Page 1

Forord Af tidligere højskoleforstander; Georg Bendix Blandt skovens folk går rygtet, at asken er ved at forsvinde blandt vore træer i de danske skove. Vi tænker i vores iver for at beherske naturen, at det er hvad der følger af en udvikling. Først forsvinder elmene, så får kastanien visnesyge, så hvorfor ikke asken? I dag kan der laves skafter af glasfiber og sportsredskaber af forarbejdede kulfibre. Hvad skal vi med asketræet til ski og flitsbuer, til økseskaftet, stigen og tennisketsjeren? Så lad asken da forsvinde. Men hvor vil det dog være sørgeligt, hvis asken skal forsvinde. Ikke bare sørgeligt for den danske skov. Asketræet er en del af den danske ånds historie. Fortællingen om livstræet, asken Yggdrasil, er velkendt. Den gav navn til vikingerne, eller askmændene, da deres skibe er bygget af asketræ. Fortællingen sejlede og vandrede Europa rundt. Den blev en verdensfortælling, et forsøg på at give svar på spørgsmål mennesker altid stiller: Hvorfra kommer vi? Hvad skal vi her? Og hvor går vi hen, når vi dør? Træet med en årtusind-gammel historie står i fare for at forsvinde. Hvad sker der så med historien? Historien om Yggdrasil og de andre historier?

Her kommer den bog ind i billedet, som du, gode læser, holder i hånden. Dens udsagn er, at al god fortælling fornyer sig- at der til alle tider er kommen og forsvinden, men at den fortælling, der rummer et godt forsøg på at tale til mennesker i forskellige tider, vil bestå. Forfatteren, Ole Gotved, giver den gamle historie om asken og de mange andre historier fra den nordiske mytologi, et nyt liv, et andet liv, ved at læse dem med nutids øjne. Det er inspirerende, imponerende og somme steder ret irriterende, fordi hans omskrivninger af myternes svar på livsspørgsmålene ikke harmonerer med, hvad læseren er vant til. Men lad dig oplive af forfatterens rytmesans og af hans friske, forargende skælmske nydigtning og fortolkning. Og plant en ask til dine oldebørn, så de kan sidde under den, læse og le. Georg Bendix ”parcelist”

Forord til Den ny Edda  

Forord til Den ny Edda af ole Godtved

Forord til Den ny Edda  

Forord til Den ny Edda af ole Godtved