Page 18

olevien suhteiden normaalistamisen olevan osakunnan tahdon mukaista. 39 Vuoden 1989 ESO:n vuosijuhlassa oli jo edustajia ENÜS:stä, ja osakunnan inspehtoripari edusti osakuntaa Pohjalan vuosijuhlassa samana syksynä. Vuoden 1990 vuosijuhlassa allekirjoitettiin ystävyyssopimuksen lisäpöytäkirja, jossa todettiin edellisten, vuosilta 1930 ja 1937 peräisin olevien ystävyyssopimusten olevan yhä voimassa. Lisäpöytäkirjassa todettiin myös, että vanhat sopimukset luovat pohjan myös tulevalle suhteiden kehittymiselle. Samoin sopimuksessa ilmoitettiin järjestöjen tahto kehittää edelleen suhteitaan. Vuoden 1990 aikana järjestöjen välinen stipendiaattivaihto vuosijuhlaan ja Eskon häihin alkoi. 40 Samoin Karjalaisen osakunnan suhteet Viroon ottivat uuden askelen jo 1980-luvun lopulla, kun Korporaatio Vironia aloitti virallisesti uuden toimintansa Tartossa vuonna 1989. Osakunta vieraili tällöin Vironiassa inspehtoripari sekä kahdeksan osakuntalaisen voimin. Virolaisille jaettiin symbolisena lahjana osakunnan T-paidat. Tunnelma Virossa oli vanhan ja uuden vallan murroksessa jännittyneen epävarma. Matkalle osallistuneen osakuntalaisen matkakertomuksessa asettuivat vastakkain vanhan Neuvosto-Eestin sohjoinen harmaus Ladoineen ja toisaalta ihmisten vieraanvaraisuus, keskusteluissa ilmi tulleet itsenäistymistoiveet ja ylioppilaskorporaation vaikuttavat rituaalit. Vironialaiset olivat kantaneet vanhan ystävyyssopimuksen esille. Pari vuotta myöhemmin yliopistolle palannut Risto I. Pappinen muistutti osakuntalaisia yhteistyösopimuksesta Vironian kanssa, joka edellytti Vironian vaakunan olemista näkyvällä paikalla osakuntahuoneistossa. Vaakuna löytyikin oven päältä. 41 Suomalaiset osakunnat pohtivat muuttunutta tilannetta Eesti-seminaarissa kevättalvella 1990. Suhteiden mahdollisia kipupisteitä ei rautaesiripun kaaduttua enää pidetty poliittisina; suurimpana ongelmana oli 1990-luvun alussa heikko tiedonkulku. 42 Osakuntien elpyminen ylioppilaselämän radikaalin vaiheen jälkeen 1970-luvun lopulta oli virkistänyt myös niiden ulkomaansuhteita, ja vuodesta 1979 lähtien vietettiin yhteispohjoismaista kuraattorikon39 40 41 42

Isohanni 2000, 26. Isohanni 2000, 26–27. Matikainen 2005, 211–212. Matikainen 2005, 212.

14

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement