Page 3

PÄÄTOIMITTAJALTA Lyyra on HYY:n historialle omistettu vuosikirja – paino tässä tapauksessa sanalla ”historia”. On pidettävä mielessä, että historia ei ole sama asia kuin menneisyys. Historia on kaikkien menneisyyden asioiden suunnattoman pieni osajoukko – se joukko, joka menneisyydestä koetaan tarpeelliseksi nostaa esille. Niin sanottu historiattomuus ei ole menneisyyden puutetta, vaan näköalattomuutta. Tänä vuonna Lyyrassa katsotaan kauas ja lähelle, keskiajasta aina niin lähelle, että hirvittää. HYY:n historian lisäksi Lyyrassa keskeisellä sijalla on aikalaistodistajuus. Käsillä olevassa Lyyran numerossa erityisesti Esa Tiusasen ja Antti Kähkösen jutut muodostavat kokonaisuuden, jossa aikalaistodistajuus käy dialogia historian kanssa ja jossa ne täydentävät toisiaan. Päätoimittajan ylpeydellä voin todeta, että juuri Lyyrassa ensimmäistä kertaa historian tutkiminen on ainakin osaltani saanut aikalaistodistajuuden lisämerkityksen. Mutta miksi näin vasta nyt, tuoreena historian maisterina? Sanotaan, että pidemmälle näkee, kun kiipeää jättiläisen olkapäille. Vaikka en tohdikaan tituleerata toimituskuntamme jäseniä suorastaan jättiläisiksi, osana HYYHY:ä ja Lyyran toimituskuntaa olen oppinut näkemään asioita uudella tavalla, toivottavasti myös paremmin ja syvemmin. Lyyra, ja HYYHY, on monen muun ohella tiedeyhteisö – paino sanalla ”yhteisö”. Kun tutkintojen suorittamisaikoja pyritään nopeuttamaan ja opiskelua kapea-alaistamaan, näkisin tämän merkittäväksi asiaksi. Yhteisöllisyys on historiallisesti ollut yliopiston olemus ja sitä yliopisto on parhaimmillaan: oppineiden yhteisö. Lisäksi yhteisöllisyys on oikein hauskaa. Lyyra on kaikille avoin. Tervetuloa lukemaan ja kirjoittamaan!

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement