Page 56

internetissä myynyt Trump University sivistyksen lakipiste vai pohjakosketus? Pelkkä internetiin pakeneminen ei todennäköisesti riitä vapauttamaan yliopistoja niistä kultahäkeistä, joihin ne ovat usein mielihyvin sulkeutuneet tai antaneet sulkea itsensä. Riippumattomuus edellyttää taloudellisesti vahvoja instituutioita, jollaisia rikkaimmat angloamerikkalaiset yliopistot ovat. Ne pystyisivät halutessaan oman pääomansa tuotolla toteuttamaan merkittävän osan toimintaansa ilman valtion tai yritysten tukia saati lukukausimaksuja. Tiedeyhteisön korruptoituneisuudesta ja kääntymyksestä pois vapaan tieteen tieltä viestii se, ettei mikään nykyisistä yliopistoista vielä ole esittänyt halua sulkea ulkoisia rahahanoja ja ottaa kohtaloaan omiin käsiinsä. Mikä yliopisto rohkenisi ottaa tämän haasteen vastaan?

5. Lähteet Aalto, Sari (toim.): Sivistysyhteisö? Osakuntien yhteisvaltuuskunta ry, Helsinki 2013 Aviisi 5/2007. Saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta http://arkisto. aviisi.fi/artikkeli/?num=05/2007&id=c00c57e. Vierailtu 11.9.2016. Bolognan yliopiston verkkosivut: http://www.unibo.it/en/university/whowe-are/our-history/university-from-12th-to-20th-century. Vierailtu 8.9.2016. Clark, David: The Medieval Origins of Modern Legal Education: Between Church and State. American Journal of Comparative Law 35. vuosikerta 4. julkaisu (1987), s. 653-720. Saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta http://www.heinonline.org.libproxy.helsinki.fi/HOL/Page?men_tab=srchresults&handle=hein.journals/amcomp35&id=696&size=2&collection=journals&terms=natio&termtype=phrase&set_as_cursor=0. Vierailtu 3.9.2016. Cobban, Alan: The Medieval Universities. Their development and organization. Methuen & Co Ltd. London, 1975 European Heart Journal (2009) 30 vuosikerta, s. 629–635. Padua University: The role it has played in the History of Medicine and Cardiology and its position today. Artikkeli saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta bit.

52

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement