Page 41

jolloin voitaisiin nykytermein kenties puhua osakunnan ja ylioppilaskunnan sekamuodosta, kun yhteenliittymään kuuluminen ratkesi opiskelijan kotipaikan mukaan. Alppien eteläpuoliset opiskelijat kuuluivat universitas citramontanorumiin ja pohjoispuolelta tulleet universitas ultramontanorumiin. Universitasten alle perustettiin vuosikymmenten saatossa osakuntia, joita 1265 kuului ultramontanorumiin yhteensä kolmetoista kappaletta.17 Ylioppilaskunnan ja osakuntien kiltamuotoisuuteen kuului, että ne valitsivat itse jäsenensä eivätkä sallineeet päämäärätöntä ikiopiskelua tai haahuilua eri yliopistojen välillä. Opiskelijastatuksesta oli keskiajalla huomattavasti enemmän hyötyä kuin tuhat vuotta myöhemmin, vaikkei Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä, opintotukijärjestelmää tai Frankin opiskelijakorttiapplikaatiota ollut vielä keskittykään. Siksi sellaisten, jotka eivät aikoneetkaan opiskella vakavasti, ei katsottu voivan päästä ylioppilaskunnan jäseneksi ja siten saada opiskelijastatusta.18 Opiskelijoiden kilta saavutti nopeasti vahvan aseman suhteessa niin kaupunkiin kun opettajiin. Opiskelijoiden vaikutusvalta laajeni 1100- ja 1200-luvuilla kattamaan koko yliopiston hallinnon järjestämisen eli myös opettajat. Yliopistossa omaksuttiin nykynäkökulmasta radikaali yliopistodemokraattinen malli, jonka rinnalla kalpenee jopa maamme ylioppilaiden 1960- ja 70-luvulla vaatima mies ja ääni -periaate:19 Bolognan yliopistossa oli sen alkuaikoina näet kaikki valta opiskelijoilla.20 Ylioppilaskunnan suuruuden päivinä opiskelijoiden valta käsitti lähes kaiken, mitä yliopiston toimintaan voi kuvitella liittyvän. Keskiajalla uudelleen löydettyyn roomalaiseen oikeuteen (jonka päälähde oli aiemmin mainittu ja Bolognassa tutkittu ja opetettu Corpus Iuris Civilis) sisältyi ammatinharjoittajien oikeus perustaa itsehallinnollisia kiltoja. Tämä käsitti myös yhteenliittymän oikeuden valita johtajansa omien periaatteidensa mukaan ja tulla heidän sikerta 4. julkaisu (1987), s. 653-720. Saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta bit. ly/2d5X1lK. s. 684. 17 Clark 1987 684 18 Cobban 1975, 166 19 Mies ja ääni -periaatteen tiimoilta käydystä keskustelusta nykynäkäkökulmasta mm. Aviisi 5/2007. Saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta bit.ly/2ccQPqf ja Jyväskylän ylioppilaslehti 13/2011 52. Vuosikerta s. 8-9. Saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta bit.ly/2cEBTBA. 20 Cobban 1975, 62 ja 170

37

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement