Page 14

sesta ja esitettiin toive virolaisten säännöllisestä kutsumisesta vierailuille.22 1950-luvun ja suojasään kauden mentyä ohi suhteet Viron suuntaan muuttuivat taas aremmiksi. 1960-luvun alussa kylmä sota kuumeni tuntuvasti esimerkiksi Kuuban ohjuskriisin myötä. Samaan aikaan suhteet virolaisosakuntiin saivat varsin mielenkiintoisia muotoja, kun maalaisliiton puheenjohtaja V. J. Sukselaisen vierailu Tukholmassa korporaatio Rotalian virolaisemigranttien tilaisuuteen syksyllä 1963 nostettiin lyömäaseeksi samaan aikaan vireillä olleeseen yritykseen syrjäyttää hänet puheenjohtajuudesta. 23 Sukselaisella oli jo opiskeluajoiltaan 1920- ja 1930-luvuilta vanhastaan hyvät henkilökohtaiset suhteet virolaisopiskelijoihin, kun hän oli varsinaissuomalaisen osakunnan edustajana saanut tehtäväkseen ystävyyssopimuksen yksityiskohtia. 24 Vastustajat selittivät, että entisen pääministerin ja suuren puolueen puheenjohtajan ei ollut sopivaa vierailla virolaisemigranttien luona. Myös Kekkonen piti tapausta vakavana Neuvostoliiton näkökulmasta ja aavisti, että idästä vielä puututtaisiin asiaan. Hän seurasi lehtikirjoittelua tarkasti, sillä ymmärsi, että Neuvostoliitossa osallistuminen ymmärrettäisiin mielenosoitukseksi, ja Kekkonen kirjoittikin päiväkirjassaan Sukselaisesta: ”Onko se mies tullut aivan pähkähulluksi?” 25 Sukselaisen tapaamisesta nousi kriisinpoikanen, josta Pravda kirjoitti 6.4.1964. Lopulta Kekkonen päätti lähestyä maalaisliittoa lähettämällä Johannes Virolaisen kautta 15.4. varoitusviestin, jolla hän yritti rauhoitella puoluetta. Virolainenkin yritti vaimentaa kohua toivoen, ettei asiaa puitaisi piirikokouksissa. Oli kuitenkin jo myöhäistä, sillä pöytäkirjamerkintöjen mukaan esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla asia oli esillä. Neuvostoliittolaisten paheksuttua tapahtunutta kommunikean muodossa Kekkonen lähetti vielä Moskovan-matkan jälkeen 20.4. toisen kirjeen puolueen johdolle ja edelleen eduskuntaryhmälle sekä piiritoimikunnille. Kekkonen halusi luultavasti katkaista kirjeellään puheenjohtajataistelun ulkopoliittiset kytkennät.26 Puheenjohtajakeskustelu kuitenkin kuumeni kesää kohden ja sai 22 23 24 25 26

Isohanni 2000, 23. Isohookana-Asunmaa 2006, 28. Perttula 2010, 269. Isohookana-Asunmaa 2006, 28. Isohookana-Asunmaa 2006, 29–30.

10

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement