Page 30

Suullisen ja kirjallisen rajalla: Akateemisen väittelytaidon historiaa keskiajalta

Turun akatemiaan

Sanna Supponen

Yhtenä länsimaisen filosofian pitkänä kehityskaarena voidaan nähdä suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutus. Sama pätee filosofian keskeiseen harjoittamismuotoon eli väittelyyn. Vaikka väittelytaidon juuret ovat antiikissa, sen akateeminen muoto kehittyi keskiajalla yliopistojen synnyn myötä. Suullinen väittely (disputatio) sai rinnalleen yhä enemmän kirjallisia muotoja uudelle ajalle tultaessa, ja vähitellen sen kirjalliseksi muodoksi vakiintui puhtaasti kirjallinen akateeminen tutkielma (dissertatio). Tänä päivänä suullisesta väittelyperinteestä on akateemiseen maailmaan jäänyt vain rippeitä, jotka näkyvät ehkä parhaiten tohtorinväitöstilaisuuden seremoniassa tai alempien opinnäytteiden etulehdelle kirjattuina latinasta johdettuina rooleina kuten respondentti ja opponentti. Tässä esseessä tarkastellaan suullisen ja kirjallisen muodon suhdetta akateemisessa väittelyssä sen varhaisilta ajoilta Euroopan 1200-luvun yliopistomaailmassa ja Turun akatemian aikaan, jolloin kirjallinen muoto oli jo jättämässä suullisen lähes täysin varjoonsa. Lyhyessä aiempaan tutkimukseen tukeutuvassa tarkastelussa pystytään kuitenkin tuomaan esiin vain joitain keskeisiä kehityslinjoja ja raapaisemaan pintaa laajassa tutkimuskentässä. Kuten kaikessa historian kirjoituksessa ajallinen ja alueellinen kehitys ei kui-

26

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement