Page 15

2.3. Equip Composició de l’equip I-CERCA a 31 de desembre de 2011

Direcció

Lluís Rovira Director

Laura Graells Secretària de Direcció

Comunicació Neus Aguadé

Direcció de Projectes Roger Cabezas Cap de Gestió del Coneixement i Projectes

Suport als centres – Àrea jurídica Olga Porrata Josep M. Alcoberro

Suport als centres – Àrea econòmica Arnau Palà

Memòria d’activitats 2011 - 11

Memòria d'activitats 2011  
Memòria d'activitats 2011  

Memòria d'activitats de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya. Barcelona, juliol 2012

Advertisement