Kruttverksporten, 1-26 - Prisliste

Page 1

Informasjon om dokumentavgift/omkostninger, felleskostnader etc. Se bakside

K L J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H FELLES UTEOPPHOLD/ LEKEPLASS RENOVASJON VEG GANGSTI SNARVEG PRIVATE HAGER PRIVATE HAGER PRIVATE HAGER PRIVATE HAGER PRIVATE HAGER BUSKFELT GRØFT GRØFT TRAFO PRIVATE INNGANGER/ FORPLASSER PRIVATE INNGANGER/ FORPLASSER PRIVATE INNGANGER/ FORPLASSER PRIVATE INNGANGER/ FORPLASSER PRIVATE INNGANGER/ FORPLASSER LYSMASTER MUR 227 m2 84 m2 94 m2 82 m2 92 m2 131 m2 124 m2 81 m2 73 m2 86 m2 126 m2 150 m2 112 m2 111 m2 154 m2 182 m2 77 m2 74 m2 72 m2 70 m2 123 m2 140 m2 63 m2 71 m2 62 m2 120 m2 REKKEHUS PRIVATE HAGER FELLES UTEOPPHOLD/ LEKEPLASS GRØFTER BUSKFELT SKRÅNENDE TERRENG PLENFLATER VEG/ ASFALT PRIVATE INNGANGER EIENDOMSGRENSER GANGVEG/ STI/ SNARVEG RENOVASJON BELYSNINGSMASTER SEKSJONERINGSLINJE Hus Type Ant. rom Balkong Takterrasse Terrasse BRA P-rom Parkering Pris Tot. omk. Tot. pris inkl. omk. Felleskost. pr mnd. K 1 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 121 109 2 p-plasser - - -K 2 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser kr 6 690 000 kr 58 177 kr 6 748 177 kr 3 388 K 3 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -K 4 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -K 5 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -K 6 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 120 109 2 p-plasser - - -L 7 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 133 118 2 p-plasser - - -L 8 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -L 9 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 134 118 2 p-plasser - - -L 10 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -L 11 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 133 118 2 p-plasser - - -J 12 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 121 109 2 p-plasser - - -J 13 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -J 14 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 132 118 2 p-plasser kr 7 090 000 kr 58 177 kr 7 148 177 kr 3 600 J 15 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser - - -J 16 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 132 118 2 p-plasser kr 7 090 000 kr 58 177 kr 7 148 177 kr 3 600 J 17 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 120 109 2 p-plasser - - -I 18 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 121 109 2 p-plasser kr 6 790 000 kr 58 177 kr 6 848 177 kr 3 367 I 19 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 134 118 2 p-plasser kr 7 090 000 kr 58 177 kr 7 148 177 kr 3 643 I 20 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser kr 6 690 000 kr 58 177 kr 6 748 177 kr 3 388 I 21 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 134 118 2 p-plasser kr 7 090 000 kr 58 177 kr 7 148 177 kr 3 643 I 22 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 120 109 2 p-plasser kr 6 790 000 kr 58 177 kr 6 848 177 kr 3 345 H 23 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 133 118 2 p-plasser - - -H 24 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 134 118 2 p-plasser - - -H 25 A 6 5 kvm 11 kvm 15 kvm 122 109 2 p-plasser kr 6 690 000 kr 58 177 kr 6 748 177 kr 3 388 H 26 B 6 6 kvm 12 kvm 16 kvm 133 118 2 p-plasser - - -Side 1 av 2

DOKUMENTAVGIFT/OMKOSTNINGER:

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,-

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-

Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000,-

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være 1.650.000,-. Dokumentavgift pr bolig blir derfor 41.250,-.

For kjøp av parkeringsplasser som er inkludert i avtalt kjøpesum, må det betales dokumentavgift 2,5 % dokumentavgift av avgiftsgrunnlaget for begge P-plasser (kr 10.000,-) samt tinglysingsgebyr (kr 585,-). Beløpet er tatt med i totale omkostninger.

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Hele kjøpesummen inkl evt. tilvalg og omkostninger innbetales 3-5 dager før overtagelse.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

FELLESKOSTNADER:

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 22-24,- pr.

BRA. pr måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring på byggningsmassen, strøm på fellesarealer og kabel-TV/bredbånd, vaktmestertjenester som snømåking, plenklipping, parkering i garasjeanlegg, forretningsførsel er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

PARKERING:

Til hver bolig medfølger det to stk parkeringsplasser i parkeringskjeller som ligger i naboblokk.

Boligsameiet Kruttverksporten boligsameie må betale sin forholdsmessige andel for drift og vedlikehold av garasjesameiet. Gjesteparkering på anviste plasser. Garasjen er tilrettelagt for El-bil lading. Ladestasjon kan bestilles mot pristillegg.

BODER:

Det medfølger en utvendig sportsbod som ligger i tilknytning til boligens inngangsparti og en innvendig bod iht. plantegning.

Nittedal, 07.02.2023

Eiendomsmegler DNB Eiendom Tone T. Johansen 412 32 803 tone.therese.johansen@dnbeiendom.no Side 2 av 2