Page 12

järjesti Esti Üliopilaste Pohjalan vieraaksi opintomatkan, jonka aikana oteltiin ampumisessa, pöytätenniksessä, miekkailussa, shakissa, uimisessa ja koripallossa. 16 Samana vuonna alkoi toinen maailmasota, jonka myötä suomalais-virolaiset ylioppilassuhteet menivät kokonaan uusiksi.

1945–1991 Neuvostovallan aikana toisen maailmansodan jälkeen virolaisosakunnat joutuivat ongelmiin, vaikka ilmeisesti vielä saksalaismiehityksen 1941–1944 aikaan niiden oli mahdollista ylläpitää toimintaansa. Esimerkiksi korporaatio Revelian toiminta kiellettiin ja huoneisto otettiin puna-armeijan käyttöön vuonna 1940 Neuvostoliiton miehitettyä Viron vuotta aikaisemmin. Saksalaisten aikaan korporaatio onnistui järjestämään vielä jotain toimintaa, mutta lopulta se siirtyi paenneiden jäsenten mukana ulkomaille Neuvostoliiton vallattua maan takaisin vuonna 1944. Ensimmäinen kokous Viron ulkopuolella pidettiin Ruotsissa vuonna 1947, ja jo samana vuonna otettiin järjestöön jälleen uusia jäseniä. Revelia perusti ulkomaisia osastoja miehityksen jälkeen Ruotsin lisäksi New Yorkiin, Torontoon ja Australiaan asti. 17 Vasta 1950-luvulle tultaessa virolaisosakunnat olivat alkaneet toipua miehityksestä aiheutuneista suurista muutoksista. Sota aiheutti niin suuren katkoksen suomalais-virolaisiin ylioppilassuhteisiin, että esimerkiksi ESO:n ja sen virolaisten ystävyysjärjestöjen suhteet palasivat ennalleen vasta uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. 18 Suuren muutoksen vuoksi suhteet säilyivät aluksi pelkkien henkilökohtaisten suhteiden tasolla. Kuvaavia olivat Karjalais-osakunnan suhteet Vironiaan, joka lähetti vuonna 1950 tervehdyksen ja kiitti vuoden 1935 juhla-albumin lähettämisestä Samalla Vironia kiitti ystävällisestä kirjeestä, ”jonka sisällön hyvin ymmärrämme – ei ole meilläkään vielä taistelu päättynyt”. Samana vuonna Tukholmassa Vironia luona vieraili ensimmäinen KO:n edustaja. Hänelle jäi virolaisten juhlasta mieleen syvä isänmaallinen tunnelma, jonka kaltaista hän ei muista kokeneensa Suomessa edes sodan aikana. Syksyllä 1955 osakunta sai terveisiä Vironialta karjalaisse16 17 18

Isohanni 2000, 22–23. Kuivalainen 2003, 118. Isohanni 2000, 23.

8

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement