Page 58

www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm30. pdf?lang=fi. Vierailtu 16.9.2016. Osakuntien Yhteisvaltuuskunta - Nationernas Samdelegation ry.:n internetsivut osoitteessa http://www.osakunta.fi/j%C3%A4seneksi/kanta-alueet ja http://www.nation.fi/sv/node/47. Vierailtu 10.8.2016. Paduan yliopiston interntsivut osoitteessa http://www.unipd.it/international-highlights/university-padova/history. Vierailtu 16.9.2016. Professoriliitto ry:n 22.4.2016 järjestämä Oy Suomen yliopisto Ab -seminaari. Tallenne saatavissa osoitteesta: http://www.professoriliitto.fi/medialle/ materiaalia/kevatseminaarit/oy-suomen-yliopisto-ab-22-4-2016/. Vierailtu 1.9.2016. Srivastava, Rachit et al.: University of the Future, Ernst&Young, Australia 2012., Saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta http://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/University_of_the_future/$FILE/University_of_the_future_2012.pdf. Vierailtu 5.8.2016. Yleisradion A-Studio 2.12.2015, katkelma. Saatavilla sähköisessä muodossa osoitteesta https://vine.co/v/iWdhndhUX6W. Vierailtu 12.9.2016. Yliopistokäänne-liikkeen internetsivut osoitteessa yliopistokaanne.fi. Vierailtu 16.9.2016. Yliopistolaki (558/2009) Ylioppilaslehti 4.9.2009. http://ylioppilaslehti.fi/2009/09/kaikki-mulle-heti-nyt-sukupolvi-valtasi-yliopiston/. Vierailtu 30.8.2016.

54

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement