Page 64

toi museon mukaan seminaarin yhteistyökumppaniksi. Kun päätösluennon pitäjä oli varmistunut ja museo saatu mukaan opaskierroksen muodossa, jäi käytännön järjestelyille ja erityisesti Lyyran kirjoittajille aikaa valmistella töitään, joista osa oli tarkoitus esitellä seminaarissa. Lähtöajatushan seminaarin taustalla ei ollut ainoastaan edistää ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden historian tuntemusta tuomalla asiantuntijoita jakamaan tietoaan, vaan myös tarjota mahdollisuus aihepiiristä kiinnostuneille kartuttaa ensin omaa asiantuntijuuttaan ja päästä sitten esittelemään omia löydöksiään. Oliko ennen kunnollista? -seminaaripäivän ohjelma muodoistuikin lopulta opastetusta kierroksesta Helsingin yliopistomuseossa ja varsinaisesta seminaarista eli avauspuheenvuoroista, kahdesta lyhyemmästä luennosta, keskustelevammasta yleisöpaneelista sekä Kolben päätösluennosta. Seminaarin avasi HYYn pääsihteeri Jannica Aalto, joka pureutui suoraan aiheeseen pohtimalla, oliko ennen kunnollista, mutta pitäen katseen kuitenkin tulevaisuudessa. Allekirjoittanut esitteli tämän jälkeen hieman HYYHY:ä ja seminaarin ohjelmaa sekä vuosikirjan päätoimittaja Sanna Supponen vuosikirja Lyyraa, jonka julkaisu ei kuitenkaan valitettavasti ennättänyt seminaariin viivästyksien takia. Seminaarin jälkeen järjestettiin illallinen Ostrobotnialla ravintola Manalassa, jossa illan teemoista nousii hyviä keskusteluita. Seminaarin osanotto osoitti kiinnostusta teemoihin olevan myös muillakin kuin yhdistyksen jäsenillä, sillä ⅗ 25:stä yleisöosallistujasta ei ollut yhdistyksen jäseniä2. Kenties merkityksellisempää on, että kaikista kävijöistä vain viisi oli joskus ollut HYYn hallituksessa ja neljä ylioppilaskunnan työntekijänä, joten tilaisuuden leimautuminen “alumnikerhon muistelutilaisuudeksi” vältettiin.

Mutta mistä oli oikeastaan kyse Ensimmäisen luennon piti Ville Eerola Lyyra-artikkelinsa3 pohjalta opintojen edistymisen seuraamisen kannalta oleellisen suorituspisteen synnystä Suomessa ja siihen liittyneistä tutkintouudistuksista. Ei liene kaukaa haettua sanoa, ettei ennen ollut sen kunnollisempaa, mitä tulee opiskelun rian ystävät ry, vuosikertomus 26.11.2014-31.12.2015 2 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät ry, vuosikertomus 26.11.2014-31.12.2015 3 Eerola, Suorituspisteen synty Suomessa, Lyyra, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävien vuosikirja nro 1, HYYHY (2015), s. 1-15

60

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement