Issuu on Google+

Marit Kronen Marit Kronen Marit Kronen

Boka Boka Boka rommer rommer rommer selvsagt selvsagt selvsagt ikkeikke alt ikke en altalt assistent enen assistent assistent kankan stå kan stå overfor stå overfor overfor i løpet i løpet i løpet av arbeidsavav arbeidsarbeidsdagen, dagen, dagen, men men gir men gir et gir bredt et et bredt bredt noknok innblikk nok innblikk innblikk til at tilman, til at at man, man, dersom dersom dersom behovet behovet behovet melder melder melder seg, seg, seg, på på egen på egen egen hånd hånd hånd kankan innhente kan innhente innhente grundigere grundigere grundigere informasjon informasjon informasjon og og kunnskap og kunnskap kunnskap omom ulike om ulike ulike temaer. temaer. temaer. HerHer erHer praktiske er er praktiske praktiske rådråd ogråd tips, ogog tips, særlig tips, særlig særlig med med vekt med vekt på vekt språk påpå språk språk og hvordan ogog hvordan hvordan vi vi vi kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med elevene. med elevene. elevene. En målsetting EnEn målsetting målsetting er også er er også å også bidra å bidra å bidra til refleksjon til til refleksjon refleksjon gjennom gjennom gjennom å beskrive å beskrive å beskrive ulike ulike situasjoulike situasjosituasjonerner fra ner fra praksis. fra praksis. praksis. Forfatteren Forfatteren Forfatteren leverer leverer leverer ingen ingen ingen fasit, fasit, fasit, for for den for den finnes den finnes finnes ikke, ikke, men ikke, men her men her gis her gisgis innspill innspill innspill som som kan som kan være kan være være nyttige nyttige nyttige i assistentens i assistentens i assistentens hverdag. hverdag. hverdag. Håpet Håpet Håpet er at erassistenten er at at assistenten assistenten gjennom gjennom gjennom refleksjon refleksjon refleksjon rundt rundt rundt egne egne egne opplevelser, opplevelser, opplevelser, løser løser løser situasjoner situasjoner situasjoner som som oppstår som oppstår oppstår på påpå en måte enen måte måte som som er som bra er er bra både bra både både for for eleven for eleven eleven og omgivelsene. ogog omgivelsene. omgivelsene.

En fantastisk EnEn fantastisk fantastisk bokbok –bok det – det –erdet jo er hverdagen er jo jo hverdagen hverdagen vår vår hun vår hun beskriver! hun beskriver! beskriver! Denne Denne Denne boka boka må boka må alle må alle alle assistenter assistenter assistenter eie.eie. Lærere eie. Lærere Lærere og rektorer ogog rektorer rektorer børbør absolutt bør absolutt absolutt leselese den lese den for den for å skjønne for å skjønne å skjønne litt litt mer litt mer mer av vår avav vår hverdag! vår hverdag! hverdag!

Tett på hele dagen. Håndbok for assistenter i skolen. Tett på hele dagen. Håndbok for assistenter i skolen. Tett på hele dagen. Håndbok for assistenter i skolen.

ForFor mange For mange mange elever elever elever er assistenten er er assistenten assistenten nøkkelen nøkkelen nøkkelen til at tilde til at at får dede får enfår best enen best mulig best mulig mulig hverdag hverdag hverdag – – – derfor derfor derfor børbør assistenter bør assistenter assistenter få veiledning få få veiledning veiledning og faglig ogog faglig faglig påfyll. påfyll. påfyll. Hvis Hvis denne Hvis denne denne håndboka håndboka håndboka kankan kan bidra bidra bidra til at tilnye til at at nye assistenter nye assistenter assistenter kommer kommer kommer raskere raskere raskere inn inn i jobben inn i jobben i jobben og erfarne ogog erfarne erfarne assistenter assistenter assistenter får får etfår nødvendig et et nødvendig nødvendig påfyll, påfyll, påfyll, så er såså intensjonen er er intensjonen intensjonen med med boka med boka boka oppnådd. oppnådd. oppnådd.

Tre Tre assistenter Tre assistenter assistenter i videregående i videregående i videregående skole. skole. skole.

HerHer erHer så er mange er så så mange mange situasjoner situasjoner situasjoner å kjenne å kjenne å kjenne segseg igjen seg igjen i! igjen Så i! humoristisk Så i! Så humoristisk humoristisk tatttatt påtatt kornet. påpå kornet. kornet. Mangeårig Mangeårig Mangeårig assistent assistent assistent i grunnskolen. i grunnskolen. i grunnskolen.

Marit Marit Marit Kronen Kronen Kronen


Marit Kronen

o

Tett pa -- hele dagen! o

Handbok for assistenter i skolen

InfolitenBOK


Tett på – hele dagen! Håndbok for assistenter i skolen Marit Kronen ISBN  978-82-93245-04-9 Foto: på omslaget; Lisbeth Iglum Rønhovde, inne i boken; Marit Kronen Omslagsdesign: Lone Bru Kjær Layout, trykk og ferdiggjøring: Partner Media AS 2. utgave, 1. opplag 2014 Utgitt av InfolitenBOK Fiolvn. 3A, 1825 Tomter, Norway Tel.: 41 55 27 38 / 913 48 212 www.infoliten.no For direkte bestilling av boken eller kursavtaler med forfatteren: www.infoliten.no eller terje.ronhovde@online.no Facebook: InfolitenBOK Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Viktig bok fra samme forlag: Abc om IOP. Håndbok for lærere. (Rønhovde 2013)

2


Innhold Kapittel 1: Ny jobb, store utfordringer? . . . . . . . . . . . . . . 10 Litt praktisk informasjon hvis du er ny på arbeidsstedet . . . . . 10 Kjapt om selve jobben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Taushetsplikt og arbeidskontrakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Etikk – holdninger – menneskesyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gjensidig respekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kapittel 2: Når terminologien er «helt gresk» . . . . . . . . . 17 Et knippe ord og uttrykk fra skoleverket . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kapittel 3: Sosialt kompetent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Hva er sosial kompetanse og sosiale ferdigheter?. . . . . . . . . . 23 I utakt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sosial kompetanse i bøtter og spann (1 og 2). . . . . . . . . . . . . 29 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kapittel 4: Kunsten å samarbeide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Hva er godt samarbeid?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Den lange spaserturen tilbake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kapittel 5: Skal eleven koke suppe, må du vite hvordan! . . . 39 Assistentens personlige egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Instrumentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kapittel 6: Veiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Om veiledningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rutiner for hvordan alminnelig veiledning kan foregå . . . . . . . 47 Assistentens rolle i veiledningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Temaer som ofte vil inngå i veiledningstimer . . . . . . . . . . . . . 49 Eksempel på hvordan en veiledningstime kan foregå. . . . . . . . 49 Alltid sistemann!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Eksempel på veiledningsskjema til vikarer. . . . . . . . . . . . . . . 55 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3


Kapittel 7: Papirmølla!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Hvor finner vi igjen eleven i alt dette?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ansvarsgruppemøter, hva er det?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 IOP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Planer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Underveisvurdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Årsrapporter og periodeevaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Smertefull skinnlegg!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Refleksjonsoppgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Kapittel 8: Skolehverdagen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Forberedelse til livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Fantasifulle historier og ”håpløse foresatte”. . . . . . . . . . . . . . 66 Elevenes rapportbøker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Når drosja aldri kommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Sindre, den forsiktige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Refleksjonsoppgaver Kapittel 9: Hva trenger vi å vite om elevene?. . . . . . . . . . 74 Realistisk informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Brødfjøla!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Aktiv lytting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Aktiv lytter – passiv tilhører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Papir kan være så mangt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Lisa treklatreren! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Refleksjonsoppgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kapittel 10: Elevens vei gjennom skoleverket . . . . . . . . . 83 I det daglige arbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Programfag i den videregående skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Jeg hører hva du sier, men forstår ikke hva du mener! . . . . . . 90 Refleksjonsoppgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Kapittel 11: Assistentfunksjonen i ordinære klasser . . . . 92 Tilrettelegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Refleksjonsoppgave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4


Kapittel 12: På tilbudssiden!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Yrkesgrupper på kryss og tvers i skolesystemet . . . . . . . . . . . 96 Multifunksjonshemmede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Hjelpetiltak – de nødvendige og de unødvendige . . . . . . . . . . 97 Krevende øvelser i hverdagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Kapittel 13: Om læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Det praktiske mellomleddet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ADL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Læringsprosessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Sensitiv håndledelse som en mulig arbeidsmåte. . . . . . . . . . 108 Pedagogen og du!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tospråklige elever – vår rolle i den daglige språkopplæringen . . 110 ART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Slåsskampen ingen vinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Stoppsignalet! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Kapittel 14: Assistentens bagasje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Fluebinderen og fluefiskeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kapittel 15: Humor gir livsnødvendig næring til hue!. . . 123 Eksempler på hva du kan forvente deg en helt vanlig arbeidsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Entomologen!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Refleksjonsoppgaver128 Kapittel 16: Ungdom og seksualitet . . . . . . . . . . . . . . . . 129 De pinlige spørsmålene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Konflikt – impulsivitet – testosteron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5


Kapittel 17: Syndromer, tilstander og sykdommer som vi til stadighet hører om, pluss noen vi kanskje aldri har hørt om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ADHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Autismespekterforstyrrelser, mild og alvorlig grad. . . . . . 134 Cerebral Parese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Diabetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Down syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Epilepsi/epileptiske anfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Fragilt-X syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Føtalt alkoholsyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 OCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Narkolepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Psykisk utviklingshemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Tilknytningsforstyrrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Tourettes syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kapittel 18: Elevens helse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Medisinering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Hygiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Elever med astma eller allergi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ”Dette må du ikke si noe om”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Elevens mentale helse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kapittel 19: Utplassering – mest aktuelt for ungdomsskole og videregående skole . . . . . . . . . . . . . . 151 Arbeidstrening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 De lange ullbuksene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Refleksjonsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Kapittel 20: ”Detta ha’kke jeg finni på” . . . . . . . . . . . . . 157 Opplæringslovens kapittel 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Retten til spesialundervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kapittel 21: Siste runde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Kildehenvisninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6


Forord Seks år er gått siden «Tett på – hele dagen!» kom ut. Heldigvis skjer det utvikling. Ting skjer både på lovområdet, i forhold til utredninger av vansker og kunnskap om gode tiltak. Det blir dessuten flere av oss assistenter. Vi lærer også, og denne nye versjonen av «Tett på – hele dagen!» forsøker å få med seg en del av dette. Boka har derfor gjennomgått en større ansiktsløftning enn opprinnelig planlagt. Dette er fortsatt boka jeg ønsket meg som fersk assistent på Bleiker videregående skole i Asker en gang midt på nittitallet. Jeg plager fremdeles omtrent livet av min eldste søster, som praktisk nok er spesialpedagog. Kjekt å ha en konsulent svært lett tilgjengelig. Heldigvis lærer jeg stadig nye ting, og får fremdeles god veiledning av Anne, samt andre dyktige kolleger rundt meg. Hvis denne håndboka kan bidra til at nye assistenter kommer raskere inn i jobben slik at elevene får en best mulig hverdag, ja, da er intensjonen med boka oppnådd. Bruk det du synes er nyttig og gi blaffen i resten!

7


Boka tar ikke for seg dyptgripende, avanserte teknikker og metoder. Likevel bør den gi et bredt nok innblikk til at du, dersom behovet melder seg, på egen hånd kan innhente grundigere informasjon og kunnskap om ulike temaer. Jeg har fått oppfordringer, særlig i forhold til den svenske utgivelsen i 2012, om å komme med flere praktiske råd og tips. Jeg forsøker å oppfylle noen av disse ønskene, ved særlig å legge vekt på språk og hvordan vi kommuniserer med elevene. … hvis jeg i stedet hadde gjort … Målet med boka er også å få deg til å tenke gjennom ulike dagligdagse situasjoner. Forhåpentligvis kan dette bidra til at du løser situasjoner du havner i på en måte som er bra for eleven og for deg. Jeg leverer ingen fasit, for den finnes ikke, men jeg vil gjerne gi noen innspill som kan være nyttige i din hverdag. Pennen er helt og holdent ført av meg, men i min underbevissthet ligger også erfaringene jeg selv har gjort etter å ha lest bøker fra blant annet Lisbeth Iglum Rønhovde. Slik sett har hun gjort en god jobb: Forfattet matnyttige lærebøker! Jeg velger for enkelthets skyld å omtale elever, assistenter og lærere i hannkjønnsform. Det kan 8


forresten hende at enkelte pedagoger også kan har godt av å lese denne håndboka, om ikke annet, så for å få et aldri så lite innblikk i assistentens hverdag. Til slutt vil jeg rette en varm takk til Lisbeth Iglum Rønhovde for å ville fortsette vårt flotte samarbeid. Videre fortjener Anne Kronen og gode kolleger på Bleiker videregående skole en stor takk. Oversettelsen og tilpassingen til svensk (2012) ble gjort av Gunilla Radu. Takk til henne, også. Det har vært en spennende prosess å delta i, og et puff for å få fram den utgaven du holder i hånden. God fornøyelse!

Januar, 2014 Marit Kronen

9


1

Ny jobb, store utfordringer? Litt praktisk informasjon hvis du er ny på arbeidsstedet Hvis du er ny på en arbeidsplass, er det greit raskt å gjøre seg godt kjent på hele skolen. Ofte er det store skoler med kriker og kroker overalt, fine gjemmesteder for elever som liker å lure seg unna. Videre er det viktig å bli kjent med arbeidskollegene, spesielt dem du vet at du skal ha et tett samarbeid med. Å starte med åpne kommunikasjonslinjer til personer du skal samarbeide med, gjør hverdagen mye enklere og misforståelsene færre. Gjør deg kjent med de daglige rutinene på skolen og i klassen. Forsøk å lære timeplan og klokkeslett for undervisning og pauser raskest mulig. Lær selvfølgelig også navnene til både arbeidskolleger og elever raskt. Klasseromnummer eller spesielle benevnelser på rom må du også vite. Les nøye gjennom skolens informasjonshefte 10


(de fleste skoler har en eller annen form for informasjonsskriv til nye ansatte), helst også skolebrosjyren som elevene får ved skolestart. Der skal du kunne få all nødvendig informasjon om rutiner og reglement ved skolen. Sjekk nøye branninstruksen, rømningsveier etc. Ligger klasserommet i første etasje, bør vinduskonstruksjonen være av en slik karakter at det kan åpnes nok til å evakuere elevene og deg selv i en krisesituasjon. Ofte har du medansvar for å få ut elevene når brannalarmen går. Det gjelder å holde hodet kaldt og hjertet varmt, når elevene blir engstelige eller småhysteriske. Kjapt om selve jobben Når du jobber i skolen, enten du har mange års praksis eller er ny, kommer du stadig opp i situasjoner du ikke har vært i før. De kan være på alle mulige områder. Selv om du skulle ha mange års erfaring som skoleassistent/elevassistent, møter du stadig nye utfordringer fordi elevene er nye. Dersom det er i timen og gjelder det rent faglige, er det ikke du som skal løse problemet, men læreren. Han skal gi deg veiledning/ instruksjon i hvordan du handler. Men like ofte oppstår det situasjoner utenfor selve læringssituasjonen som du må håndtere. Der og 11


da! Noen ganger kommer du heldig fra det, andre ganger gjør du ikke det. Etter hvert som tiden går, kommer erfaringene. Du lagrer dine erfaringer, og når du havner i en lignende situasjon, er sjansen stor for at du handler ut fra et større repertoar. Du husker hva som virket, og hva som ga et mindre bra resultat. Taushetsplikt og arbeidskontrakt Ved ansettelsen skal du ha undertegnet en arbeidskontrakt. Kontrakten skal fortelle om dine konkrete arbeidsoppgaver og hvilket ansvarsområde du har. Kontrakten skal også omtale taushetsplikt og hva denne innebærer for deg. Enkelte arbeidsplasser har et eget skjema for taushetsplikt. Kort fortalt betyr det at du kun kan diskutere navngitte elever, hendelser etc. med dine arbeidskolleger på skolen. Utenforstående skal ikke kunne gjenkjenne personer ved hjelp av karakteristikker eller navn. Dersom du er usikker på hvilke konkrete detaljer taushetsplikten innebærer for deg, er det din plikt å spørre arbeidsgiveren om dette. Personvernet skal tas på alvor, brudd på taushetsplikten er straffbart og kan selvsagt medføre oppsigelse. Etikk – holdninger – menneskesyn Begrepet etikk blir ofte brukt uten at vi tenker 12


Marit Kronen Marit Kronen Marit Kronen

Boka Boka Boka rommer rommer rommer selvsagt selvsagt selvsagt ikkeikke alt ikke en altalt assistent enen assistent assistent kankan stå kan stå overfor stå overfor overfor i løpet i løpet i løpet av arbeidsavav arbeidsarbeidsdagen, dagen, dagen, men men gir men gir et gir bredt et et bredt bredt noknok innblikk nok innblikk innblikk til at tilman, til at at man, man, dersom dersom dersom behovet behovet behovet melder melder melder seg, seg, seg, på på egen på egen egen hånd hånd hånd kankan innhente kan innhente innhente grundigere grundigere grundigere informasjon informasjon informasjon og og kunnskap og kunnskap kunnskap omom ulike om ulike ulike temaer. temaer. temaer. HerHer erHer praktiske er er praktiske praktiske rådråd ogråd tips, ogog tips, særlig tips, særlig særlig med med vekt med vekt på vekt språk påpå språk språk og hvordan ogog hvordan hvordan vi vi vi kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med elevene. med elevene. elevene. En målsetting EnEn målsetting målsetting er også er er også å også bidra å bidra å bidra til refleksjon til til refleksjon refleksjon gjennom gjennom gjennom å beskrive å beskrive å beskrive ulike ulike situasjoulike situasjosituasjonerner fra ner fra praksis. fra praksis. praksis. Forfatteren Forfatteren Forfatteren leverer leverer leverer ingen ingen ingen fasit, fasit, fasit, for for den for den finnes den finnes finnes ikke, ikke, men ikke, men her men her gis her gisgis innspill innspill innspill som som kan som kan være kan være være nyttige nyttige nyttige i assistentens i assistentens i assistentens hverdag. hverdag. hverdag. Håpet Håpet Håpet er at erassistenten er at at assistenten assistenten gjennom gjennom gjennom refleksjon refleksjon refleksjon rundt rundt rundt egne egne egne opplevelser, opplevelser, opplevelser, løser løser løser situasjoner situasjoner situasjoner som som oppstår som oppstår oppstår på påpå en måte enen måte måte som som er som bra er er bra både bra både både for for eleven for eleven eleven og omgivelsene. ogog omgivelsene. omgivelsene.

En fantastisk EnEn fantastisk fantastisk bokbok –bok det – det –erdet jo er hverdagen er jo jo hverdagen hverdagen vår vår hun vår hun beskriver! hun beskriver! beskriver! Denne Denne Denne boka boka må boka må alle må alle alle assistenter assistenter assistenter eie.eie. Lærere eie. Lærere Lærere og rektorer ogog rektorer rektorer børbør absolutt bør absolutt absolutt leselese den lese den for den for å skjønne for å skjønne å skjønne litt litt mer litt mer mer av vår avav vår hverdag! vår hverdag! hverdag!

Tett på hele dagen. Håndbok for assistenter i skolen. Tett på hele dagen. Håndbok for assistenter i skolen. Tett på hele dagen. Håndbok for assistenter i skolen.

ForFor mange For mange mange elever elever elever er assistenten er er assistenten assistenten nøkkelen nøkkelen nøkkelen til at tilde til at at får dede får enfår best enen best mulig best mulig mulig hverdag hverdag hverdag – – – derfor derfor derfor børbør assistenter bør assistenter assistenter få veiledning få få veiledning veiledning og faglig ogog faglig faglig påfyll. påfyll. påfyll. Hvis Hvis denne Hvis denne denne håndboka håndboka håndboka kankan kan bidra bidra bidra til at tilnye til at at nye assistenter nye assistenter assistenter kommer kommer kommer raskere raskere raskere inn inn i jobben inn i jobben i jobben og erfarne ogog erfarne erfarne assistenter assistenter assistenter får får etfår nødvendig et et nødvendig nødvendig påfyll, påfyll, påfyll, så er såså intensjonen er er intensjonen intensjonen med med boka med boka boka oppnådd. oppnådd. oppnådd.

Tre Tre assistenter Tre assistenter assistenter i videregående i videregående i videregående skole. skole. skole.

HerHer erHer så er mange er så så mange mange situasjoner situasjoner situasjoner å kjenne å kjenne å kjenne segseg igjen seg igjen i! igjen Så i! humoristisk Så i! Så humoristisk humoristisk tatttatt påtatt kornet. påpå kornet. kornet. Mangeårig Mangeårig Mangeårig assistent assistent assistent i grunnskolen. i grunnskolen. i grunnskolen.

Marit Marit Marit Kronen Kronen Kronen


Infoliten tett på hele dagen