Institució CERCA

Institució CERCA

Barcelona, Spain

La Institució CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l'activitat dels centres de recerca del sistema CERCA.


The CERCA Institute is the Government of Catalonia's technical service and its means for supervising, supporting and facilitating the activities of the research centres in the CERCA system.

cerca.cat