Page 54

myös yliopistoyhteisöjen päätöksentekojärjestelmät ovat muuttuneet suuresti vuosisatojen aikana. Yliopistot ovat aina olleet vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa, joten muutokset eivät voi olla vaikuttamatta myös yliopistoon, suuren yleisön käsitykseen siitä ja yhtä lailla yliopiston itseymmärrykseen.72 Ei ole siksi sanottua, että olemme nähneet yliopistoinstituution historian lopun, vaan kehitys voi kulkea yllättäviäkin polkuja. Opiskelijoiden johtamaa yliopistoa on silti vaikea kuvitella 2000-luvun Eurooppaan, vaikka kehitystä yliopistojen demokratisoitumisen suuntaan on Suomessa tapahtunut viime vuosikymmeninä. Suomessa ylioppilaskunnat ovat muun henkilöstön ohella päässeet 1970-1990-lukujen aikana nimeämään edustajiaan yliopistohallintoon. Nykyään osakunnilla tai ylioppilaskunnilla ei silti ole Bolognan mallin mukaan johdettuihin yliopistoihin verrattuna juurikaan valtaa yliopiston hallinnossa. Vaikka “kaiken maailman dosentit”73 välillä kohtaavatkin kohtuutonta kritiikkiä, uskon, että yliopistoilla on tulevaisuus. Näin ollen emme varmastikaan ole nähneet mitään lopullista tahi täydellistä mallia yliopistoyhteisön toiminnalle saati sille, mikä ylioppilaskunnan rooli siinä on. Kuten todettu, oli keskiajalla opiskelijoiden vahvan aseman taustalla osittain se, että he maksoivat opinnoistaan. Tarjoaisivatko kenties Suomen yliopistoissa ensi vuonna introdusoitavat lukukausimaksut mahdollisuuden opiskelijoiden vaikutusvallan vahvistamiseen kuin keskiajalla ikään? Tällainen spekulointi lienee haihattelua, sillä ainakaan ulkomailla lukukausimaksut tai niiden moninkertaistaminen viime vuosina esimerkiksi Iso-Britanniassa eivät ole johtaneet opiskelijoiden institutionaalisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymiseen. Yliopistot ilmoittavat kamppailevansa ulkomaalaisista opiskelijoista ja haluavansa lisätä heidän osuutta. Puhutaan välkyimpien opiskelijoiden ja tutkijoiden kerääntymisestä parhaisiin yliopistoihin. Vaikka opiskelijoiden 72 Srivastava et al.: s. 4-5 73 Pääministeri Juha Sipilä Yleisradion A-Studiossa 2.12.2015 käyttämä ilmaisu “kaiken maailman dosentit” on herättänyt huomioita. Jos halua kuunnella lausuntoa repeatilla vaikkapa 10 tuntia putkeen, voit tehdä sen osoitteessa https://vine.co/v/ iWdhndhUX6W. Aiheesta käydystä lennokkaasta keskustelusta ks. Twitter: bit.ly/2cF35Um.

50

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement