Institució CERCA

Institució CERCA

Barcelona, Spain

La Institució CERCA és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya dedicada al seguiment, suport i facilitació de l'activitat dels centres de recerca del sistema CERCA.The CERCA Institute is a public institution of the Government of Catalonia for supervising, supporting and facilitating the activities of the research centres in the CERCA system.

cerca.cat