijstaand woonhuis met oprijlaan en vrijstaande bedrijfshal van 135 m2 op 1.643 m2 eigen grond. Het geheel beschikt over een ruime woon­ kamer van 40 m2 met een open keuken, een bijkeuken en 4 slaapkamers met badkamer op de 1ste verdieping. In 1994 is er een grote aanbouw gerealiseerd. Aan de voorzijde grenst het perceel, gescheiden van een weg, aan de ringvaart welke in verbinding staat met het recreatiegebied de Rottemeren.

Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84 Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl Openingstijden: Di. t/m vr. van 10.00 tot 17.30 uur. Za. van 10.00 tot 16.00 uur. Do. koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Bleiswijk & Zevenhuizen – Oud Verlaat

10

Rottedijk 25

€ 649.000,- k.k.

Vlietkade 17e

€ 698.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Aan de rand van het recreatiegebied Bentwoud gelegen vrijstaande woning met dubbele garage, schuur, diverse bijgebouwen en twee hobbykassen. Het geheel ligt op een perceel grond van maar liefst 1.790 m². De woning bestaat uit 2 bouwlagen met een recent vernieuwde badkamer en keuken. Op de begane grond treft u de op de voorzijde gerichte woonkamer met open keuken en moderne badkamer aan. Op de verdieping zijn vervolgens de 3 slaapkamers. De tuin biedt u naast veel privacy alle mogelijkheden voor een hobby-/ groente tuin, het houden van vogels etc. Een ultieme beleving midden in de natuur.

Hoogwaardig afgewerkte en vrijstaande woning op een perceel van 795 m2 met aan de achterzijde vrij uitzicht op de Zevenhuizerplas en aan de voorzijde op het voorgelegen groene hart. Het geheel is met veel passie en gevoel voor sfeer en warmte gevormd tot een ultieme woonbeleving en zorgt er dan ook voor dat de nieuwe eigenaar zich hier helemaal op zijn plek voelt. Enkele bijzondere kenmerken van het huis zijn het perceel eigen grond van 795 m2, de ruimte voor het parkeren van twee auto’s aan de zijkant van de woning, de grote tuin, de sfeervolle living, de drie slaapkamers en de luxe keuken en badkamer.

BeekBouw maakt uw bouwdromen waar! Restauratie – nieuwbouw – renovatie onderhoud – interieurbouw

Steinsedijk 47 2851 LC Haastrecht

w w w. b e e k b o u w. n l

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw

(0182) 50 93 95 (06) 29 01 22 88


Woningaanbod Moerkapelle & Zevenhuizen Beatrixlaan 6

€ 189.000,- k.k.

Moerkapelse Zijde 64

11

€ 215.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Ideale eengezinswoning met ruime woonkamer, 5 slaapkamers en een heerlijke zonnige tuin met berging. In de woonkamer treft u een openhaard aan en op de zolderverdieping is er al een dakkapel toegepast. Het geheel is centraal gelegen met in de directe omgeving scholen en een heuse speelplaats om de hoek. Er dienen enkele werkzaamheden plaats te vinden.

Volledig verbouwde, gemoderniseerde en luxe afgewerkte hoekwoning met een heerlijke zonnige tuin op het zuidwesten. Kosten noch moeite zijn door de huidige eigenaren gespaard om van deze woning een compleet geheel te maken. Dit uit zich onder andere in de drie ruime slaapkamers op de verdieping, een luxe badkamer, een moderne keuken en een fraaie parketvloer op de begane grond.

Stampioenstraat 115

Noordelijke Dwarsweg 43

€ 334.500,- k.k.

€ 299.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Dijk van een eengezinswoning aan een singel met een woonoppervlakte van maar liefst 168 m2, 4 ruime slaapkamers, een zeer luxe keuken en badkamer en een privé parkeerplaats in de onderbouw. Het geheel is gelegen in een autoluw gedeelte van Zevenhuizen te midden van veel groen- speel- en sportvoorzieningen. De woning is zeer verzorgd afgewerkt en zal voor menig woningzoeker een ideale woning zijn. Laat u verassen door de ruimte die dit huis biedt. Last but not least is de woning perfect gelegen t.o.v. de A-12 en de A-20.

Tot in de puntjes verbouwde en volledig gerenoveerde (2007) twee onder een kap woning met toegangsbrug, een garage en twee bergingen. Het geheel beschikt over een grote woonkamer met een luxe moderne keuken, een werkkamer, een grote slaapkamer met een walk in closet op de verdieping, een luxe badkamer en een kamer c.q. bergruimte op de zolder. De diepe achtertuin met achterom garandeert u van de benodigde zonnestralen. Iedere hobbyist kan zich heerlijk uitleven in de fraaie garage en in de 2 separate bergingen. Verder is de gehele woning volledig geïsoleerd.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel

12

Sterremos 7

€ 185.000,- k.k.

Eendendaal 248

€ 209.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Scherp geprijsde en heerlijk ruime eengezinswoning op een perfecte locatie aan het Sterremos, geheel voorzien van dubbele beglazing. Voor wie niet van een standaard huis houdt is dit zeker een aanrader om eens binnen te kijken. Met name de woonkamer met open keuken geeft een goede beleving. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een nette badkamer met een ligbad. Belangrijk punt bij deze woning is de rustige ligging aan een fietspad. Achter de woning bevindt zich een tuin. De berging bevindt zich aan de voorzijde.

Royale eengezinswoning op een wel heel centrale locatie in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Woongenot moet bij deze architect centraal hebben gestaan, want de gezellige woonkamer in combinatie met de grote L-vormige keuken, de drie slaapkamers op de verdieping, de royale badkamer evenals de grote slaapkamer met dakraam en bergruimte op de 2e verdieping zorgen ervoor dat menigeen hier zich thuis zal voelen. Achter de woning bevindt zich een zonnige achtertuin met een grote vijver, een stenen berging en aansluitend een extra houten berging.

Kleine Vinkstraat 26

Torenstraat 8

€ 215.000,- k.k.

€ 219.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Keurig onderhouden hoekwoning met een zogenaamde nokverhoging op een perfecte locatie in de gewilde woonwijk Dorrestein op maar liefst 186 m2 grond! Deze scherp geprijsde eengezinswoning met maar liefst 4 slaapkamers zal bij alle doelgroepen goed in de smaak vallen. Door de ligging heeft de woning aan de zijkant nog een strook grond liggen waardoor u rond het huis kunt lopen. Aan de achterzijde bevindt zich een speelplaats voor de allerkleinsten. Het nieuwe winkelcentrum Dorrestein evenals het hertenkamp en de sportvelden liggen op loopafstand.

Op een sfeervolle locatie in de dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel staat deze karakteristieke twee onder één kap woning uit ca. 1932. De woning ligt in een doodlopende straat met aan de achterzijde onbelemmerd uitzicht. Dit vooroorlogse huis is geheel voorzien van dubbele beglazing. In 1999 is er een berging aangebouwd aan de achterzijde, die uitkomt in de goed verzorgde achtertuin met terras aan het water. In 2006 is de houten paalfundering geheel hersteld, waarbij er nieuwe koppen zijn aangebracht. De houten vloer is behandeld tegen insecten.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Schelde 53

€ 219.000,- k.k.

Kerklaan 61

13

€ 219.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Heerlijke, moderne, frisse en keurig verzorgde tweelaagse eengezinswoning met een fantastische achtertuin. Het geheel beschikt over een T-vormige woon­ kamer voorzien van plavuizen met vloerverwarming met een kamerbrede schuifpui naar de achtergelegen tuin en een moderne open keuken. Op de 1e verdieping treft u 3 slaapkamers met een aparte beleving door de kamerhoge raampartijen en een nette badkamer met 2e toilet en douchecabine. Het geheel is gelegen in de gewilde en zeer kindvriendelijke woonwijk Esse-Laag.

Charmant, pittoresk en met gevoel voor sfeer verbouwde starterswoning midden in de oude dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel. Het geheel is in 2006 geheel gerenoveerd en verbouwd tot de maatstaven van deze eeuw. Gelukkig zijn vele authentieke details gespaard gebleven zoals de glas-in-lood ramen en de ensuitedeuren. Achter de woning bevindt zich een tuin van ca. 25m² met veel privacy, een berging en een achterom.

Parallelweg Zuid 165

Eendendaal 238

€ 225.000,- k.k.

€ 225.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Je verwacht het niet maar dit is toch echt een twee onder een kap woning aan de Parallelweg met 4 slaap­kamers, een dakkapel aan de achterzijde, een nette L-vormige keuken en badkamer met ligbad en aparte doucheruimte en groen uitzicht vanaf de bank. Dit populaire type eengezinswoning beschikt over een U-vormige woonkamer waardoor je een apart zit- en eetgedeelte kan creëren. De openslaande deuren naar de achtertuin (zuidoost) zorgen voor veel daglichttoetreding. De woning ligt aan de achterzijde aan een kindvriendelijk pleintje.

Populair type hoekwoning welke met veel gevoel voor warmte en sfeer is afgewerkt. Zo is de begane grond voorzien van donkerrode wandafwerking, een lichte laminaatvloer, een prachtige keuken met alle denkbare apparatuur en een grote, kamerbrede schuifpui. Op de verdieping bevinden zich naast de badkamer drie ruime slaapkamers. Op de zolder­ verdieping bevindt zich nog een royale slaap­kamer met een bijzonder aanzicht. Uiteraard beschikt de woning over een goed onderhouden achtertuin met daarin een grote stenen berging en een stenen erfafscheiding.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


14

Fascinatio Boulevard 722 2909 VA Capelle aan den IJssel T. 010-2356819 W. www.finance-hypotheek.nl E. info@finance-hypotheek.nl

Betaalbaar wonen bij Voorbrood Meubelen! Hoogglans meubelen “Karat” Diverse afmetingen, kleuren e.d. leverbaar. Kijk voor meer informatie op: WWW.KARAT.NU Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m2. En u weet: altijd 10 - 30% korting op onze gehele collectie! Dorpsstraat 119, 2761 AN Zevenhuizen Tel.: (0180) - 63 11 11, Fax: (0180) - 63 30 24 E-mail: info@voorbrood.nl Geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.

www.voorbrood.nl


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Kleefkruid 28

€ 229.000,- k.k.

Lelieveld 129

15

€ 229.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Groot type eengezinswoning met een open haard en een tuin op het zuidoosten welke op de begane grond efficiënter is ingedeeld door het verplaatsen van het toilet. Door deze ingreep is er een ruimere woonkamer ontstaan met meer verkeersruimte. De woning bevindt zich in een gewild gedeelte van de woonwijk Zuidplas en heeft aan de voorzijde een parkeerplek op eigen terrein. Kenmerkend voor dit type woning is de hoge, rechte gevel aan de voorzijde en de mogelijkheid tot uitbouwen van de woonkamer aan de achterzijde.

Verzorgde, ruime tussenwoning op 165 m2 eigen grond met berging en diepe zonnige tuin. De royale woonkamer heeft een open keuken met luxe en moderne keuken aan de voorzijde van waaruit u een leuk uitzicht heeft op de straat. De vier ruim bemeten slaapkamers en de moderne badkamer maken het geheel compleet. Door de grote zolderruimte zijn er 2 extra kamers gecreëerd.

Vecht 117

Eykmanstraat 4

€ 244.000,- k.k.

€ 245.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Riante 5-kamer eengezinswoning met een dakkapel, een dakterras en een tuin op het zuidwesten in een kindvriendelijke woonomgeving. De woning beschikt over 4 slaapkamers, een gezellige tuingerichte woonkamer, een nette keuken en badkamer met ligbad en is keurig onderhouden en modern afgewerkt. Diverse openbare voorzieningen liggen op loop-/ fietsafstand waaronder treinstation Nieuwerkerk aan den IJssel en het winkelcentrum Reigerhof. De woonwijk beschikt over diverse speelplekken en sinds kort over een brede school.

Traditionele, multifunctionele drive-in woning met garage, een parkeerplaats voor de deur en vrij uitzicht aan de achterzijde. De woning ligt aan een doodlopende straat in een kindvriendelijke woonomgeving. Ideale oplossing voor een autoliefhebber of om een droom werkelijkheid te laten worden door eindelijk het bedrijf aan huis te kunnen beginnen. De tuinligging op het zuidoosten zorgt er ook nog eens voor dat u overdag lekker van de zon kunt genieten.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel

16

Vecht 8

250.000,- k.k.

Begoniaveld 14

€ 253.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Op de eerste verdieping van dit populaire en kleinschalige appartementencomplex bevindt zich dit keurige 3-kamer appartement met garage en een verbluffend uitzicht over de Ringvaart en groen tot aan de skyline van Rotterdam. De unieke kenmerken van het complex en dit appartement zijn de aanwezigheid van een grote garage, veel openbare parkeergelegenheid voor de deur en een gemeenschappelijke tuin waardoor u, indien gewenst, nog kunt tuinieren.

In de veldenbuurt in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel is deze riante en luxe afgewerkte eengezinswoning te koop. Het geheel beschikt over een royale woonkamer met plavuizen vloer en vloerverwarming, maar liefst 5 slaapkamers, een prachtig afgewerkte nieuwe keuken, een recent geplaatste luxe badkamer met ligbad en aparte douchecabine, 2 recent geplaatste dakkapellen met kunststof kozijnen en een diepe achtertuin met stenen berging en een achterom. Diverse openbare voorzieningen zijn in de nabije omgeving te vinden.

Eykmanstraat 7

Zeemanstraat 25

€ 259.000,- k.k.

€ 259.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Een van de meest compleet verbouwde drive-in woning met luxe woonkeuken, enorme woonkamer met open haard, 3 slaapkamers, moderne badkamer, 3 toiletten, inpandige garage en een fantastische zonligging. Nooit eerder zagen wij een zo fraai en hoogwaardig afgewerkte drive-in woning als deze, de huidige eigenaren hebben dan ook niet stil gezeten. Nagenoeg de gehele woning is verbouwd tot een puntgaaf geheel.

Ideaal gelegen drive-in woning met garage, parkeren op eigen terrein, een tuin op het zuidwesten en een heerlijke tuinkamer met aparte keuken. Het geheel is goed onderhouden en beschikt over drie slaapkamers en een nette badkamer op de 2e verdieping, een riante woonkamer met veel lichtinval en een half open keuken op de 1e verdieping en een grote garage en een tuinkamer op de begane grond. De woning ligt op een perfecte locatie. Door de aanwezigheid van een grote inpandige garage is een praktijk aan huis mogelijk!

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Vinkendaal 41

€ 300.000,- k.k.

Raadhuisplein 21

17

€ 269.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

145 m2 woongenot staat tot uw beschikking. Aan de rand van woonwijk de Zuidplas op nog geen 400 meter loopafstand van winkelcentrum de Reigerhof vindt u deze royale semi patio bungalow met dakopbouw, inpandige garage, parkeergelegenheid op eigen terrein en maar liefst 6 slaapkamers. De woonkamer is middels een brede corridor van de eetkeuken gescheiden. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 royale slaap­kamers en een ruime badkamer met ligbad en een aparte douchecabine. De woning is vanaf de bouw voorzien van een dakopbouw met 4 slaapkamers.

Een woning, een kantoorruimte? Beide is mogelijk bij deze ruime eengezinswoning aan de entree van de dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel. Het geheel is zeer compleet te noemen. Dit uit zich ondermeer door de aanwezigheid van maar liefst 5 slaapkamers (thans 4), een royale tuingerichte woonkamer met een luxe keuken aan de straatzijde, een balkon, een nette badkamer met zowel een ligbad als douche­cabine, een tuin op het zuidoosten en een carport aan de achterzijde.

Gouwe 65

Lek 59

€ 319.000,- k.k.

€ 350.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Op een toplocatie in de wijk Esse bevindt zich deze op en top verzorgde eengezinswoning waar werkelijk niets aan ontbreekt. De ligging in combinatie met de indeling en oppervlaktes zorgen er dan ook voor dat een ieder zich hier thuis zal voelen. Een doodlopende straat aan de voorzijde, het dakterras, een luxe keuken en badkamer, een natuurstenen vloer met vloerverwarming en 4 ruim bemeten slaapkamers zijn dan ook dé unieke kenmerken van dit huis.

Luxueus wonen aan het water in een grote vijf of zes kamer woning in een kindvriendelijke woon­ omgeving waarbij licht en ruimte de highlights vormen. Het geheel bestaat uit een riante living, een luxe woonkeuken met apart eetgedeelte en een tuin (ZO) aan het water. Op de verdiepingen bevinden zich de vier of vijf slaapkamers en de moderne luxe badkamer. De woning is op de tweede verdieping aan de achterzijde uitgebouwd. Recent opgeknapt!

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


18

Een canvasschilderij geeft nét dat beetje extra aan uw interieur!

SteinHoeve print uw foto haarscherp op canvas en spant dit machinaal strak op een houten frame. U kunt foto’s, tekeningen, geboortekaartjes of een eigen ont werp aan leveren en wij verzorgen de gehele afhandeling: van drukproef t/m verzending! Stuur uw foto naar info@steinhoevemedia.nl en wij nemen contact met u op! Canvasdoek met 2 cm houten frame: 40 x 60 € 45 ,- * 100 x 160 € 110 ,- *

* Prijzen zijn incl. BTW en verzendkosten. Het canvasdoek is te bestellen in zwart/wit, kleur, sepia of een combinatie hiervan. Iedere afmeting mogelijk.

Steinsedijk 47 2851 LC Haastrecht

T 0182-509414 www.steinhoevemedia.nl

Subb4 dealer * krachtig in grootformaat communicatie roll-up banners • canvasdoeken • spandoeken met frames • x-banners • vlaggen • borden

EenEen hypotheek hypotheek vanvan de Rabobank. de Rabobank. DatDat geeft geeft vertrouwen. vertrouwen. Accepteer geen offerte voordat bij Rabobank Accepteer geen offerte voordat u biju Rabobank Gouwestreek bent geweest! Heeft u interesse? Gouwestreek bent geweest! Heeft u interesse? BelBel directhet voor het maken van afspraak een afspraak of kijk direct voor maken van een of kijk opop onze website. onze website.

Een rustgevende hypotheek verstrekken. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

(0182) 69 51 20 (0182) 69 51 20 www.rabobank.nl/gouwestreek www.rabobank.nl/gouwestreek


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Stationsplein 21

€ 350.000,- k.k.

Ereprijsveld 15

19

€ 359.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Riant 4-kamer appartement met een privé parkeerplaats in de onderbouw in het appartementengebouw “de Reiger”. Het appartement is gelegen op de tweede verdieping met een verbluffend uitzicht over de Ringvaart en bijzonder centraal gelegen ten opzichte van vele openbare voorzieningen. Het geheel beschikt over drie ruim bemeten slaapkamers. De moderne badkamer met ligbad, aparte douchecabine, design­ radiator en wastafel biedt u voldoende comfort. Aansluitend is er naast een apart toilet en een inpandige berging in de hal aanwezig.

Riante twee onder een kap woning in de stijl van een Oostenrijks chalet met maar liefst 160 m2 woongenot en 4/5 slaapkamers. Door het toepassen van 2 dak­ kapellen op de 2e verdieping zijn ook daar nog eens 2 grote slaapkamers gerealiseerd. De woning kenmerkt zich door de massieve, overhangende kap, het vele houtwerk en het brede balkon. Het geheel beschikt over maar liefst 176 m2 grond.

Sikkelkruid 17

Dorpsstraat 16

€ 363.000,- k.k.

€ 395.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Verrassend ruime woning met grote living, 4 slaap­ kamers, 2 badkamers, garage en ca. 25 meter diepe en zonnige achtertuin aan park met grote waterpartijen. Vanuit de centrale hal is de woonkamer en de garage te bereiken. De royale living van ruim 52 m2 met open keuken en openhaard sluit aan de achterzijde op de tuin aan. Op de eerste verdieping treft u twee slaapkamers aan en daartussen de 1ste badkamer. Op de 2e verdieping ziet u zo’n zelfde verdeling met 2 slaapkamers en een 2e badkamer. De garage is volledig geïsoleerd.

Zeer luxe 4-kamer appartement op de 1e verdieping van een historisch uitziend pand met lift en aparte parkeerplaats middenin de oude dorpskern van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Het appartement is in 2006 opgeleverd en door de huidige eigenaar op sublieme wijze afgewerkt. Vervolgens zorgen de vele extra’s evenals het heerlijke dakterras, de prachtige compleet uitgeruste keuken en de heerlijke luxe bad­kamer ervoor dat dit appartement voor alle doel­ groepen zeer geschikt is. Direct gelegen in het gezellige dorp met de winkels binnen handbereik.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel

20

Stationsplein 23

€ 395.000,- k.k.

Portugesezoom 8

€ 399.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Op en top wooncomfort in dit luxe afgewerkte, levensloopbestendige 3-kamer appartement met een woonoppervlakte van maar liefst 135 m2 en een woonkamer van 76 m2! Dit appartement onderscheid zich van de rest door de grote, kamerhoge raampartijen, het hoogwaardige afwerkingniveau en de unieke ligging. Grote pluspunten zijn het vooruitstrevende KISS systeem en de parkeerplaats in de parkeergarage.

Groot type, volledig geïsoleerde, twee onder één kap woning met garage, een dakkapel en een tuin op het zuidwesten welke is gelegen op 234 m2 eigen grond aan een doodlopende straat. Het betreft een woning met de mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein en boordevol extra’s zoals een deels uitgebouwde woonkamer, een luxe keuken en badkamer, een sfeervolle gashaard, een balkon, nagenoeg volledig spachtelputz wandafwerking, rolluiken, zonwering en markiezen. De ideale ligging in de gewilde wijk Parkzoom zal voor een ieder voorkeur genieten.

Kerklaan 57

Bosveen 30

€ 419.000,- k.k.

€ 435.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Luxe afgewerkt penthouse met garage en privé parkeerplaats midden in de dorpskern van het Oude Dorp. Het geheel bestaat uit een woonkamer van maar liefst 65 m², 2 slaapkamers, luxe keuken en badkamer en alle voorzieningen op een steenworp afstand. Dit bijzonder luxe afgewerkte appartement ligt op de tweede verdieping van een kleinschalig appartementencomplex met een heerlijk terras op het zuidwesten. Kosten noch moeite zijn gespaard om van deze woning een zeer smaakvol appartement te maken.

Luxe drie onder één kap woning aan het water met garage en jacuzzi op een perceel grond van maar liefst 409 m2 ! Deze woning blinkt uit op zijn afwerkings­ niveau, zo is er op de gehele begane grond een Belgisch hardstenen vloer toegepast met vloerverwarming en valt direct de enorme serre op met daarin de zeer luxe keuken. Op de verdiepingen treft u 4 ruime slaapkamers waarvan één met loggia. De luxe bad­ kamer is voorzien van vloerverwarming en een douchecabine met jetstreams en een regendouche. In de tuin is het genieten van veel zonlicht en privacy.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Vlist 2

€ 450.000,- k.k.

Dinkel 72

21

€ 479.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur

Bijzonder ruim opgezette twee onder een kap woning (grote type) met garage, aan het water, op een ludieke locatie op een zogenaamd wooneiland. De woning is gelegen aan de buitenrand van een woonwijk op een apart afgesloten eiland welke middels een brug te bereiken is. Voor de woning is parkeergelegenheid voor twee auto’s. Een dijk van een eengezinswoning met 4 slaapkamers, een garage en de mogelijkheid tot het creëren van een tweede badkamer. Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving op loopafstand van een nieuw te bouwen brede school.

Aan het water gelegen, speels ingedeelde, twee onder een kapwoning met een aangebouwde serre, 5 slaap­ kamers, een prachtige keuken, een carport en een unieke woonbeleving op de begane grond door het contact met het water. De woning ligt aan de voorzijde aan een doodlopende straat wat de nodige rust met zich mee brengt en een ideale speelplek is voor kinderen. Om de hoek ligt een speelplaats voor de allerkleinste. Laat u verrassen!

Kleine Vinkstraat 12

Loire 8

€ 489.000,- k.k.

Op en top afgewerkte uitgebouwde eengezinswoning met 150 m2 bedrijfsruimte, 30 m2 kantoor en een geheel onderheide achtertuin van ruim 15 meter diep op het zuidoosten. De uitgebouwde woning beschikt over een woonkamer met plavuizen vloer en vloerverwarming, een openhaard, een dakterras op de uitbouw en heeft aan de achterzijde een dubbele dakkapel en maar liefst 4 slaapkamers waarvan één op de begane grond. Voorts maken de luxe keuken met bijkeuken en nette badkamer het geheel compleet. Kortom een zeer verzorgd en multifunctioneel geheel.

€ 545.000,- k.k.

Hoogwaardig afgewerkte, vrijstaande villa met grote garage met een knipoog naar de jaren 30 onderaan de dijk in Esse-Laag. De woning is grotendeels omringd door een keurig aangelegde tuin waar het de hele dag door genieten is van de zon. Een vijverpartij met veel zonterrassen en een heuse waterval maken dit tuingenot compleet. Vervolgens zijn er intern diverse verbouwingen gerealiseerd.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


22

Tuinmakers met passie

Zwembad specialist

Ontwerp Aanleg Onderhoud

Zwembaden Meubelen Potterie

Voordelig uw pand goed beveiligen? Flexcom levert een compleet video bewakingssysteem voor uw woning of bedrijf Dit complete video bewakingssysteem is geschikt voor zowel binnen als buiten en bestaat uit:

n u vo o r

â‚Ź 1.395,excl. BT W*

+ 2 hoge resolutie kleurencamera’s voor binnen + 1 hoge resolutie buitencamera incl. metalen behuizing + harddiskrecorder + incl. software voor toegang via netwerk of internet + fabrieksgarantie 3 jaar Noordkade 56a | Waddinxveen | T 0182 63 09 66 Kijk voor meer informatie op w w w.flexcom.nl

* Deze prijs is excl. kabels en montage.


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel ’s-Gravenweg 21

€ 650.000,- k.k.

Parallelweg Zuid 123

23

€ 739.000,- k.k.

Unieke bouwlocatie op een perceel (bouw) grond met grasland van 3.965 m2 aan de karakteristieke lintbebouwing van de historische ’s-Gravenweg. Het geheel bestaat uit 3 eilanden waarvan twee eilanden worden ontsloten naar de ’s-Gravenweg. Het (voor)ontwerp bestemmingsplan groene zoom voorziet in de bouw van een groot vrijstaand woonhuis van maar liefst 1000 m3 inclusief bijgebouwen zoals een garage/werkruimte. Een unieke locatie voor de liefhebber van landelijk wonen met aan de achterdeur alle voorzieningen van Rotterdam.

Uniek klassiek vrijstaand woonhuis met dubbele garage op een perceel grond van maar liefst 880 m² Binnen het bestemmingsplan is er de mogelijkheid een bedrijfsruimte op het perceel te bouwen. Het geheel bestaat uit 3 bouwlagen met kelder en een aanbouw met een kantoorruimte met een aparte entree. Vervolgens is de woning uitgebreid met een tuingerichte woonkeuken en een bijkeuken. De totale woonoppervlakte beslaat zo’n 190 m².

’s-Gravenweg 174

Colofon & Contactgegevens

€ 1.195.000,- k.k.

Van der Panne Woning- & Bedrijfsmakelaardij Dorpsstraat 9 2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel T. 0180-332222 F. 0180-323449 E. info@vdpanne.nl I. www.vdpanne.nl

Open Huis zaterdag 26 maart 11.00 – 15.00 uur Fier en monter steekt deze vrijstaande villa met open garage boven de landelijke omgeving van de ’s-Gravenweg uit. Door de gemengde bestemming is het geheel uitstekend geschikt voor de combinatie wonen en praktijkruimte. Op een perceel van maar liefst 1600 m² staat deze onder architectuur gebouwde villa. Het geheel beschikt over 5 slaapkamers met 2 badkamers en alle vertrekken zijn voorzien van grote raampartijen. Tevens is er in de voormalige praktijkruimte een ruime slaapkamer op de begane grond gerealiseerd.

Oplage

: 23.000 exemplaren

Verspreiding : huis-aan-huis in de gemeenten: Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht, Capelle a/d IJssel (wijk Oostgaarde), Nieuwerkerk a/d IJssel en Rotterdam-Nesselande Editie

: Jaargang 5, nummer 1

Realisatie

: S teinHoeve Media & Reclame Steinsedijk 47, 2851 LC Haastrecht www.steinhoevemedia.nl

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Gratis professionele kwast cadeau bij aankoop van 1 liter professionele verf Rubi Verf & Wand is de speciaalzaak op het gebied van verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen, vloeren, verlichting en accessoires. Daarnaast geven we interieuradvies en hebben we een eigen zagerij en montagedienst. Ook vindt u bij ons een ruim assortiment professionele verf van Sigma, Sikkens en Boonstoppel. Deze verf is veel duurzamer en biedt een nog betere bescherming van uw houtwerk. Wij geven u graag deskundig advies en helpen u bij het maken van uw keuze. Kom langs en laat u inspireren!

Kies professionele verf voor een duurzaam resultaat

Tegen inlevering van deze bon:

✃

Bij aankoop van 1 liter professionele lak EEN PROFESSIONELE KWAST CADEAU!

Deze bon is geldig t/m 31 september 2011

Kerklaan 3, 2911 AA Nieuwerkerk a/d IJssel Tel.: 0180 - 31 22 55, www.rubiverfenwand.nl

Van Der Panne Magazine maart 2011  

Op 26 maart houdt de NVM de nationale open huizen dag. Een goede reden voor Van Der Panne om de buurt kennis te laten maken met hun woningaa...

Advertisement