Page 1

KramerKrant Nummer 1 | juni 2011

Actueel uitvaartnieuws voor de juiste keuze in uitvaartzorg

Open Dag 18 juni a.s. Op zaterdag 18 juni van 12.00 – 16.00 uur zijn een aantal leveranciers voor uitvaartverzorging in het pand van Kramer Uitvaartzorg aanwezig.

Is een verzekering voor overlijden absoluut noodzakelijk? Ja of nee?

Ambonstraat 5 in Alphen aan den Rijn is dan de plaats waar veel informatie kan worden opgedaan over alle facetten van uitvaartzorg.

U kunt hierbij o.a. denken aan:

• een meesterbouwer van grafkisten met heel gewone en tevens heel bijzondere exemplaren • de maker van handgeschilderde urnen die ter plaatse laat zien hoe hij dat doet • een goudsmid • een bloemist • een uitvaartvervoerder • een steenhouwerij • een stichting die gelden belegt • een begraafplaatsbeheerder • een uitvaartbegeleider die uitleg geeft Er zijn onderwerpen waar je liever niets over wilt weten: dat zijn juist de on­ derwerpen waar we eigenlijk alles van moeten weten! We genieten van het leven maar weten in ons achterhoofd dat we voorzorgen moeten nemen voor het einde van dat leven….. Wij heten u van harte welkom op deze dag, onze deuren staan voor u open en de koffie staat klaar!

familiekamer Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn

Dinsdag 21 juni a.s. om 19.30 uur Info avond: overlijden en de financiën

Bank geblokkeerd:

Na overlijden van iemand wordt de bank­ rekening geblokkeerd. Ja, dat is mogelijk. Er zijn altijd erfgenamen. Zelfs als er echt geen familie of aangewezen erfgenaam is, bepaald de wet dat in dat geval de staat erfgenaam is. Als iemand overlijdt ontstaat er altijd en onmiddellijk een nieuwe eigenaar van zowel de bezittingen als de schulden. Een girorekening is vrijwel altijd een ”en” rekening. Giro­ dienst (ING bank) zegt bij informeren: geen probleem, u kunt die rekening gewoon blijven gebruiken.” Als iemand dan overlijdt wordt toch die rekening geblokkeerd en duurt het eindeloos alvorens alles weer in orde is.

Aftrekbaarheid:

Alle kosten van uitvaart en overlijden zijn NIET meer aftrekbaar als buitengewone kosten.

Een panel van deskundigen is op deze avond aanwezig:

• Col Grootjans, account manager private banking RABOBANK • Mr. John Kroes, notaris Kroes en partners • Mr. Jan van den Oever, fiscaal jurist BDO accountants Zij beantwoorden uw vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen op het gebied van financieën na een overlijden.

Woensdag 22 juni a.s. om 19.30 uur Info avond: overlijden - de laatste fase

“Laat u informeren tijdens onze open dag en informatieavonden. Wij staan u graag te woord!”

Deze avond is bedoeld een kennismaking te bieden met de verschillende mogelijkheden en standpunten aan het einde van een leven. Daarbij is het ene standpunt niet beter dan het andere, de standpunten zijn alleen verschillend. Dat is wat vandaag de dag meer moet gebeuren. Het standpunt weergeven! In een tijd dat alleen ‘groter’ mooi is, efficiënt een sleutelwoord is tot succes, de ratio het op alle fronten wint, mag er ook best eens gehoord worden dat een mens altijd alleen sterft. Dat doet niemand anders voor je. Je eigen dood is onafwendbaar en 100% zeker. Hoe je sterft kun je nu zelfs wettelijk geregeld aangeven. Minion Pro

Het panel wil graag die keuzemogelijk­ heid in haar geheel laten zien. Dat kan dus een bewust kiezen zijn voor een einde. Iets dat dhr. Kramer persoonlijk een aantal malen als uitvaartondernemer heeft meegemaakt en waar hij met groot respect en zeker met ontroering aan terugdenkt. Het kan ook zijn het kiezen voor een

verblijf in een Hospice waar heel persoonlijk en kleinschalig voor een mens in nood wordt gezorgd. Het kan zijn dat iemand thuis wil zijn en daar over­ lijdt. Het kan een keuze zijn hoe lang er behandeld moet worden. Of er actief of passief dingen moeten gebeuren. Er is zoveel op dit gebied waar een mens eigenlijk nu over moet denken omdat er niet meer gedacht kan worden als het zover is.

Ja! Een uitvaart kost een vermogen. Dat kun je niet ophoesten! Als je niet kunt sparen is een verzekering de enige moge­ lijkheid. Natuurlijk kost die verzekering veel meer dan de uiteindelijke uitvaart. Je betaalt tenslotte provisie, administra­ tiekosten, salaris van de directeur en de PR man, de advertenties, de huis aan huis mail, de winst van die verzekeraar. Maar als je VOORTIJDIG komt te overlijden zijn de kosten gedekt. Denk je… Nee! Een uitvaart is een duur feestje. Daar spaar je voor! Overlijden is even onvermij­ delijk als een belastingaanslag. Het is niet mogelijk een verzekering tegen belasting af te sluiten… Waarom dan wel voor overlijden? Belasting komt ieder jaar terug. Overlijden gebeurt maar éénmaal. Belasting, daar houd je van tevoren rekening mee. Overlijden, dat zien we later wel… Dat woordje VOORTIJDIG is waar het om gaat. Dat betekent: overlijden op een moment dat je niet de kans gehad hebt om een bedrag opzij te zetten. Een verstandig mens houdt daar rekening mee. Als dat zou gebeuren moeten niet alleen de kosten van een uitvaart gedekt zijn. Een nabestaandenpensioen is veel lager dan het salaris dat bij leven bin­ nenkomt.

Verzekeren

We maken een testament voor onze bezittingen… we maken maar heel zelden een testament voor onszelf.

Een verzekeraar moet, als ieder ander bedrijf, winst maken. Als dat niet gebeurt is het einde oefening! Dus dat een kop koffie thuis 10 cent kost en in een restaurant € 2 is begrij­ pelijk. Die kop koffie moet ook de kosten van het gebouw, de verwarming, de schoon­ maakploeg, de salarissen, de breuk van serviesgoed en ga zo maar door, opleveren. Precies het­zelfde geldt voor een verzekeraar. Als je je verzekert, heb je tijdens de duur van de polis recht op uitkering.

Een panel van deskundigen:

Sparen

Zij beantwoorden uw vragen over de laatste fase van ons leven.

Een uitgebreide versie met voorbeelden is tijdens open dag en info avonden verkrijgbaar.

• Dr. G.L. Nijessen, huisarts te Alphen aan den Rijn • Hedwig Teeuw, manager hospicegroep Alphen - Nieuwkoop • Dr. Ph. de Vries, arts GGD Hollands Midden

Als je spaart, heb je nooit meer dan wat je spaart plus de rente. Je moet de tijd heb­ ben om zeker 20 jaren te sparen voordat een behoorlijk bedrag beschikbaar is.

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn | T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl


Kramer

Even voorstellen… Mijn naam is Marlies Dool. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de Vakschool voor Edelsmeden en Juweliers in Schoonhoven. In 2004 behaalde ik mijn diploma voor goudsmid/ondernemer. Na deze opleiding ben ik begonnen met het opzetten van een eigen sieradenlijn vanuit mijn atelier aan huis. Ik werk voornamelijk in zilver, maar in opdracht ook in goud. Naast het ontwerpen en vervaardigen van sieraden houd ik mij ook bezig met het veranderen of aanpassen van bestaande sieraden, het maken van as-sieraden, reparatie­werkzaamheden, het omsmelten van gouden sieraden en inruil van ‘oud’ goud. Naast handgemaakte sieraden kunt u bij mij ook terecht voor een collectie juweliersartikelen. Minion Pro

Gedenksieraden

“Een tastbare herinnering aan een dierbare” De manier om een overledene te gedenken is voor iedereen verschillend. Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden voor gedenksieraden.

Gedenksieraden zijn in drie categorieën in te delen; 1 Asverwerking 2 Veranderen/vermaken 3 Omsmelten

Asverwerking

Er zijn steeds meer mensen die ervoor kiezen na de crematie of begrafenis van een dierbare, een kleine hoeveelheid as in een sieraad bij zich te dragen. Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden. Het sieraad wordt in overleg met u en naar uw eigen wensen vervaardigd. U kunt bijvoorbeeld denken aan een as-hanger of as-ring. De as wordt in een kleine holle

ruimte gedaan en waterdicht afgesloten. Ook het laten graveren van een naam of datum behoort vaak tot de mogelijkheden. Zo kunt u uw dierbare altijd dichtbij u dragen.

in de trouwring behouden blijven. Zo kunnen sieraden die een bijzondere betekenis hebben, toch weer gedragen worden.

Veranderen en vermaken

Indien u geen waarde hecht aan het feit of het sieraad van uw dierbare nog herkenbaar is, dan kunt u er ook voor kiezen om dit sieraad te laten omsmelten. Veel mensen kiezen er ook voor om diverse sieraden en dus diverse herinneringen in één sieraad te laten verwer­ ken. U weet zelf immers dat het gemaakt is van het goud van uw dierbare(n). Op deze manier is het mogelijk een geheel nieuw sieraad te laten maken. Een andere reden voor het laten omsmelten kan zijn dat deze sieraden versleten zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden. Uw wensen worden in het ontwerp meegeno­ men. Of u nu kiest voor modern of klassiek, de mogelijkheden zijn talrijk. Zo krijgt u een

Wellicht heeft u sieraden geërfd die inmiddels wat gedateerd zijn, maar waar u wel een emoti­ onele binding mee heeft. Deze sieraden kunnen in een modern jasje worden gestoken. Op deze manier is het voor uzelf nog herkenbaar wat en van wie het geweest is, maar naar uw eigen smaak aangepast. Een voorbeeld hiervan is het vermaken van één of twee trouwringen. Een bestaande trouwring een nieuw uiterlijk geven is een mooie manier om degene die de ring droeg te blijven herin­ neren, en zelf toch gewoon een mooi sieraad te dragen. In de meeste gevallen kan de gravure

sieraad dat helemaal bij u past, maar met uw eigen herinnering.

Omsmelten

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.mdgoudsmid.nl

Marlies Dool Goudsmid Atelier: Alphen aan den Rijn 06-406 559 34 www.mdgoudsmid.nl

Voor al uw wensen in goud en zilver

Ontwerpen en vervaardigen van sieraden Veranderen en aanpassen van bestaande sieraden Reparaties Omsmelten van uw ‘oude’ goud en verwerking tot een nieuw sieraad Inruil van ‘oud’ goud

Bel gerust voor informatie of een afspraak!

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn


Krant

Wat is er allemaal mogelijk op

de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn?

Fotografie: W. Planije in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn.

De Gemeente Alphen aan den Rijn beheert drie begraafplaatsen. De Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn, begraafplaats Buitendorp in Zwammerdam en de Algemene begraafplaats in Aarlanderveen.

De Oosterbegraafplaats is aangelegd in de beginjaren dertig, in de werkelozen tijd. In 1938 heeft de eerste begraving plaatsge­ vonden. Er is een apart katholiek gedeelte en een Islamitisch gedeelte. Er zijn vijf vaste medewerkers die alle voorkomende werkzaam­ heden uitvoeren op het gebied van begraven, asbestemmingen en onderhoud aan de graven. De medewerkers zijn ook altijd aanspreekbaar voor vragen. Het grotere en algemene groen­ onderhoud hebben wij uitbesteed aan een hoveniersbedrijf zodat het hele jaar door de begraafplaats er netjes bij ligt.

Er is ook een crematorium en aula op het terrein van de begraafplaats, maar die zijn in beheer van een particuliere onderneming.

Wij bieden verschillende mogelijk­ heden van begraven aan: • Begraven in een algemeen graf. Dit is voor 10 jaar en dit kan niet verlengd worden, er liggen verschillende personen in één graf en op het graf is een beperkte ruimte waar een gedenkteken op geplaatst kan worden. • Begraven in een particulier graf. Dit kan

voor 10 of 20 jaar uitgegeven worden en kan altijd weer verlengd worden. Er is een rechthebbende op een particulier graf en deze mag bepalen wie er in begraven wordt. Er mag ook een groter gedenkteken geplaatst worden. Een particulier graf kan ook uitge­ zocht worden.

• Een urn mag in of op een particulier graf geplaatst worden. • De as kan verstrooid worden op de strooi­ weides of langs een strooipad. Er kan ook een gedenkplaatje geplaatst worden op een zuil op 1 van de locaties. Om tot een goede keus te komen wat iemand

Er zijn op de begraafplaats ook verschil­ met de as wil gaan doen, kan een afspraak lende mogelijkheden om na een crematie gemaakt worden om voorlichting te krijgen en een bestemming aan de as te geven: eventueel een plaats uit te zoeken. De plaatsen • Plaatsing in een urnentuin. Dit kan boven­ gronds en dan zal er een sierurn geplaatst moeten worden, of ondergronds en dan kan er een ander gedenkteken geplaatst worden. • Plaatsing in een urnenmuur. De nis kan open zijn en dan zal er een sierurn geplaatst moeten worden en als de nis gesloten wordt kan er een afdekplaat geplaatst worden.

in de urnentuinen en urnen­muren worden voor een periode van 5, 10 15 of 20 jaar uitgege­ ven en kunnen altijd weer verlengd worden. Voor meer informatie: www.alphenaandenrijn.nl Tel: 140172 E-mail: oosterbegraafplaats@alphenaandenrijn.nl

Straver Mobility:

meer diversiteit in uitvaartvervoer Auto’s. Weinig zaken zijn meer onderhevig aan mode en technische ontwikkelingen dan ons eigen vervoermiddel. Dat geldt ook voor de rouw- en volgauto’s. Volgens directeur Patrik Straver van Straver Mobility in Gouda is zijn wagenpark constant aan vernieuwing onderhevig. “Maar, afgezien van de kleur kiest 95 procent van onze klanten nog voor de traditionele rouwauto”, relativeert hij de veranderingen in zijn branche. “Wel moet je er voor zorgen dat je steeds over de nieuwste modellen beschikt en dat alles er spic en span uitziet, want de klant is kritisch en eist terecht kwaliteit”.

Wat vraagt de resterende 5 procent dan?

Mijn uitvaart, mijn keuze... Zwart, grijs, wit of blauw? Een auto, loopkoets of fiets? In een tijd waarin persoonlijke keuzes voorop staan, biedt ook Straver Mobility volop mogelijkheden bij uitvaartvervoer. We gaan verder dan de bekende zwarte rouwstoet en bieden een ruime en kleurrijke keuze. Kijk voor de invulling van ‘een persoonlijke uitvaart’ op www.uitvaartvervoer-straver.nl.

Straver Mobility... the choice to make it personal! Vraag uw uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.

“Er is een groeiende groep mensen met bijzon­ dere, persoonlijke wensen. Ten opzichte van 10 of 15 jaar geleden is de diversiteit van ons aanbod sterk vergroot. Het is al lang niet meer alleen die zwarte of donkergrijze wagen. Er is juist meer vraag naar andere kleuren. Vaak wit, vooral bij jongere mensen. Maar ook andere typen wagens, van oldtimer tot rouw-vrachtauto’s toe.”

Volgens Patrik is binnen redelijke grenzen alles mogelijk:

“Wat we zelf niet hebben, regelen we via andere bedrijven. Een tijdje geleden kwam de rouwkoe in het nieuws. Een rouwwagen, getrokken door een speciaal getrainde koe. Wij hebben inmid­ dels afspraken met die meneer. Geen probleem”.

Is de relatie met de klant dan niet veranderd?

Patrik: “Wat je ziet is dat mensen naar een meer persoonlijk invulling van hun uitvaart streven. Wij proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de klant tegemoet te komen. Ook willen mensen meer betrokken worden bij de organisatie. Nabestaanden willen bijvoorbeeld zelf de rouwauto besturen. Dat kan. Het aantal volgauto’s neemt af. Vaak kiest de familie nog wel voor een volgauto. Maar families zijn klei­ ner geworden. Vrienden rijden er in hun eigen auto achter aan”.

Voor meer informatie:

Straver Mobility, website www.stravermobility.nl.

T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl


Kramer

Meesters in uitvaartkisten sinds 1925 1925 Meesters in uitvaartkisten sinds Meesters in uitvaartkisten sinds 1925 Meesters in uitvaartkisten sinds 1925

VanUitvaartkisten Wijk Uitvaartkisten begrip is een in begrip in de uitvaartbranche. Het familiebedrijf maakt sinds 1925 uitvaartkisten van dekwaliteit. hoogste kwaliteit. VanVan Wijk deuitvaartbranche. uitvaartbranche. familiebedrijf maakt uitvaartkisten van de kwaliteit. hoogste Wijk Uitvaartkistenisiseen een begrip in de HetHet familiebedrijf maakt sindssinds 1925 1925 uitvaartkisten van de hoogste Minion Pro

Topkwaliteit in ieder prijssegment Topkwaliteit in ieder prijssegment

Van Wijk is Daarom een begrip in de uitvaartbranche. Het familiebedrijf maakt sinds 1925 uitvaartkisten van de hoogste kwaliteit. Een uitvaartkist ispersoonlijks. iets persoonlijks. Daarom worden Topkwaliteit in ieder prijssegment Een Een uitvaartkist is iets persoonlijks. uitvaartkist isUitvaartkisten iets Daarom Het ambachtelijk meesterschap van Van Wijk komt tot uiting in onze zorgvuldige manier van worden deuitvaartkisten uitvaartkisten bijbijVan Wijk niet aande lopende worden de uitvaartkisten Van Wijk nietaan de Wijk niet Een uitvaartkist isbij ietsVan persoonlijks. Daarom werken en de uitzonderlijke kwaliteit uitvaartkisten. Het ambachtelijk vanvan Vanonze Wijk komt tot uiting zorgvuldige manier van werken Het ambachtelijk meesterschap van Van Wijk komt in totonze uiting in onze zorgvuldige manier Topkwaliteit inmeesterschap ieder prijssegment de lopende in kille productiestraten de lopende band inuitvaartkisten kille productiestraten worden de bij Van geproduceerd. Wijk niet aan band inband kille productiestraten Zo laat Van Wijk bijvoorbeeld hout niet in planken maar als hele boomstammen afleveren. en de uitzonderlijke kwaliteit van onze uitvaartkisten. de uitzonderlijke kwaliteit van onze Het ambachtelijk meesterschap van Van Wijk komt uiting uitvaartkisten. in zorgvuldige manier geproduceerd. Uiteraard wordt welgebruik gebruik gegede lopende band inwordt kille productiestraten Iedereen massief houten uitvaartkist wordt -tot inclusief hetonze massieve lijstwerk - uitvan de werken volle stam geproduceerd. Uiteraard wel Uiteraard wordt wel gebruik gemaakt van innovaZo laat Van Wijk bijvoorbeeld hout niet in planken maar als hele boomstammen afleveren. afleveren en de uitzonderlijke kwaliteit vanstructuur onze uitvaartkisten. Zo laat Van Wijk bijvoorbeeld hout niet in planken maar als hele boomstammen maakt van innovatieve technieken, maar het zijn gehaald. Kleur, nerf en van het hout vormen op deze wijze een natuurlijke eenheid. geproduceerd. Uiteraard wordt wel gebruik gemaakt van innovatieve technieken, maar het zijn Zo laat Van Wijk bijvoorbeeld hout niet in planken maar als hele boomstammen afleveren. IedereIedere massief houtenhouten uitvaartkist wordt - inclusief massieve - uit de volle -stam gehaald. tieve technieken, maar het zijn de ambachtslieden maakt van innovatieve maar het zijn de ambachtslieden met technieken, bezieling en verfijnd massief uitvaartkist wordt - het inclusief hetlijstwerk massieve lijstwerk uit de volle sta de ambachtslieden diedie met bezieling en verfijnd Iedere Kleur, massief houten uitvaartkist wordt - inclusief hetcombineren massieve lijstwerk - uit denatuurlijke volle stam gehaald. Door decennialange know-how en kennis te met ons inzicht in toekomstige ontwik­ nerf en structuur van het hout vormen op deze wijze een eenheid. de ambachtslieden die met bezieling en verfijnd handwerk iedere uitvaartkist een handwerk persoonlijke en uitdie met bezieling en verfijnd iedere Kleur, nerf en structuur van het hout vormen op deze wijze een natuurlijke eenheid. Kleur, nerf en structuur van het hout vormen op trendsetter deze wijze een natuurlijke eenheid. Niet als doel op zich, handwerk handwerk iedere uitvaartkist een persoonlijke kelingen is Van Wijk al generaties lang in de uitvaartbranche. iedere uitvaartkist een persoonlijkeen en bijzondere uitstraling geven. Diten is bijzondere echt nog uniek vaartkist een persoonlijke uit­ s traling maar om u juist dat te kunnen bieden wat u wenst. bijzondere uitstraling is echt noguniek uniek bijzondere uitstraling geven.geven. Dit isDitecht nog Door decennialange know-how en kennis te combineren met ons inzicht in toekomstige ontwikkelingen in de markt. Door decennialange know-how en kennis te combineren met ons inzicht in toekomstige ontwikkelingen in deDit markt. Door decennialange know-how en te combineren met ons op inzicht in toekomstige geven. is echt nog uniek in de markt. in de markt. is lang in kennis de uitvaartbranche. Nietvan alsontwerpen doel zich, maar om u juist o is Van Wijk al Wijk generaties langWijk trendsetter inom de een uitvaartbranche. Niet als doelselectie op zich, maar om u juist OpVan deze wijzealisgeneraties Van in staattrendsetter brede en hoogwaardige te presen­ is Van Wijk al generaties lang trendsetter in de uitvaartbranche. Niet als doel op zich, maa dat bieden watHun u wenst. dat te kunnen bieden u wenst. terenteinkunnen iederewat prijsklasse. streven is om topkwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken en Massief dat tetekunnen bieden u wenst. Massief hout hout de uitvaart bieden zoals u diewat werkelijk wenst.

Massief hout

Massief hout Hout is groeiend goud. DeDevingerafdruk is uniek unieken endit ditgeldt geldtook ook voor Hout is groeiend goud. vingerafdrukvan vaneen een mens mens is voor

Hout is groeiend goud. De vingerafdruk van een mens is uniek en dit geldt ook voor iedere centimeter van een boom. centimeter een boom. centimeter vanvan een boom. Houtiedere is iedere groeiend goud. De vingerafdruk van een mens is uniek en dit geldt ook voor Voor iedere houten uitvaartkist wordthet het massieve massieve hout dezelfde volle stam Voor iedere houten uitvaartkist wordt hout uit uit één en dezelfde volle stam Voor iedere houten uitvaartkist wordt het massieve hout uitéén éénen en dezelfde volle stam iedere centimeter van een boom. gehaald. garandeerteenheid eenheid in in kleur, kleur, nerf van de de uitvaartkist. gehaald. DitDit garandeert nerfen entekening tekening van uitvaartkist.

Inwijze ieder isWijk Van vertegenwoordigd en hoogwaardige bieden detehoogste kwaliteit.te presenOp deze isprijssegment Van Wijk in staat omWijk brede eneen hoogwaardige selectie zij vanstandaard ontwerpen presenOp deze wijze is Van ineenstaat om brede en selectie van ontwerpen Kortom, maatwerkHun voorstreven confectieprijzen. teren interen iedere prijsklasse. is om topkwaliteit voor iedereen toegankelijk te maken en de in iedere prijsklasse. Hun streven is om iedereen toegankelijk maken en de Op deze wijze is Van Wijk in staat omtopkwaliteit een bredevoor en hoogwaardige selectiete van ontwerpen uitvaart te bieden zoals u die werkelijk wenst. uitvaart te bieden zoals u die werkelijk wenst. teren inmodellen prijsklasse. Hun en streven topkwaliteit iedereen toegankelijk te m In iederBijzondere prijssegment isiedere Van Wijk vertegenwoordigd bieden is zijom standaard de hoogstevoor kwaliteit. garandeert eenheidwordt in kleur, en tekening uitvaartkist. Voorgehaald. iedere Dit houten uitvaartkist hetnerf massieve houtvan uitde één en dezelfde volle stam In ieder prijssegment is Van Wijk vertegenwoordigd en bieden zij standaard de hoogste kwaliteit. Van Wijk maakt een uitgebreide collectie uitvaartkisten, waaronder ook enkele bijzondere uitvaart bieden zoals u die werkelijk wenst. Kortom, maatwerk voorteconfectieprijzen. ontwerpen zoals het opbaarbed. Het opbaarbed is vervaardigd van ongelakt populierenhout gehaald. Dit garandeert eenheid in kleur, nerf en tekening van de uitvaartkist. Kortom, maatwerk voor confectieprijzen. In ieder prijssegment is Van Wijk vertegenwoordigd en bieden zij standaard de hoogste k waardoor de tekening en structuur van het hout op een natuurlijke wijze tot hun recht komen. maatwerk voor Door Kortom, zeldzaam vakmanschap is hetconfectieprijzen. populierenhout gebogen tot dit tijdloze ontwerp. Van Wijk maakt een uitgebreide collectie uitvaartkisten, waaronder ook enkele bijzondere ontwerpen zoals het opbaarbed. Het opbaarbed is vervaardigd vanuitvaartkisten, ongelakt populierenhout waardoor de tekening Van Wijk maakt een uitgebreide collectie waaronder ook enkele bijzondere ontwerpen en structuur van het hout collectie op een natuurlijke wijze tot hun rechttekomen. Door zeldzaam vakmanschap is De uitgebreide uitvaartkisten is ook vinden op internet: zoals het opbaarbed. Het opbaarbed is vervaardigd van ongelakt populierenhout waardoor de tekening het populierenhout gebogen tot diteen tijdloze ontwerp. collectie uitvaartkisten, waaronder ook enkele bijzondere www.pvanwijk.nl Van Wijk maakt uitgebreide

Bijzondere modellen

Bijzondere modellen

Bijzondere modellen

en structuur van het hout op een natuurlijke wijze tot hun recht komen. Door zeldzaam vakmanschap i

De uitgebreide uitvaartkisten is tijdloze ook te vinden op internet:van ongelakt populierenhout waardoo zoalscollectie het opbaarbed. opbaarbed is vervaardigd het populierenhout gebogen Het tot dit ontwerp.

Diverse houtsoorten: van eiken tot steigerhout Puur en massief hout wordt gekenmerkt door een warme, natuurlijke en exclusieve

Diverse houtsoorten: van eiken tot steigerhout Puur en massief van houteiken wordt natuurlijke en exclusieve uiteenlopend totgekenmerkt beuken, van door kerseneen totwarme, populieren, van Amerikaans grenen Diverse houtsoorten: van eiken tot steigerhout uitstraling. Van Wijk gebruikt uitsluitend houtsoorten van de hoogste kwaliteit,

Puuruitstraling. en massiefVan hout wordt gekenmerkt door een warme, en exclusieve Wijk uitsluitend houtsoorten vannatuurlijke de hoogste kwaliteit, tot notenhout en vangebruikt mahonie tot gebruikt steigerhout. uitstraling. Van Wijk gebruikt uitsluitend houtsoorten van de hoogste kwaliteit, uiteenlopend van eiken tot beuken, van kersen tot populieren, van Amerikaans grenentot notenhout mahonie gebruikt uiteenlopend van eiken en totvan beuken, vantot kersen tot steigerhout. populieren, van Amerikaans grenen Puurtotennotenhout massief en hout gekenmerkt een warme, natuurlijke en exclusieve vanwordt mahonie tot gebruikt door steigerhout.

Diverse houtsoorten: van eiken tot steigerhout

en structuur van het hout op een natuurlijke wijze tot hun recht komen. Door zeldzaam v www.pvanwijk.nl De uitgebreide collectie uitvaartkisten is ook te vinden op internet: het populierenhout gebogen tot dit tijdloze ontwerp.

www.pvanwijk.nl

De uitgebreide collectie uitvaartkisten is ook te vinden op internet: www.pvanwijk.nl

uitstraling. Van Wijk gebruikt uitsluitend houtsoorten van de hoogste kwaliteit, uiteenlopend van eiken tot beuken, van kersen tot populieren, van Amerikaans grenen tot notenhout en van mahonie tot gebruikt steigerhout.

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn


Krant

T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl


Kramer

handen en daarbinnen spelen wij graag een ondersteunende rol.

Minion Pro

Onze vrijwilligers zijn zeven dagen per week van `s morgens 07.00 uur tot `s avonds 23.00 uur beschikbaar. Afhankelijk van de behoef­ ten, wensen en mogelijkheden bepalen we in onderling overleg welke inzet gewenst is. De medische en verpleegkundige zorg blijft daarbij in handen van de (eigen) huisarts en thuiszorg­ organisatie.

thuissituatie afspeelt. Of dat onze vrijwilligers ook al een belangrijke rol kunnen spelen in het voorstadium. Om duidelijkheid te scheppen over onze dienstverlening, houden wij regel­ matig presentaties.

Nieuwkoop

25 Jaar geleden opende in Nieuwkoop het Bijna-Thuis-Huis zijn deuren. Deze eerste hospicewoning diende als voorbeeld voor vele initiatieven in de rest van het land, waardoor de hospicezorg nu steeds vaker de aandacht krijgt die zij verdient.

Wij verlenen onze aanvullende zorg in de eerste plaats bij de mensen thuis. Dit kan in alle plaatsen die vallen onder de gemeenten Alphen Alphen aan den Rijn aan den Rijn en Nieuwkoop. Op zaterdag 22 januari 2011 vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe hospicewoning

“Wij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving op hun eigen manier.” De Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop ondersteunt mensen in hun laatste levensfase. Waar mogelijk thuis, maar indien gewenst ook omringd door alle nodige zorg en privacy in één van onze hospicewoningen. Wij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving op hun eigen manier. De zorg voor een ernstig zieke kan zwaar zijn. Zowel emotioneel als lichamelijk. Wanneer familie en vrienden het niet (meer) alleen aankunnen, of als er niemand is om de zorg op zich te nemen, kunt u een beroep doen op onze ondersteuning en onze woonvoorzieningen. De Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop is een professionele organisatie die drijft op

de inzet van vrijwilligers. Zij springen op allerlei manieren bij om mensen in hun laatste levensfase te ondersteunen en ontlasten. Met goede zorg en persoonlijke aandacht proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van de zieke, zonder daarbij familie en vrienden uit het oog te verliezen. Wij zijn er als het nodig is, met een luisterend oor en helpende handen. U houdt zelf de regie in

Als dit thuis niet (meer) mogelijk is, kunt u ook gebruik maken van één van onze hospice­ voorzieningen. Deze kamers zijn van alle ge­ makken voorzien en bieden veel mogelijkheden om de sfeer van thuis te creëren. U kunt waar mogelijk uw eigen spullen meenemen en be­ zoek is altijd welkom, zelfs om te overnachten. Ook in de hospicewoningen werken wij samen met professionele hulpverleners en delen wij de zorg met familie en vrienden. Met alle publiciteit van de afgelopen maanden krijgt het werk van de Hospicegroep steeds meer bekendheid. Toch blijken er nog veel vragen en vooroordelen over ons werk te bestaan. Zo weten veel mensen bijvoorbeeld niet dat de hospicezorg zich primair in de

aan de Berkenstraat 6. Sinds 1 februari is deze nieuwe hospicewoning daadwerkelijk in gebruik. De eerste bewoners namen er hun intrek, begeleid door een vast team van vrijwil­ ligers en ActiVite medewerkers. Nu, na de eerste aanloopperiode, zijn de team­ leden goed op elkaar ingespeeld. De woning groeit uit tot een thuis voor haar bewoners en bezoekers, die elkaar geregeld ontmoeten in de huiskamer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er is rust voor wie de stilte zoekt.

Tel: 0172-573040 www.hospicegroepalphennieuwkoop.nl

Maak kennis met Stichting Cura et Certitudo (zorg en zekerheid…) Vooruitbetaalde uitvaarten

Het begon allemaal met een mevrouw die haar begrafenis wilde betalen. Nee, ze wilde geen verzekering: ze wilde nu betalen! Dat ontwikkelde zich tot de aparte Stichting die vooruitbetaalde bedragen heel voorzichtig en vrijwel risicoloos beheert. Die zorgt dat het geld een (bescheiden) rente oplevert welke bij het bedrag wordt opgeteld. Alle 15 jaren dat de Stichting bestaat ligt die rente één of twee procentpunt boven de inflatie waardoor de inflatie ruimschoots wordt goed­ gemaakt. De opdracht voor de bestuurders van de Stichting is: het zó beheren van de gelden dat het oorspronkelijke bedrag altijd aanwezig blijft en dat er een zo veilig mogelijk rendement wordt gemaakt. Familiekamer Alhpen aan den Rijn

Familiekamer Waddinxveen

Familiekamers in Uitvaartcentra Alphen aan den Rijn en Waddinxveen Als het om wat voor redenen dan ook niet mogelijk is om een dierbare na het overlijden tot aan de dag van de uitvaart thuis op te baren, dan bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van één van de familiekamers van Kramer Uitvaartzorg. “Wat is precies een familiekamer?” zult u misschien denken….. Kramer Uitvaartzorg heeft getracht om

een huiselijke sfeer te creëren in deze kamers, waar u 24 uur per dag toegang heeft met een eigen sleutel. Dit betekent dat u, wanneer u dat wilt en ook al is dat ’s nachts, toegang tot deze kamers heeft.

In beide uitvaartcentra kunnen condoleances en uitvaartdiensten worden gehouden. Uitvaartcentrum Waddinxveen, Stationsstraat 16 in Waddinxveen Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn, Ambonstraat 5 in Alphen aan den Rijn

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn

Het is geen verzekering. Er wordt nooit meer uitbetaald dan wat er aanwezig is. Maar er wordt ook niets minder dan dat uitgekeerd, zo lang het gebruikt wordt voor dingen die ver­ band houden met de begrafenis of de crematie. Uitvaartkosten zijn niet meer voor de belasting aftrekbaar. Daar staat tegenover dat het bedrag dat in beheer is bij de Stichting niet meer meetelt voor uw belastingaangifte en dat de behaalde rente helemaal vrij is van belasting. Dinsdag 21 juni is het bestuur van de Stichting vanaf 19.30 uur aanwezig in het Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn. Een mooie gelegenheid om hen daar te ontmoeten. Het bestuur: Henk Bevers, Jan Velthuijse, Reinier Kramer


Krant

Het is alweer ruim 20 jaar geleden dat Anja van Ettikhoven, eigenaar van Ettikhoven Decoratie, in contact kwam met de heer R. Kramer van Kramer Uitvaartzorg. Anja was op dat moment werkzaam bij een gerenommeerde bloemenzaak in Alphen aan den Rijn en verzorgde daar grotendeels de rouwarrangementen voor begrafenissen en crematies. De passie voor haar werk en de betrokkenheid bij de nabestaanden en alles rondom een uitvaart werd in haar ontdekt. En zo gebeurde het dat Anja van Ettikhoven in 1996, door de stimulans van dhr. Kramer, haar eigen onderneming startte. Zij deelden heel sterk de uitgangspunten van de klantgerichtheid en dienstverlening welke de basis vormden voor een mooie en vertrouwde samenwerking. In de dienstverlening gingen zij nog een stapje verder; voor persoonlijke begeleiding bij de bloemenkeuze werd bespreking aan huis op de kaart gezet. Voor die tijd een zeer uniek concept! Tot de huidige service en dienstverlening behoort ook het etaleren van de rouwarrangementen rondom een baar en de controle van het bloemwerk vóór het moment van begraven of cremeren. Zo vult Ettikhoven Decoratie de firma Kramer Uitvaartzorg aan. Vanuit een ieders vakmanschap staan zij garant voor een gedenkwaardig afscheid.

Liever geen witte lelie’s… Uitvaartbloemist Alphen aan den Rijn e.o. Ettikhoven Decoratie is 7 dagen per week, dus óók “afscheid nemen” veel bespreekbaar geworden Het bedrijf Ettikhoven Decoratie bestaat reeds 15 jaar. Specialisatie is de verzorging van bloemwerk voor een begrafenis of crema­ tie. De service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Bespreking aan huis en de 24 uurs bereikbaarheid maakt Ettikhoven als uitvaart­ bloemist in Alphen aan den Rijn e.o. bijzonder! U kunt bij ons terecht voor traditionele, moderne en persoonlijke rouw­arrangementen, rouwboeketten, rouwlinten en bloemarrange­ menten voor in een rouwkamer, kerk en aula. Ook hebben wij passende arrangementen voor het afscheid nemen van een kind.

Bespreking aan huis en bereikbaarheid

in de avonduren en in het weekend, bereikbaar. Bespreking aan huis en bezorging geldt voor de volgende plaatsen: Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Boskoop, Hazerswoude Dorp & -Rijndijk, Koude­ kerk a/d Rijn, Nieuwkoop, Ter-Aar, Waddinxveen, Woubrugge en Zwammerdam.

Kwaliteit en Garantie

Bij Ettikhoven Decoratie heeft u de garan­ tie dat het arrangement van uw keuze met de grootste zorg en deskundigheid wordt gemaakt. Vakmanschap en creativiteit staan garant voor een perfecte uitvoering. Het is voor ons vanzelfsprekend dat er uitsluitend gewerkt wordt met verse en kwalitatief hoogwaardige bloemen en bijmaterialen. Indien nodig zorgen wij voor de controle van het bloemwerk. Zo krijgt u de garantie dat uw rouwarrangement op de dag van de uitvaart er perfect uitziet.

Voor persoonlijke begeleiding bij uw keuze is de bespreking van het bloemwerk rondom een uitvaart aan huis mogelijk. In een voor u vertrouwde omgeving kunnen wij met u mee­ denken over de invulling hiervan. Ter onder­ steuning van uw keuze kunt u gebruik maken “Liever geen witte lelie’s” van een boek met meer dan 80 voorbeelden van …maar wat dan wel? rouwarrangementen. De laatste jaren is er rondom het thema

en daardoor zijn de behoeftes over de invulling hiervan veranderd. Een uitvaart hoeft niet zo standaard meer te zijn als vroeger. Nabestaan­ den zijn steeds meer op zoek naar een eigen en persoonlijke invulling van het afscheid. Dit zie je óók terug in de bloemkeuze en rouw­ arrangementen van deze tijd. Een rouwarran­ gement mag puur, kleurrijk of symbolisch zijn.

Verzorging op maat

Rekening houden met een lievelingsbloem of favoriete kleur maakt dat een rouwarrangement persoonlijk wordt. Nog persoonlijker wordt het als een beroep, hobby of leefstijl tot uiting wordt gebracht. Een bloemstuk met een verhaal; wij noemen het “verzorging op maat”.

realiseer ik mij dat ik als uitvaart­bloemist een bijzonder beroep heb. Het luisteren naar en meedenken met de betrokkenen maakt dat het keer op keer een uitdaging wordt de gedachten en gevoelens creatief te vertalen met bloemen. Met elkaar bereik je dan de meest mooie en verrassende resultaten en je beseft en ervaart dat ieder mens, en dus ook ieder afscheid, uniek is. Bijzonder is het om te ervaren hoe je betrok­ kenen troost kunt bieden als hun dierbare om­ geven is door prachtige bloemen die uitdruk­ king geven aan de liefde voor hem/haar. Het verzorgen van de rouwarrangementen kan het verdriet natuurlijk niet wegnemen, maar het kan de pijn vaak wel iets verzachten.

Ik hoop dat onze website een inspiratiebron Op www.uitvaartbloemist-alphenaandenrijn.nl mag zijn voor diegenen die het leven en de staan veel voorbeelden die u kunnen inspireren. dood willen vertalen met bloemen.

Omdat ieder mens uniek is

Door de liefde voor het vak en de betrokkenheid bij de nabestaanden, en alles rondom een uitvaart,

Ettikhoven Decoratie Anja van Ettikhoven www.uitvaartbloemist-alphenaandenrijn.nl

Ettikhoven Decoratie… omdat ieder mens uniek is! Specialisten in de verzorging van bloemwerk voor een begrafenis of crematie. Altijd met passie en gevoel! Persoonlijk advies bij u aan huis mogelijk

Kwaliteit en garantie

Bereikbaar in de avonduren en in het weekend

Bezorging in de omliggende plaatsen

Westgouweweg 7A, 2405 XV Alphen aan den Rijn

t 06-553 225 46 / 0172-473998

www.uitvaartbloemist-alphenaandenrijn.nl

T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl

e anjavanettikhoven@versatel.nl


Kramer

Door bij leven te schenken bespaart u veel belasting

Tips om fiscaal voordelig te schenken Minion Pro

Iedereen is sterfelijk. Of je nu rijk bent of arm, groot of klein, dik of dun, het maakt allemaal niets uit. Uiteindelijk maken we allemaal dezelfde laatste reis. Aan de hand van een fictief voorbeeld laat ik u zien wat slim schenken kan opleveren. Neemt u in gedachten een man niet gehuwd, maar wel met twee kinderen. Hij was ondernemer en zeker niet onbemiddeld. Na het overlijden werd zijn vermogen conform het testament aan de beide kinderen toebedeeld. De erfgenamen deden keurig en tijdig aangifte voor de erfbelasting en er was uiteindelijk ruim € 600.000 aan erfbelasting verschuldigd. Destijds werd over een te betalen bedrag aan erfbelasting nog geen heffingsrente berekend. Om die reden werd geen voorlopige aanslag aangevraagd en ook werd de belastingdienst niet actief gevraagd om een aanslag op te leggen. De erfgenamen hadden immers hun plicht gedaan en nu was de belastingdienst aan zet.

Aanslag?

Het bleef nog heel, heel lang stil tot plotsklaps een aanslag erfbelasting van ruim € 600.000

bij de erfgenamen op de deurmat plofte. De aanslag was conform de ingediende aangifte en was wat dat betreft dus akkoord. Echter, de dagtekening van de aanslag was één dag ná het verstrijken van de termijn voor het opleggen van de aanslag. Er waren nu twee mogelijkheden. De eerste was de aanslag gewoon betalen, want deze was conform de aangifte. Materieel was die € 600.000 gewoon verschuldigd. De tweede mogelijkheid was de belastingdienst erop te wijzen dat de aanslag één dag te laat was opgelegd en derhalve niet rechtsgeldig was. De erfgenamen kozen voor het laatste en waren daarmee ruim € 600.000 rijker.

van de belastingdienst zou ik daarom niet doen. Beter is om al bij leven te regelen dat er bij uw overlijden minder voor de belastingdienst overblijft. Ik zal hierna aangeven hoe dat kan.

Tips om slim te schenken

Zo is het mogelijk om uw vermogen tijdens uw leven al naar uw toekomstige erfgenamen over te hevelen. De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt € 5.030. Zijn de kinderen tussen 18 en 35 jaar oud, dan bestaat zelfs de mogelijkheid om eenmalig € 24.144 tot zelfs € 50.300 belastingvrij te schenken. Aan kleinkinderen mag jaarlijks ook nog eens € 2.012 belastingvrij geschonken worden. Als het vermogen De moraal van dit verhaal dusdanig groot is dat bij uw overlijden 10% U kunt op uw vermogen blijven zitten en verder of zelfs 20% erfbelasting verschuldigd is, laat niets doen. Op het moment van uw overlijden het voordeel van deze schenkingen zich snel doen uw erfgenamen aangifte erfbelasting en en eenvoudig uit­rekenen. Bovendien geeft het wachten zij af of de fiscus een aanslag oplegt. een goed gevoel om te schenken en kunt u er bij leven al van genieten door te zien dat de Ik kan u verzekeren dat de belastingdienst dat kinderen er leuke dingen mee doen. in de regel tijdig doet. Normaliter hadden de erfgenamen die € 600.000 erfbelasting dan ook Nu komt het natuurlijk voor dat uw vermogen gewoon moeten betalen. Gokken op een fout nagenoeg geheel vastzit in bijvoorbeeld

uw eigen woning, uw onderneming of in andere bezittingen. Of het kan zijn dat uw kinderen nog te jong zijn om al grote bedragen geschonken te krijgen. Of u bent gewoon bang dat u door nu al te schenken tijdens uw laatste levensfase op een houtje zult moeten bijten. Dat zou het vermoeden kunnen doen ontstaan dat u dan (beter) helemaal niet kunt schenken. Niets is echter minder waar. U kunt uw kinderen namelijk ook bedragen op papier schenken en deze bedragen vervolgens schuldig blijven. Naast een zakelijke rente is daarbij ook noodzakelijk dat de jaarlijks verschuldigde rente daadwerkelijk aan de kinderen wordt betaald. Anders werkt het niet. Kortom, door bij leven al te schenken kunt u veel belasting besparen over het te vererven vermogen en dan hebben we het nog niet eens gehad over het opstellen van een fiscaal vriendelijk testament. mr. J. van den Oever, BDO Accountants & Belastingadviseurs te Alphen a/d Rijn.

REGELS ZIJN ER OM NAGELEEFD TE WORDEN. U MOET ALLEEN WETEN HOE. Bij BDO vinden wij dat u zich als ondernemer vooral moet bezighouden met – inderdaad – ondernemen. Laat u het gevecht met de cijfers en de regels vooral over aan onze accountants en adviseurs. Zij kennen deze zaken als geen ander en geven u advies. Bijvoorbeeld over schenken en een fiscaal vriendelijk testament. Wilt u meer informatie over Estate planning of fiscaal advies? Ga naar www.bdo.nl of bel (0172) 53 53 00 voor een afspraak op ons kantoor in Alphen a/d Rijn.

VOOR VRIJ ONDERNEMEN

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn


Krant

Met onbegrip word ik aangekeken als ik tegen de klant zeg dat er bij de afwikkeling van de nalatenschap met het testament dat zij hebben (of juist niet hebben) problemen zijn te verwachten.

We hadden het toch goed geregeld?

Ooit waren zij naar de notaris geweest en hadden iets geregeld, iets voor de langstlevende….

De meest wilde verhalen over met name de problemen bij anderen doen dan de ronde.

Wanneer en bij wie, ja, dat wisten ze niet meer. Zij kunnen zich nog net herinneren dat het bij de geboorte van hun eerste kind was, inmiddels al weer 40 jaar geleden.

En die akte?

Oh, die zal wel bij de rest van de spullen liggen, veilig opgeborgen in een doos. En notaris, een langstlevende testament is toch overal en altijd hetzelfde namelijk een standaardverhaal dat voor iedereen geldt? En is het bovendien niet zo dat tegenwoordig alles automatisch in de wet is geregeld. Keer op keer verbaast het mij dat er zoveel misverstanden bestaan over het hebben van een goed testament en de noodzaak daarvan. Het Nederlandse erfrecht is wellicht één van de moeilijkste rechtsgebieden en ziet bovendien op iets waar we liever niet over praten, de dood en haar gevolgen. Desalniettemin is het één van de meest besproken onderdelen op verjaardagen en andere familiebijeenkomsten.

Iedereen wist dat indien en zodra je kinderen had, moest je naar de notaris voor een langst­ levende testament. Hoe vreemd ook, je moest jezelf beschermen tegen je eigen kinderen of in ieder geval toch tegen je schoonkinderen. Wat niet algemeen bekend is, is dat er verschil­ lende langstlevende testamenten in de praktijk werden gebruikt. Iedere notaris had wel zijn eigen model langst­ levende testament. Termen als vruchtgebruik, langstlevende al en ouderlijke boedelverdeling en combinatie testament zijn veel gehoord. Wat het allemaal precies inhield en wat de ge­ volgen zijn, ja dat is niet helemaal duidelijk. En zeg nou zelf, zo’n akte van zo’n notaris is toch niet te lezen. En bovendien, de notaris had toch gezegd dat het zo goed was?

Jarenlang is men op politiek niveau bezig geweest om de positie van de langstlevende te regelen in de wet.

En eindelijk pas in 2003 is er in de wet een langstlevende regeling opgenomen, let wel een

langstlevende regeling. Wie denkt dat het nu eindelijk eens goed geregeld is komt in veel gevallen bedrogen uit! Zo werd bij de invoering van de wet echter bepaald dat reeds bestaande testamenten hun werking bleven behouden. Naast het feit dat er bij die nieuwe wettelijke regeling zelf nog steeds veel problemen kunnen ontstaan, zit het grote probleem dus ook bij die oude testamenten die nog steeds gelden en als het spreekwoordelijke duveltje uit het doosje kunnen springen. In veel gevallen blijkt het oude testament helemaal niet de bescherming te bieden die men had verwacht. De verschillende testamentsvormen leiden tot verschillende (wellicht) ongewenste gevolgen zowel juridisch als fiscaal. Door de toenemende welvaart is het testament immers ook steeds meer een instrument geworden om in het kader van vermogensplanning erfbelasting te besparen. Met toenemende regelmaat word ik dan ook

notaris John Kroes

door cliënten gevraagd of hun testament nog goed is. Met name na een uitzending van het televisieprogramma Radar dacht iedereen dat zij een “tweetrapstestament” moesten maken. Weer andere cliënten krijgen van een notaris een brief met het verhaal dat gezien de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 hun testament moet worden herzien. In alle eerlijkheid mag soms gevraagd worden of het een advies is in het belang van de cliënt of alleen maar in het belang van de notaris. In ieder geval paniek alom.

Wat moet ik nou?

U doet er in ieder geval goed aan u niet gek te laten maken maar wel uw oude testament eens tegen het licht te houden. Bij Kroes & Partners notarissen kunt u voor eerlijk advies terecht. Is het oude testament goed dan is het goed, kan het beter dan zullen we het u zeggen.

www.kroesenpartners.nl

T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl


Kramer Persoonlijk contact belangrijk bij Harvas Natuursteen Minion Pro

“H  et persoonlijke contact met de klant is voor ons belangrijk. We proberen samen met de nabestaanden een waardig gedenkteken voor de overledene te ontwerpen. Dat is het mooie van dit vak. ”

H

et Leerdamse familiebedrijf Harvas Natuursteen BV geldt als een van de betere speciaalzaken op dit gebied in ons land. Bijzonder is dat nabestaanden na het overlijden van hun dierbare naar de Nijverheidsstraat kunnen komen om een eigen gedenkteken uit te zoeken. “Ze kunnen buiten rondlopen om de meer dan tweehonderd stenen te bekijken. Dat geeft de beste indruk van kleur en materiaal. Dat is uniek in ons land.”

Daarnaast is het Leerdamse bedrijf dealer voor gedenktekens van glas en beschikt men over een groot assortiment ‘ruwe stenen’. “We spelen in op nieuwe ontwikkelingen, zoals lasergraveren. We leveren allerlei soorten urnen of kunnen een tekst in een urnenwand aanbrengen. We proberen in nauw overleg met de klant te voldoen aan de behoeften die er bestaan. Of het nu gaat om traditionele wensen of nieuwe ideeën. Service en garantie staan bij ons voorop.”

Harvas Natuursteen houdt het hele proces zoveel mogelijk in eigen hand. Het bedrijf heeft alle mogelijkheden om het maken van het ontwerp, de vormgeving van het gedenkteken en het aanbrengen van de belettering zelf uit te voeren. “Wij houden het oude ambacht nog in ere.”

Harvas natuursteen voor een blijvende herinnering in steen!

Het bedrijf is gespecialiseerd in natuursteen. Harvas is een van de weinige bedrijven in ons land die veertig verschillende soorten natuursteen op voorraad heeft. Sinds vorig jaar voert men het ‘Keurmerk Natuursteen’. “Bedrijven die dat keurmerk voeren, staan garant voor de kwaliteit van hun product. Daarnaast onderscheiden ze zich door vakmanschap en deskundig advies.”

Harvas Natuursteen b.v. Nijverheidstraat 7 4143 HN Leerdam t 0345-614037

Harvas Henstra Natuursteen Reijerskoop 265 2771 BK Boskoop t 0172-216397

e info@harvasnatuursteen.nl i www.harvasnatuursteen.nl

Har vas Natuursteen b.v.

Voor een blijvende herinnering in steen...

Harvas Natuursteen b.v. Nijverheidstraat 7 4143 HN Leerdam

t 0345-614037

Harvas Henstra Natuursteen Reijerskoop 265 2771 BK Boskoop

t 0172-216397

www.harvasnatuursteen.nl

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn


Krant Heeft Heeft u u alles alles goed goed geregeld geregeld voor voor uw uw nabestaanden? nabestaanden? U moet er niet aan denken dat u of iemand binnen uw gezin een ongeluk krijgt, ziek wordt of overlijdt. Maar U moet er niet aan denken dat u of iemand binnen uw gezin een ongeluk krijgt, ziek wordt of overlijdt. Maar het is wel verstandig om stil te staan bij eventuele gevolgen en de risico's af te dekken die u zelf niet kunt of het is wel verstandig om stil te staan bij eventuele gevolgen en de risico's af te dekken die u zelf niet kunt of wilt dragen. wilt dragen. Wilt u meer weten? Pieker niet langer over wat er gebeurt met uw nabestaanden, kom op 21 juni Wilt u meer weten? Pieker niet langer over wat er gebeurt met uw nabestaanden, kom op 21 juni informatieavond van Kramer Uitvaartzorg. Rabobank Rijnstreek adviseert u graag tijdens deze avond informatieavond van Kramer Uitvaartzorg. Rabobank Rijnstreek adviseert u graag tijdens deze avond financiële gevolgen als u of uw partner overlijdt of een ongeluk krijgt. financiële gevolgen als u of uw partner overlijdt of een ongeluk krijgt.

naar naar over over

de de de de

Met Met de de Interpolis-verzekeringen Interpolis-verzekeringen regelt regelt u u alle alle zaken voor u of uw gezin. zaken voor u of uw gezin. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Rijnstreek Rabobank Rijnstreek

T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl


KramerKrant Actueel uitvaartnieuws voor de juiste keuze in uitvaartzorg De visie van Kramer uitvaartzorg is mijn manier van begeleiden.

Donderdag 3.30 uur

De telefoon gaat: “Kramer Uitvaartzorg, u spreekt met Sarah Jongejan.” “Dag mevrouw, mijn vrouw is vanmorgen thuis overleden. Ze was heel ziek en ik wil graag iets belangrijks vragen. Verzorgt u ook Christelijke uitvaarten?” “Ja meneer, Kramer Uitvaartzorg begeleidt ook christelijke uitvaarten. Zowel protestantse als katholieke. Mijn oprechte deelneming met het overlijden van uw vrouw.” “Wilt u de begrafenis van mijn vrouw begeleiden?” “Natuurlijk wil ik dat graag doen.” Ik beloof meteen te komen.

Donderdag 4.00 uur

Ik bel aan en realiseer me, zoals elke keer weer, dat mijn komst, na die van de arts, de realiteit bevestigt. Hoe kwetsbaar de nabestaanden zijn, hoe voorzichtig ik hier mee om moet gaan. Ik stel mij voor. Het eerste contact is zo belangrijk, vertrouwen in mij krijgen is een groeiproces. Ik vraag aan meneer en aan de kinderen of zij misschien willen helpen bij de laatste verzorging. Het moet niet, het mag, meneer liever niet, hij wil wel bij haar blijven. De kinderen willen wel helpen. Dit is het laatste wat zij voor hun moeder kunnen doen. In alle rust wordt mevrouw gewas­ sen en aangekleed. De eerste herinneringen worden opgehaald. Er wordt gehuild maar ook gelachen om uitspraken die mevrouw had. Er wordt gesproken over haar geloof. Dat waar ze nu verlost is van haar pijn en iedereen weerziet die haar zijn voorgegaan.

Donderdag 9.30 uur

De begrafenis wordt besproken en alles wat daar bijkomt. Mevrouw blijft thuis tot de dag van de begrafenis. In haar eigen bed, haar eigen kamer, haar eigen huis, haar eigen vertrouwde omgeving. Zo wilde zij het, en zo gebeurt het ook. Thuis afscheid nemen en condoleren. In een zwarte rouwauto met twee volgauto’s vanuit haar huis naar haar kerk. Haar kerk met haar geestelijk verzorger, haar geloofsgenoten, haar liede­ ren, haar kinderen die spreken met haar trouwtekst op de liturgie. Haar afscheid op het graf met haar lievelingsbloemen en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”, want dat wilde zij graag. Na afloop van haar begrafenis een samenzijn met koffie en thee en met haar lievelingsgebakje. Zo wilde zij het, en zo gebeurde het ook.

Mijn gevoel

Door dit stukje te schrijven hoop ik dat u mij een beetje hebt leren kennen. Graag vertel ik u nog iets meer. Na mijn diplomering tot verpleegkundige heb ik jarenlang mensen met een verstandelijke beperking begeleid. Dit was fijn werk. Maar toch… Het gevoel om uitvaartbegeleidster te worden was al lange tijd aanwezig. Aan mijn gevoel heb ik gehoor gegeven en gesolliciteerd bij Kramer middels een vacature. Vanaf de eerste dag wist ik het; dit is mijn nieuwe werk. De visie van Kramer Uitvaartzorg is mijn manier van begeleiden. Respectvol, tijd en aandacht, meedenkend en adviserend. Maar altijd… zoals de overledene het wilde of de nabestaanden het willen.

Met hartelijke groet, Sarah Jongejan

Het kan bij Kramer! Na mijn HBO ben ik enkele jaren werkzaam geweest in de makelaardij. Van daaruit ben ik overgestapt naar de zakelijke dienstverlening en heb 5 jaar gewerkt in een leidinggevende functie.

Al die jaren...

Bijna veertig jaren geleden ben ik begonnen als uitvaart­verzorger. Het plan was om dat tot m’n vijftigste te doen, maar als je dan zestig bent merk je dat je nog steeds bezig bent. Al die jaren eigenlijk verslaafd aan specifiek dit werk. Al die jaren bezig om mensen zover te krijgen dat te doen wat ze echt willen en niet tevreden te zijn met wat iedereen doet. Er komt een moment dat je weet dat je moet stoppen. Niet omdat je het niet meer kunt, maar omdat je het te goed weet. Je hoeft niet echt na te denken om te weten dat wat gevraagd wordt niet mogelijk is en dat het veel beter zus of zo gedaan kan worden.

Je wordt beroepsblind en je luistert niet meer goed naar mensen. Niet de dag dat je AOW krijgt bepaalt dat je moet ophouden. Dat bepaal je zelf. Dan ga je zoeken naar goede opvolgers. Dat moet natuurlijk al veel eerder gebeuren, maar het komt er maar niet van… Het is niet eenvoudig opvolgers te vinden die je visie op dit werk willen delen. En mijn kijk op dit werk is niet de enige, maar het is wel de mijne! Ik denk dat Sarah, Marco en Désirée mijn inzet en liefde voor dit werk delen en ik denk dat zij dit gaan bewijzen.

Met vriendelijke groet, Reinier Kramer

Anders dan anders

Ik heb bewust gekozen te solliciteren bij een kleinere uitvaartondernemer. Tijdens mijn opleiding heb ik gemerkt dat het mijn voor­ keur heeft een uitvaart vanaf het overlijden tot na de begrafenis te begeleiden. Het lijkt mij voor de nabestaanden ook veel prettiger om tijdens deze periode met één uitvaart­ begeleider te maken te hebben. Op deze manier kan ik veel beter aan de wensen van de nabestaanden tegemoetkomen en dat vind ik heel belangrijk.

binnenkant een strakke ongebleekt katoenen bekleding. Op mijn vraag hoe ze de buitenkant wilde hebben, kwam de vraag: “We weten niet of het kan en mag, maar we willen op de buitenkant graag zijn favoriete merk koffie­ boontjes plakken. O, en we willen ook met een stift teksten op de kist schrijven.” Als groot fan van Spanje en mede door zijn goede Spaanse vriend die tevens zijn zwager is, is de tekst op de kist een bonte verzameling geworden van allemaal POSITIEVE Spaanse woorden.

Hieronder een voorbeeld van een uitvaart waarbij ik de familie heb mogen begeleiden. Natuurlijk weet de familie dat ik dit stukje heb geschreven.

De uitvaart zelf heeft in besloten kring plaatsgehad met alleen de familie, een hele goede vriend van hem en een medewerker van het crematorium en ikzelf.

Een nog jonge man van 59 jaar overlijdt. Hij was bekend in de buurt en in het plaatselijke café, maar toch wel een beetje op zichzelf. Hij had een goede band met zijn enige zus en haar gezin. Kort na het overlijden werd ik ge­ beld met de vraag of ik hen verder kon helpen.

Toen zijn favoriete muziek van ‘Fleetwood Mac’ speelde, heeft de familie, terwijl we rond de overleden broer stonden, nog één toast uit­ gebracht op het veel te korte, maar mooie en onstuimige leven van haar broer, hun oom, zijn zwager en goede vriend. Als fanatieke roker werd ook een laatste shagje bij hem gerookt, terwijl het nummer van Fleetwood Mac nogmaals gestart werd.

Hij was een grote forse kerel die na een kort ziek­bed de strijd niet had kunnen winnen. Het was één van de wensen van de familie, maar ook van de overledene, om hem zelf te verzorgen. Door bij hen aanwezig te zijn en hen te vertellen hoe ze hem konden verzor­ gen en in zijn overhemd en spijkerbroek kon­ den krijgen, waren ze goed voorbereid om alles zelf doen. Nadat we klaar waren met het verzorgen, was hun vraag of hij zijn favoriete laarzen aan mocht als hij straks in zijn kist kwam te liggen. En natuurlijk mag dat. Natuurlijk moest er ook een kist komen... maar dan liever niet zo’n standaardkist. Nadat de familie met elkaar het boek met kisten had doorgebladerd, kwamen we met elkaar op het idee om een blank houten kist te bestellen en deze dan op zijn manier te bekleden. Deze kist is er gekomen met aan de

We hebben de rouwkaart besproken die na de crematie verzonden zou gaan worden. Samen zijn we op het idee gekomen om een foto te gebruiken die ze zelf met hun telefoon gemaakt hebben, terwijl ze hun laatste toast uitbrachten op de dag van de uitvaart. Deze foto is samen met een zeer persoonlijke tekst op de rouwkaart gezet, waarmee de familie bekend maakte wat er heeft plaatsgehad. Er is zoveel meer mogelijk dan families weten. En dat wil ik hen graag vertellen en meegeven. Het kan bij Kramer!

Met vriendelijke groet, Marco Hoogenboom

Vanaf 25 jarige leeftijd loop ik met de gedachte om uitvaartbegeleider te worden. Ik vond mijzelf op dat moment nog te jong, omdat ik van mening was dat je als uitvaart­ verzorger een grote dosis “bagage” mee moet nemen, aangezien er veel aspecten bij een uitvaart komen kijken. Het overlijden van mijn ouders heeft er toe geleid dat ik, na een aantal jaren, de stap heb genomen om de opleiding tot uitvaartbege­ leider te volgen. Tijdens deze opleiding zat een verplichte stageperiode waarbij ik meer­ dere uitvaarten van A tot Z heb bijgewoond. Na deze stageperiode wist ik het zeker: dit is mijn beroep, of liever gezegd: mijn roeping. Steeds vaker kwam ik tot de ontdekking dat uitvaarten nog steeds grotendeels ingevuld worden door de uitvaartbegeleider en niet door de familie. Het verdriet van een overlijden kun je niet veranderen en moet je ook niet willen veranderen. Maar een passende uitvaart met grote betrokken­heid van de nabestaanden kan wel helpen om het verdriet een plaats te geven, om een moeilijk rouwproces goed te beginnen. Ieder mens heeft recht op een waardig einde, passend bij hem of haar. Een einde dat recht doet aan zijn of haar manier van leven, aan zijn of haar waarde voor de nabestaanden. Kortom: een uitvaart waarop nabestaanden, door hun verdriet heen, met een goed gevoel kunnen terugkijken. Ik wil mijn visie graag met een voorbeeld uit de praktijk verduidelijken. “Een mevrouw is overleden na een korte periode in een verpleeghuis. Haar man, die nog zelfstandig woont, regelt de uitvaart samen met de kinderen. Zijn vrouw had kort voor haar overlijden nog enkele zinnen opgeschreven als afscheid voor haar man en kinderen. Haar man vond het een mooi idee om deze zinnen, die zijn vrouw nog had geschreven, op de rouwkaart te zetten. Ik vroeg hem of hij het misschien mooi zou vinden, als de handgeschreven zinnen van zijn vrouw zouden worden gescand en op die manier op de kaart zouden komen te staan. “Oh, kan dat dan?? Dat zou fantastisch zijn! En kan dat ook in de advertentie op die manier?” Ja hoor, dat kan allemaal. Mevrouw had ook de wens uitgesproken om niet, zoals bij de meeste uitvaarten gebruikelijk is, in een kist opgebaard te worden. Dat vond zij verschrikkelijk, aldus haar man. Zijn er ook andere manieren? De keuze viel op een lijkwade… maar dan wel één waarin de kleding van mevrouw kon worden verwerkt. Ook in het bloem­ stuk werden stukken kleding van mevrouw verwerkt, waardoor het geheel erg persoon­ lijk werd. De wens van de zus van mevrouw was om haar zus op te maken, zoals ze haar zus kende. Dit heeft zij samen met haar zwager kunnen doen. Ik ben in 2010 in dienst getreden bij Kramer Uitvaartzorg, als een uitvaartbegeleider die niet uitgaat van wat gebruikelijk is, die niet uitgaat van een aangepaste standaard, maar samen met nabestaanden wil bespre­ ken hoe de uitvaart het meest passend is in te vullen. Kramer Uitvaartzorg heeft namelijk zo’n zelfde visie, hetgeen voor mij zeer belangrijk is. “Het kan bij Kramer!”

Met vriendelijke groet, Désirée Niesen

Kramer Uitvaartzorg | Ambonstraat 5a, 2405 en Alphen a/d Rijn | T 0172-493282 | E info@krameruitvaartzorg.nl | I www.krameruitvaartzorg.nl

Kramer Krant  
Kramer Krant  

Dit jaar heeft Kramer Uitvaartzorg voor het eerst haar eigen krant uitgegeven. Op 18 juni 2011 houdt Kramer een Open Dag, maar ook nog twee...

Advertisement