Page 11

ainoastaan suomalaisia, vaan myös suomenkielisiä. Ruotsinkieliset osakunnat eivät ystävyyssopimuksia solmineet Baltiaan sotien välisenä aikana – eivätkä sen jälkeenkään. Toisekseen yhdenkään virolaisosakunnan kanssa ei kaksi suomalaisosakuntaa solminut ystävyyssopimusta. Näyttäisi siltä, että suomalaisosakunnat pyrkivät valitsemaan ”oman” virolaisosakunnan, jonka kanssa sopia ystävyyssopimuksesta. Tällaiseen kilpailuasetelmaan viittaa sekin, että suhteet virolaisylioppilaisiin solmittiin kertarysäyksenä. Samalla asetelma näyttäisi perustuneen herrasmiessopimukselle; ei ollut sopivaa solmia suhteita varattujen järjestöjen kanssa. Tähän viittaisi tapa, jolla Wiipurilainen osakunta solmi ystävyyssopimuksen Viron suuntaan. Kun Wiipurilaisen osakunnan kokouksessa helmikuussa 1930 ehdotettiin ystävyyssopimusta virolaisen osakunnan kanssa, alkoi osakuntaneuvoston ehdotus: ”Koska yleiseksi tavaksi oli tullut solmia ystävyysliittoja eestiläisten korporaatioiden kanssa - - ” Pääasiana ei siten ollut ystävyysliiton solmiminen jonkin tietyn virolaisosakunnan kanssa; tärkeintä oli solmia liitto jonkun virolaisosakunnan kanssa. Ensimmäisenä mahdollisena ehdokkaana sopimuskumppaniksi esiteltiin samassa kokouksessa Korp! Vironia. Sopivan kontaktin etsimistä varten nimitettiin komitea. Kun komitea oli ”yksityistä tietä alustavasti” valmistellut asiaa, oli jo myöhäistä: osakunta sai tiedon, että Karjalainen osakunta oli ehtinyt aikaisemmin, ja asia raukesi. Syksyllä hanketta jatkettiin. Vaihtoehtoina oli suhteiden luominen Revelian tai Rotalian korporaatioon. Lopulta päädyttiin ensimmäisen vaihtoehdon kannalle, sillä se oli ensimmäisenä virolaisosakunnista ollut aktiivinen wiipurilaisten suuntaan. Sopimus Revelian kanssa allekirjoitettiin Tartossa Viipurin pamauksen päivänä 30.11.1930.14 1930-luvun ajan ylioppilassuhteet jatkoivat kehittymistään. Ystävyyssopimuksien synnyttyä alettiin sopia muun muassa stipendiaattivaihdosta. Esimerkiksi ESO:lla laadittiin Esti Üliopilaste Pohjalan ja Eesti Naisüliopilaste Seltsin kanssa ystävyyssopimukseen lisäpöytäkirja, jossa asiasta sovittiin. Muutenkin virolaisuus näkyi suomalaisosakuntien arjessa. Vuoden 1937 fukseille järjestettiin ESO:lla pakollista viron kielen opetusta. 15 Yhteistyö virolaisten kanssa oli välillä hyvinkin vapaamuotoista. Vuonna 1939 ESO:n urheilutoimikunta 14 15

7

Kuivalainen 2003, 112–114. Isohanni 2000, 22.

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Lyyra 2016  

HUOM! Oikaisu: Sivuilla 55–58 olevan jutun kirjoitti Ville Eerola ja sivuilla 57–58 olevan kartan piirsi Mari Lehtoruusu. Helsingin yliopis...

Profile for hyyhy
Advertisement