Page 1

© Copyright HyTEPS B.V.


Kwaliteit van elektriciteit Van strategisch belang voor: - Efficiëntie - Continuïteit - Betrouwbaarheid Door allerlei effecten is de huidige kwaliteit van elektrische energie al lang niet meer optimaal. Welke effecten? Welke risico’s? Welke oplossingen? © Copyright HyTEPS B.V.


HyTEPS B.V. •

Power quality en energiescans

Power quality en energiebesparingscursussen

Oplossingen voor het verhogen van de energie efficiëntie en power quality

Oplossingen voor energiebesparing

Ondersteunen installateur bij PQ problemen

Service en onderhoud geleverde producten

Metingen Analyse + Advies PQ Trainingen

Oplossingen

Installeren Service & Onderhoud 24/7

© Copyright HyTEPS B.V.


Power Quality

© Copyright HyTEPS B.V.


Verantwoordelijkheden Fabrikanten

Normen Specificaties

Netcode

Wensen

PQ

Netbeheerders

Klanten

Specificaties Klachten Š Copyright HyTEPS B.V.


Normen • Spanningskwaliteit – NEN-EN 50160 – Netcode • Immuniteit- en emissieniveau – IEC 61 000 reeks

© Copyright HyTEPS B.V.


Kosten

© Copyright HyTEPS B.V.


Kosten slechte Power Quality • Een groot deel van de bedrijfskosten wordt veroorzaakt door Power Quality problemen

© Copyright HyTEPS B.V.


Spanningsdips

© Copyright HyTEPS B.V.


Kosten spanningsdips • Kosten spanningsdips per sector

© Copyright HyTEPS B.V.


Harmonischen

Š Copyright HyTEPS B.V.


Harmonischen 50 Hz 5e harmonische

3e harmonische totaal (werkelijke) stroom

Š Copyright HyTEPS B.V.


Harmonische stromen

Š Copyright HyTEPS B.V.


Harmonische stromen • Gevolgen harmonische stromen – Overbelasting • Voedingsleidingen, beveiligingen, transformatoren, condensatoren

– Energieverliezen • In kabels en motoren

– Beïnvloeding karakteristiek beveiliging

© Copyright HyTEPS B.V.


Reduceren harmonische Harmonischen reduceren d.m.v. harmonisch filteren Dit heeft een positief effect op: – Energie efficiëntie – Continuïteit – Betrouwbaarheid – Productiviteit – Capaciteit – Veiligheid – Levensduur apparatuur – Kosten (service & onderhoud) © Copyright HyTEPS B.V.


Blindvermogen

Š Copyright HyTEPS B.V.


Blindvermogen Blindvermogen (kVAr)

Schijnbaar Vermogen S (kVA)

Actief vermogen P (kW)

Š Copyright HyTEPS B.V.


Blindvermogen • Wat is blindvermogen: – Vermogen dat niet effectief wordt omgezet – Vermogen dat de installatie zwaarder belast dan nodig – Vermogen dat leidt tot onnodig hoge verliezen – Vermogen dat leidt tot een lage installatie efficiency – Vermogen dat leidt tot onnodig hoge kosten – Vermogen dat in veel gevallen apart wordt afgerekend op de energierekening

© Copyright HyTEPS B.V.


Blindvermogen • Compenseren blindvermogen – Geen blindvermogensboete – Minder warmteontwikkeling – Meer capaciteit – Lagere energieverliezen – Meer apparatuur aansluitbaar op dezelfde verdeler – Verbetering installatie efficiency

© Copyright HyTEPS B.V.


Power Quality

© Copyright HyTEPS B.V.


Conclusie • Een slechte kwaliteit van de spanning en stroom (Power Quality) heeft directe invloed op: – Jaarlijkse uitgaven (tientallen miljoenen per jaar) – Productieverliezen – Verliezen materialen – Onrendabele mensuren – Defecte apparatuur – Imagoschade

© Copyright HyTEPS B.V.


Inzicht • Hoe krijgen bedrijven en organisaties inzicht in de Power Quality en bijbehorende kosten

© Copyright HyTEPS B.V.


Bewustwording • Een eerste stap in de bewustwording is het monitoren van de energiekwaliteit en kwantiteit

Š Copyright HyTEPS B.V.


Bewustwording • Meetapparatuur

• Energie Management software

© Copyright HyTEPS B.V.


Meer diepgaand technisch inzicht?

Hyteps Power Quality trainingen:

Boek Power Quality: over problemen en oplossingen Door: prof.dr.ir. J.F.G. Cobben € 75,- (excl. BTW)

-

Inzicht in Power Quality Over harmonische en blindvermogen 22 september

-

Het Power Protocol 2-dgse. Training Power Quality & EMC 11 & 12 november 2015

Locatie: Technische Universiteit Eindhoven © Copyright HyTEPS B.V.


HyTEPS EVENTS 2015

HyTEPS Power Tour Oktober 2015

PowerTech Eindhoven 29 juni t/m 3 juli 2015

Elektrotechniek 2015 29 september t/m 2 oktober

Š Copyright HyTEPS B.V.


Bedankt voor uw aandacht! Š Copyright HyTEPS B.V.

Zonder elektriciteit staat alles stil!  

Het belang van een optimale elektrische energiekwaliteit.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you