Page 20

Eskola, Anton: Ajan aallokossa seisoo uusmaalainen kansa. Eteläsuomalaisen osakunnan historia vuoteen 1940. Eteläsuomalainen osakunta, Helsinki 2005. Hanhivaara, Timo: ”´Mitä ylioppilaat tänään, sitä kansa huomenna´ - ESO ja Viro” teoksessa Uusimaa IV (toim. Repo, Juha). Eteläsuomalainen osakunta, Helsinki 1991. 76–81. Helminen, Helmi & Nurmi Toivo: ”Ulkomaalaiset ylioppilasjärjestöt” teoksessa Osakuntalaitoksesta. Lausuntoja osakuntalaitoksen ja osakuntien merkityksestä (toim. Elo Niilo, Hietakari Eero, Manner Eero, Vaheri Erkki). Helsingin yliopiston suomenkielisten osakuntien asettama toimikunta, Helsinki 1937. Toinen, uudistettu painos. 39–43. Isohanni, Matti: ”ESO ja EÜS Pohjala sekä ENÜS 1930–2000” teoksessa Uusimaa V (toim. Seppälä, Mikko-Olavi). Eteläsuomalainen osakunta, Helsinki 2000. 22–27. Isohookana-Asunmaa, Tytti: Maalaisliitto-Keskustan historia. 5, Virolaisen aika. Maalaisliitosta Keskustapuolue 1963–1981. WSOY, Helsinki 2006. Kalaja, Irma: Akateemista karjalaista seuraelämää. Seniores Carelienses 1934–1994. Seniores Careliensis, Helsinki 1996. Klinge, Matti: Itsenäisen Suomen ylioppilaat. Ylioppilaskunnan historia 1917–1960. Gaudeamus, Helsinki 1978. Kuivalainen, Ilkka: ”Wiipurilainen osakunta ja Korp! Revelia. Esimerkki osakuntamme ulkomaansuhteista” teoksessa Myrskyn silmässä. Wiipurilaisen osakunnan vuosikymmenet 1917–2003. Otava, Helsinki 2003. 111–123. Kolbe, Laura: Eliitti, traditio, murros. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990. Otava, Helsinki 1996. Matikainen, Olli: Akateemisia kansalaisia ja maakunnan toivoja. Karjalaisen osakunnan historia II (1944–2004). Helsingin yliopiston karjalainen osakunta, Helsinki 2005. Perttula, Pekka: Taloton talonpoika - maaton maalaisliittolainen. V.J. Sukselainen 1906– 1945. Politiikan tutkimuksen laitos, poliittinen historia 2010.

16

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement