Page 1


Kjøpetilbud Jeg/vi ønsker herved å kjøpe rekkehus nr........... i prosjektet Ladderudløkka. Parsell av gnr 96, bnr 639 i Eidsvoll kommune - Akershus. For en kjøpesum stor: kr.............................................................................................................................................................+ omk. Iht. prisliste datert 18/08/2021. OPPGJØR SOM FØLGER: Forskudd ved underskrift av kontrakt:

kr. 50 000,-

Egenkapital: kr................................................................................................................................................................................ Lån: kr................................................................................................................................................................................ Bank:......................................................................................................... Kontakt i bank:................................................................................................................................................. Salg av bolig:

Ja

Nei

Versjon av prospekt, nr.:......................................... Versjonnummer finner du på baksiden av prospektet. EVENTUELLE BETINGELSER/FORBEHOLD: Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: Forbehold om offentlig godkjenning og IG byggearbeider innen 1/12-2021. Forbehold om nødvendig frasalg på Akebakken innen 1/12-2021. Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding vedrørende status for når utbyggingsarbeidene blir igangsatt, samt endelig overtagelse. Kjøper 1

Kjøper 2

Navn:..................................................................................................................................

Navn:..................................................................................................................................

Pers.nr...............................................................................................................................

Pers.nr...............................................................................................................................

Adresse:............................................................................................................................

Adresse:............................................................................................................................

Postnr. /sted:..................................................................................................................

Postnr. /sted:..................................................................................................................

Epost:.................................................................................................................................

Epost:.................................................................................................................................

Mobil:.................................................................................................................................

Mobil:.................................................................................................................................

Sted/dato:........................................................................................................................

Sted/dato:........................................................................................................................

Signatur:..........................................................................................................................

Signatur:..........................................................................................................................

ID

ID

Undertegnede er inneforstått med de salgsvilkår som er redegjort for i denne salgsoppgaven, herunder tilhørende vedlegg. Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt plikter undertegnede å opplyse dette til selger. Undertegnede er inneforstått med at kjøpetilbudet er bindende når det er akseptert av selgeren.

Hanne N.Breen For mer informasjon kontakt vår prosjektselger Hanne på: Telefon: 908 83 431 E-post: hanne.breen@i-bolig.no

Profile for i-Bolig

Ladderudløkka, Akebakken Rekkehus - Prisliste.  

Ladderudløkka, Akebakken Rekkehus - Prisliste.  

Profile for i-bolig

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded