Page 16

sen pitemmälle. ENÜS:iin ei sodan jälkeen enää saatu toimivaa suhdetta. 30 ESO pyrki lähestymään Neuvosto-Viron opiskelijoita ainakin vuonna 1971, mutta neuvottelut jäivät pelkän tunnustelun asteelle. Suhteita ei ESO:lla varsinaisesti irtisanottukaan, mutta ne jäivät lopulta lähinnä ennen sotia solmittujen henkilökohtaisten suhteiden varaan. 31 Vaikka ESO:lla suhtautuminen yhteistyöhön ei saanut avoimen negatiivisia piirteitä, alkoi niin käydä suomalaisessa ylioppilaselämässä yleisesti. 1970-luvun ylioppilasradikalismi jäädytti vuosikymmenien ajaksi suomalais-virolaiset ylioppilassuhteet. Tärkeämmäksi nähtiin suuntautuminen kohti Neuvostoliittoa. 32 Niinpä esimerkiksi Wiipurilaisen osakunnan kokous syksyllä 1970 velvoitti ulkoasiainvaliokunnan ottamaan yhteyttä muun muassa Neuvostoliiton suurlähetystöön ja Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan laajempien ulkomaisten suhteiden luomiseksi mahdollisimman pian. Vertailun vuoksi voi todeta, että samana syksynä lähetettiin vain sähke kiitokseksi kutsusta korporaatio Revelian vuosijuhlaan. Huhtikuussa 1971 suhteet Reveliaan joutuivatkin kritiikin kohteeksi, ja kehityksen huipentumana hallituksen kokouksessa päätettiin katkaista suhteet Reveliaan. Samassa kokouksessa hallitus päätti suosittaa liittymistä Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan, sillä näin pystyttiin hallituksen mielestä parhaiten luomaan suhteet Neuvostoliittoon. Revelia oli vielä 1970-luvun lopulla esillä osakunnassa, mutta asia jäi sikseen. 33 Wiipurilainen osakunta ei kuitenkaan ollut yksin katkaisemassa suhteita Viroon. Vastaavalla tavalla suhteensa korporaatio Vironiaan katkaisi Karjalainen Osakunta lukuvuonna 1972–1973. 34 Myös Hämäläis-osakunnassa katkaistiin suhteet Viroon. 35 Radikalismin kauden mentyä ohisuhteet hiljalleen palauttamaan. Karjalais-osakunnassa otettiin keväällä 1978 Vironian suhteiden korjaaminen esille, jolloin asiaa jäätiin ”harkitsemaan”. Kuraattorilla oli hyvät suhteet virolaisiin, ja hänelle annettiin valtuudet lähestyä Vironiaa asiassa. 1970-luvun alkuvuosina taka-alalle painetut suhteet palautettiin, minkä sinetöi 30 31 32 33 34 35

Hanhivaara 1991, 79. Isohanni 2000, 22–23. Kolbe 1996, 455–463. Kuivalainen 2003, 119. Kalaja 1996, 30–31. Hanhivaara 1991, 79.

12

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement