Tunnista riskit ja mahdollisuudet

Page 1

Uutta suuntaa yrityksellesi: TUNNISTA RISKIT JA MAHDOLLISUUDET 2018


OLETKO MIETTINYT

Uskallanko ottaa tuon riskin? Onko riski liian suuri? Pärjäänkö ilman riskin ottoa? Mitä hyvää riskin otto voi yritykselleni tuoda? Miten voin punnita riskin vaikutuksia yritykselleni?


RISKIT HALTUUN; SAAT AIKAAN PARANNUKSIA

VAHVISTAT TOIVOTTUJA ASIOITA

VÄHENNÄT EI TOIVOTTUJA ASIOITA


RISKIEN HALLINTA ON OSA TOIMINNAN SUUNNITTELUA


TORJU RISKI OTA RIKSI HYÖDYNNÄ RISKI POISTA RISKIN LÄHDE JAA RISKI SÄILYTÄ RISKI

RISKIEN KÄSITTELY


TUNNISTA ERILAISET RISKIT STRATEGISET RISKIT

OPERATIIVISET RISKIT

- LIIKETOIMINNAN RISKIT

- PALVELUIHIN LIITTYVÄT RISKIT

- OMAISUUSRISKIT

- PROSESSIRISKIT

- VASTUURISKIT - SOPIMUSRISKIT


TUNNISTA TOIMINNAN RISKIT ARVIO RISKIN MERKITYSTÄ LUOKITTELE RISKIT ANALYSOI VAIHTOEHTOJA RISKIEN TORJUNTAAN HUOMAA RISKIEN MAHDOLLISUUDET

RISKIANALYYSI


TUNNE RISKISI; T U N N E T TO I M I N TA S I


OTA YHTEYTTÄ: aila.parnanen@hyvamuusa.fi p. 045 606 9406

JÄIKÖ SINULLE KYSYTTÄVÄÄ, OTA YHTEYTTÄ.


W W W. H Y VA M U U S A . F I