Page 1

SKOLE-IT FREDERIKSSUND KOMMUNE

03-03-2010

Oplæg til en ny og visionær skoleIT-strategi Det handler om at tænke digitalt, og den digitale tænkning har ændret sig dramatisk de seneste år. Begrebet web 2.0 er som sådan blevet symbol på den næste digitale generation. Folkeskolen er nødt til at møde de digitale indfødte, der hvor de digitalt indfødte er. De seks nytænkninger, som danner grundlag for den ny strategi, præsenteres her.


skole-IT Frederikssund kommune

FRA WEB 1.0 TIL WEB 2.0

Ikke bare et spørgsmål om ny digital teknik, men mere et spørgsmål om digital nytænkning.

identitet – rolle – fællesskab Web 1.0

Web 2.0

Program Isoleret Offline Anskaffes for penge Enkelt-brugere Lukket Indhold copyrighted

Web-baseret Kollaborativ Online Gratis Mange brugere Open source Delt indhold

Kooperation

Kollaboration

Arbejdsdeling Koordinering Ingen kommunikation Forskellig kontekst informationsbehandling

Gensidig afhængighed Gensidigt ansvar Nødvendigt at kommunikere Fælles kontekst Anvendelse i social praksis

Web 1.0 was invented to allow physicists to share research papers. Web 2.0 was created to allow people to share pictures of cute cats. Side 2


skole-IT Frederikssund kommune

ONLINE 24/7/365

Hurtig og nem adgang til skolens informationer og digitale ressourcer er et ’must’ i en moderne skoleelevs, lærers og forældres hverdag. Der skal kunne kommunikeres uafhængigt af tid og sted, og dokumenter, filer o. lign skal være digitalt tilgængelige uanset om man er på skolen, hjemme eller andre steder.

Anyone online - anytime - anywhere - on anything!

Side 3


skole-IT Frederikssund kommune

DET HANDLER OM NETVÆRK!

Samarbejde, kommunikation og kollaboration er nøgleord for fremtidens arbejdstagere. Derfor skal skolens undervisning også benytte sig af digitale samarbejdssystemer. Portal-løsninger og nettjenester bliver en krumtap i det fremtidige daglige skolearbejde. E-learningsystemer vil vinde større og større indpas i de kommende år. ”Skal man absolut gå hen på skolen for at gå i skole?” kunne man lidt kontroversielt spørge. Dette kræver IT-systemer, som er netbaserede og umiddelbart tilgængelige.

Side 4


skole-IT Frederikssund kommune

DIGITALT PENALHUS TIL ALLE - 1:1 COMPUTING!

Ligesom man i dag har sit eget penalhus, sin egen skoletaske, sin egen mobiltelefon, vil fremtidens elever også have deres egen bærbare computer/smartphone/e-reader, som de arbejder på i skolen. 1:1 computing vil være en helt naturlig del af den moderne fremtidige skole. Undervisningsprogrammer vil være tilgængelige som SaaS eller som download fra nettjenester, skolen abonnerer på. De tekniske krav vil være netværk og internet-forbindelse.

Side 5


skole-IT Frederikssund kommune

DIGITALT UDVIKLINGSCENTER I PÆD. CENTER, FREDERIKSSUND

Der skal være en mening med at bruge teknologierne. Værktøjerne skal integreres i undervisningen. Et nyt IT-didaktisk design, hvor det ikke er værktøjet i sig selv, der skal styre it i undervisningen. Lærerne skal have en it-dannelse, som gør dem til gode guider for eleverne på nettet og - i samfundet. I den forbindelse skal IT-vejledningen naturligvis også lægges anderledes an, så der mere tænkes i ITudviklingscirkler, som lærene kan deltage i efter ønske og behov. I fagfælleskaber, teams eller andre grupper kan man udvikle og dele ideer, materialer mv. i et kontinuerligt digitalt samarbejde. Det traditionelle IT-kursus eksisterer ikke længere! Udviklingscenterets kommende tilbud vil være:

1. IT-orientering, foredragslignende møder, hvor vises ting

2. IT-vejledning, sparring vedr. undervisningsplanlægning med idéer til IT-integration

3. IT-uddannelse, hands-on sessioner, hvor man personligt kan lære specifikke IT-færdigheder

4. IT-undervisning, direkte IT-hjælp til afvikling af lektioner med elever

Side 6


skole-IT Frederikssund kommune

MILJØ – GRØN TEKNOLOGI

Strømstyring af netværk, print og computere vil give meget store miljømæssige og økonomiske besparelser i fremtiden. Og brug af e-bøger vil være et skridt i den helt rigtige retning.

Opladning ved egen kraft. Solceller, LED-displays, ULV-processorer Bæredygtige, miljøvenlige materialer.

Side 7


skole-IT Frederikssund kommune

OP I COMPUTERSKYEN !

Teknikken skal være nem og ligetil at have med at gøre. ”Out-of-the-box”-princippet. Færrest mulige ITinstallationer og systemer på den enkelte skole. Op i computerskyen med programafvikling, udpræget brug af nettjenester – og helst de ’gratis’ med ’creative common licenses’. Det er brugen og nytteværdien af IT, der er vigtig og ikke teknikken for teknikkens egen skyld.

Side 8

skoleIT-strategi Frederikssund  

skoleIT-gruppens oplæg til IT-strategi for skolerne i Frederikssund