__MAIN_TEXT__
feature-image

Institució CERCA Logo

Institució CERCA

Barcelona, ES

La Institució CERCA és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya dedicada al seguiment, suport i facilitació de l'activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. The CERCA Institute is a public institution of the Government of Catalonia for supervising, supporting and facilitating the activities of the research centres in the CERCA system.

http://cerca.cat