Page 37

Ylioppilaskuntien nousu ja tuho Antti Kähkönen

1. Johdanto Opiskelijat ovat olleet vaihtelevalla tavalla vaikuttamassa opinahjoihinsa eurooppalaisten yliopistojen lähes tuhatvuotisen historian aikana. Toisinaan opiskelijat ovat olleet säilyttäjiä, toisinaan uudistajia. Toisinaan heidän valtansa on edustanut turmelusta, toisinaan tieteen vapautta. Opiskelijat olivat vallankäyttäjinä monella tapaa yhtä hyviä tai kehityskelpoisia kuin kuin opetus- ja tutkimushenkilökunta ja “puolueettomat ulkopuoliset asiantuntijat”, joiden varaan esimerkiksi Suomen nykyisessä yliopistolaissa hallituksen kokoonpanosta säädettäessa vannotaan. Opiskelijoiden valta ei aina ole ollut siunauksellista, mutta ainakin opettavaista itse vallankäyttäjille ja siten ollut omiaan kasvattamaan aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen palvelemaan ihmiskuntaa. Heidän järjestäytymisensä tutkimisen kautta voimme tarkastella myös varhaisten yliopistojen kehitystä, sillä monet yliopistot olivat historiansa aamunkoissa luonteeltaan opiskelijoiden kiltoja. Tämä artikkeli pyrkii luotaamaan sitä, miten ja miksi opiskelijoiden rooli yliopistojen kohtaloiden luotsaamisessa kehittyi niin vahvaksi kuin se oli yliopistoinstituution historian ensimmäisen kvartaalin aikana. Läpivalaisuun

33

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement